Sim tứ quý 6666, 8888, 9999 Viettel giá rẻ như cho

Sim số đẹp tứ quý 6666, 8888, 9999 Viettel đầu 096, 098

Trong hệ thống sim số đẹp của Viettel, có lẽ sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel là 3 loại sim tứ quý được nhiều người ưu chuộng nhất. Nhất là khi được kết hợp với đầu 096 và 098 thì vẻ đẹp ấy còn tăng lên gấp bội. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa sim tứ quý.

Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0961 985589 Giá : 4,020,000 0988.73.1992 Giá : 4,500,000
0961.07.08.07 Giá : 4,020,000 0988.96.2001 Giá : 4,500,000
0961.08.08.38 Giá : 4,020,000 09886.121.86 Giá : 4,500,000
0961.10.10.11 Giá : 4,020,000 0989 070678 Giá : 4,500,000
0961.21.22.21 Giá : 4,020,000 0989 131779 Giá : 4,500,000
0961.34.1988 Giá : 4,020,000 0989 138838 Giá : 4,500,000
0961.80.82.86 Giá : 4,020,000 0989 229368 Giá : 4,500,000
0961.81.82.89 Giá : 4,020,000 0989 27 1997 Giá : 4,500,000
0961.81.83.89 Giá : 4,020,000 0989 271222 Giá : 4,500,000
0961.81.86.89 Giá : 4,020,000 0989 315779 Giá : 4,500,000
0961.82.83.89 Giá : 4,020,000 0989 363968 Giá : 4,500,000
0961.90.1986 Giá : 4,020,000 0989 386863 Giá : 4,500,000
0962 051993 Giá : 4,020,000 0989 42 1985 Giá : 4,500,000
0962 179368 Giá : 4,020,000 0989 42 1993 Giá : 4,500,000
0962 251998 Giá : 4,020,000 0989 592333 Giá : 4,500,000
0962 289996 Giá : 4,020,000 0989 82 1981 Giá : 4,500,000
0962 298898 Giá : 4,020,000 0989 862015 Giá : 4,500,000
0962 333929 Giá : 4,020,000 0989 868616 Giá : 4,500,000
0962 501997 Giá : 4,020,000 0989 888952 Giá : 4,500,000
0962 581994 Giá : 4,020,000 0989 939000 Giá : 4,500,000
0962 666855 Giá : 4,020,000 0989 959586 Giá : 4,500,000
0962 829996 Giá : 4,020,000 0989 960980 Giá : 4,500,000
0962 831997 Giá : 4,020,000 0989 999811 Giá : 4,500,000
0962 841990 Giá : 4,020,000 0989.15.1984 Giá : 4,500,000
0962 989969 Giá : 4,020,000 0989.29.2001 Giá : 4,500,000
0962.03.1994 Giá : 4,020,000 0989.36.1981 Giá : 4,500,000
0962.04.4404 Giá : 4,020,000 0989.44.1998 Giá : 4,500,000
0962.30.1989 Giá : 4,020,000 0989.60.60.69 Giá : 4,500,000
0962.80.83.88 Giá : 4,020,000 0989.64.65.68 Giá : 4,500,000
0962.85.9998 Giá : 4,020,000 0989.72.8386 Giá : 4,500,000
0962.87.1994 Giá : 4,020,000 0989.80.68.79 Giá : 4,500,000
0962.98.68.98 Giá : 4,020,000 0989.889.279 Giá : 4,500,000
0963 006866 Giá : 4,020,000 09898.102.22 Giá : 4,500,000
0963 316866 Giá : 4,020,000 09.8899.7679 Giá : 4,500,000
0963 339359 Giá : 4,020,000 09.88.99.55.96 Giá : 4,500,000
0963 366998 Giá : 4,020,000 09.88.99.33.58 Giá : 4,500,000
0963 456179 Giá : 4,020,000 09.88.33.22.59 Giá : 4,500,000
0963 828878 Giá : 4,020,000 09.747.33688  Giá : 4,500,000
0963 933789 Giá : 4,020,000 09.7117.95.95 Giá : 4,500,000
0963.06.1986 Giá : 4,020,000 09.7117.85.85 Giá : 4,500,000
0963.17.1986 Giá : 4,020,000 09.666626.98 Giá : 4,500,000
0963.51.1993 Giá : 4,020,000 09.63.63.63.76 Giá : 4,500,000
0963.54.1994 Giá : 4,020,000 09.63.61.61.69 Giá : 4,500,000
0963.58.1992 Giá : 4,020,000 09.62.098889 Giá : 4,500,000
0963.59.1998 Giá : 4,020,000 09.61.61.1970 Giá : 4,500,000
0963.60.1990 Giá : 4,020,000 09 8118 8286 Giá : 4,500,000
0963.70.1992 Giá : 4,020,000 09 8118 5886 Giá : 4,500,000
0963.77.1992 Giá : 4,020,000 09 7557 1980 Giá : 4,500,000
0963.80.1996 Giá : 4,020,000 09 7447 1978 Giá : 4,500,000
0963.81.82.89 Giá : 4,020,000 09 7170 3555 Giá : 4,500,000
0963.90.1989 Giá : 4,020,000 09 6868 0202 Giá : 4,500,000
0963.91.1994 Giá : 4,020,000 09 6679 5679 Giá : 4,500,000
0963.98.1997 Giá : 4,020,000 09 6363 3434 Giá : 4,500,000
0964 011996 Giá : 4,020,000 09 61 61 61 56 Giá : 4,500,000
0964 031997 Giá : 4,020,000 09 61 61 61 41 Giá : 4,500,000
0964.20.1989 Giá : 4,020,000 0869.989.789 Giá : 4,500,000
0964.64.64.58 Giá : 4,020,000 0869.97.3979 Giá : 4,500,000
0964.64.64.89 Giá : 4,020,000 0869.95.3979 Giá : 4,500,000
0964.74.1990 Giá : 4,020,000 0869.92.3979 Giá : 4,500,000
0965 111011 Giá : 4,020,000 0869.91.3979 Giá : 4,500,000
0965 383989 Giá : 4,020,000 0869.85.3979 Giá : 4,500,000
0965 393696 Giá : 4,020,000 0869.83.3979 Giá : 4,500,000
0965 582589 Giá : 4,020,000 0869.823.868 Giá : 4,500,000
0965 598898 Giá : 4,020,000 0869.82.3979 Giá : 4,500,000
0965 672013 Giá : 4,020,000 0869.81.3979 Giá : 4,500,000
0965 997797 Giá : 4,020,000 0869.80.3979 Giá : 4,500,000
0965.05.1994 Giá : 4,020,000 0869.63.3979 Giá : 4,500,000
0965.11.1978 Giá : 4,020,000 0869.62.2000 Giá : 4,500,000
0965.12.1102 Giá : 4,020,000 0869.399.979 Giá : 4,500,000
0965.25.1992 Giá : 4,020,000 0869.38.2868 Giá : 4,500,000
0965.39.1997 Giá : 4,020,000 0869.38.1868 Giá : 4,500,000
0965.44.1993 Giá : 4,020,000 0869.355.868 Giá : 4,500,000
0965.45.1997 Giá : 4,020,000 0869.35.8868 Giá : 4,500,000
0965.52.1991 Giá : 4,020,000 0869.33.1868 Giá : 4,500,000
0965.54.1994 Giá : 4,020,000 0869.32.3979 Giá : 4,500,000
0965.69.67.69 Giá : 4,020,000 0869.311.868 Giá : 4,500,000
0965.83.1998 Giá : 4,020,000 0869.28.3979 Giá : 4,500,000
0965.90.93.93 Giá : 4,020,000 0869.27.39.79 Giá : 4,500,000
0965.91.1994 Giá : 4,020,000 0869.26.5868 Giá : 4,500,000
0966 278288 Giá : 4,020,000 0869.26.3979 Giá : 4,500,000
0966 286989 Giá : 4,020,000 0869.255.868 Giá : 4,500,000
0966 309389 Giá : 4,020,000 0869.25.8686 Giá : 4,500,000
0966 386989 Giá : 4,020,000 0869.25.3979 Giá : 4,500,000
0966 388398 Giá : 4,020,000 0869.23.8686 Giá : 4,500,000
0966 588000 Giá : 4,020,000 0869.22.1997 Giá : 4,500,000
0966 617678 Giá : 4,020,000 0869.22.1994 Giá : 4,500,000
0966 656778 Giá : 4,020,000 0869.21.39.79 Giá : 4,500,000
0966 660538 Giá : 4,020,000 0869.20.39.79 Giá : 4,500,000
0966 662061 Giá : 4,020,000 0869.13.39.79 Giá : 4,500,000
0966 662859 Giá : 4,020,000 0869.113.789 Giá : 4,500,000
0966 662991 Giá : 4,020,000 0869 797969 Giá : 4,500,000
0966 663610 Giá : 4,020,000 0869 999878 Giá : 4,500,000
0966 665671 Giá : 4,020,000 0869 999839 Giá : 4,500,000
0966 667269 Giá : 4,020,000 0869 999766 Giá : 4,500,000
0966 669023 Giá : 4,020,000 0869 999639 Giá : 4,500,000
0966 669484 Giá : 4,020,000 0869 999559 Giá : 4,500,000
0966 681113 Giá : 4,020,000 0869 999539 Giá : 4,500,000
0966 829869 Giá : 4,020,000 0869 998896 Giá : 4,500,000
0966 839859 Giá : 4,020,000 0869 998669 Giá : 4,500,000
0966 999881 Giá : 4,020,000 0869 998000 Giá : 4,500,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim tứ quý với giá sim khuyến mại.

Hướng dẫn chọn mua sim tứ quý với giá sim khuyến mại.

Sim tứ quý là sim gì?

Sim tứ quý là sim số điện thoại có 4 số cuối lặp lại nhau, tạo nên 1 dãy số trùng lặp rất thú vị và độc đáo. Người ta cho rằng sự lặp lại này không chỉ giúp bạn có thể dễ dàng ghi nhớ mà nó còn tạo ấn tượng bởi ý nghĩa tốt đẹp từ các con số ấy có được.

Sim tứ quý 6666, 8888, 9999 Viettel là gì?

Cũng như sim tứ quý chung, sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel là sự lặp đi lặp lại của 4 số cuối trong dãy số điện thoại là 6666, 8888 và 9999. 3 đuôi số tứ quý này có thể kết hợp với nhiều đầu sim số khác để tạp nên vẻ đẹp khác nhau cho số điện thoại. Ví dụ chúng ta có  Sim Số Đẹp tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel đầu 096 hoặc sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel đầu 098…

Vẻ đẹp của sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel:

Sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel nói chung và sim tứ quý 6666, 8888, 9999 viettel đầu 096, 098 nói riêng thuộc hạng sim số đẹp bậc nhất, có giá khá cao trên thị trường. Nếu bạn hiểu được vẻ đẹp dưới đây thì bạn hoàn toàn có thể sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để sơ hữu chúng:

Vẻ đẹp từ ý nghĩa các con số:

+ Sim tứ quý 6666 viettel mang trong mình 4 con số 6 với ý nghĩa là Lộc. Tựu chung sẽ thành Lộc Lộc Lộc Lộc. Nó thể hiện cho sự tài lộc, may mắn. 

+ Sim tứ quý 8888 Viettel với ý nghĩa của số 8 là Phát. 4 Phát sẽ thể hiện cho sự ăn nên làm gia, phát tài, phát lộc. Ai trong chúng ta mà không mong muốn và cố gắng để đạt được điều ấy. 

+ Sim tứ quý 9999 Viettel cũng không kém cạnh khi mang trong mình 4 số 9 với ý nghĩa là Trường Cửu. 4 số 9 càng tăng thêm vẻ trường tồn, lâu dài, mãi mãi thành công cho loại sim này. 

Vẻ đẹp từ đầu sim số:

Sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel đầu 096, 098 là thể loại sim tứ quý có đầu sim số cổ nhất của nhà mạng này. Thú chơi sim cổ theo bạn biết đã trở thành xu hướng độc đáo đến nay ngày càng phát triển.

Đến vẻ đẹp từ thể loại sim:

Có lẽ ít sim số nào có thể bì được với sim tứ quý. 4 phương trời, 4 cạnh góc…thể hiện cho sự chắc chắn, vĩnh hằng. Chính vì thế sim tứ quý 6666 viettel, sim tứ quý 8888 viettel, sim tứ quý 9999 viettel đầu 096, 098 cũng mang trong tiềm thân mình vẻ đẹp của loại sim sim tứ quý mà ai cũng mong muốn có được.

Vẻ đẹp của sim tứ quý 6666, 8888, 9999 Viettel đầu 096, 098 đã khiến bạn muốn sở hữu chưa? Truy cập ngay vào hệ thống bán sim online của chúng tôi để chọn được số điện thoại đẹp như ý, hợp tuổi, hợp mệnh với giá cả cạnh tranh nhất. Liên hệ nhận tư vấn Miễn Phí!

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn: http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-quy-6666-8888-9999-viettel.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét