Ưu đãi siêu hấp dẫn từ 2 nhà mạng Gmobile và Vietnamobile

Nếu như sim tứ quý đang làm điên đảo người dùng thì sim Gmobile và Vietnamobile không ngần ngại tung ra các chiêu khuyến mại cực kỳ hấp dẫn để thu hút đông đảo người dùng. Cùng tìm hiểu về 2 loại sim này nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Mở rộng lựa chọn với sim số đẹp Gmobile và Vietnamobile

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0989 393586 Giá : 4,000,000      < - > 097 107 8899 Giá : 4,500,000
0989 41 1980 Giá : 4,000,000      < - > 097 1139 688 Giá : 4,500,000
0989 42 1980 Giá : 4,000,000      < - > 097 140 8899 Giá : 4,500,000
0989 46 1980 Giá : 4,000,000      < - > 097 145 8899 Giá : 4,500,000
0989 47 1976 Giá : 4,000,000      < - > 097 150 8899 Giá : 4,500,000
0989 47 1980 Giá : 4,000,000      < - > 097 152 8899 Giá : 4,500,000
0989 557688 Giá : 4,000,000      < - > 097 16 48899 Giá : 4,500,000
0989 57 1981 Giá : 4,000,000      < - > 097 170 8899 Giá : 4,500,000
0989 621668 Giá : 4,000,000      < - > 097 206 1998 Giá : 4,500,000
0989 623236 Giá : 4,000,000      < - > 097 215 1998 Giá : 4,500,000
0989 63 1980 Giá : 4,000,000      < - > 097 223 1996 Giá : 4,500,000
0989 72 1980 Giá : 4,000,000      < - > 097 224 1985 Giá : 4,500,000
0989 858669 Giá : 4,000,000      < - > 097 251 1985 Giá : 4,500,000
0989 859379 Giá : 4,000,000      < - > 097 253 1985 Giá : 4,500,000
0989 866068 Giá : 4,000,000      < - > 097 258 1995 Giá : 4,500,000
0989 881179 Giá : 4,000,000      < - > 097 259 1997 Giá : 4,500,000
0989 888962 Giá : 4,000,000      < - > 097 269 1993 Giá : 4,500,000
0989 904789 Giá : 4,000,000      < - > 097 296 1997 Giá : 4,500,000
0989 938599 Giá : 4,000,000      < - > 097 302 1997 Giá : 4,500,000
0989.44.1992 Giá : 4,000,000      < - > 097 304 1998 Giá : 4,500,000
0989.51.8338 Giá : 4,000,000      < - > 097 305 1995 Giá : 4,500,000
0989.95.4868 Giá : 4,000,000      < - > 097 313 1985 Giá : 4,500,000
09.8888.59.70 Giá : 4,000,000      < - > 097 343 1997 Giá : 4,500,000
09.88.55.88.06 Giá : 4,000,000      < - > 097 353 1983 Giá : 4,500,000
09.86.84.85.88 Giá : 4,000,000      < - > 097 363 1997 Giá : 4,500,000
09.81.84.8884 Giá : 4,000,000      < - > 097 365 1992 Giá : 4,500,000
09.81.84.86.87 Giá : 4,000,000      < - > 097 4 6 2 1979 Giá : 4,500,000
09.81.84.85.87 Giá : 4,000,000      < - > 097 406 1993 Giá : 4,500,000
09.81.84.84.87 Giá : 4,000,000      < - > 097 507 1977 Giá : 4,500,000
09.81.84.84.85 Giá : 4,000,000      < - > 097 512 1998 Giá : 4,500,000
09.81.84.81.87 Giá : 4,000,000      < - > 097 605 1995 Giá : 4,500,000
09.81.84.81.85 Giá : 4,000,000      < - > 097 6660005 Giá : 4,500,000
09.81.83.81.84 Giá : 4,000,000      < - > 097 747 1998 Giá : 4,500,000
09.81.82.8881 Giá : 4,000,000      < - > 097 787 1976 Giá : 4,500,000
09.81.82.84.87 Giá : 4,000,000      < - > 097 803 1983 Giá : 4,500,000
09.717171.28 Giá : 4,000,000      < - > 097 809 1995 Giá : 4,500,000
09.686.929.88 Giá : 4,000,000      < - > 097 848 1980 Giá : 4,500,000
09.68.32.23.68 Giá : 4,000,000      < - > 097 98 89 896 Giá : 4,500,000
09.6669966.5 Giá : 4,000,000      < - > 097.14.1.1987 Giá : 4,500,000
09.6669922.5 Giá : 4,000,000      < - > 097.18.55599 Giá : 4,500,000
09.666665.24 Giá : 4,000,000      < - > 097.188.9779 Giá : 4,500,000
09.6666.08.10 Giá : 4,000,000      < - > 0971 081988 Giá : 4,500,000
09.6665566.2 Giá : 4,000,000      < - > 0971 081991 Giá : 4,500,000
09.6665522.6 Giá : 4,000,000      < - > 0971 101989 Giá : 4,500,000
09.6663355.8 Giá : 4,000,000      < - > 0971 115568 Giá : 4,500,000
09.6662255.9 Giá : 4,000,000      < - > 0971 168078 Giá : 4,500,000
09.6661155.9 Giá : 4,000,000      < - > 0971 171980 Giá : 4,500,000
09.666.999.21 Giá : 4,000,000      < - > 0971 171981 Giá : 4,500,000
09.666.333.26 Giá : 4,000,000      < - > 0971 178779 Giá : 4,500,000
09.65.55.65.99 Giá : 4,000,000      < - > 0971 185599 Giá : 4,500,000
09.65.09.09.29 Giá : 4,000,000      < - > 0971 19.59.59 Giá : 4,500,000
09.6199.6599 Giá : 4,000,000      < - > 0971 191393 Giá : 4,500,000
09.6161.1551 Giá : 4,000,000      < - > 0971 196866 Giá : 4,500,000
09.61.66.95.95 Giá : 4,000,000      < - > 0971 238181 Giá : 4,500,000
09.61.66.85.85 Giá : 4,000,000      < - > 0971 239939 Giá : 4,500,000
09.61.65.95.95 Giá : 4,000,000      < - > 0971 286969 Giá : 4,500,000
09.61.65.85.85 Giá : 4,000,000      < - > 0971 29.59.59 Giá : 4,500,000
09 8118 9797 Giá : 4,000,000      < - > 0971 366 966 Giá : 4,500,000
09 8118 7373 Giá : 4,000,000      < - > 0971 38 68 98 Giá : 4,500,000
09 6969 1868 Giá : 4,000,000      < - > 0971 381980 Giá : 4,500,000
09 6776 2005 Giá : 4,000,000      < - > 0971 381981 Giá : 4,500,000
09 6606 2009 Giá : 4,000,000      < - > 0971 381984 Giá : 4,500,000
09 6262 3434 Giá : 4,000,000      < - > 0971 511985 Giá : 4,500,000
09 6262 2727 Giá : 4,000,000      < - > 0971 516969 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 76 Giá : 4,000,000      < - > 0971 551789 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 75 Giá : 4,000,000      < - > 0971 681970 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 74 Giá : 4,000,000      < - > 0971 681975 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 73 Giá : 4,000,000      < - > 0971 682009 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 72 Giá : 4,000,000      < - > 0971 682010 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 70 Giá : 4,000,000      < - > 0971 682011 Giá : 4,500,000
09 61 61 61 59 Giá : 4,000,000      < - > 0971 682012 Giá : 4,500,000
0869.93.6686 Giá : 4,000,000      < - > 0971 682013 Giá : 4,500,000
0869.3 96.678 Giá : 4,000,000      < - > 0971 682014 Giá : 4,500,000
0869.268.789 Giá : 4,000,000      < - > 0971 689698 Giá : 4,500,000
0869.22.8688 Giá : 4,000,000      < - > 0971 691992 Giá : 4,500,000
0869.20.7879 Giá : 4,000,000      < - > 0971 719998 Giá : 4,500,000
0869.179.789 Giá : 4,000,000      < - > 0971 763789 Giá : 4,500,000
0869.08.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0971 778979 Giá : 4,500,000
0869.07.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0971 791990 Giá : 4,500,000
0869.04.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0971 846555 Giá : 4,500,000
0869 999266 Giá : 4,000,000      < - > 0971 881688 Giá : 4,500,000
0869 993789 Giá : 4,000,000      < - > 0971 961985 Giá : 4,500,000
0869 979789 Giá : 4,000,000      < - > 0971 968286 Giá : 4,500,000
0869 966116 Giá : 4,000,000      < - > 0971 990686 Giá : 4,500,000
0869 961998 Giá : 4,000,000      < - > 0971 999983 Giá : 4,500,000
0869 961994 Giá : 4,000,000      < - > 0971.18.1997 Giá : 4,500,000
0869 961993 Giá : 4,000,000      < - > 0971.28.1994 Giá : 4,500,000
0869 961991 Giá : 4,000,000      < - > 0971.38.1995 Giá : 4,500,000
0869 961989 Giá : 4,000,000      < - > 0971.5555.92 Giá : 4,500,000
0869 961988 Giá : 4,000,000      < - > 0971.65.7968 Giá : 4,500,000
0869 959789 Giá : 4,000,000      < - > 0971.65.7986 Giá : 4,500,000
0869 951998 Giá : 4,000,000      < - > 0971.75.1980 Giá : 4,500,000
0869 951992 Giá : 4,000,000      < - > 0971.75.1982 Giá : 4,500,000
0869 951991 Giá : 4,000,000      < - > 0971.75.1984 Giá : 4,500,000
0869 951988 Giá : 4,000,000      < - > 0971.75.1985 Giá : 4,500,000
0869 951986 Giá : 4,000,000      < - > 0971.78.1993 Giá : 4,500,000
0869 939868 Giá : 4,000,000      < - > 0971.81.6969 Giá : 4,500,000
0869 939789 Giá : 4,000,000      < - > 0971.98.6969 Giá : 4,500,000
0869 939669 Giá : 4,000,000      < - > 0971.98.9879 Giá : 4,500,000
0869 931998 Giá : 4,000,000      < - > 0972 089889 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vietnamobile giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vietnamobile giá rẻ

Ngày nay, khách hàng không còn phải chịu cảnh áp đảo của “3 kẻ hùng” của viễn thông Việt Nam là nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone đối với khách hàng nữa, chúng ta có vô vàn sự lựa chọn đầy hấp dẫn và lôi cuốn hơn đó chính là sử dụng dịch vụ của nhà mạng Vietnamobile và Gmobile.

Giới thiệu về hai nhà mạng Vietnamobile và Gmobile

Gmobile và Vietnamobile là hai nhà mạng mới xuất hiện trên thị trường viễn thông ở nước ta vào năm 2009. Chính vì thế mà việc cạnh tranh với các “đại gia” như Viettel, Vinaphone hay Mobifone là điều vô cùng khó khăn. Và vì mới xuất hiện nên Gmobile và Vietnamobile chưa có được sự tin tưởng cùng người dùng điện thoại. Nhưng không phải vì thế mà hai nhà mạng non trẻ này không thể hiện được sứ mệnh của mình, dùng chất lượng dịch vụ khẳng định thương hiệu và khẳng định tầm ảnh hưởng sản phẩm của mình trong tương lai.

Trải nghiệm ngay với những ưu đãi siêu hấp dẫn của 2 nhà mạng

Trải nghiệm với Gmobile

Bạn có cơ hội sử dụng một sim Gmobile giá rẻ với các gói cước tỷ phú trả trước như:
  • Gói tỷ phú 3: Gọi điện và nhắn tin miễn phí nội mạng với tài khoản lên đến 1 tỷ đồng, được tặng phút gọi ngoại mạng miễn phí . Cước phát sinh cuộc gọi ngoại mạng là 1390đ/phút, cước sms ngoại mạng phát sinh là 350đ/p.
  • Gói tỷ phú 2: Mỗi ngày bạn sẽ được tặng 270.000vnđ vào tài khoản gọi nội mạng và cước gọi nội mạng được tính là 1350đ/phút trừ dần vào số tài khoản tặng. Khi bạn phát sinh gọi ngoại mạng cước phí được tính là 1390đ/phút, sms ngoại mạng là 350đ/ tin nhắn.
  • Gói Big Save: Đây là gói cước bạn được gọi cả nội mạng và ngoại mạng với cước phí chỉ 700vnđ/phút, khi bạn gọi nội mạng số tiền sẽ trừ vào tài khoản tỷ phú, khi bạn gọi ngoại mạng số tiền sẽ trừ vào tài khoản gốc của bạn.
Trải nghiệm với Vietnamobile

Khi bạn sở hữu một sim Vietnamobile bạn có ngay những lợi ích sau:
  • Gọi siêu rẻ siêu tiết kiệm với Maxi Talk: Chỉ mất 5.000vnd/ngày bạn có ngay 180 phút gọi miễn phí tương đương với 3h đồng hồ.
  • Nhắn tin siêu rẻ với dịch vụ Max SMS: Chỉ với 2500đ mỗi ngày bạn có ngay 300SMS nội mạng.
  • Ứng tiền lên đến 50.000vnđ không lo bị ngắt cuộc gọi đột ngột.
  • Các gói cước 3G không giới hạn: Hướng dẫn đăng ký các gói cước 3g Vietnamobile data khủng
  • Thỏa sức tham gia các dịch vụ khác như chữ ký cuộc gọi, tin nhắn báo bận, thông báo cuộc gọi nhỡ MCS, dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ, game,…
Đi kèm với những dịch vụ, gói cước siêu rẻ, hai nhà mạng này còn tung ra thị trường các lô sim số đẹp có mức giá rẻ đến giật mình. Các dòng sim số đẹp của như sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát…. của 2 nhà mạng Gmobile và Vietnamobile đang nhận  được sự quan tâm nhất hiện nay.

Không những 1 mà có tới 2 sự lựa chọn cho bạn để có thể tìm được một sim số đẹp, giá thành rẻ, ưu đãi hấp dẫn và chất lượng. Chọn chần chừ gì nữa mà không quyết lấy một số sim Gmobile hoặc Vietnamobile để “ngất ngây” với những ưu đãi táo bạo, không tưởng của 2 nhà mạng này.

Đến với chúng tôi bạn được tư vấn thêm về sim phong thủy để bạn tự tin cho một “siêu phẩm” của bản thân. Dùng sim không nhưng giá rẻ, ưu đãi hậu hĩnh, chất lượng dịch vụ tốt và còn hợp với bản thân mang tới may mắn, tiền tài, hạnh phúc. Đừng ngần ngại, hãy nhấc máy lên gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẵn sàng giải đáp thắc mắc của quý khách mọi lúc mọi nơi.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/uu-ai-hap-dan-tu-gmobile-vietnamobile.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét