Ý nghĩa các loại sim tam hoa từ 0 đến 9

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tam hoa là gì và giá trị thực sự của sim mang lại cho người dùng ra sao. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng tìm hiểu về ý nghĩa sim tam hoa nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0975 551568 Giá : 4,020,000      < - > 0869 333383 Giá : 4,500,000
0975.05.1993 Giá : 4,020,000      < - > 0869 333363 Giá : 4,500,000
0975.06.1993 Giá : 4,020,000      < - > 0869 332868 Giá : 4,500,000
0975.62.1991 Giá : 4,020,000      < - > 0869 332000 Giá : 4,500,000
0975.75.75.41 Giá : 4,020,000      < - > 0869 331988 Giá : 4,500,000
0976 199989 Giá : 4,020,000      < - > 0869 331986 Giá : 4,500,000
0976 298222 Giá : 4,020,000      < - > 0869 331668 Giá : 4,500,000
0976 367939 Giá : 4,020,000      < - > 0869 329668 Giá : 4,500,000
0976 828878 Giá : 4,020,000      < - > 0869 325668 Giá : 4,500,000
0976.08.1996 Giá : 4,020,000      < - > 0869 323668 Giá : 4,500,000
0976.18.1993 Giá : 4,020,000      < - > 0869 322668 Giá : 4,500,000
0976.75.1992 Giá : 4,020,000      < - > 0869 321668 Giá : 4,500,000
0977 565866 Giá : 4,020,000      < - > 0869 319668 Giá : 4,500,000
0977 990970 Giá : 4,020,000      < - > 0869 315668 Giá : 4,500,000
0977.15.1997 Giá : 4,020,000      < - > 0869 313668 Giá : 4,500,000
0977.18.18.16 Giá : 4,020,000      < - > 0869 308886 Giá : 4,500,000
0977.29.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869 3 8 1979 Giá : 4,500,000
0977.35.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869 291989 Giá : 4,500,000
0977.56.1998 Giá : 4,020,000      < - > 0869 291988 Giá : 4,500,000
0977.60.1996 Giá : 4,020,000      < - > 0869 291986 Giá : 4,500,000
0977.91.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869 291368 Giá : 4,500,000
0978.17.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869 282939 Giá : 4,500,000
0978.50.1993 Giá : 4,020,000      < - > 0869 281989 Giá : 4,500,000
0978.50.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869 281988 Giá : 4,500,000
0978.56.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869 281986 Giá : 4,500,000
0978.62.6669 Giá : 4,020,000      < - > 0869 263368 Giá : 4,500,000
0978.91.1997 Giá : 4,020,000      < - > 0869 261989 Giá : 4,500,000
0978.97.1996 Giá : 4,020,000      < - > 0869 261988 Giá : 4,500,000
0979 119189 Giá : 4,020,000      < - > 0869 261986 Giá : 4,500,000
0979 363393 Giá : 4,020,000      < - > 0869 256568 Giá : 4,500,000
0979 595596 Giá : 4,020,000      < - > 0869 251989 Giá : 4,500,000
0979 992662 Giá : 4,020,000      < - > 0869 251988 Giá : 4,500,000
0979.14.6866 Giá : 4,020,000      < - > 0869 251986 Giá : 4,500,000
0979.25.1998 Giá : 4,020,000      < - > 0869 231989 Giá : 4,500,000
0979.30.1998 Giá : 4,020,000      < - > 0869 231988 Giá : 4,500,000
0979.73.1996 Giá : 4,020,000      < - > 0869 231986 Giá : 4,500,000
098.99.33.996 Giá : 4,020,000      < - > 0869 222262 Giá : 4,500,000
0981 199929 Giá : 4,020,000      < - > 0869 222129 Giá : 4,500,000
0981 199959 Giá : 4,020,000      < - > 0869 221988 Giá : 4,500,000
0981 201989 Giá : 4,020,000      < - > 0869 221986 Giá : 4,500,000
0981 359369 Giá : 4,020,000      < - > 0869 219668 Giá : 4,500,000
0981 369679 Giá : 4,020,000      < - > 0869 211989 Giá : 4,500,000
0981 369686 Giá : 4,020,000      < - > 0869 211988 Giá : 4,500,000
0981 585779 Giá : 4,020,000      < - > 0869 211986 Giá : 4,500,000
0981 596569 Giá : 4,020,000      < - > 0869 199 188 Giá : 4,500,000
0981 636656 Giá : 4,020,000      < - > 0869 191989 Giá : 4,500,000
0981 641990 Giá : 4,020,000      < - > 0869 189 589 Giá : 4,500,000
0981 655677 Giá : 4,020,000      < - > 0869 189 199 Giá : 4,500,000
0981 666585 Giá : 4,020,000      < - > 0869 1888 79 Giá : 4,500,000
0981 821868 Giá : 4,020,000      < - > 0869 188 998 Giá : 4,500,000
0981 899959 Giá : 4,020,000      < - > 0869 188 898 Giá : 4,500,000
0981 931995 Giá : 4,020,000      < - > 0869 188 699 Giá : 4,500,000
0981 979909 Giá : 4,020,000      < - > 0869 188 568 Giá : 4,500,000
0981.25.25.52 Giá : 4,020,000      < - > 0869 188 399 Giá : 4,500,000
0981.62.8889 Giá : 4,020,000      < - > 0869 188 088 Giá : 4,500,000
0981.78.1102 Giá : 4,020,000      < - > 0869 181989 Giá : 4,500,000
0981.92.8889 Giá : 4,020,000      < - > 0869 166 368 Giá : 4,500,000
0981.96.1969 Giá : 4,020,000      < - > 0869 161989 Giá : 4,500,000
0982 339993 Giá : 4,020,000      < - > 0869 151989 Giá : 4,500,000
0982 353858 Giá : 4,020,000      < - > 0869 131989 Giá : 4,500,000
0982 601997 Giá : 4,020,000      < - > 0869 121989 Giá : 4,500,000
0982 641990 Giá : 4,020,000      < - > 0869 111189 Giá : 4,500,000
0982.90.1998 Giá : 4,020,000      < - > 0869 091989 Giá : 4,500,000
0983 111611 Giá : 4,020,000      < - > 0869 081989 Giá : 4,500,000
0983 187189 Giá : 4,020,000      < - > 0869 066686 Giá : 4,500,000
0983 292393 Giá : 4,020,000      < - > 0869 061989 Giá : 4,500,000
0983 333185 Giá : 4,020,000      < - > 0869 051989 Giá : 4,500,000
0983 595955 Giá : 4,020,000      < - > 0869 031989 Giá : 4,500,000
0983 855856 Giá : 4,020,000      < - > 0869 021989 Giá : 4,500,000
0983.17.1992 Giá : 4,020,000      < - > 0869 011989 Giá : 4,500,000
0983.35.1997 Giá : 4,020,000      < - > 0869 001989 Giá : 4,500,000
0984.81.81.83 Giá : 4,020,000      < - > 08688 77 886 Giá : 4,500,000
0985 161669 Giá : 4,020,000      < - > 08688 088 79 Giá : 4,500,000
0985 259289 Giá : 4,020,000      < - > 086869 8186 Giá : 4,500,000
0985 498549 Giá : 4,020,000      < - > 086868 1586 Giá : 4,500,000
0985 595889 Giá : 4,020,000      < - > 08686.5.9229 Giá : 4,500,000
0985 777996 Giá : 4,020,000      < - > 08686.389.68 Giá : 4,500,000
0985.18.2012 Giá : 4,020,000      < - > 08686.2.3883 Giá : 4,500,000
0985.21.1998 Giá : 4,020,000      < - > 08686.012.86 Giá : 4,500,000
0985.88.81.85 Giá : 4,020,000      < - > 08686 97 886 Giá : 4,500,000
0985.90.99.90 Giá : 4,020,000      < - > 08686 96 586 Giá : 4,500,000
0986 089289 Giá : 4,020,000      < - > 08686 96 286 Giá : 4,500,000
0986 359688 Giá : 4,020,000      < - > 08686 96 186 Giá : 4,500,000
0986 860806 Giá : 4,020,000      < - > 08686 96 086 Giá : 4,500,000
0986.72.1997 Giá : 4,020,000      < - > 08686 929 86 Giá : 4,500,000
0986.76.79.78 Giá : 4,020,000      < - > 08686 9 8286 Giá : 4,500,000
0986.97.88.97 Giá : 4,020,000      < - > 08686 888 06 Giá : 4,500,000
0987 777185 Giá : 4,020,000      < - > 08686 80 986 Giá : 4,500,000
0987.15.1995 Giá : 4,020,000      < - > 08686 80 586 Giá : 4,500,000
0987.29.1992 Giá : 4,020,000      < - > 08686 80 386 Giá : 4,500,000
0987.37.1996 Giá : 4,020,000      < - > 08686 80 286 Giá : 4,500,000
0987.52.1998 Giá : 4,020,000      < - > 08686 80 186 Giá : 4,500,000
0987.53.1988 Giá : 4,020,000      < - > 08686 64 886 Giá : 4,500,000
0987.59.1996 Giá : 4,020,000      < - > 08686 62 986 Giá : 4,500,000
0987.80.1996 Giá : 4,020,000      < - > 08686 59 886 Giá : 4,500,000
0987.83.87.85 Giá : 4,020,000      < - > 08686 51 886 Giá : 4,500,000
0988 085805 Giá : 4,020,000      < - > 08686 5 8386 Giá : 4,500,000
0988 668234 Giá : 4,020,000      < - > 08686 39 286 Giá : 4,500,000
0988 818996 Giá : 4,020,000      < - > 08686 38586 Giá : 4,500,000
0988 925928 Giá : 4,020,000      < - > 08686 36 586 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu

Sim số đẹp ngày nay khá thịnh hành trên thị trường.Bên cạnh các dòng sim số đẹp, sim năm sinh, sim tứ quý…thì dòng sim tam hoa hay tam quý cũng được đông đảo mọi người biết đến và ưa chuộng.

Ý nghĩa sim tam hoa các loại cực hay

Sim tam hoa được hiểu đơn giản là sim có 3 số cuối trùng nhau. Sim tam hoa được chia là hai loại chính. Đó là Sim tam hoa đơn và sim tam hoa kép. Tam hoa đơn là những sim có một bộ ba số cuối trùng nhau. Còn tam hoa kép là sim có 2 hoặc 3 bộ 3 số trùng nhau… Ngoài ra, theo quan điểm khác nhau mà sim tam hoa có nhiều loại khác nhau thể hiện ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như tam hoa lộc là bộ sim tam hoa có 3 số 6 trùng cạnh nhau. Hay sim tam hoa phát là 888 thể hiện sự thịnh vượng.

Ý nghĩa Sim tam hoa 9 là thể hiện tính bền vững trường tồn ngoài ra còn thể hiện được sự quyền quý của số sim. Số 9 mang đậm hình ảnh của giới vua chúa xưa, số 9 là con số thách cưới xính lễ của vua Hùng, bước lên ghế vua phải đi qua 9 bậc.…

Ý nghĩa sim tam hoa 888 là thể hiện sự phát triển, phát tài, phát lộc, phát vinh hoa. Số 8 có cách đọc là "Pat" trong chữ Nho gần âm với từ "phát" trong chữ quốc ngữ. Tam hoa được kết hợp đẹp nhất với số 6, 68 được ví là lộc phát.

Ý nghĩa sim tam hoa 777, cũng được bắt nguồn từ ý nghĩa số 7 là con số kì diệu, gắn liền với đức Phật tối cao Người đã bước trên 7 đóa sen vàng thể hiện 7 vật chất để tạo nên cuộc sống con người.
  • Trong vũ trụ có: trên - dưới - trước - sau - trái - phải - chính giữa
  • Trong thất đại có: Thủy - hỏa - phong - không - kiến -, thức
  • Trong thành tài có: tấn - tín - tám quý - giới - xả - văn - huệ.
  • Trong thất chúng có: tỳ kheo - tì kheo ni - thức xoa - sa di - sa di ni - ưu bà tắc - ưu bà di.
Ý nghĩa sim tam hoa 666, bắt nguồn từ ý nghĩa số 6 là Lộc, sở hữu một sim tam hoa bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc đơi, lộc tài hưng vượng, an nhàn suốt đời. Số 6 là con số được tôn sùng và quý trọng ở Trung Quốc xưa.

Ý nghĩa sim tam hoa 555, chính là con số sinh, đứng giữa trung tâm trong dãy số tự nhiên còn có giá trị là con số giữ vị trí thăng bằng, cân bằng vạn vật trong đời sống mỗi con người. Sim tam hoa 555 còn mang dáng hình của kẻ quân tử đầu đội trời chân đạp đất: nhân, nghĩa, lễ, chí, tín.

Ý nghĩa sim tam hoa 444, số 4 là con số của thiên nhiên đất trời, tượng trung cho 4 mùa "xuân hạ thu đông", tượng trung cho 4 hướng"đông tây nam bắc".

Ý nghĩa sim tam hoa 333, số 3 được gọi là con số huyền bí, ngoài ý nghĩa là con số tài, là con số may mắn trong sim số đẹp thì số 3 còn tượng trung cho ngôi vị tối cao trong Phật pháp Ngôi Tam bảo, ngoài ra còn tượng trung cho 3 ngôi vị "phúc - lộc - thọ".

Ý nghĩa sim tam hoa 222, là con số biểu tượng cho niềm vui nhân đôi, song hỉ lâm môn, tiền vào mãi mãi.

Ý nghĩa sim tam hoa 111, số 1 được định nghĩa là số sinh, của sự đầm nổi nảy lộc, 3 số 1 như một vòng kiêng 3 chân vững chắc, đoàn kết sát cánh bên nhau cùng phát triển.

Ý nghĩa sim tam hoa 000, số 0 là đỉnh cao của cuộc sống, người sở hữu sim tam hoa 000 sẽ có cuộc sống tự do tự tại, cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng nhàn hạ. Đức phật nói "sắc sắc không không" là chốn bồng lai.

Ở Hà Nội đâu là địa chỉ bán sim số đẹp uy tín nhất, hợp lý nhất? Nếu như đây là câu hỏi của bạn cung như nhiều người mua sim đẹp thì câu trả lời sẽ là Siêu thị sim thẻ. Tại đây bạn sẽ có được những sim tam hoa mà mình ưng ý nhất.

Hiện nay sim số đẹp không còn lạ lẫm đối với mọi người. Sim số đẹp có nhiều loại khác nhau như sim tứ quý, sim phong thủy, sim tài lộc….

Đặc điểm nhận dạng sim tam hoa

Trong bộ sim số đẹp, sim phong thủy, thì có một loại sim gọi là sim tam hoa. Vậy sim tam hoa là gì? Tại sao lại gọi là sim tam hoa? Sim tam hoa có đặc điểm và có ý nghĩa như thế nào…?

Sim tam hoa là sim có bộ ba số trùng nhau như: 000,111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999(sim tam hoa 1, sim số tam hoa 2, sim tam quý 3,.... sim tam hoa 8, sim số tam hoa 9). Thông thường điều dễ nhận biết sim tam hoa chính là những bộ số này nằm ở cuối mỗi số sim.

Hiện nay hai loại sim tam hoa khác nhau. Đó là sim tam hoa đơn và sim tam hoa kép. Sim tam hoa đơn là loại sim tam hoa có duy nhất một bộ ba số trùng nhau, bộ số này có thể nằm ở cuối hay ở giữa. Còn sim tam hoa kép là sim tam hoa có từ hai bộ ba số trùng nhau trở lên.

Lựa chọn cho mình sim tam hoa hợp phong thủy sẽ đam lại cho bạn nhiều may mắn, tài lộc. Sở hữu kho sim tam hoa lớn hàng đầu cả nước cho bạn lựa chọn được sim số đẹp ưng ý nhất. Bên cạnh đó, giá cả dòng sim số đẹp này của chúng tôi vô cùng phải chăng.Chúc bạn chọn được sim tam hoa ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/y-nghia-sim-tam-hoa.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét