Vì sao sim tứ quý 6 và tứ quý 8 lại được ưa chuộng đến vậy?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tứ quý 5555 mang lại giá trị gì trong cuộc sống người sử dụng. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu các bạn về sim tứ quý 6 và tứ quý 8 được ưa chuộng nhất hiện nay nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Ý nghĩa của sim tứ quý 6 và tứ quý 8 đem đến cho người dùng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim;0932338888-0989575575

0973 48 1983 Giá : 4,000,000      < - > 0983 616336 Giá : 4,600,000
0973 49 1998 Giá : 4,000,000      < - > 0983 805789 Giá : 4,600,000
0973 52 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0983 996179 Giá : 4,600,000
0973 56 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0983.01.0808 Giá : 4,600,000
0973 666516 Giá : 4,000,000      < - > 0983.14.1994 Giá : 4,600,000
0973 666549 Giá : 4,000,000      < - > 0983.77.79.78 Giá : 4,600,000
0973 666723 Giá : 4,000,000      < - > 0983.93.63.93 Giá : 4,600,000
0973 666814 Giá : 4,000,000      < - > 0984 248688 Giá : 4,600,000
0973 666870 Giá : 4,000,000      < - > 0984 568898 Giá : 4,600,000
0973 75 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0984 777887 Giá : 4,600,000
0973 767766 Giá : 4,000,000      < - > 0984.19.7899 Giá : 4,600,000
0973 832688 Giá : 4,000,000      < - > 0984.39.1997 Giá : 4,600,000
0973 885866 Giá : 4,000,000      < - > 0985 067333 Giá : 4,600,000
0973 891686 Giá : 4,000,000      < - > 0985 252979 Giá : 4,600,000
0973.4 8.7968 Giá : 4,000,000      < - > 0985 261668 Giá : 4,600,000
0973.59.8386 Giá : 4,000,000      < - > 0985 627222 Giá : 4,600,000
0973.60.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0985 652929 Giá : 4,600,000
0973.92.8998 Giá : 4,000,000      < - > 0985 674222 Giá : 4,600,000
0973.93.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0985 761222 Giá : 4,600,000
0974 23 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0985 779579 Giá : 4,600,000
0974 240856 Giá : 4,000,000      < - > 0985 898878 Giá : 4,600,000
0974 39 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0985.60.60.80 Giá : 4,600,000
0974 46 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0985.93.1998 Giá : 4,600,000
0974 565257 Giá : 4,000,000      < - > 0985.9999.70 Giá : 4,600,000
0974 578538 Giá : 4,000,000      < - > 09853.111.84 Giá : 4,600,000
0974 61 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0986 036779 Giá : 4,600,000
0974 71 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0986 086689 Giá : 4,600,000
0974 72 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0986 286579 Giá : 4,600,000
0974 807878 Giá : 4,000,000      < - > 0986 602668 Giá : 4,600,000
0974 83 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0986 666063 Giá : 4,600,000
0974 868379 Giá : 4,000,000      < - > 0986 688894 Giá : 4,600,000
0974 888876 Giá : 4,000,000      < - > 0986 755886 Giá : 4,600,000
0974 91 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0986 839998 Giá : 4,600,000
0974.66.7968 Giá : 4,000,000      < - > 0986 899068 Giá : 4,600,000
0975 009944 Giá : 4,000,000      < - > 0986 968799 Giá : 4,600,000
0975 083093 Giá : 4,000,000      < - > 0986.01.6768 Giá : 4,600,000
0975 101668 Giá : 4,000,000      < - > 0986.88.89.85 Giá : 4,600,000
0975 116336 Giá : 4,000,000      < - > 0986.97.1994 Giá : 4,600,000
0975 21 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0987 076333 Giá : 4,600,000
0975 23 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0987 222246 Giá : 4,600,000
0975 44 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0987 270333 Giá : 4,600,000
0975 567883 Giá : 4,000,000      < - > 0987 331222 Giá : 4,600,000
0975 650808 Giá : 4,000,000      < - > 0987 614777 Giá : 4,600,000
0975 666687 Giá : 4,000,000      < - > 0987 773568 Giá : 4,600,000
0975 74 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0987 773686 Giá : 4,600,000
0975 822225 Giá : 4,000,000      < - > 0987 785686 Giá : 4,600,000
0975 931991 Giá : 4,000,000      < - > 0987 789991 Giá : 4,600,000
0975.3333.85 Giá : 4,000,000      < - > 0987 889992 Giá : 4,600,000
0975.66.1968 Giá : 4,000,000      < - > 0987 943555 Giá : 4,600,000
0975.691.789 Giá : 4,000,000      < - > 0987 997179 Giá : 4,600,000
0975.89.83.89 Giá : 4,000,000      < - > 0987.02.1368 Giá : 4,600,000
0976 061267 Giá : 4,000,000      < - > 0987.84.1993 Giá : 4,600,000
0976 25 1979 Giá : 4,000,000      < - > 0988 155179 Giá : 4,600,000
0976 333396 Giá : 4,000,000      < - > 0988 171982 Giá : 4,600,000
0976 336663 Giá : 4,000,000      < - > 0988 220779 Giá : 4,600,000
0976 361991 Giá : 4,000,000      < - > 0988 610222 Giá : 4,600,000
0976 379386 Giá : 4,000,000      < - > 0988 823879 Giá : 4,600,000
0976 41 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0988 875887 Giá : 4,600,000
0976 52 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0988 880396 Giá : 4,600,000
0976 547988 Giá : 4,000,000      < - > 0988 880791 Giá : 4,600,000
0976 548588 Giá : 4,000,000      < - > 0988 881276 Giá : 4,600,000
0976 567880 Giá : 4,000,000      < - > 0988 882305 Giá : 4,600,000
0976 586386 Giá : 4,000,000      < - > 0988 882489 Giá : 4,600,000
0976 588282 Giá : 4,000,000      < - > 0988 883103 Giá : 4,600,000
0976 59 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0988 883380 Giá : 4,600,000
0976 63 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0988 883641 Giá : 4,600,000
0976 653399 Giá : 4,000,000      < - > 0988 883980 Giá : 4,600,000
0976 751991 Giá : 4,000,000      < - > 0988 884814 Giá : 4,600,000
0976 768222 Giá : 4,000,000      < - > 0988 885486 Giá : 4,600,000
0976 82 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0988 886291 Giá : 4,600,000
0976 82 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0988 886362 Giá : 4,600,000
0976 85 1979 Giá : 4,000,000      < - > 0988 886482 Giá : 4,600,000
0976 918988 Giá : 4,000,000      < - > 0988 886673 Giá : 4,600,000
0976.05.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0988 886706 Giá : 4,600,000
0976.098.111 Giá : 4,000,000      < - > 0988 889370 Giá : 4,600,000
0976.1.4.1991 Giá : 4,000,000      < - > 0988 889403 Giá : 4,600,000
0976.34.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0988.74.1992 Giá : 4,600,000
0976.49.53.53 Giá : 4,000,000      < - > 0989 009808 Giá : 4,600,000
0976.5.1.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0989 088090 Giá : 4,600,000
0976.51.7879 Giá : 4,000,000      < - > 0989 573222 Giá : 4,600,000
0976.59.1998 Giá : 4,000,000      < - > 0989 589585 Giá : 4,600,000
0976.73.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0989 900890 Giá : 4,600,000
0976.79.28.68 Giá : 4,000,000      < - > 0989 904222 Giá : 4,600,000
0976.81.0976 Giá : 4,000,000      < - > 0989.07.1995 Giá : 4,600,000
0976.84.2828 Giá : 4,000,000      < - > 0989.27.07.79 Giá : 4,600,000
0976.92.1994 Giá : 4,000,000      < - > 0989.69.2007 Giá : 4,600,000
09760.4444.5 Giá : 4,000,000      < - > 0989.88.82.85 Giá : 4,600,000
09760.6666.4 Giá : 4,000,000      < - > 09.789.5.1998 Giá : 4,600,000
09762.3333.1 Giá : 4,000,000      < - > 09.666.77.898 Giá : 4,600,000
09762.4444.1 Giá : 4,000,000      < - > 09.6116.86.89 Giá : 4,600,000
0977 013688 Giá : 4,000,000      < - > 0869.829.868 Giá : 4,600,000
0977 100268 Giá : 4,000,000      < - > 0869.322.868 Giá : 4,600,000
0977 111551 Giá : 4,000,000      < - > 0869.300.868 Giá : 4,600,000
0977 18 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0869.15.8868 Giá : 4,600,000
0977 218222 Giá : 4,000,000      < - > 0869.12.8868 Giá : 4,600,000
0977 26 1983 Giá : 4,000,000      < - > 0869 628882 Giá : 4,600,000
0977 31 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0869 612379 Giá : 4,600,000
0977 31 1983 Giá : 4,000,000      < - > 08686 93 886 Giá : 4,600,000
0977 32 1995 Giá : 4,000,000      < - > 0868.99.4078 Giá : 4,600,000
0977 35 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0868.15.86.88 Giá : 4,600,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 3 đến 5 triệu

Tìm hiểu về sim tứ quý

Hiện nay trên thị trường sim thẻ thì sim số đẹp luôn là sim nổi bật nhất. Đây chính là dạng sim được nhắc đến nhiều nhất cũng là dạng sim được nhiều người quan tâm và tìm mua nhất. Trong các dòng sim số đẹp hiện nay thì mỗi dòng có một ý nghĩa khác nhau, không dòng sim số đẹp nào giống dòng nào. Nếu như sim thần tài mang lại may mắn an lành cho người dùng thì dòng sim lộc phát thì lại mang ý nghĩa sự phát triển, phát đạt.

Có thể nói chưa bao giời thị trường sim thẻ điện thoại lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Những chiếc điện thọai sang trọng ra đời, đòi hỏi người sử dụng cũng tìm kiếm những chiếc sim sao cho hợp thời đại cũng như là để thể hiện cá tính bản thân. Và trong hàng loạt loại sim số đẹp hiện nay trên thị trường như sim thần tài, sim vip, sim số độc,…

Trong đó, sim tứ quý là loại sim phong thủy được nhắc đến và quan tâm nhiều nhất bởi sự sang trọng. Sim tứ quý số đẹp nên rất dễ nhớ bởi những con số có trong sim. Trong các loại sim tứ quý hiện được yêu thích nhất trong thời gian gần đây thì những sim tứ quý đẹp là sim tứ quý 6 tức là sim tứ quý lộc, sim tứ quý 8 là tứ quý phát, sim tứ quý 9 là tứ quý cửu, sim tứ quý 2 là tứ quý phát…. Còn sim tứ quý 5 là tứ quý sinh…

Tất nhiên là tùy vào từng người khác nhau nên sở thích là khác nhau. Trong những dòng sim tứ quý đẹp thì sim tứ quý 8 là dòng sim tứ quý được cho là đẹp nhất. Bởi vì thế mà cùng với sim tứ quý 6 tức sim tứ quý lục thì tứ quý 8 là loại sim tứ quý được nhiều người yêu thích nhất hiện nay. Vậy sim tứ quý 6 và tứ quý 8 là sim như thế ? Sim phong thủy này có ý nghĩa ra làm sao?

Giá trị của sim tứ quý 6 đem lại cho người dùng

Hôm nay bài viết này chúng tôi xin được giới thiệu cho quý khách về loại sim số đẹp được đa số người dùng quan tâm bậc nhất là sim tứ quý 6666. Bởi vì theo học thuyết từ xa xưa cũng như theo phong thủy hiện nay thì số 6 được đọc là “lục” và được đọc lái sang thành “lộc” với ý nghĩa đam lại nhiều tài lộc, may mắn cho người sử dụng.

Sim tứ quý 6 chính là món hàng hiếm và được đông đảo người mua sim ao ước được sử dụng. Bởi độ sang trọng, quý phái của nó là toát lên cá tính của người sử dụng. Chính vì sim số đẹp tứ quý 6 được yêu thích nhất nên giá thành của nó được đẩy lên khác cao. Sim tứ quý 6 có giá có thể lên đến cả trăm triệu đồng nên không phải ai trong chúng ta cũng có thể sở hữu. Vì vậy những người có điều kiện là những người chuộng dòng sim này để thể hiện bản thân.

Sim số đẹp tứ quý 8888

Đây là dòng sim số đẹp được nhiều người lựa chọn bởi nó dễ nhớ, quý hiếm và vì nó mang lại may mắn cho người sử dụng. Nhưng mà đâu là dòng sim tứ quý đẹp nhất, được yêu thích nhất thì không phải ai cũng biết. Theo bạn thì trong các dòng sim tứ quý hiện nay thì đâu là dòng sim được nhiều người thích nhất?

Sim tứ quý 8 là dòng sim tứ quý có 4 số 8 xếp liền nhau và nằm ở cuối dãy số. Từ xa xưa theo học thuyết của người phương Đông thì số 8 đọc là bát, nó còn có ý nghĩa là phát được hiểu là phát đạt, phát triển. Số 8 là chính là con số tượng trưng cho sự phát đạt, ăn nên làm ra, đi lên tầm cao mới. Không chỉ có thế mà số 8 còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn.

Là đơn vị kinh doanh sim số đẹp lớn hàng đầu cả nước, sẽ cho bạn sự lựa chọn đa dạng hơn về sim số đẹp cũng như mức giá cả phải chăng.

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-quy-6-va-tu-quy-8.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét