Sim tứ quý 7 là xui xẻo hay may mắn?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tứ quý 3. Sim tứ quý 7 là gì? Bạn luôn nghĩ rằng số 7 là xấu? Bạn có thực sự hiểu ý nghĩa của sim tứ quý 7? Với những lý do sau đây bạn sẽ tự tìm hiểu được có nên mua sim tứ quý 7 hay không?

>>>Tham khảo thêm:
Có nên mua sim tứ quý 7 không?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0983 907878 Giá : 4,000,000      < - > 0963 651996 Giá : 4,500,000
0983 953399 Giá : 4,000,000      < - > 0963 661268 Giá : 4,500,000
0983.24.8679 Giá : 4,000,000      < - > 0963 778222 Giá : 4,500,000
0983.31.2000 Giá : 4,000,000      < - > 0963 779679 Giá : 4,500,000
0983.55.1984 Giá : 4,000,000      < - > 0963 866266 Giá : 4,500,000
0983.57.75.57 Giá : 4,000,000      < - > 0963 880882 Giá : 4,500,000
0983.58.1987 Giá : 4,000,000      < - > 0963 89 1984 Giá : 4,500,000
0983.95.1982 Giá : 4,000,000      < - > 0963 969168 Giá : 4,500,000
0984 098909 Giá : 4,000,000      < - > 0963.00.7879 Giá : 4,500,000
0984 16 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0963.19.1994 Giá : 4,500,000
0984 222291 Giá : 4,000,000      < - > 0963.19.1997 Giá : 4,500,000
0984 25 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0963.19.79.89 Giá : 4,500,000
0984 31 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0963.51.1996 Giá : 4,500,000
0984 72 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0963.55.35.35 Giá : 4,500,000
0984 73 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0963.79.1993 Giá : 4,500,000
0984 73 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0963.880.868 Giá : 4,500,000
0984 76 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0963.94.1990 Giá : 4,500,000
0984 76 1996 Giá : 4,000,000      < - > 0964 12 6839 Giá : 4,500,000
0984 999858 Giá : 4,000,000      < - > 0964 14 1991 Giá : 4,500,000
0984.05.05.39 Giá : 4,000,000      < - > 0964 186866 Giá : 4,500,000
0984.08.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0964 222246 Giá : 4,500,000
0984.13.19.19 Giá : 4,000,000      < - > 0964 3 6 1997 Giá : 4,500,000
0984.43.1991 Giá : 4,000,000      < - > 0964 30 7890 Giá : 4,500,000
0984.66.33.11 Giá : 4,000,000      < - > 0964 357911 Giá : 4,500,000
0984.77.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0964 43 1986 Giá : 4,500,000
0984.86.38.86 Giá : 4,000,000      < - > 0964 51 1993 Giá : 4,500,000
0984.92.1994 Giá : 4,000,000      < - > 0964 5678 18 Giá : 4,500,000
0985 070875 Giá : 4,000,000      < - > 0964 58 7890 Giá : 4,500,000
0985 156179 Giá : 4,000,000      < - > 0964 639 686 Giá : 4,500,000
0985 18 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0964.14.16.18 Giá : 4,500,000
0985 222276 Giá : 4,000,000      < - > 0964.22.16.16 Giá : 4,500,000
0985 23 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0964.36.1986 Giá : 4,500,000
0985 309868 Giá : 4,000,000      < - > 0964.81.6886 Giá : 4,500,000
0985 36 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0964.8888.02 Giá : 4,500,000
0985 38 1980 Giá : 4,000,000      < - > 09646 46.168 Giá : 4,500,000
0985 388338 Giá : 4,000,000      < - > 0965 000686 Giá : 4,500,000
0985 395359 Giá : 4,000,000      < - > 0965 000886 Giá : 4,500,000
0985 41 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0965 009339 Giá : 4,500,000
0985 474046 Giá : 4,000,000      < - > 0965 066 986 Giá : 4,500,000
0985 48 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0965 110777 Giá : 4,500,000
0985 508559 Giá : 4,000,000      < - > 0965 111 068 Giá : 4,500,000
0985 555097 Giá : 4,000,000      < - > 0965 151988 Giá : 4,500,000
0985 566279 Giá : 4,000,000      < - > 0965 161986 Giá : 4,500,000
0985 63 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0965 210012 Giá : 4,500,000
0985 64 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0965 286 086 Giá : 4,500,000
0985 64 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0965 39 0979 Giá : 4,500,000
0985 64 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0965 499889 Giá : 4,500,000
0985 72 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0965 591995 Giá : 4,500,000
0985 855299 Giá : 4,000,000      < - > 0965 689869 Giá : 4,500,000
0985 858665 Giá : 4,000,000      < - > 0965 693686 Giá : 4,500,000
0985 866865 Giá : 4,000,000      < - > 0965 799299 Giá : 4,500,000
0985 888810 Giá : 4,000,000      < - > 0965 851998 Giá : 4,500,000
0985 93 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0965 86 1919 Giá : 4,500,000
0985 952789 Giá : 4,000,000      < - > 0965 888819 Giá : 4,500,000
0985 978222 Giá : 4,000,000      < - > 0965 933866 Giá : 4,500,000
0985 980868 Giá : 4,000,000      < - > 0965 995989 Giá : 4,500,000
0985 988168 Giá : 4,000,000      < - > 0965.05.2011 Giá : 4,500,000
0985.00.3663 Giá : 4,000,000      < - > 0965.16.3868 Giá : 4,500,000
0985.03.03.88 Giá : 4,000,000      < - > 0965.26.9998 Giá : 4,500,000
0985.03.13.13 Giá : 4,000,000      < - > 0965.28.1993 Giá : 4,500,000
0985.1.3.1985 Giá : 4,000,000      < - > 0965.33.77.00 Giá : 4,500,000
0985.11.6776 Giá : 4,000,000      < - > 0965.33.7789 Giá : 4,500,000
0985.148.777 Giá : 4,000,000      < - > 0965.59.6968 Giá : 4,500,000
0985.1989.68 Giá : 4,000,000      < - > 0965.63.1102 Giá : 4,500,000
0985.68.9339 Giá : 4,000,000      < - > 0965.68.1985 Giá : 4,500,000
0985.69.2005 Giá : 4,000,000      < - > 0965.91.3868 Giá : 4,500,000
0985.82.9968 Giá : 4,000,000      < - > 0965.94.3939 Giá : 4,500,000
0985.96.2001 Giá : 4,000,000      < - > 09653 12689 Giá : 4,500,000
0985.9999.43 Giá : 4,000,000      < - > 0966 028868 Giá : 4,500,000
0986 14 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0966 131998 Giá : 4,500,000
0986 204688 Giá : 4,000,000      < - > 0966 17 1993 Giá : 4,500,000
0986 206090 Giá : 4,000,000      < - > 0966 179368 Giá : 4,500,000
0986 27 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0966 18 8586 Giá : 4,500,000
0986 31 1984 Giá : 4,000,000      < - > 0966 256568 Giá : 4,500,000
0986 34 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0966 256678 Giá : 4,500,000
0986 34 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0966 606608 Giá : 4,500,000
0986 549686 Giá : 4,000,000      < - > 0966 659789 Giá : 4,500,000
0986 555534 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666105 Giá : 4,500,000
0986 565575 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666740 Giá : 4,500,000
0986 588339 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666741 Giá : 4,500,000
0986 619661 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666795 Giá : 4,500,000
0986 629662 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666824 Giá : 4,500,000
0986 631663 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666842 Giá : 4,500,000
0986 635663 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666931 Giá : 4,500,000
0986 637663 Giá : 4,000,000      < - > 0966 668021 Giá : 4,500,000
0986 649664 Giá : 4,000,000      < - > 0966 668769 Giá : 4,500,000
0986 653665 Giá : 4,000,000      < - > 0966 811992 Giá : 4,500,000
0986 654688 Giá : 4,000,000      < - > 0966 917779 Giá : 4,500,000
0986 657665 Giá : 4,000,000      < - > 0966 960998 Giá : 4,500,000
0986 671667 Giá : 4,000,000      < - > 0966 965 986 Giá : 4,500,000
0986 673667 Giá : 4,000,000      < - > 0966 997 589 Giá : 4,500,000
0986 689398 Giá : 4,000,000      < - > 0966.10.5868 Giá : 4,500,000
0986 750789 Giá : 4,000,000      < - > 0966.13.7879 Giá : 4,500,000
0986 765668 Giá : 4,000,000      < - > 0966.23.1985 Giá : 4,500,000
0986 777705 Giá : 4,000,000      < - > 0966.24.1368 Giá : 4,500,000
0986 863443 Giá : 4,000,000      < - > 0966.38.1980 Giá : 4,500,000
0986 94 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0966.38.1981 Giá : 4,500,000
0986 949597 Giá : 4,000,000      < - > 0966.38.1982 Giá : 4,500,000
0986 991911 Giá : 4,000,000      < - > 0966.38.1987 Giá : 4,500,000
0986 997798 Giá : 4,000,000      < - > 0966.41.8688 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Vinaphone giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ

Thế nào là sim tứ quý

Sim tứ quý là sim có bộ 4 số cuối trùng nhau, tạo nên một bộ sim vững trãi, đây là một trong những bộ sim đẹp nhất và có giá thành cao trong dòng sim số đẹp. Tuy giá sim không phải rẻ nhưng lại được rất nhiều khách hàng ưa thích sử dụng.

Trong các dòng sim tứ quý thì sim tứ quý 6, tứ quý 8 và tứ quý 9 được nhiều khách hàng ưa thích nhất. Hai dòng sim tứ quý 7 và tứ quý 4 lại được rất ít khách hàng quan tâm. Bởi nhiều người quan niệm số 7 và 7 là rất xấu. Tuy nhiên liệu rằng sim tứ quý 7 và tứ quý 4 có thực sự đem lại điềm gở hay không? Hãy cùng tìm hiểu lý do ngay sau đây nhé.

Có nên mua sim tứ quý 7 hay không?

Trong các dòng sim số đẹp hiện nay thì sim tứ quý luôn có sức hút nhiều nhất. Không chỉ bởi cái đẹp của những con số giống nhau đứng cạnh nhau mà còn là bởi giá cả cao và độ khan hiếm. Những người có điều kiện kinh tế khá giả trở lên đều thích dùng loại sim số đẹp này để thể hiện cá tính cũng như phong cách bản thân.

Như đã nêu ở trên, trong các dòng sim tứ quý thì ít được nhắc đến nhiều nhất là tứ quý 7 hay tứ quý 4. Khi muốn chọn cho mình một sim tứ quý, bạn muốn chọn sim tứ quý thì cần tìm hiểu ý nghĩa của nó để sở hữu cho mình những sim số đẹp phù hợp với bản thân nhưng còn do dự do chưa hiểu rõ về nó.

Vậy hôm nay chúng tôi xin phép được nói về dòng sim tứ quý ít được nhắc đến trên thị trường hiện nay là sim tứ quý 7.

Sim tứ quý 7 là xui xẻo hay may mắn?

Theo quan điểm của học thuyết Phương Đông cho rằng số 7 là con số có sức mạnh kỳ diệu. Số 7 là con số tượng trưng cho sức mạnh, đẩy lùi ma quỷ, mang lại sự hưng thịnh trong cuộc sống. Còn theo Đạo Phật thì số 7 được cho là con số của trời. Tại sao 1 tuần có 7 ngày?….

Số 7 tượng trung cho sức mạng thần linh trong thiên nhiên, Thời xa xưa người ta quan niệm có 7 hành tinh tạo ảnh hưởng lên các sự kiện ở trái đất và gắn với 7 ngày trong tuần.

Thời cổ cho rằng có 7 mặt trời xung quanh và chiếu sáng cho trái đất, khi đó con người đã nhận thức có 7 tầng trời khác nhau tạo nên sự mạng mẽ cho con số 7. Số 7 đem lại sức sống cho vạn vật, đem lại ánh sáng và hy vọng cho loài người.

Do đó sim tứ quý 7 không hề mang những ý nghĩa xấu như quan niệm từ trước tới nay. Rất nhiều sim tứ quý 7 có giá trị cao hơn so với những loại sim khác.

Vậy thì những ai càng nên sử dụng sim tứ quý 7?

Theo thuật chọn sim phong thủy thì để cải tiến vận mệnh của mình, bạn nên chọn sử dụng những con số tương sinh với mệnh, như vậy mới có thể đem lại sự may mắn đến cho bản thân.

Trong thuyết ngũ hành đã quy định, số 7 thuộc hành Kim, vì mệnh Kim sinh Thủy nên những người mệnh Kim lại càng nên sử dụng sim tứ quý 7.

Với những lý do trên thì tại sao bạn lại không sử dụng sim tứ quý 7 nhỉ? May mắn hay xui xẻo không chỉ do bề nổi của một số sim quyết định mà nó còn phụ thuộc xem số sim đó có hợp với bản mệnh của chủ sở hữu hay không.

Nếu như bạn đang muốn tìm những chiếc sim tứ quý 7 mà chưa có địa chỉ nào tin cậy thì hãy đến với địa chỉ của chúng tôi, sẽ mang lại cho bạn sự lựa chọn tin cậy. Chúc các bạn chọn được số sim ưng ý nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-quy-7777.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét