Thật đáng tiếc nếu như bạn đã không chọn sim tứ quý 5555

Trong bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về ý nghĩa thực sự của sim tứ quý 4 và tứ quý 7. Ý nghĩa luận sim và ý nghĩa phong thủy của sim số đẹp này ra sao. Vậy sim tứ quý 5 là gì? Sim tứ quý 5 có đẹp không? Hãy để bài viết sau đây chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trước khi chọn mua sim tứ quý bạn nhé.

>>>Tham khảo thêm:
Sim tứ quý 5 đem lại giá trị gì cho người dùng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

097 504 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0973 973688 Giá : 4,600,000
097 604 1979 Giá : 4,000,000      < - > 0973.11.11.94 Giá : 4,600,000
097 604 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0973.80.80.81 Giá : 4,600,000
097 605 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0974 777377 Giá : 4,600,000
097 605 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0974.5555.96 Giá : 4,600,000
097 656 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0975 081789 Giá : 4,600,000
097 704 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0975 092789 Giá : 4,600,000
097 903 1984 Giá : 4,000,000      < - > 0975 157333 Giá : 4,600,000
097.10.68889 Giá : 4,000,000      < - > 0975 234679 Giá : 4,600,000
097.12.78910 Giá : 4,000,000      < - > 0975 255886 Giá : 4,600,000
097.123.2010 Giá : 4,000,000      < - > 0975 414222 Giá : 4,600,000
097.123.2011 Giá : 4,000,000      < - > 0975 486333 Giá : 4,600,000
097.123.2012 Giá : 4,000,000      < - > 0975 580789 Giá : 4,600,000
097.1239.668 Giá : 4,000,000      < - > 0975 611168 Giá : 4,600,000
097.18 1.7968 Giá : 4,000,000      < - > 0975 739222 Giá : 4,600,000
097.186.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0976 411333 Giá : 4,600,000
097.393.1995 Giá : 4,000,000      < - > 0976 417333 Giá : 4,600,000
097.44.888.11 Giá : 4,000,000      < - > 0976 473555 Giá : 4,600,000
097.50.22226 Giá : 4,000,000      < - > 0976 800789 Giá : 4,600,000
097.552.3388 Giá : 4,000,000      < - > 0976.11.11.97 Giá : 4,600,000
097.8888.070 Giá : 4,000,000      < - > 0976.39.6669 Giá : 4,600,000
0971 013838 Giá : 4,000,000      < - > 0976.97.6866 Giá : 4,600,000
0971 093838 Giá : 4,000,000      < - > 0977 082333 Giá : 4,600,000
0971 138179 Giá : 4,000,000      < - > 0977 144789 Giá : 4,600,000
0971 171222 Giá : 4,000,000      < - > 0977 175222 Giá : 4,600,000
0971 190290 Giá : 4,000,000      < - > 0977 357557 Giá : 4,600,000
0971 234669 Giá : 4,000,000      < - > 0977 591222 Giá : 4,600,000
0971 279898 Giá : 4,000,000      < - > 0977 709991 Giá : 4,600,000
0971 332338 Giá : 4,000,000      < - > 0977 777130 Giá : 4,600,000
0971 332339 Giá : 4,000,000      < - > 0977 777204 Giá : 4,600,000
0971 333357 Giá : 4,000,000      < - > 0977 795759 Giá : 4,600,000
0971 335339 Giá : 4,000,000      < - > 0977 841333 Giá : 4,600,000
0971 361984 Giá : 4,000,000      < - > 0978 166368 Giá : 4,600,000
0971 361985 Giá : 4,000,000      < - > 0978 176866 Giá : 4,600,000
0971 363883 Giá : 4,000,000      < - > 0978 268179 Giá : 4,600,000
0971 547154 Giá : 4,000,000      < - > 0978 338228 Giá : 4,600,000
0971 557 558 Giá : 4,000,000      < - > 0978 390789 Giá : 4,600,000
0971 660688 Giá : 4,000,000      < - > 0978 454789 Giá : 4,600,000
0971 688896 Giá : 4,000,000      < - > 0978 531333 Giá : 4,600,000
0971 766699 Giá : 4,000,000      < - > 0978 554789 Giá : 4,600,000
0971 788399 Giá : 4,000,000      < - > 0978 711116 Giá : 4,600,000
0971 798222 Giá : 4,000,000      < - > 0978 792379 Giá : 4,600,000
0971 826699 Giá : 4,000,000      < - > 0978 829869 Giá : 4,600,000
0971 874789 Giá : 4,000,000      < - > 0978 888392 Giá : 4,600,000
0971 888872 Giá : 4,000,000      < - > 0978 888681 Giá : 4,600,000
0971 896698 Giá : 4,000,000      < - > 0978 888785 Giá : 4,600,000
0971 963688 Giá : 4,000,000      < - > 0978 898778 Giá : 4,600,000
0971 971579 Giá : 4,000,000      < - > 0978.11.11.97 Giá : 4,600,000
0971 977791 Giá : 4,000,000      < - > 0979 051222 Giá : 4,600,000
0971 978889 Giá : 4,000,000      < - > 0979 099669 Giá : 4,600,000
0971 981686 Giá : 4,000,000      < - > 0979 182279 Giá : 4,600,000
0971 991917 Giá : 4,000,000      < - > 0979 190668 Giá : 4,600,000
0971.02.02.39 Giá : 4,000,000      < - > 0979 210222 Giá : 4,600,000
0971.05.9889 Giá : 4,000,000      < - > 0979 220668 Giá : 4,600,000
0971.06.6699 Giá : 4,000,000      < - > 0979 651987 Giá : 4,600,000
0971.09.6699 Giá : 4,000,000      < - > 0979 666995 Giá : 4,600,000
0971.11.10.98 Giá : 4,000,000      < - > 0979 865333 Giá : 4,600,000
0971.15.17.19 Giá : 4,000,000      < - > 0979 867978 Giá : 4,600,000
0971.201.333 Giá : 4,000,000      < - > 0979 886386 Giá : 4,600,000
0971.28.2882 Giá : 4,000,000      < - > 0979.40.8679 Giá : 4,600,000
0971.36.36.38 Giá : 4,000,000      < - > 0979.80.86.89 Giá : 4,600,000
0971.39.49.39 Giá : 4,000,000      < - > 0979.88.85.89 Giá : 4,600,000
0971.5555.97 Giá : 4,000,000      < - > 098.15.22286 Giá : 4,600,000
0971.65.8679 Giá : 4,000,000      < - > 098.27.11116 Giá : 4,600,000
0971.689.989 Giá : 4,000,000      < - > 0981 056866 Giá : 4,600,000
0971.77.6767 Giá : 4,000,000      < - > 0981 237222 Giá : 4,600,000
0971.79.1983 Giá : 4,000,000      < - > 0981 333898 Giá : 4,600,000
0971.88.5559 Giá : 4,000,000      < - > 0981 346686 Giá : 4,600,000
0971.96.36.86 Giá : 4,000,000      < - > 0981 379898 Giá : 4,600,000
0972 131965 Giá : 4,000,000      < - > 0981 511151 Giá : 4,600,000
0972 147788 Giá : 4,000,000      < - > 0981 512268 Giá : 4,600,000
0972 215588 Giá : 4,000,000      < - > 0981 596866 Giá : 4,600,000
0972 229886 Giá : 4,000,000      < - > 0981 611992 Giá : 4,600,000
0972 234012 Giá : 4,000,000      < - > 0981 768798 Giá : 4,600,000
0972 255959 Giá : 4,000,000      < - > 0981 885855 Giá : 4,600,000
0972 303537 Giá : 4,000,000      < - > 0981 911992 Giá : 4,600,000
0972 392789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 960968 Giá : 4,600,000
0972 819189 Giá : 4,000,000      < - > 0981 962968 Giá : 4,600,000
0972 932789 Giá : 4,000,000      < - > 0981 965968 Giá : 4,600,000
0972 972975 Giá : 4,000,000      < - > 0981.39.1102 Giá : 4,600,000
0972.08.08.89 Giá : 4,000,000      < - > 0981.55.1987 Giá : 4,600,000
0972.20.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0981.55.99.79 Giá : 4,600,000
0972.6789.78 Giá : 4,000,000      < - > 0981.96.1968 Giá : 4,600,000
0972.74.1990 Giá : 4,000,000      < - > 0982 204779 Giá : 4,600,000
0972.857.222 Giá : 4,000,000      < - > 0982 222101 Giá : 4,600,000
0973 028222 Giá : 4,000,000      < - > 0982 222717 Giá : 4,600,000
0973 078222 Giá : 4,000,000      < - > 0982 279189 Giá : 4,600,000
0973 139166 Giá : 4,000,000      < - > 0982 665899 Giá : 4,600,000
0973 211170 Giá : 4,000,000      < - > 0982 686179 Giá : 4,600,000
0973 211278 Giá : 4,000,000      < - > 0982 691222 Giá : 4,600,000
0973 24 1996 Giá : 4,000,000      < - > 0982 862010 Giá : 4,600,000
0973 25 1997 Giá : 4,000,000      < - > 0982 959866 Giá : 4,600,000
0973 252262 Giá : 4,000,000      < - > 0982 965969 Giá : 4,600,000
0973 254777 Giá : 4,000,000      < - > 0982 988368 Giá : 4,600,000
0973 311388 Giá : 4,000,000      < - > 0982.21.11.21 Giá : 4,600,000
0973 35 1985 Giá : 4,000,000      < - > 0982.82.82.14 Giá : 4,600,000
0973 42 1981 Giá : 4,000,000      < - > 0982.8888.06 Giá : 4,600,000
0973 44 1982 Giá : 4,000,000      < - > 0983 271985 Giá : 4,600,000
0973 44 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0983 426333 Giá : 4,600,000
0973 47 1985 Giá : 4,000,000      < - > 0983 518351 Giá : 4,600,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu

Hiện nay trong dòng sim số đẹp thì sim tứ quý chính là dòng sim số đẹp nhất. Trong đó nổi bật với các sim tứ quý như sim tứ quý 6666, sim tứ quý 8888 hay sim tứ quý 9999. Mỗi dòng sim tứ quý luôn có những ý nghĩa khác nhau nhưng sẽ là sai lầm khi bỏ qua tứ quý 5.

Khi muốn tìm mua 1 số điện thoại để sử dụng thì ngoài sự lựa chọn nhà mạng để sử dụng thì địa chỉ bán sim số đẹp uy tín chất lượng được nhiều người quan tâm nhất. Không chỉ có thế mà khi tìm mua sim thì sim số đẹp luôn là lựa chọn hàng đầu. Hiện nay trong dòng sim số đẹp thì không phải sim thần tài, không phải sim lộc phát hay sim tam quý mà sim tứ quý chính là dòng sim đẹp nhất.

Thế nào là một sim tứ quý 5

Trong các dòng sim tứ quý số đẹp thì nổi bật nhất là các các cặp tứ quý số đẹp như: 3333, 6666, 8888 hay 9999. Mỗi dòng sim tứ quý luôn có những ý nghĩa khác nhau và được nhiều người khác nhau yêu thích khác nhau. Nhưng sẽ là sai lầm khi bỏ qua sim tứ quý 5.Vậy sim tứ quý 5 là gì? Sim tứ quý 5 có đẹp không? Dùng sim tứ quý 5 có ý nghĩa gì trong cuộc sống người sử dụng?

Sim tứ quý 5 được cấu tạo bởi số sim có chứa 4 số 5 ở vị trí cuối của sim. Dạng sim tư quý 5 đặc biệt là tứ quý giữa với sự xuất hiện của 4 số 5 ở vị trí giữa của sim. Ví dụ: 0912.56.5555, 0912.5555.68,...

Ý nghĩa của sim tứ quý 5

Ý nghĩa của sim tứ quý 5 được luận dựa trên ý nghĩa của con số 5. Số 5 theo cách luận sim có ý nghĩa rất cao cả, số 5 là số sinh, nằm ở vị trí trung tâm trong dãy số tự nhiên đóng vai trò giữ vững sự cân bằng, hài hòa trong tự nhiên. Ngoài ra số 5 còn mang dáng hình của một đấng nam nhi quân tử hán, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất với sự hội tụ của 5 điều "nhân, nghĩa, lễ, chí, tín", số 5 còn bao hàm 5 yếu tố mà cả cuộc đời con người ta phấn đấu cũng chỉ vì điều đó "phú, quý, thọ, khang, ninh". Vì vậy mới nói sim tứ quý 5 có ý nghĩa vô cùng cao cả.

Ý nghĩa phong thủy của sim tứ quý 5

Sim tứ quý 5 là sim phong thủy với sự xuất hiện của 4 số 5 liên tiếp cuối đuôi hoặc nằm giữa dãy số sim. Theo bảng số từ 0 đến 9 thì số 5 là số ở giữa. Vì thế mà số 5 được gọi là chữ số trung tâm của số tự nhiên. Vậy cho nên số 5 được mệnh danh là số Vua đem lại quyền lực, uy quyền, danh dự. Số 5 theo phong thủy thì số 5 mang nghĩa sinh sôi, phát triển. Bởi thế số 5 còn được gọi là số sinh. Do đó mà mới có ý nghĩa chữ số 5 sẽ làm cho con người ta luôn cố gắng phấn đấu để đặt được quyền lực mong muốn, cuộc sống viên mãn như ý. Khi chọn sim phong thủy hợp tuổi, thì số 5 là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả các mệnh từ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Vì số 5 là con số hài hòa, hợp với tất cả các mệnh, ai sử dụng một sim tứ quý 5 đều mang lại lộc tài, may mắn, hạnh phúc và thăng tiến.

Còn theo dân gian thì người ta quan niệm rằng theo bảng chữ số từ 0 đến 9 thì số 5 là số ở chính giữa. Vì thế mà số 5 được cho là chữ số trung tâm của số tự nhiên là trung tâm vũ trụ. Vậy cho nên số 5 được mệnh danh là số Vua, số Vương. Sử dụng sim tứ quý 5 sẽ đem lại quyền lực, uy quyền, danh dự trong cuộc sống.

Với tất cả những điều trên, chúng tôi xin khẳng định lại bỏ qua sự lựa chọn một sim tứ quý 5 là một sai lầm đáng tiếc. Là đơn vị cung cấp sim số đẹp lớn nhất tại Việt Nam, với kho sim không dưới 6 triệu sim số đẹp, với đầy đủ các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Gmobile thỏa sức cho bạn lựa chọn. Hơn nữa, tại đây quý khách được sim giao sim tận nơi trên toàn quốc, vào chính chủ trước khi thanh toán, bảo hành trọn đời sim. Quý khách thắc mắc hãy gọi đến tổng đài của chúng tôi để được giải đáp, luôn luôn lắng nghe sẵn sàng chia sẻ là cách chúng tôi phục vụ bạn. Chúc quý khách ngày mới vui vẻ và thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-quy-5555.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét