Ưu đãi hấp dẫn từ sim Vietnamobile giá rẻ

Nếu như sim Gmobile tung ra đi kèm theo đó là những ưu đãi siêu hấp hẫn từ sim này. Lý do bạn nên lựa chọn sim Vietnamobile ngay hôm nay, giá cước gọi, nhắn tin, truy cập mạng siêu rẻ. Phủ sóng cả nước, chất lượng cuộc gọi siêu mượt. Cũng không kém gì sim Gmobile, Cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Lý do bạn nên chọn sim Vietnamobile ngay hôm nay

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869 381993 Giá : 4,000,000      < - > 0977 639379 Giá : 4,500,000
0869 381992 Giá : 4,000,000      < - > 0977 697698 Giá : 4,500,000
0869 381991 Giá : 4,000,000      < - > 0977 73 1983 Giá : 4,500,000
0869 381989 Giá : 4,000,000      < - > 0977 771007 Giá : 4,500,000
0869 381988 Giá : 4,000,000      < - > 0977 777193 Giá : 4,500,000
0869 381986 Giá : 4,000,000      < - > 0977 85 1992 Giá : 4,500,000
0869 380668 Giá : 4,000,000      < - > 0977.38.7968 Giá : 4,500,000
0869 379222 Giá : 4,000,000      < - > 0977.45.1368 Giá : 4,500,000
0869 371998 Giá : 4,000,000      < - > 0977.45.1990 Giá : 4,500,000
0869 371996 Giá : 4,000,000      < - > 0977.75.9889 Giá : 4,500,000
0869 371993 Giá : 4,000,000      < - > 0977.76.8998 Giá : 4,500,000
0869 371992 Giá : 4,000,000      < - > 0977.83.37.37 Giá : 4,500,000
0869 371991 Giá : 4,000,000      < - > 0978 3 1 1968 Giá : 4,500,000
0869 371989 Giá : 4,000,000      < - > 0978 36 1993 Giá : 4,500,000
0869 371988 Giá : 4,000,000      < - > 0978 42 1979 Giá : 4,500,000
0869 371986 Giá : 4,000,000      < - > 0978 4444 00 Giá : 4,500,000
0869 369886 Giá : 4,000,000      < - > 0978 599299 Giá : 4,500,000
0869 365789 Giá : 4,000,000      < - > 0978 61 1992 Giá : 4,500,000
0869 362668 Giá : 4,000,000      < - > 0978 780980 Giá : 4,500,000
0869 361998 Giá : 4,000,000      < - > 0978 790798 Giá : 4,500,000
0869 361997 Giá : 4,000,000      < - > 0978 875115 Giá : 4,500,000
0869 361995 Giá : 4,000,000      < - > 0978 888393 Giá : 4,500,000
0869 361993 Giá : 4,000,000      < - > 0978 888911 Giá : 4,500,000
0869 361992 Giá : 4,000,000      < - > 0978 948886 Giá : 4,500,000
0869 361991 Giá : 4,000,000      < - > 0978 969889 Giá : 4,500,000
0869 361988 Giá : 4,000,000      < - > 0978 999975 Giá : 4,500,000
0869 361986 Giá : 4,000,000      < - > 0978.28.1998 Giá : 4,500,000
0869 361668 Giá : 4,000,000      < - > 0978.32.1991 Giá : 4,500,000
0869 359668 Giá : 4,000,000      < - > 0978.56.1668 Giá : 4,500,000
0869 357668 Giá : 4,000,000      < - > 097899.62.68 Giá : 4,500,000
0869 352668 Giá : 4,000,000      < - > 0979 00 1985 Giá : 4,500,000
0869 351998 Giá : 4,000,000      < - > 0979 039868 Giá : 4,500,000
0869 351997 Giá : 4,000,000      < - > 0979 138388 Giá : 4,500,000
0869 351996 Giá : 4,000,000      < - > 0979 168939 Giá : 4,500,000
0869 351995 Giá : 4,000,000      < - > 0979 17 1985 Giá : 4,500,000
0869 351994 Giá : 4,000,000      < - > 0979 299279 Giá : 4,500,000
0869 351993 Giá : 4,000,000      < - > 0979 36 1976 Giá : 4,500,000
0869 351992 Giá : 4,000,000      < - > 0979 410777 Giá : 4,500,000
0869 351991 Giá : 4,000,000      < - > 0979 51 1985 Giá : 4,500,000
0869 351989 Giá : 4,000,000      < - > 0979 833779 Giá : 4,500,000
0869 351988 Giá : 4,000,000      < - > 0979 836668 Giá : 4,500,000
0869 351986 Giá : 4,000,000      < - > 0979 889882 Giá : 4,500,000
0869 351668 Giá : 4,000,000      < - > 0979.16.1998 Giá : 4,500,000
0869 344668 Giá : 4,000,000      < - > 0979.30.6866 Giá : 4,500,000
0869 339789 Giá : 4,000,000      < - > 0979.32.1995 Giá : 4,500,000
0869 339222 Giá : 4,000,000      < - > 0979.64.1368 Giá : 4,500,000
0869 335222 Giá : 4,000,000      < - > 0979.93.1980 Giá : 4,500,000
0869 333398 Giá : 4,000,000      < - > 098 11 9 1968 Giá : 4,500,000
0869 333396 Giá : 4,000,000      < - > 098 111 6788 Giá : 4,500,000
0869 332668 Giá : 4,000,000      < - > 098 1111 331 Giá : 4,500,000
0869 331994 Giá : 4,000,000      < - > 098 1111 335 Giá : 4,500,000
0869 330668 Giá : 4,000,000      < - > 098 1111 336 Giá : 4,500,000
0869 327668 Giá : 4,000,000      < - > 098 1123 266 Giá : 4,500,000
0869 321998 Giá : 4,000,000      < - > 098 126 6879 Giá : 4,500,000
0869 321997 Giá : 4,000,000      < - > 098 16 2 1968 Giá : 4,500,000
0869 321996 Giá : 4,000,000      < - > 098 1984 486 Giá : 4,500,000
0869 321995 Giá : 4,000,000      < - > 098 1984 868 Giá : 4,500,000
0869 321993 Giá : 4,000,000      < - > 098 1985 686 Giá : 4,500,000
0869 321992 Giá : 4,000,000      < - > 098 1985 688 Giá : 4,500,000
0869 321991 Giá : 4,000,000      < - > 098 340 1991 Giá : 4,500,000
0869 321989 Giá : 4,000,000      < - > 098 369 1970 Giá : 4,500,000
0869 321988 Giá : 4,000,000      < - > 098 414 1981 Giá : 4,500,000
0869 321986 Giá : 4,000,000      < - > 098 509 1997 Giá : 4,500,000
0869 311998 Giá : 4,000,000      < - > 098 579 2012 Giá : 4,500,000
0869 311997 Giá : 4,000,000      < - > 098 709 1981 Giá : 4,500,000
0869 311996 Giá : 4,000,000      < - > 098 737 1980 Giá : 4,500,000
0869 311995 Giá : 4,000,000      < - > 098 737 1981 Giá : 4,500,000
0869 311994 Giá : 4,000,000      < - > 098 757 1980 Giá : 4,500,000
0869 311993 Giá : 4,000,000      < - > 098 757 1995 Giá : 4,500,000
0869 311992 Giá : 4,000,000      < - > 098 848 1974 Giá : 4,500,000
0869 311991 Giá : 4,000,000      < - > 098 949 1971 Giá : 4,500,000
0869 311989 Giá : 4,000,000      < - > 098.1368.679 Giá : 4,500,000
0869 311988 Giá : 4,000,000      < - > 098.139.5789 Giá : 4,500,000
0869 311986 Giá : 4,000,000      < - > 098.16.2.1996 Giá : 4,500,000
0869 300668 Giá : 4,000,000      < - > 098.16.3.1980 Giá : 4,500,000
0869 298299 Giá : 4,000,000      < - > 098.17.8.1990 Giá : 4,500,000
0869 271988 Giá : 4,000,000      < - > 098.196.1987 Giá : 4,500,000
0869 271986 Giá : 4,000,000      < - > 098.44.11.44.7 Giá : 4,500,000
0869 265668 Giá : 4,000,000      < - > 098.97.69996 Giá : 4,500,000
0869 263668 Giá : 4,000,000      < - > 0981 025599 Giá : 4,500,000
0869 252668 Giá : 4,000,000      < - > 0981 026996 Giá : 4,500,000
0869 230668 Giá : 4,000,000      < - > 0981 066969 Giá : 4,500,000
0869 227779 Giá : 4,000,000      < - > 0981 071789 Giá : 4,500,000
0869 223789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 073789 Giá : 4,500,000
0869 222298 Giá : 4,000,000      < - > 0981 080368 Giá : 4,500,000
0869 222296 Giá : 4,000,000      < - > 0981 09.59.59 Giá : 4,500,000
0869 222289 Giá : 4,000,000      < - > 0981 107879 Giá : 4,500,000
0869 189198 Giá : 4,000,000      < - > 0981 119118 Giá : 4,500,000
0869 181789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 139739 Giá : 4,500,000
0869 135789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 197179 Giá : 4,500,000
0869 122789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 201668 Giá : 4,500,000
0869 112789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 222252 Giá : 4,500,000
0869 111886 Giá : 4,000,000      < - > 0981 222259 Giá : 4,500,000
0869 111169 Giá : 4,000,000      < - > 0981 286579 Giá : 4,500,000
0869 098886 Giá : 4,000,000      < - > 0981 315599 Giá : 4,500,000
0869 055155 Giá : 4,000,000      < - > 0981 316996 Giá : 4,500,000
08686 23 886 Giá : 4,000,000      < - > 0981 326879 Giá : 4,500,000
0868.999.778 Giá : 4,000,000      < - > 0981 33.59.59 Giá : 4,500,000
0868.98.1994 Giá : 4,000,000      < - > 0981 332339 Giá : 4,500,000
0868.92.7779 Giá : 4,000,000      < - > 0981 369868 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá 200k:

Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ dưới 200k

Hiện nay trên thị trường mạng di dộng ở Việt Nam thì Vietnamobile được xem là “lính mới”. Do mới xuất hiện nên chưa thể so sánh với các nhà mạng khác như Viettel hay Mobifone, nhưng không vì thế mà mỗi bước đi của Vietnamobile chịu ảnh hưởng của những "đàn anh" họ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng và hơn hết là sự tin dùng.

Lịch sử sim Vietnamobile

Sim Vietnamobile là mạng di động GSM đang trong thời kỳ phát triển nhanh tại Việt Nam kể từ khi chính thức giới thiệu dịch vụ tới người tiêu dùng vào tháng 4/2009. Tổng số lượng thuê bao Vietnamobile đang sở hữu đến tháng 7/2016 là hơn 15 triệu thuê bao trong cả nước. Là một công ty viễn thông trực thuộc công ty liên kết nước ngoài, Vietnamobile luôn hoạt động theo mô hình:

Lý do bạn nên lựa chọn sim Vietnamobile ngay hôm nay

Là một nhà mạng non trẻ nhưng được sở hữu số vốn đầu tư của một Công ty trực thuộc Công ty nước ngoài, nhà mạng này luôn đưa ra những chính sách khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn đến với khách hàng.
  • Giá cước thấp, tặng phút gọi miễn phí với gói cước sim Thạch Sanh chỉ với 20.000vnđ bạn có thể tám thoải mái trong vòng 30 ngày.
  • Thành công rực rỡ với gói cước gọi trong ngày miễn phí nội mạng 3h đồng hồ chỉ với 5.000vnđ.
  • Hàng loạt các gói cước gia tăng như: dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ nhạc chờ, dịch vụ đọc sách, dịch vụ xem phim, dịch vụ ứng tiền không giới hạn,...
  • Giá sim số đẹp Vietnamobile được bán với giá hấp dẫn. Xin mới quý khách vào xem kho sim tam hoa Vietnamobile, sim tứ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile rẻ hơn đến 2/3 giá trị sim so với các nhà mạng sim Viettel, sim Vinaphone, sim Mobifone 
​Hàng loạt các gói dịch vụ đầy hấp dẫn của nhà mạng Vietnamobile đó chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi lý do bạn nên lựa chọn sim Vietnamobile ngay hôm nay. Luôn quan tâm đến nhu cầu và tâm lý khách hàng ở từng độ tuổi khách nhau.

Cộng với chất lượng dịch vụ tuyệt vời khiến lượng thuê bao dùng Vietnamobile không ngừng tăng cao. Giờ đây sim số đẹp Vietnamobile không còn quá xa lạ với người dùng. Có nhiều cách để nhận biết thế nào là một sim số đẹp Vietnamobile. Và cũng có nhiều lý do để sở hữu ngay một sim số đẹp Vietnamobile.

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-vietnamobile-gia-re.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét