Ý nghĩa sim đầu số 090, 091,098,099

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim cặp đôi giá rẻ. Theo quan sát, nhiều người có xu hướng lựa chọn những sim điện thoại mang đầu 090, 091, 098, 099. Đây là những đầu số được coi là mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.Cùng tìm hiểu về các đầu số này nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0988 892179 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.03.688 Giá : 5,000,000
0988 896179 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.03.686 Giá : 5,000,000
0988 906889 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.03.668 Giá : 5,000,000
0988 911279 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.03.368 Giá : 5,000,000
0988 921179 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.02.886 Giá : 5,000,000
0988 936678 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.02.688 Giá : 5,000,000
0988 966618 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.02.686 Giá : 5,000,000
0988 989859 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.02.668 Giá : 5,000,000
0988 989972 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.02.268 Giá : 5,000,000
0988 990586 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.01.688 Giá : 5,000,000
0988 999277 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.01.686 Giá : 5,000,000
0988 999377 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.01.668 Giá : 5,000,000
0988 999856 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.00.668 Giá : 5,000,000
098818.1.365 Giá : 3,900,000      < - > 08.68.79.1973 Giá : 5,000,000
0989 066069 Giá : 3,900,000      < - > 08.68.38.18.68 Giá : 5,000,000
0989 161939 Giá : 3,900,000      < - > 08.68.28.18.68 Giá : 5,000,000
0989 182879 Giá : 3,900,000      < - > 08 6892 6892 Giá : 5,000,000
0989 212879 Giá : 3,900,000      < - > 08 6850 6850 Giá : 5,000,000
0989 222112 Giá : 3,900,000      < - > 08 68 60 63 68 Giá : 5,000,000
0989 232179 Giá : 3,900,000      < - > 0.969.086.986 Giá : 5,000,000
0989 257688 Giá : 3,900,000      < - > 0.968.439.777 Giá : 5,000,000
0989 262898 Giá : 3,900,000      < - > 0.919.969.379 Giá : 5,000,000
0989 268338 Giá : 3,900,000      < - > 0.8989.36668 Giá : 5,000,000
0989 276979 Giá : 3,900,000      < - > 0.88888.3117 Giá : 5,000,000
0989 303789 Giá : 3,900,000      < - > 0.869.139.279 Giá : 5,000,000
0989 313883 Giá : 3,900,000      < - > 0.86.86.79.986 Giá : 5,000,000
0989 313988 Giá : 3,900,000      < - > 096 155 3789 Giá : 4,950,000
0989 322355 Giá : 3,900,000      < - > 096 1988 000 Giá : 4,950,000
0989 335866 Giá : 3,900,000      < - > 0961 559959 Giá : 4,950,000
0989 337179 Giá : 3,900,000      < - > 0962 779339 Giá : 4,950,000
0989 345929 Giá : 3,900,000      < - > 0968.77.00.55 Giá : 4,950,000
0989 368279 Giá : 3,900,000      < - > 0969 597997 Giá : 4,950,000
0989 371779 Giá : 3,900,000      < - > 0971 85 2626 Giá : 4,950,000
0989 389966 Giá : 3,900,000      < - > 0977 777243 Giá : 4,950,000
0989 585985 Giá : 3,900,000      < - > 0977 777250 Giá : 4,950,000
0989 608066 Giá : 3,900,000      < - > 0981.97.8866 Giá : 4,950,000
0989 655579 Giá : 3,900,000      < - > 0983.04.1333 Giá : 4,950,000
0989 668695 Giá : 3,900,000      < - > 0989.54.78.78 Giá : 4,950,000
0989 687996 Giá : 3,900,000      < - > 09 81 81 8131 Giá : 4,950,000
0989 728979 Giá : 3,900,000      < - > 09.81.81.81.21 Giá : 4,950,000
0989 771886 Giá : 3,900,000      < - > 09 71 71 71 95 Giá : 4,950,000
0989 777746 Giá : 3,900,000      < - > 09 61 61 6121 Giá : 4,950,000
0989 817788 Giá : 3,900,000      < - > 09 61 61 6113 Giá : 4,950,000
0989 831976 Giá : 3,900,000      < - > 09 61 61 61 78 Giá : 4,950,000
0989 837939 Giá : 3,900,000      < - > 09 61 61 61 51 Giá : 4,950,000
0989 845222 Giá : 3,900,000      < - > 09 61 61 61 31 Giá : 4,950,000
0989 852007 Giá : 3,900,000      < - > 0868 66 1212 Giá : 4,950,000
0989 868906 Giá : 3,900,000      < - > 0972 179668 Giá : 4,940,000
0989 869639 Giá : 3,900,000      < - > 096.444 98.98 Giá : 4,900,000
0989 873668 Giá : 3,900,000      < - > 096.454 99.88 Giá : 4,900,000
0989 891196 Giá : 3,900,000      < - > 0961 110808 Giá : 4,900,000
0989 906088 Giá : 3,900,000      < - > 0961 433455 Giá : 4,900,000
0989 909579 Giá : 3,900,000      < - > 0961 433466 Giá : 4,900,000
0989 962010 Giá : 3,900,000      < - > 0961 433488 Giá : 4,900,000
0989 986338 Giá : 3,900,000      < - > 0961 613434 Giá : 4,900,000
0989 996608 Giá : 3,900,000      < - > 0961 614141 Giá : 4,900,000
0989 996806 Giá : 3,900,000      < - > 0961 614545 Giá : 4,900,000
0989.03.7788 Giá : 3,900,000      < - > 0961 614646 Giá : 4,900,000
0989.13.1997 Giá : 3,900,000      < - > 0961 615050 Giá : 4,900,000
0989.15.3868 Giá : 3,900,000      < - > 0961 617070 Giá : 4,900,000
0989.65.1987 Giá : 3,900,000      < - > 0961.07.07.70 Giá : 4,900,000
0989.66.1010 Giá : 3,900,000      < - > 0961.71.1995 Giá : 4,900,000
0989.87.3979 Giá : 3,900,000      < - > 0961.81.1995 Giá : 4,900,000
09.888855.76 Giá : 3,900,000      < - > 0962 789998 Giá : 4,900,000
09.886.886.02 Giá : 3,900,000      < - > 0962 886111 Giá : 4,900,000
09.8686.01.88 Giá : 3,900,000      < - > 0962.92.62.92 Giá : 4,900,000
09.76.76.76.58 Giá : 3,900,000      < - > 0964.25 88.66 Giá : 4,900,000
09.69.99.49.79 Giá : 3,900,000      < - > 0964.25 88.99 Giá : 4,900,000
09.688886.24 Giá : 3,900,000      < - > 0964.31 88.66 Giá : 4,900,000
09.66.88.2017 Giá : 3,900,000      < - > 0964.33 98.98 Giá : 4,900,000
09.6446 69.69 Giá : 3,900,000      < - > 0964.36 98.98 Giá : 4,900,000
09 7117 1996 Giá : 3,900,000      < - > 0964.36 99.88 Giá : 4,900,000
09 7117 1995 Giá : 3,900,000      < - > 0964.38 89.89 Giá : 4,900,000
09 7117 1994 Giá : 3,900,000      < - > 0964.39 98.98 Giá : 4,900,000
0869.995.789 Giá : 3,900,000      < - > 0964.51 89.89 Giá : 4,900,000
0869.94.39.79 Giá : 3,900,000      < - > 0964.52 89.89 Giá : 4,900,000
0869.879.789 Giá : 3,900,000      < - > 0969 238268 Giá : 4,900,000
0869.86.86.98 Giá : 3,900,000      < - > 0969 507968 Giá : 4,900,000
0869.84.39.79 Giá : 3,900,000      < - > 0969.63.1994 Giá : 4,900,000
0869.828.789 Giá : 3,900,000      < - > 097.13.13.13.0 Giá : 4,900,000
0869.811.868 Giá : 3,900,000      < - > 097.16.2.1992 Giá : 4,900,000
0869.34.39.79 Giá : 3,900,000      < - > 097.52.52.444 Giá : 4,900,000
0869.25.3568 Giá : 3,900,000      < - > 0971 110808 Giá : 4,900,000
0869.24.39.79 Giá : 3,900,000      < - > 0971 117070 Giá : 4,900,000
0869.05.1998 Giá : 3,900,000      < - > 0971 611996 Giá : 4,900,000
0869.05.1997 Giá : 3,900,000      < - > 0971 621998 Giá : 4,900,000
0869.05.1996 Giá : 3,900,000      < - > 0971 710202 Giá : 4,900,000
0869.05.1995 Giá : 3,900,000      < - > 0971 713434 Giá : 4,900,000
0869.05.1994 Giá : 3,900,000      < - > 0971 714141 Giá : 4,900,000
0869.05.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0971 714545 Giá : 4,900,000
0869.05.1992 Giá : 3,900,000      < - > 0971 714646 Giá : 4,900,000
0869.05.1991 Giá : 3,900,000      < - > 0971.81.1996 Giá : 4,900,000
0869.03.1998 Giá : 3,900,000      < - > 0973 044066 Giá : 4,900,000
0869.03.1997 Giá : 3,900,000      < - > 0973 112200 Giá : 4,900,000
0869.03.1996 Giá : 3,900,000      < - > 0973 449900 Giá : 4,900,000
0869.03.1995 Giá : 3,900,000      < - > 0973 770022 Giá : 4,900,000
0869.03.1994 Giá : 3,900,000      < - > 0973.56 99.88 Giá : 4,900,000
0869.03.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0975 112200 Giá : 4,900,000
0869.03.1992 Giá : 3,900,000      < - > 0975 665500 Giá : 4,900,000
0869.03.1990 Giá : 3,900,000      < - > 0976 227700 Giá : 4,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Người ta thường nói, nếu bạn sở hữu một sim số điện thoại đẹp thì không chỉ những người khác có thể dễ dàng nhớ số điện thoại bạn mọi lúc mọi nơi mà bên cạnh đó, các số điện thoại đẹp cũng để lại nhiều ấn tượng đối với người xung quanh và  những con số mang ý nghĩa sẽ làm cho chủ nhân cảm thấy tự tin và cảm nhận được nhiều điều thú vị trong cuộc sống.

Mỗi con số đều nói lên một ý nghĩa, và nó sẽ càng ý nghĩa hơn nếu nó được gán ghép với nhau. Hiện nay, nhiều nhà mạng cho ra đời nhiều đầu số đẹp với các “dãy số đẹp” khiến nhiều người thích săn lung gồm sim số đẹp viettel, sim số đẹp vinaphone, sim số đẹp mobifone. Tuy nhiên, điều này cũng kèm theo giá trị của từng chiếc sim cũng tăng lên rất nhiều thậm chí đến hàng chục hàng trăm triệu đồng.

- Đầu số 090: với số 0 tượng trưng cho sự vô hình.

- Đầu số 091: với số 1 tượng trưng cho những điều mới mẻ, tốt đẹp, mang lại một sức sống mới cho mọi người.

- Đầu số 098: với số 8 tượng trưng cho sự may mắn, nhiều tài lộc.

- Đầu số 099: với số 9, đặc biệt kép 99 tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, chứa đựng nhiều may mắn.

Và để tìm một đầu sim số đẹp giá rẻ trên thị trường hiện nay quả là điều không khó, nhưng nếu để tìm cả một dãy số đẹp với mức giá hợp lý thì cũng còn là điều mà nhiều người cảm thấy băn khoăn.

Trên thực tế, đã có nhiều người từ những bạn trẻ đến những người kinh doanh,… đều có nhu cầu sử dụng những sim số đẹp với ý nghĩ về giá trị cũng như những cơ hội và điều tốt lành khi sở hữu những chiếc sim số đẹp như vậy. Lấy ví dụ về Bộ ba Thiên – Địa – Nhân theo quan niệm của Trung Quốc được coi là trụ cột, là trung tạo ra nhiều may mắn. Từ đó cũng sinh ra những bộ ba khác như cha- mẹ -con; cơ thể- ngôn ngữ - tâm trí, khái niệm tam hợp trong tử vi (Hợi - Mão - Mùi, Thân - Tý - Thìn)… Kết luận rút ra là sự kết hợp may mắn của 3 số khác nhau tốt hơn nhiều so với sự lặp lại 3 lần của cùng một số.

Các nhà mạng cung cấp nhiều đầu số trên thị trường hiện nay phải kể đến 3 ông đại gia lớn là MobiFone, VinaPhone, Viettel. Và để thu hút được lượng khách hàng đông đảo dùng nhà mạng của mình, các nhà mạng này luôn có nhiều chương trình hấp dẫn tiêu biểu “ chương trình Chọn số”.  Và rõ ràng, việc thay đổi số di động với tầm ảnh hưởng tới gần 100 triệu thuê bao thì việc dẫn đến những xung đột về quyền lợi là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu các nhà mạng sớm đưa ra những biện pháp để khắc phụ việc quản lý thuê bao thì sẽ đảm bảo được lợi nhuận.

Hãy sở hữu cho mình một sim số đẹp ngay từ bây giờ các bạn nhé. Sẽ có nhiều điều thú vị dành cho bạn đó.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/y-nghia-sim-dau-so-090-091-098-099.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét