Ý nghĩa sim tứ quý, vì sao sim tứ quý được ưa chuộng?

Nếu như sim thần tài được mọi người ưa chuộng thì cũng không thể không kể đến sim tứ quý. Vì sao sim tứ quý được ưa chuộng? Đó là một ẩn số. Trong bài viết này ý nghĩa sim tứ quý là gì sẽ được bóc mẽ.

>>>Tham khảo thêm:
Vì sao sim tứ quý lại được ưa chuộng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868 777706 Giá : 4,000,000      < - > 0983.75.1995 Giá : 4,500,000
0868 777703 Giá : 4,000,000      < - > 0983.83.57.83 Giá : 4,500,000
0868 771998 Giá : 4,000,000      < - > 0983.97.1997 Giá : 4,500,000
0868 771997 Giá : 4,000,000      < - > 0984 004800 Giá : 4,500,000
0868 771996 Giá : 4,000,000      < - > 0984 22 1980 Giá : 4,500,000
0868 771995 Giá : 4,000,000      < - > 0984 441110 Giá : 4,500,000
0868 771979 Giá : 4,000,000      < - > 0984 661616 Giá : 4,500,000
0868 711998 Giá : 4,000,000      < - > 0984 681686 Giá : 4,500,000
0868 690696 Giá : 4,000,000      < - > 0984 87 1985 Giá : 4,500,000
0868 686194 Giá : 4,000,000      < - > 0984 89 1980 Giá : 4,500,000
0868 684668 Giá : 4,000,000      < - > 0984 95 1992 Giá : 4,500,000
0868 683966 Giá : 4,000,000      < - > 0984.31.38.38 Giá : 4,500,000
0868 681933 Giá : 4,000,000      < - > 0984.67.1368 Giá : 4,500,000
0868 681910 Giá : 4,000,000      < - > 0985 080893 Giá : 4,500,000
0868 671998 Giá : 4,000,000      < - > 0985 111190 Giá : 4,500,000
0868 671991 Giá : 4,000,000      < - > 0985 117968 Giá : 4,500,000
0868 666685 Giá : 4,000,000      < - > 0985 186111 Giá : 4,500,000
0868 666684 Giá : 4,000,000      < - > 0985 222257 Giá : 4,500,000
0868 666646 Giá : 4,000,000      < - > 0985 29 1970 Giá : 4,500,000
0868 666612 Giá : 4,000,000      < - > 0985 399099 Giá : 4,500,000
0868 665432 Giá : 4,000,000      < - > 0985 437333 Giá : 4,500,000
0868 650668 Giá : 4,000,000      < - > 0985 44 1980 Giá : 4,500,000
0868 631998 Giá : 4,000,000      < - > 0985 49 1993 Giá : 4,500,000
0868 621986 Giá : 4,000,000      < - > 0985 63 1987 Giá : 4,500,000
0868 587589 Giá : 4,000,000      < - > 0985 64 1990 Giá : 4,500,000
0868 565898 Giá : 4,000,000      < - > 0985 778379 Giá : 4,500,000
0868 555234 Giá : 4,000,000      < - > 0985 791969 Giá : 4,500,000
0868 444789 Giá : 4,000,000      < - > 0985 87 1993 Giá : 4,500,000
0868 397439 Giá : 4,000,000      < - > 0985 91 1993 Giá : 4,500,000
0868 389589 Giá : 4,000,000      < - > 0985 926269 Giá : 4,500,000
0868 381995 Giá : 4,000,000      < - > 0985 99 1974 Giá : 4,500,000
0868 365565 Giá : 4,000,000      < - > 0985.14.1368 Giá : 4,500,000
0868 363678 Giá : 4,000,000      < - > 0985.21.1996 Giá : 4,500,000
0868 363393 Giá : 4,000,000      < - > 0985.31.31.33 Giá : 4,500,000
0868 357889 Giá : 4,000,000      < - > 0985.387.333 Giá : 4,500,000
0868 352668 Giá : 4,000,000      < - > 0985.69.1987 Giá : 4,500,000
0868 351989 Giá : 4,000,000      < - > 0985.76.1996 Giá : 4,500,000
0868 333858 Giá : 4,000,000      < - > 0985.81.3883 Giá : 4,500,000
0868 333385 Giá : 4,000,000      < - > 0985.87.1998 Giá : 4,500,000
0868 333382 Giá : 4,000,000      < - > 0985.91.1994 Giá : 4,500,000
0868 333376 Giá : 4,000,000      < - > 0986 115179 Giá : 4,500,000
0868 331998 Giá : 4,000,000      < - > 0986 158618 Giá : 4,500,000
0868 293966 Giá : 4,000,000      < - > 0986 3 2 1982 Giá : 4,500,000
0868 291998 Giá : 4,000,000      < - > 0986 339199 Giá : 4,500,000
0868 291991 Giá : 4,000,000      < - > 0986 61 1977 Giá : 4,500,000
0868 29 9779 Giá : 4,000,000      < - > 0986 666577 Giá : 4,500,000
0868 289589 Giá : 4,000,000      < - > 0986 666864 Giá : 4,500,000
0868 286379 Giá : 4,000,000      < - > 0986 675667 Giá : 4,500,000
0868 285688 Giá : 4,000,000      < - > 0986 680690 Giá : 4,500,000
0868 283688 Giá : 4,000,000      < - > 0986 828779 Giá : 4,500,000
0868 269688 Giá : 4,000,000      < - > 0986.01.5858 Giá : 4,500,000
0868 265565 Giá : 4,000,000      < - > 0986.07.07.09 Giá : 4,500,000
0868 251688 Giá : 4,000,000      < - > 0986.755.579 Giá : 4,500,000
0868 222294 Giá : 4,000,000      < - > 0986.98.2001 Giá : 4,500,000
0868 222290 Giá : 4,000,000      < - > 0987 011118 Giá : 4,500,000
0868 222263 Giá : 4,000,000      < - > 0987 064789 Giá : 4,500,000
0868 222261 Giá : 4,000,000      < - > 0987 099900 Giá : 4,500,000
0868 222236 Giá : 4,000,000      < - > 0987 13 1992 Giá : 4,500,000
0868 221998 Giá : 4,000,000      < - > 0987 233833 Giá : 4,500,000
0868 221993 Giá : 4,000,000      < - > 0987 25 1985 Giá : 4,500,000
0868 220668 Giá : 4,000,000      < - > 0987 44 1985 Giá : 4,500,000
0868 211992 Giá : 4,000,000      < - > 0987 45 1985 Giá : 4,500,000
0868 199686 Giá : 4,000,000      < - > 0987 45 1992 Giá : 4,500,000
0868 186879 Giá : 4,000,000      < - > 0987 573388 Giá : 4,500,000
0868 181990 Giá : 4,000,000      < - > 0987 58 1992 Giá : 4,500,000
0868 181102 Giá : 4,000,000      < - > 0987 61 1992 Giá : 4,500,000
0868 161991 Giá : 4,000,000      < - > 0987 707379 Giá : 4,500,000
0868 161678 Giá : 4,000,000      < - > 0987 81 1980 Giá : 4,500,000
0868 151989 Giá : 4,000,000      < - > 0987 817997 Giá : 4,500,000
0868 139686 Giá : 4,000,000      < - > 0987 889689 Giá : 4,500,000
0868 115225 Giá : 4,000,000      < - > 0987.01.7879 Giá : 4,500,000
0868 111399 Giá : 4,000,000      < - > 0987.03.1996 Giá : 4,500,000
0868 111388 Giá : 4,000,000      < - > 0987.08.1868 Giá : 4,500,000
0868 111159 Giá : 4,000,000      < - > 0987.26.28.29 Giá : 4,500,000
0868 111136 Giá : 4,000,000      < - > 0987.38.7986 Giá : 4,500,000
0868 111131 Giá : 4,000,000      < - > 0987.58.5758 Giá : 4,500,000
0868 111121 Giá : 4,000,000      < - > 0987.91.1996 Giá : 4,500,000
0868 088268 Giá : 4,000,000      < - > 0988 111135 Giá : 4,500,000
0868 088199 Giá : 4,000,000      < - > 0988 115515 Giá : 4,500,000
0868 060600 Giá : 4,000,000      < - > 0988 138379 Giá : 4,500,000
0868 051996 Giá : 4,000,000      < - > 0988 27 1997 Giá : 4,500,000
0868 011997 Giá : 4,000,000      < - > 0988 335151 Giá : 4,500,000
0868 011991 Giá : 4,000,000      < - > 0988 42 1985 Giá : 4,500,000
0868 000969 Giá : 4,000,000      < - > 0988 54 1992 Giá : 4,500,000
086.893.1991 Giá : 4,000,000      < - > 0988 557 887 Giá : 4,500,000
086.811.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0988 605789 Giá : 4,500,000
086 986 9779 Giá : 4,000,000      < - > 0988 619639 Giá : 4,500,000
086 939 9779 Giá : 4,000,000      < - > 0988 658368 Giá : 4,500,000
086 919 8868 Giá : 4,000,000      < - > 0988 663986 Giá : 4,500,000
086 828 9779 Giá : 4,000,000      < - > 0988 697797 Giá : 4,500,000
08.98.211112 Giá : 4,000,000      < - > 0988 71 1980 Giá : 4,500,000
08.98.19.19.98 Giá : 4,000,000      < - > 0988 783222 Giá : 4,500,000
08.88.66.1618 Giá : 4,000,000      < - > 0988 820202 Giá : 4,500,000
08.68.78.8383 Giá : 4,000,000      < - > 0988 838179 Giá : 4,500,000
0.966.863.966 Giá : 4,000,000      < - > 0988 857785 Giá : 4,500,000
0.915.917.918 Giá : 4,000,000      < - > 0988 859994 Giá : 4,500,000
0961 071990 Giá : 4,020,000      < - > 0988 869959 Giá : 4,500,000
0961 359369 Giá : 4,020,000      < - > 0988 885841 Giá : 4,500,000
0961 393933 Giá : 4,020,000      < - > 0988 885872 Giá : 4,500,000
0961 506866 Giá : 4,020,000      < - > 0988 886344 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 200 đến 500k

Hiện nay, sim số đẹp trở thành niềm yêu thích, thành thú chơi của nhiều người bởi mỗi con số đều có ý nghĩa riêng, mang đến những điều may mắn đặc biệt với người dùng. Sim tứ quý cùng với các loại sim số đẹp khác như sim tam hoa, sim lộc phát, sim dễ nhớ… đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất. Bạn hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa sim tứ quý cũng như vì sao sim tứ quý được ưa chuộng ngay sau đây.

Định nghĩa về sim tứ quý là gì

Sim tứ quý là một dòng sim đăng cấp trong thế giới sim số đẹp, đươc cấu tạo bảo bởi bộ số gồm 4 số giống nhau đừng liền nhau, thường có sim tứ quý 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999, 0000. Nếu bộ 4 số đứng ở vị trí giữa ta gọi là sim tứ quý giữa, giá thành sim tứ quý giữa rất thấp chỉ bằng 1/10 so với sim đuôi tứ quý. Ví dụ: 0911.23.6666, 0986.3333.36

Ý nghĩa sim tứ quý, vì sao sim tứ quý được ưa chuộng?

Hiện nay khi đời sống vật chất được cải thiện thì đời sống tinh thần cũng được nâng lên. Chiếc điện thoại đã trở thành thứ đồ không thể thiếu của chúng ta. Sim tứ quý sẽ góp phần khẳng định sự no đủ về của cải, sự trí tuệ về tinh thần của người sử dụng. Bởi sim tứ quý là sim số đẹp nên giá cả của nó được đưa ra không hề nhỏ, người chọn sim này thường là những người có tiền, có địa vị. Bên cạnh đó, không phải con số nào cũng phù hợp với người dùng. Người chơi sim tứ quý đòi hỏi phải có sự am hiểu về những con số để chọn lựa những con số trong dãy số của sim hợp với mệnh của mình.

Hơn nữa, sim tứ quý là một dạng sim dễ nhớ. Sử dụng sim tứ quý sẽ giúp cho những mối quan hệ làm ăn cũng như trong cuộc sống hàng ngày diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn. Có được điều này không chỉ bởi sim tứ quý dễ nhớ, ấn tượng mà còn bởi bộ tứ quý là bộ số giá trị, được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ cũng như tin tưởng hơn người sở hữu sim.

Trong vố số loại sim số đẹp hiện nay thì sim tứ quý là được chú ý nhất. Sim tứ quý được nhiều người nhiều người dùng biết đến là loại sim có bốn số cuối trùng nhau. Sim tứ quý là một trong những dòng sim số đẹp được đông đảo khách hàng chú ý và quan tâm nhất hiện nay.

Theo quan niệm sim tứ quý không chỉ đẹp mà còn mang lại may mắn cho chủ nhân của nó. Vì yếu tố này mà cho nên không hiếm nhiều người bỏ ra số tiền lớn từ vài triệu đến vài chục triệu để sở hữu một chiếc sim tứ quý đẹp. Vì vậy mà sim tứ quý chính là mơ ước của khá nhiều người. Bởi vì trong chúng ta không phải ai cũng có thể sở hữu một chiếc sim tứ quý hợp với bản thân.

Sim tứ quý là sự lựa chọn hàng đầu của những người có niềm đam mê về sim điện thoại Hiện nay có khá nhiều người sử dụng loại sim này. Tùy vào từng sở thích riêng mà con người ta có thể chọn cho mình những sim tứ quý khác nhau… Sim tứ quý thể hiện sự sang trọng nên giá thành của nó cũng vì thế mà cao hơn sim thông thường.

Nếu bạn đang muốn sở hữu một chiếc sim tứ quý mà còn e ngại giá cả cũng như địa chỉ tin cậy thì hãy đến với chúng tôi. Tại đây sẽ là nơi cho bạn lựa chọn những chiếc sim tứ quý với giá cả phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi có các loại sim tứ quý đẹp của nhiều nhà mạng khác nhau nhau như sim tứ quý Mobifone, sim tứ quý Viettel, sim tứ quý Vinaphone.

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/y-nghia-sim-tu-quy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét