Thế nào là sim tứ quý 3 và ý nghĩa sim tứ quý 3 là gì?

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tứ quý 4 và tứ quý 9. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa sim tứ quý 3 nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Tìm hiểu về sim tứ quý 3 sức hút kì lạ với người tiêu dùng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

098.444.20.20 Giá : 4,000,000      < - > 0961 631980 Giá : 4,500,000
098.444.25.25 Giá : 4,000,000      < - > 0961 631981 Giá : 4,500,000
098.444.32.32 Giá : 4,000,000      < - > 0961 631984 Giá : 4,500,000
098.444.70.70 Giá : 4,000,000      < - > 0961 666006 Giá : 4,500,000
098.444.72.72 Giá : 4,000,000      < - > 0961 666961 Giá : 4,500,000
098.444.73.73 Giá : 4,000,000      < - > 0961 67 5989 Giá : 4,500,000
098.444.80.80 Giá : 4,000,000      < - > 0961 743939 Giá : 4,500,000
098.79.71.568 Giá : 4,000,000      < - > 0961 767668 Giá : 4,500,000
0981 026699 Giá : 4,000,000      < - > 0961 787980 Giá : 4,500,000
0981 078365 Giá : 4,000,000      < - > 0961 826866 Giá : 4,500,000
0981 086699 Giá : 4,000,000      < - > 0961 826969 Giá : 4,500,000
0981 102995 Giá : 4,000,000      < - > 0961 866566 Giá : 4,500,000
0981 133186 Giá : 4,000,000      < - > 0961 886586 Giá : 4,500,000
0981 213689 Giá : 4,000,000      < - > 0961 888296 Giá : 4,500,000
0981 229998 Giá : 4,000,000      < - > 0961 896668 Giá : 4,500,000
0981 269868 Giá : 4,000,000      < - > 0961 911980 Giá : 4,500,000
0981 326699 Giá : 4,000,000      < - > 0961 922968 Giá : 4,500,000
0981 330338 Giá : 4,000,000      < - > 0961 926969 Giá : 4,500,000
0981 331336 Giá : 4,000,000      < - > 0961 936969 Giá : 4,500,000
0981 333299 Giá : 4,000,000      < - > 0961 951968 Giá : 4,500,000
0981 338337 Giá : 4,000,000      < - > 0961 951981 Giá : 4,500,000
0981 339899 Giá : 4,000,000      < - > 0961 956969 Giá : 4,500,000
0981 366879 Giá : 4,000,000      < - > 0961 962968 Giá : 4,500,000
0981 368669 Giá : 4,000,000      < - > 0961 990668 Giá : 4,500,000
0981 371456 Giá : 4,000,000      < - > 0961 999910 Giá : 4,500,000
0981 416699 Giá : 4,000,000      < - > 0961 999982 Giá : 4,500,000
0981 551567 Giá : 4,000,000      < - > 0961.01.1987 Giá : 4,500,000
0981 555386 Giá : 4,000,000      < - > 0961.12.21.12 Giá : 4,500,000
0981 595567 Giá : 4,000,000      < - > 0961.12.4078 Giá : 4,500,000
0981 611979 Giá : 4,000,000      < - > 0961.225.789 Giá : 4,500,000
0981 630789 Giá : 4,000,000      < - > 0961.257.789 Giá : 4,500,000
0981 639678 Giá : 4,000,000      < - > 0961.33.8282 Giá : 4,500,000
0981 651668 Giá : 4,000,000      < - > 0961.51.2868 Giá : 4,500,000
0981 660007 Giá : 4,000,000      < - > 0961.63.7799 Giá : 4,500,000
0981 666878 Giá : 4,000,000      < - > 0961.65.7799 Giá : 4,500,000
0981 679368 Giá : 4,000,000      < - > 0961.66.3737 Giá : 4,500,000
0981 686660 Giá : 4,000,000      < - > 0961.66.7878 Giá : 4,500,000
0981 698199 Giá : 4,000,000      < - > 0961.66.8885 Giá : 4,500,000
0981 806608 Giá : 4,000,000      < - > 0961.66.9990 Giá : 4,500,000
0981 828848 Giá : 4,000,000      < - > 0961.6666.04 Giá : 4,500,000
0981 899268 Giá : 4,000,000      < - > 0961.6666.70 Giá : 4,500,000
0981 9 7 1968 Giá : 4,000,000      < - > 0961.6666.71 Giá : 4,500,000
0981 929969 Giá : 4,000,000      < - > 0961.6666.72 Giá : 4,500,000
0981 933386 Giá : 4,000,000      < - > 0961.6666.74 Giá : 4,500,000
0981 969886 Giá : 4,000,000      < - > 0961.67.9988 Giá : 4,500,000
0981 978968 Giá : 4,000,000      < - > 0961.68.3737 Giá : 4,500,000
0981 979969 Giá : 4,000,000      < - > 0961.68.68.38 Giá : 4,500,000
0981 986786 Giá : 4,000,000      < - > 0961.6868.26 Giá : 4,500,000
0981 999976 Giá : 4,000,000      < - > 0961.77.1997 Giá : 4,500,000
0981.03.6699 Giá : 4,000,000      < - > 0961.90.1988 Giá : 4,500,000
0981.05.6699 Giá : 4,000,000      < - > 0961.99.1102 Giá : 4,500,000
0981.06.11.89 Giá : 4,000,000      < - > 0962 051986 Giá : 4,500,000
0981.07.9889 Giá : 4,000,000      < - > 0962 086 986 Giá : 4,500,000
0981.09.08.09 Giá : 4,000,000      < - > 0962 110868 Giá : 4,500,000
0981.09.6699 Giá : 4,000,000      < - > 0962 133177 Giá : 4,500,000
0981.12.08.99 Giá : 4,000,000      < - > 0962 133337 Giá : 4,500,000
0981.12.8898 Giá : 4,000,000      < - > 0962 183686 Giá : 4,500,000
0981.142.777 Giá : 4,000,000      < - > 0962 223 224 Giá : 4,500,000
0981.30.06.86 Giá : 4,000,000      < - > 0962 263968 Giá : 4,500,000
0981.30.07.99 Giá : 4,000,000      < - > 0962 313113 Giá : 4,500,000
0981.59.59.86 Giá : 4,000,000      < - > 0962 321868 Giá : 4,500,000
0981.66.86.96 Giá : 4,000,000      < - > 0962 333669 Giá : 4,500,000
0981.69.59.79 Giá : 4,000,000      < - > 0962 339568 Giá : 4,500,000
0981.78.1987 Giá : 4,000,000      < - > 0962 345617 Giá : 4,500,000
0981.909.686 Giá : 4,000,000      < - > 0962 431988 Giá : 4,500,000
0981.98.95.98 Giá : 4,000,000      < - > 0962 656268 Giá : 4,500,000
0982 002579 Giá : 4,000,000      < - > 0962 686 966 Giá : 4,500,000
0982 006660 Giá : 4,000,000      < - > 0962 692779 Giá : 4,500,000
0982 013368 Giá : 4,000,000      < - > 0962 736333 Giá : 4,500,000
0982 125979 Giá : 4,000,000      < - > 0962 883887 Giá : 4,500,000
0982 201868 Giá : 4,000,000      < - > 0962 936939 Giá : 4,500,000
0982 210868 Giá : 4,000,000      < - > 0962.01.08.08 Giá : 4,500,000
0982 222057 Giá : 4,000,000      < - > 0962.03.08.08 Giá : 4,500,000
0982 239579 Giá : 4,000,000      < - > 0962.03.9889 Giá : 4,500,000
0982 322000 Giá : 4,000,000      < - > 0962.08.7879 Giá : 4,500,000
0982 488881 Giá : 4,000,000      < - > 0962.28.88.58 Giá : 4,500,000
0982 666683 Giá : 4,000,000      < - > 0962.39.39.52 Giá : 4,500,000
0982 702668 Giá : 4,000,000      < - > 0962.5555.94 Giá : 4,500,000
0982 843868 Giá : 4,000,000      < - > 0962.79.1996 Giá : 4,500,000
0982 955595 Giá : 4,000,000      < - > 0962.82.92.82 Giá : 4,500,000
0982.14.1996 Giá : 4,000,000      < - > 0962.88.8778 Giá : 4,500,000
0982.50.1997 Giá : 4,000,000      < - > 0962.92.92.82 Giá : 4,500,000
0982.60.2868 Giá : 4,000,000      < - > 0963 018886 Giá : 4,500,000
0983 007168 Giá : 4,000,000      < - > 0963 071988 Giá : 4,500,000
0983 031688 Giá : 4,000,000      < - > 0963 071998 Giá : 4,500,000
0983 208268 Giá : 4,000,000      < - > 0963 101686 Giá : 4,500,000
0983 209868 Giá : 4,000,000      < - > 0963 181986 Giá : 4,500,000
0983 390686 Giá : 4,000,000      < - > 0963 19 1982 Giá : 4,500,000
0983 48 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0963 24 1997 Giá : 4,500,000
0983 49 1983 Giá : 4,000,000      < - > 0963 25 1990 Giá : 4,500,000
0983 511995 Giá : 4,000,000      < - > 0963 355455 Giá : 4,500,000
0983 515000 Giá : 4,000,000      < - > 0963 379889 Giá : 4,500,000
0983 55 2010 Giá : 4,000,000      < - > 0963 389968 Giá : 4,500,000
0983 636880 Giá : 4,000,000      < - > 0963 397789 Giá : 4,500,000
0983 64 1980 Giá : 4,000,000      < - > 0963 41 1996 Giá : 4,500,000
0983 659000 Giá : 4,000,000      < - > 0963 450456 Giá : 4,500,000
0983 680086 Giá : 4,000,000      < - > 0963 556599 Giá : 4,500,000
0983 72 1994 Giá : 4,000,000      < - > 0963 571994 Giá : 4,500,000
0983 830101 Giá : 4,000,000      < - > 0963 586286 Giá : 4,500,000
0983 84 1978 Giá : 4,000,000      < - > 0963 589222 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tứ quý:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tứ quý giá rẻ

Với những ý nghĩa đặc biệt, sim tứ quý 3 đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến người sử dụng, sự săn lùng dạng sim này được diễn ra đối với tất cả đối tượng. Cùng tìm hiểu lý do.

Trong các dòng sim số đẹp thì sim tứ quý là sim phong thủy có thể cho là đẹp nhất và được quan tâm nhất. Có thể kể tên những sim số đẹp tứ quý được nhiều người tìm mua như sim tứ quý 6, sim tứ quý 8 hay sim tứ quý 9. Nhưng sẽ thật tiếc khi bạn bỏ qua một bộ tứ quý cũng được cho là rất đẹp khác đó là sim tứ quý 3.

Thế nào là sim tứ quý 3

Sim tứ quý 3 là một dạng sim số đẹp trong thị trường dịch vụ viễn thông Việt Nam, được cấu tạo bởi bộ số có chứa 4 số 3 đặt ở vị trí cuối cùng của sim. Ngoài ra, còn một dạng đặc biết của sim tứ quý 3 đó là dạng sim tứ quý giữa với bộ 4 số 3 đứng ở vị trí giữa của sim. Ví dụ: 0912.35.3333, 0938.3333.89,...

Ý nghĩa sim tứ quý 3

Sim tứ quý 3 được xây dựng dựa trên ý nghĩa của con số 3. Số 3 trong sim số đẹp được mệnh danh là con số may mắn, đứng vào con số thần tài ban lộc, có ý nghĩa tăng tiến về tài lộc, tiền bạc và công danh. Số 3 ghép với các con số 6, 8, 9 càng thấm nhuần ý nghĩa sâu xa: 36 là tài lộc, 38 là tài phát, 83 là phát tài, 39 là tài lộc vĩnh cửu,...Vì vậy nếu chọn sim tứ quý 3, để tăng thêm ý nghĩa quý khách có thể chọn các con số như 6, 8, 9 đứng ở vị trí trước.

Số 3 còn được gọi là con số bí ẩn của phong thủy, là con số có sự hiện diện của đấng tối cao trong giới tâm linh "phật  -pháp - tăng, là ông "phúc - lộc - thọ", là thiên - địa - nhân. Sở hữu một tứ quý 3 chính là bạn sở hữu một cơ hội thành công lớn với sự hội tụ của rất nhiều yếu tố may mắn như đã kể trên. 

Những quý khách nên ring ngay cho mình một sim tứ quý 3 ngay ngày hôm nay đó là những quý khách mang mệnh Thủy và Hỏa. Vì số 3 ứng với mệnh Mộc mà Thủy sinh Mộc còn Mộc sinh Hỏa, chủ với sim tương sinh qua lại đều tốt đẹp.

  • Những sinh năm Thủy: Bính Tý (1936, 1996), Quý Tỵ (1953, 2013), Nhâm Tuất (1982, 1922), Đinh Sửu (1937, 1997), Bính Ngọ (1966, 2026), Quý Hợi (1983, 1923), Giáp thân (1944, 2004), Đinh Mùi (1967, 2027), Ất Dậu (1945, 2005), Giáp Dần (1974, 2034), Nhâm Thìn (1952, 2012), Ất Mão (1975, 2035)
  • Những người sinh năm Hỏa: Giáp Tuất (1934, 1994), Đinh Dậu (1957, 2017), Bính Dần (1986, 1926), Ất Hợi (1935, 1995), Giáp Thìn (1964, 2024), Đinh Mão (1987, 1927), Mậu Tý (1948, 2008), Ất Tỵ (1965, 2025), Kỷ Sửu (1949, 2009), Mậu Ngọ (1978, 2038), Bính Thân (1956, 2016), Kỷ Mùi (1979, 2039)
Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu sim tứ quý 3 là loại sim có ý nghĩa như thế nào. Đừng ngần ngại hãy gọi ngay lên tổng đài tư vấn của chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc bạn nhé. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên cung cấp sim tam hoa 3 với đầy đủ các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile, Gmobile trên toàn quốc, giá thành rẻ nhất, giao sim tận nơi miễn phí, nhận sim kiểm tra thông tin xong mới thu tiền.

Chúc quý khách sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-quy-3333.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét