Sim tứ quý nào được ưa chuộng nhất hiện nay?

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại sim tứ quý từ tứ quý 0 đến tứ quý 9. Nếu như sim tứ quý 4 và tứ quý 7 được ít người quan tâm .Vậy sim tứ quý nào được ưa chuộng nhất hiện nay? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Sim tứ quý nào được ưa chuộng nhất

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0986 998959 Giá : 4,000,000      < - > 0966.41.8868 Giá : 4,500,000
0986.04.3686 Giá : 4,000,000      < - > 0966.51.1998 Giá : 4,500,000
0986.15.2005 Giá : 4,000,000      < - > 0966.54.1368 Giá : 4,500,000
0986.17.1102 Giá : 4,000,000      < - > 0966.59.1997 Giá : 4,500,000
0986.30.30.80 Giá : 4,000,000      < - > 0966.59.7968 Giá : 4,500,000
0986.31.6968 Giá : 4,000,000      < - > 0966.76.1981 Giá : 4,500,000
0986.31.9393 Giá : 4,000,000      < - > 0966.76.1994 Giá : 4,500,000
0986.39.2001 Giá : 4,000,000      < - > 0966.76.1997 Giá : 4,500,000
0986.52.52.53 Giá : 4,000,000      < - > 09669.28.789 Giá : 4,500,000
0986.73.2001 Giá : 4,000,000      < - > 0967 071995 Giá : 4,500,000
0987 067222 Giá : 4,000,000      < - > 0967 079789 Giá : 4,500,000
0987 13 1983 Giá : 4,000,000      < - > 0967 19 1996 Giá : 4,500,000
0987 21 1979 Giá : 4,000,000      < - > 0967 222579 Giá : 4,500,000
0987 24 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0967 468357 Giá : 4,500,000
0987 26 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0967 555595 Giá : 4,500,000
0987 272282 Giá : 4,000,000      < - > 0967 666279 Giá : 4,500,000
0987 31 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0967 695222 Giá : 4,500,000
0987 32 1983 Giá : 4,000,000      < - > 0967 765789 Giá : 4,500,000
0987 338933 Giá : 4,000,000      < - > 0967 82 1991 Giá : 4,500,000
0987 35 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0967 838379 Giá : 4,500,000
0987 41 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0967 889 388 Giá : 4,500,000
0987 41 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0967 911989 Giá : 4,500,000
0987 49 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0967 92 1997 Giá : 4,500,000
0987 49 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0967 996988 Giá : 4,500,000
0987 550686 Giá : 4,000,000      < - > 0967.00.16.16 Giá : 4,500,000
0987 56 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0967.00.7879 Giá : 4,500,000
0987 61 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0967.08.08.79 Giá : 4,500,000
0987 666638 Giá : 4,000,000      < - > 0967.09.09.88 Giá : 4,500,000
0987 73 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0967.13.9998 Giá : 4,500,000
0987 782003 Giá : 4,000,000      < - > 0967.35.7879 Giá : 4,500,000
0987 787227 Giá : 4,000,000      < - > 0967.39.1102 Giá : 4,500,000
0987 815358 Giá : 4,000,000      < - > 0967.55.6565 Giá : 4,500,000
0987 82 1984 Giá : 4,000,000      < - > 0967.86.1998 Giá : 4,500,000
0987 92 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0967.90.1368 Giá : 4,500,000
0987 92 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0967.91.1998 Giá : 4,500,000
0987 93 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0967.95.59.95 Giá : 4,500,000
0987 95 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0967.99.79.89 Giá : 4,500,000
0987 96 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0967.9999.13 Giá : 4,500,000
0987 969194 Giá : 4,000,000      < - > 0968 022 389 Giá : 4,500,000
0987 986788 Giá : 4,000,000      < - > 0968 03 8289 Giá : 4,500,000
0987.08.9669 Giá : 4,000,000      < - > 0968 111982 Giá : 4,500,000
0987.09.08.89 Giá : 4,000,000      < - > 0968 29 1102 Giá : 4,500,000
0987.220.246 Giá : 4,000,000      < - > 0968 439 789 Giá : 4,500,000
0987.29.5686 Giá : 4,000,000      < - > 0968 515818 Giá : 4,500,000
0987.350.246 Giá : 4,000,000      < - > 0968 557789 Giá : 4,500,000
0987.66.5689 Giá : 4,000,000      < - > 0968 56 6168 Giá : 4,500,000
0987.93.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0968 599669 Giá : 4,500,000
0988 085368 Giá : 4,000,000      < - > 0968 660222 Giá : 4,500,000
0988 165995 Giá : 4,000,000      < - > 0968 699383 Giá : 4,500,000
0988 175789 Giá : 4,000,000      < - > 0968 75 1994 Giá : 4,500,000
0988 262339 Giá : 4,000,000      < - > 0968 856968 Giá : 4,500,000
0988 315319 Giá : 4,000,000      < - > 0968 865000 Giá : 4,500,000
0988 316889 Giá : 4,000,000      < - > 0968 881838 Giá : 4,500,000
0988 34 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0968 991299 Giá : 4,500,000
0988 368559 Giá : 4,000,000      < - > 0968.190.789 Giá : 4,500,000
0988 395886 Giá : 4,000,000      < - > 0968.21.1992 Giá : 4,500,000
0988 488282 Giá : 4,000,000      < - > 0968.3579.86 Giá : 4,500,000
0988 49 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0968.36.3579 Giá : 4,500,000
0988 511919 Giá : 4,000,000      < - > 0968.388.679 Giá : 4,500,000
0988 531992 Giá : 4,000,000      < - > 0968.66.5859 Giá : 4,500,000
0988 618863 Giá : 4,000,000      < - > 0968.77.16.16 Giá : 4,500,000
0988 730686 Giá : 4,000,000      < - > 0968.77.1994 Giá : 4,500,000
0988 812008 Giá : 4,000,000      < - > 0968.91.1982 Giá : 4,500,000
0988 816767 Giá : 4,000,000      < - > 0969 022789 Giá : 4,500,000
0988 831699 Giá : 4,000,000 0969 041988 Giá : 4,500,000
0988 835995 Giá : 4,000,000 0969 081988 Giá : 4,500,000
0988 841686 Giá : 4,000,000 0969 083688 Giá : 4,500,000
0988 852008 Giá : 4,000,000 0969 179199 Giá : 4,500,000
0988 855839 Giá : 4,000,000 0969 222272 Giá : 4,500,000
0988 880664 Giá : 4,000,000 0969 251989 Giá : 4,500,000
0988 880853 Giá : 4,000,000 0969 330360 Giá : 4,500,000
0988 880956 Giá : 4,000,000 0969 330789 Giá : 4,500,000
0988 881577 Giá : 4,000,000 0969 368111 Giá : 4,500,000
0988 882438 Giá : 4,000,000 0969 391222 Giá : 4,500,000
0988 885753 Giá : 4,000,000 0969 531998 Giá : 4,500,000
0988 885754 Giá : 4,000,000 0969 57 77 97 Giá : 4,500,000
0988 886717 Giá : 4,000,000 0969 579678 Giá : 4,500,000
0988 886722 Giá : 4,000,000 0969 579686 Giá : 4,500,000
0988 886727 Giá : 4,000,000 0969 596956 Giá : 4,500,000
0988 887104 Giá : 4,000,000 0969 611112 Giá : 4,500,000
0988 888571 Giá : 4,000,000 0969 616618 Giá : 4,500,000
0988 889220 Giá : 4,000,000 0969 680690 Giá : 4,500,000
0988 889469 Giá : 4,000,000 0969 758768 Giá : 4,500,000
0988 889646 Giá : 4,000,000 0969 777707 Giá : 4,500,000
0988 890189 Giá : 4,000,000 0969 800 700 Giá : 4,500,000
0988 979938 Giá : 4,000,000 0969 901102 Giá : 4,500,000
0988.03.9969 Giá : 4,000,000 0969 986979 Giá : 4,500,000
0988.07.87.87 Giá : 4,000,000 0969.1.3.1994 Giá : 4,500,000
0988.15.2008 Giá : 4,000,000 0969.46.39.79 Giá : 4,500,000
0988.61.4668 Giá : 4,000,000 0969.5.4.1989 Giá : 4,500,000
0988.87.87.58 Giá : 4,000,000 0969.62.1990 Giá : 4,500,000
0988.89.89.57 Giá : 4,000,000 0969.62.1994 Giá : 4,500,000
0988.95.1969 Giá : 4,000,000 0969.70.1368 Giá : 4,500,000
0989 000770 Giá : 4,000,000 0969.71.7986 Giá : 4,500,000
0989 037997 Giá : 4,000,000 0969.74.1368 Giá : 4,500,000
0989 047997 Giá : 4,000,000 0969.86.5566 Giá : 4,500,000
0989 067997 Giá : 4,000,000 0969.88.1970 Giá : 4,500,000
0989 268486 Giá : 4,000,000 0969.899.679 Giá : 4,500,000
0989 306968 Giá : 4,000,000 0969.92.1985 Giá : 4,500,000
0989 37 1980 Giá : 4,000,000 097 105 8899 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Thế nào là sim tứ quý?

Sim tứ quý là một trong những dòng sim số đẹp có 4 số cuối giống nhau, sự lặp lại của 4 số tạo nên bộ tứ quý trong dãy số của sim, chính vì thế bản chất của sim tứ quý là rất đẹp. Các bộ tứ quý gồm: 0000, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999

Người ta đánh giá thứ bậc của sim tứ quý, ngũ quý tùy thuộc vào ý nghĩa của các con số. Có người thấy số này đẹp nhưng có người lại cho là xấu, vì thế sim số đẹp hay xấu còn thuộc vào quan điểm cũng như ý nghĩa của con bộ số đó với từng người.

Tuy nhiên để nói sim tứ quý nào được ưa chuộng nhất ngoài ý nghĩa các con số thì giá thành của số sim cũng có tác động rất nhiều. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu xem trên thị trường sim số hiện nay thì sim tứ quý nào được ưa chuộng nhất nhé.

Sim tứ quý nào được ưa chuộng nhất hiện nay?

Trong các dòng sim số đẹp hiện nay thì mỗi dòng có một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như sim thần tài mang lại may mắn, an lành. Còn sim lộc phát thì mang ý nghĩa sự phát triển. Trong đó, sim tứ quý là loại sim được nhắc và quan tâm nhiều nhất bời sự sang trọng cũng như độ đẹp của những con số trong sim.

Trong các loại sim tứ quý hiện nay được yêu thích nhất phải kể đến đó là bộ ba gồm sim tứ quý 6, sim tứ quý 8, sim tứ quý 9… Hôm nay bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về 3 bộ tứ quý này.

1. Sim tứ quý 6

Theo học thuyết từ xa xưa cũng như theo phong thủy hiện nay thì số 6 đọc là lục. Người Trung Hoa đọc lái thành lộc. Với ý nghĩa đem lại nhiều tài lộc, may mắn cho người dùng. Sim tứ quý 6 chính là món hàng hiếm và được đông đảo người mua sim số đẹp ao ước có được. Bởi độ sang trọng của nó cũng bởi được yêu thích nhất nên giá thành của nó được đẩy lên khá cao.

Nếu bạn đang ao ước sở hữu một sim tứ quý 6 mà chưa đủ điều kiện kinh tế thì một gợi ý chính là thay vì dùng sim tứ quý 6 10 số bạn nên chuyển sang tìm mua sim 11 số tứ quý loại này.

2. Sim tứ quý 8

Theo quan niệm của người phương Đông thì số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn. Ngoài ra số 8 còn mang tượng trưng cho sức mạnh tinh thần và con người ta tin rằng số 8 cũng có thể ngăn chặn không cho những cái xấu xâm nhập vào nhà.

Số 8 còn là con số "âm tận cùng" vì là con số tận cùng trong dãy số 2, 4, 6, 8. Theo quan điểm “cùng tắc biến, biến tắc thông” tức là khi con người bị vùi xuống tận cùng bế tắc, để tồn tại chỉ còn con đường duy nhất là phải đứng lên, chính vì vậy con số 8 đối với người phương Đông đều biểu hiện cho sức mạnh tiềm tàng và sự trỗi dậy mạnh mẽ, một sự chuyển biến tốt lành.
Sim tứ quý 8888 là sim may mắn theo thuyết học Phương Đông được nhiều các bạn yêu thích sim số đẹp tìm kiếm.

3. Sim tứ quý 9

Theo tiếng Trung thì số 9 đồng âm với từ "trường thọ và may mắn" là con số chính, hạnh phúc an lành và thuận lợi.

Số 9 là con số của hạnh phúc an lành và thuận lợi. Đó là con số tượng trưng cho sự vĩnh cửu đẹp đẽ. Rất nhiều người thích số 9 vì nó gần như là hình ảnh cho sự viên mãn tròn đầy.

Số 9 phản ánh sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo. Nó thúc dục ta nhận ra những đặc tính bên trong của mình, mở rộng những khả năng này ra bên ngoài để tạo nên sự khác biệt tích cực, gây ảnh hưởng tốt.

Chính vì thế sim tứ quý 9 được coi là sim tứ quý may mắn nhất trong các bộ tứ quý.

Trên đây là ba bộ sim tứ quý được yêu thích nhất hiện nay. Chúc bạn chọn mua sim tứ quý thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét