Lý do nên chọn sim tứ quý 4 và tứ quý 7

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sim tứ quý 1 và tứ quý 3. Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về ý nghĩa thực sự của sim tứ quý 4 và tứ quý 7  là gì nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Ý nghĩa thực sự của sim tứ quý 4 và tứ quý 7

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0968 958969 Giá : 4,000,000      < - > 0966 990600 Giá : 4,600,000
0968 960689 Giá : 4,000,000      < - > 0966 990900 Giá : 4,600,000
0968 969113 Giá : 4,000,000      < - > 0966.06.1986 Giá : 4,600,000
0968 989088 Giá : 4,000,000      < - > 0966.52.6866 Giá : 4,600,000
0968 989788 Giá : 4,000,000      < - > 0966.56.36.56 Giá : 4,600,000
0968 991678 Giá : 4,000,000      < - > 0966.71.1986 Giá : 4,600,000
0968.06.06.16 Giá : 4,000,000      < - > 0966.75.1986 Giá : 4,600,000
0968.07.1978 Giá : 4,000,000      < - > 0966.75.1988 Giá : 4,600,000
0968.17.17.39 Giá : 4,000,000      < - > 0966.83.6336 Giá : 4,600,000
0968.29.1945 Giá : 4,000,000      < - > 0966.93.1990 Giá : 4,600,000
0968.31.9979 Giá : 4,000,000      < - > 0966.95.55.95 Giá : 4,600,000
0968.69.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0967 698222 Giá : 4,600,000
0968.71.9779 Giá : 4,000,000      < - > 0967 791995 Giá : 4,600,000
0968.75.9898 Giá : 4,000,000      < - > 0967.14.1368 Giá : 4,600,000
0968.7777.94 Giá : 4,000,000      < - > 0967.51.1986 Giá : 4,600,000
0968.988.779 Giá : 4,000,000      < - > 0968 211968 Giá : 4,600,000
0969 003886 Giá : 4,000,000      < - > 0968 333996 Giá : 4,600,000
0969 005686 Giá : 4,000,000      < - > 0968 888482 Giá : 4,600,000
0969 019979 Giá : 4,000,000      < - > 0968 888949 Giá : 4,600,000
0969 061789 Giá : 4,000,000      < - > 0968.33.1985 Giá : 4,600,000
0969 111961 Giá : 4,000,000      < - > 0968.79.1994 Giá : 4,600,000
0969 118186 Giá : 4,000,000      < - > 0968.86.79.78 Giá : 4,600,000
0969 136678 Giá : 4,000,000      < - > 0969 006069 Giá : 4,600,000
0969 141988 Giá : 4,000,000      < - > 0969 228998 Giá : 4,600,000
0969 179678 Giá : 4,000,000      < - > 0969 338558 Giá : 4,600,000
0969 189678 Giá : 4,000,000      < - > 0969 555998 Giá : 4,600,000
0969 205222 Giá : 4,000,000      < - > 0969 679796 Giá : 4,600,000
0969 208789 Giá : 4,000,000      < - > 0969 685689 Giá : 4,600,000
0969 213789 Giá : 4,000,000      < - > 0969 777991 Giá : 4,600,000
0969 310789 Giá : 4,000,000      < - > 0969 777992 Giá : 4,600,000
0969 333395 Giá : 4,000,000      < - > 0969 777993 Giá : 4,600,000
0969 337688 Giá : 4,000,000      < - > 0969 777994 Giá : 4,600,000
0969 421986 Giá : 4,000,000      < - > 0969 855699 Giá : 4,600,000
0969 443789 Giá : 4,000,000      < - > 0969 921982 Giá : 4,600,000
0969 461789 Giá : 4,000,000      < - > 0969 951102 Giá : 4,600,000
0969 559000 Giá : 4,000,000      < - > 0969 966990 Giá : 4,600,000
0969 567968 Giá : 4,000,000      < - > 0969 993332 Giá : 4,600,000
0969 584789 Giá : 4,000,000      < - > 0969 993337 Giá : 4,600,000
0969 633988 Giá : 4,000,000      < - > 0969.32.1989 Giá : 4,600,000
0969 655589 Giá : 4,000,000      < - > 0969.35.1991 Giá : 4,600,000
0969 66 8683 Giá : 4,000,000      < - > 0969.62.1982 Giá : 4,600,000
0969 668166 Giá : 4,000,000      < - > 0969.82.86.87 Giá : 4,600,000
0969 668639 Giá : 4,000,000      < - > 0969.91.91.95 Giá : 4,600,000
0969 668863 Giá : 4,000,000      < - > 097.118.1994 Giá : 4,600,000
0969 676222 Giá : 4,000,000      < - > 0971 099898 Giá : 4,600,000
0969 685658 Giá : 4,000,000      < - > 0971 118679 Giá : 4,600,000
0969 698818 Giá : 4,000,000      < - > 0971 158868 Giá : 4,600,000
0969 698828 Giá : 4,000,000      < - > 0971 331992 Giá : 4,600,000
0969 698858 Giá : 4,000,000      < - > 0971 331995 Giá : 4,600,000
0969 735789 Giá : 4,000,000      < - > 0971 331998 Giá : 4,600,000
0969 778669 Giá : 4,000,000      < - > 0971 379898 Giá : 4,600,000
0969 823686 Giá : 4,000,000      < - > 0971 391991 Giá : 4,600,000
0969 860680 Giá : 4,000,000      < - > 0971 511987 Giá : 4,600,000
0969 880968 Giá : 4,000,000      < - > 0971 511996 Giá : 4,600,000
0969 881879 Giá : 4,000,000      < - > 0971 511997 Giá : 4,600,000
0969 885368 Giá : 4,000,000      < - > 0971 511998 Giá : 4,600,000
0969 895988 Giá : 4,000,000      < - > 0971 558885 Giá : 4,600,000
0969 907789 Giá : 4,000,000      < - > 0971 579898 Giá : 4,600,000
0969 935668 Giá : 4,000,000      < - > 0971 621994 Giá : 4,600,000
0969 961179 Giá : 4,000,000      < - > 0971 651993 Giá : 4,600,000
0969 986123 Giá : 4,000,000      < - > 0971 688386 Giá : 4,600,000
0969 994886 Giá : 4,000,000      < - > 0971 821990 Giá : 4,600,000
0969.0 00.166 Giá : 4,000,000      < - > 0971 961987 Giá : 4,600,000
0969.0 00.556 Giá : 4,000,000      < - > 0971 961998 Giá : 4,600,000
0969.0 00.558 Giá : 4,000,000      < - > 0971 971987 Giá : 4,600,000
0969.0 00.566 Giá : 4,000,000      < - > 0971 971988 Giá : 4,600,000
0969.0 00.939 Giá : 4,000,000      < - > 0971 971995 Giá : 4,600,000
0969.08.2668 Giá : 4,000,000      < - > 0971 981992 Giá : 4,600,000
0969.10.9669 Giá : 4,000,000      < - > 0971.07.6866 Giá : 4,600,000
0969.13.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0971.09.8868 Giá : 4,600,000
0969.16.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0971.18.19.20 Giá : 4,600,000
0969.21.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0971.28.1997 Giá : 4,600,000
0969.25.06.88 Giá : 4,000,000      < - > 0971.38.1994 Giá : 4,600,000
0969.38.48.68 Giá : 4,000,000      < - > 0971.38.1998 Giá : 4,600,000
0969.522.922 Giá : 4,000,000      < - > 0971.78.1994 Giá : 4,600,000
0969.5555.10 Giá : 4,000,000      < - > 0971.78.1996 Giá : 4,600,000
0969.5555.21 Giá : 4,000,000      < - > 0971.78.1998 Giá : 4,600,000
0969.58.3568 Giá : 4,000,000      < - > 0971.82.1995 Giá : 4,600,000
0969.6789.90 Giá : 4,000,000      < - > 0971.82.1998 Giá : 4,600,000
0969.68.1964 Giá : 4,000,000      < - > 0971.95.1987 Giá : 4,600,000
0969.74.8688 Giá : 4,000,000      < - > 0971.95.1992 Giá : 4,600,000
0969.77.6866 Giá : 4,000,000      < - > 0972 095599 Giá : 4,600,000
0969.789.9.10 Giá : 4,000,000      < - > 0972 222077 Giá : 4,600,000
0969.8.4.1986 Giá : 4,000,000      < - > 0972 247788 Giá : 4,600,000
0969.8.4.1994 Giá : 4,000,000      < - > 0972 331168 Giá : 4,600,000
0969.80.82.86 Giá : 4,000,000      < - > 0972 351789 Giá : 4,600,000
0969.8888.21 Giá : 4,000,000      < - > 0972 695789 Giá : 4,600,000
0969.8888.46 Giá : 4,000,000      < - > 0972 751555 Giá : 4,600,000
0969.98.3679 Giá : 4,000,000      < - > 0972 889599 Giá : 4,600,000
09696.35.886 Giá : 4,000,000      < - > 0972 937789 Giá : 4,600,000
097 155 1973 Giá : 4,000,000      < - > 0972.08.1998 Giá : 4,600,000
097 248 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0972.8181.99 Giá : 4,600,000
097 253 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0973 068688 Giá : 4,600,000
097 264 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0973 191688 Giá : 4,600,000
097 273 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0973 222022 Giá : 4,600,000
097 278 1984 Giá : 4,000,000      < - > 0973 652789 Giá : 4,600,000
097 365 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0973 721222 Giá : 4,600,000
097 403 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0973 810555 Giá : 4,600,000
097 424 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0973 928789 Giá : 4,600,000
097 434 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0973 968689 Giá : 4,600,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá tư 500 đến 1 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

Nhu cầu những thứ mới hơn, tốt đẹp hơn luôn là điều mà ai cũng mong muốn như thế. Ngày nay khi mà xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người cũng tăng lên theo thị trường. Và sim số đẹp cũng là một trào lưu vẫn đang hiện hành ngày nay. Trong các dòng sim số đẹp trên thị trường sim thẻ hiện nay thì sim tứ quý luôn đứng đầu bởi độ độc, cái đẹp và sự khan hiếm của nó.

Hiện nay thú chơi sim số đẹp không còn xa lạ trong xã hội. Khi muốn tăng tính tự tin khi giao tiếp xã hội thì những dòng sim số đẹp là lựa chọn của nhiều người. Trong các dòng sim số đẹp hiện nay thì ngoài sim lộc phát mang lại sự phát đạt hay sim thần tài mang lại may mắn thì sim tứ quý luôn có sức hút nhiều nhất.

Trong dòng sim tứ quý có thể liệt kê ra các loại sim được nhiều người ưa thích như sim tứ quý 6 (6666) đây là tứ quý lộc, sim tứ quý 8 (8888) là tứ quý phát hay sim tứ quý 9 (9999) là tứ quý cửu. Và bên cạnh các dòng tứ quý đẹp thì cũng có những loại sim tứ quý mà nhiều người không cho đó là đẹp. Đó cũng là dòng tứ quý có nhiều người không thích.

Hai trong số đó là dòng sim tứ quý 4444 và 7777. Là bởi vì hiện nay theo quan niệm của nhiều người khác nhau là khác nhau nên sở thích của mọi người cũng khác nhau. Vậy cho nên có người thích cũng có người lại không thích. Sim tứ quý 4 và sim tứ quý 7 cũng vậy. Bài viết này chúng tôi xin nói qua về hai dòng tứ quý này để bạn đọc hiểu tại sao có người thích, người khách lại không thích hai dòng sim tứ quý này.

Đầu tiên phải nói rằng số 4 và số 7 là hai con số nhiều người cho là xấu. Là bởi vì đây là 2 con số có những ý nghĩa không tốt theo quan điểm của nhiều người. Số 4 nghĩa là tứ được đọc lái là tử. Số này nhiều người cho rằng đây là con số nói lên sự chết chóc. Sim tứ quý 4 là tứ tử nên nhiều người cho rằng số 4 là số tử, dùng nó sẽ mang lại sự chết chóc… Số còn là là số 7 đọc là thất. Số 7 đứng cạnh số 8 là 78 đọc là thất bát. Nhiều người nghĩ là dùng nó sẽ ko may mắn. Dùng số này mang lại sự thất bại…. Vậy nên nhiều người không thích sim tứ quý 4 và tứ quý 7. Tuy nhiên lại có ý kiếm khác, trái ngược ý kiến trên về 2 loại sim tứ quý 4 và sim tứ quý 7. Nhiều người cho rằng sim tứ quý 7 có 4 con số 7 đứng cạnh nhau sẽ tạo nên sự vững chắc. Sim tứ quý 4444 đọc là tứ tử, nhiều người cho là bất tử. Còn 7777 nhiều người lại cho là bất thất tức không bao giờ thất bại. Vậy cho nên nhiều người ưa thích 2 loại sim số đẹp này.

Đầu tiên theo quan niệm xa xưa nhất là người Trung Quốc thì số 7 là thất. Thất ở đây được hiểu là sự thất thu hay mất mát. Số 7 được đi cạnh với số 8 tạo thành 78 thì hay được cho là thất bát vì thế mà dòng sim tứ quý 7 không được nhiều người yêu thích bởi họ cho rằng nó không may mắn và cho rằng dùng sim tứ quý 7 mang lại sự hao tổn.

Nhưng lại có ý kiến khác trái ngược. Theo quan điểm của học thuyết Phương Đông cũng như theo phong thủy thì người ta cho rằng số 7 là con số có sức mạnh kỳ diệu mang lại may mắn. Số 7 là con số tượng trưng cho sức mạnh, đẩy lùi ma quỷ. Số 7 mang lại sự hưng thịnh phát đạt trong cuộc sống.

Còn theo đạo phật thì người ta cho rằng số 7 được cho là con số của trời đất. Nếu như bạn đang muốn tìm những chiếc sim tứ quý 7 mà chưa có địa chỉ nào tin cậy thì hãy đến với địa chỉ của chúng tôi, sẽ mang lại cho bạn sự lựa chọn tin cậy

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét