Tìm hiểu về sim tứ quý 1 và sim tứ quý 3

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim tứ 0 và những điều cần lưu ý khi sử dụng sim tứ quý. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim tứ 1 và sim tứ quý 3 nhé !

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0966 991929 Giá : 4,000,000      < - > 0869 055066 Giá : 4,670,000
0966.04.7879 Giá : 4,000,000      < - > 0868 239839 Giá : 4,670,000
0966.08.09.98 Giá : 4,000,000      < - > 096 19 13568 Giá : 4,650,000
0966.08.1997 Giá : 4,000,000      < - > 096.57.86866 Giá : 4,650,000
0966.1 0.7968 Giá : 4,000,000      < - > 0973 976333 Giá : 4,650,000
0966.11.5679 Giá : 4,000,000      < - > 09812 09816 Giá : 4,650,000
0966.15.15.19 Giá : 4,000,000      < - > 0983 824 838 Giá : 4,650,000
0966.15.6968 Giá : 4,000,000      < - > 0869 04 07 08 Giá : 4,650,000
0966.35.1688 Giá : 4,000,000      < - > 0868.88.9698 Giá : 4,650,000
0966.50.1991 Giá : 4,000,000      < - > 0868 91 1212 Giá : 4,650,000
0966.52.1983 Giá : 4,000,000      < - > 08 686 686 55 Giá : 4,650,000
0966.77.1369 Giá : 4,000,000      < - > 096.101.1998 Giá : 4,600,000
0966.80.8338 Giá : 4,000,000      < - > 096.12345.11 Giá : 4,600,000
0966.86.66.46 Giá : 4,000,000      < - > 096.131.1989 Giá : 4,600,000
0966.88.68.48 Giá : 4,000,000      < - > 096.151.1989 Giá : 4,600,000
0967 015689 Giá : 4,000,000      < - > 096.156.1989 Giá : 4,600,000
0967 111195 Giá : 4,000,000      < - > 096.29.66662 Giá : 4,600,000
0967 111799 Giá : 4,000,000      < - > 096.29.66663 Giá : 4,600,000
0967 227272 Giá : 4,000,000      < - > 096.56789.34 Giá : 4,600,000
0967 239439 Giá : 4,000,000      < - > 0961 218268 Giá : 4,600,000
0967 33 1975 Giá : 4,000,000      < - > 0961 311988 Giá : 4,600,000
0967 355886 Giá : 4,000,000      < - > 0961 311992 Giá : 4,600,000
0967 356835 Giá : 4,000,000      < - > 0961 311993 Giá : 4,600,000
0967 386179 Giá : 4,000,000      < - > 0961 321988 Giá : 4,600,000
0967 398789 Giá : 4,000,000      < - > 0961 389589 Giá : 4,600,000
0967 461468 Giá : 4,000,000      < - > 0961 599579 Giá : 4,600,000
0967 575866 Giá : 4,000,000      < - > 0961 619196 Giá : 4,600,000
0967 611993 Giá : 4,000,000      < - > 0961 631991 Giá : 4,600,000
0967 656989 Giá : 4,000,000      < - > 0961 638286 Giá : 4,600,000
0967 678696 Giá : 4,000,000      < - > 0961 671988 Giá : 4,600,000
0967 711799 Giá : 4,000,000      < - > 0961 671989 Giá : 4,600,000
0967 74 1987 Giá : 4,000,000      < - > 0961 781988 Giá : 4,600,000
0967 741986 Giá : 4,000,000      < - > 0961 818858 Giá : 4,600,000
0967 760990 Giá : 4,000,000      < - > 0961 828858 Giá : 4,600,000
0967 761976 Giá : 4,000,000      < - > 0961 839222 Giá : 4,600,000
0967 763223 Giá : 4,000,000      < - > 0961 869689 Giá : 4,600,000
0967 775886 Giá : 4,000,000      < - > 0961 886998 Giá : 4,600,000
0967 791686 Giá : 4,000,000      < - > 0961 888929 Giá : 4,600,000
0967 797668 Giá : 4,000,000      < - > 0961 961992 Giá : 4,600,000
0967 818379 Giá : 4,000,000      < - > 0961 961994 Giá : 4,600,000
0967 863222 Giá : 4,000,000      < - > 0961 961995 Giá : 4,600,000
0967 886468 Giá : 4,000,000      < - > 0961 981992 Giá : 4,600,000
0967 955868 Giá : 4,000,000      < - > 0961 981993 Giá : 4,600,000
0967 959866 Giá : 4,000,000      < - > 0961.09.6686 Giá : 4,600,000
0967 969678 Giá : 4,000,000      < - > 0961.51.1996 Giá : 4,600,000
0967 988976 Giá : 4,000,000      < - > 0961.51.1998 Giá : 4,600,000
0967 992986 Giá : 4,000,000      < - > 0961.80.6686 Giá : 4,600,000
0967.00.8889 Giá : 4,000,000      < - > 0961.80.7779 Giá : 4,600,000
0967.10.1368 Giá : 4,000,000      < - > 0961.80.80.89 Giá : 4,600,000
0967.11.9968 Giá : 4,000,000      < - > 0961.83.85.89 Giá : 4,600,000
0967.16.3668 Giá : 4,000,000      < - > 0961.90.7779 Giá : 4,600,000
0967.19.77.88 Giá : 4,000,000      < - > 0961.90.8688 Giá : 4,600,000
0967.2222.90 Giá : 4,000,000      < - > 0962 010222 Giá : 4,600,000
0967.38.1989 Giá : 4,000,000      < - > 0962 333969 Giá : 4,600,000
0967.44.1988 Giá : 4,000,000      < - > 0962 580588 Giá : 4,600,000
0967.63.63.69 Giá : 4,000,000      < - > 0962 777994 Giá : 4,600,000
0967.63.63.86 Giá : 4,000,000      < - > 0962 783789 Giá : 4,600,000
0967.6666.14 Giá : 4,000,000      < - > 0962 839222 Giá : 4,600,000
0967.69.19.69 Giá : 4,000,000      < - > 0962 885111 Giá : 4,600,000
0967.81.9779 Giá : 4,000,000      < - > 0962 919111 Giá : 4,600,000
0967.8888.72 Giá : 4,000,000      < - > 0962.00.10.20 Giá : 4,600,000
0967.90.1989 Giá : 4,000,000      < - > 0962.82.85.89 Giá : 4,600,000
096789.32.99 Giá : 4,000,000      < - > 0962.88.79.86 Giá : 4,600,000
0968 006066 Giá : 4,000,000      < - > 0963 089989 Giá : 4,600,000
0968 080008 Giá : 4,000,000      < - > 0963 222291 Giá : 4,600,000
0968 080801 Giá : 4,000,000      < - > 0963 245688 Giá : 4,600,000
0968 168818 Giá : 4,000,000      < - > 0963 588586 Giá : 4,600,000
0968 191980 Giá : 4,000,000      < - > 0963 888379 Giá : 4,600,000
0968 191981 Giá : 4,000,000      < - > 0963 896698 Giá : 4,600,000
0968 226823 Giá : 4,000,000      < - > 0963.11.11.01 Giá : 4,600,000
0968 259668 Giá : 4,000,000      < - > 0963.59.55.59 Giá : 4,600,000
0968 281386 Giá : 4,000,000      < - > 0963.66.1985 Giá : 4,600,000
0968 285886 Giá : 4,000,000      < - > 0963.6789.59 Giá : 4,600,000
0968 311686 Giá : 4,000,000      < - > 0963.91.1989 Giá : 4,600,000
0968 333361 Giá : 4,000,000      < - > 0963.96.1968 Giá : 4,600,000
0968 368113 Giá : 4,000,000      < - > 0963.98.1992 Giá : 4,600,000
0968 380386 Giá : 4,000,000      < - > 0964 799333 Giá : 4,600,000
0968 391789 Giá : 4,000,000      < - > 0964.78.77.78 Giá : 4,600,000
0968 455466 Giá : 4,000,000      < - > 0964.79.8886 Giá : 4,600,000
0968 461789 Giá : 4,000,000      < - > 0965 579866 Giá : 4,600,000
0968 461984 Giá : 4,000,000      < - > 0965 639689 Giá : 4,600,000
0968 539139 Giá : 4,000,000      < - > 0965 777997 Giá : 4,600,000
0968 542333 Giá : 4,000,000      < - > 0965 968698 Giá : 4,600,000
0968 636367 Giá : 4,000,000      < - > 0965.86.85.89 Giá : 4,600,000
0968 666819 Giá : 4,000,000      < - > 0965.88.1985 Giá : 4,600,000
0968 669639 Giá : 4,000,000      < - > 0966 069660 Giá : 4,600,000
0968 680998 Giá : 4,000,000      < - > 0966 559866 Giá : 4,600,000
0968 685680 Giá : 4,000,000      < - > 0966 598222 Giá : 4,600,000
0968 821686 Giá : 4,000,000      < - > 0966 660084 Giá : 4,600,000
0968 837222 Giá : 4,000,000      < - > 0966 663226 Giá : 4,600,000
0968 854222 Giá : 4,000,000      < - > 0966 663632 Giá : 4,600,000
0968 860168 Giá : 4,000,000      < - > 0966 663829 Giá : 4,600,000
0968 864664 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666054 Giá : 4,600,000
0968 871991 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666731 Giá : 4,600,000
0968 888094 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666930 Giá : 4,600,000
0968 891886 Giá : 4,000,000      < - > 0966 666932 Giá : 4,600,000
0968 919879 Giá : 4,000,000      < - > 0966 769998 Giá : 4,600,000
0968 928379 Giá : 4,000,000      < - > 0966 807789 Giá : 4,600,000
0968 955898 Giá : 4,000,000      < - > 0966 856896 Giá : 4,600,000
0968 957958 Giá : 4,000,000      < - > 0966 939866 Giá : 4,600,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 200 đến 500k:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 200 đến 500k

Ý nghĩa sim tứ quý 1 mầm sinh của sự sống

Tìm hiểu về sim tứ quý 1 mầm sinh của sự sống độc đáo, một sự khởi đầu trỗi dậy vơi sự hân hoan, đem lại những cơ hội tiềm ẩn cho chủ sở hữu chạm đến thành công.

Hiện nay sim số đẹp là loại sim mà ai cũng muốn dùng và đủ điều kiện có được. Bởi vì sự đa dạng và phong phú của sim số đẹp cũng như giá cả phải chăng nên sở hữu một chiếc sim số đẹp không còn quá khó với chúng ta. Khi chọn mua sim số đẹp mà loại sim dùng để thể hiện cho mình một cá tính mạnh mẽ nhất, quý phái, sang trọng nhất thì trong giới chơi sim số đẹp người ta luôn muốn tìm những chiếc sim tứ quý.

Dòng sim tứ quý này là dòng sim phong thủy mang nhiều ý nghĩa và là dòng sim hiếm bởi độ độc của nó trên thị trường. Cũng bởi vì thế mà đa số các dạng sim số đẹp đều có giá thành khá cao. Trong các dòng sim số đẹp hiện nay, dòng sim tứ quý 1 cũng là dòng sim tương đối đẹp và được nhiều người lựa chọn. Vậy sim tứ quý 1 là sim số đẹp như thế nào? Ý nghĩa của loại sim này ra làm sao…

Sim tứ quý 1 là dòng sim có 4 số 1 liền nhau ở cuối mỗi sim. Theo quan niệm thì số 1 chính là con số chỉ vị trí đứng đầu trong các con số. Theo dân gian, số 1 là con số khởi đầu, bắt đầu mọi sự việc. Ngoài ra thì số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, thay đổi trong đời sống. Chính vì thế mà khi sử dụng sim tứ quý 1 sẽ luôn đem lại những tốt đẹp, may mắn và an lành. Ngoài ra, sử dụng sim số đẹp tứ quý 1 còn mang lại những điều mới mẻ cho cuộc sống. Số 1 là số có ý nghĩa đem tới 1 sinh linh mới, 1 sức sống mới cho mọi người nên đây là sự lựa chon của nhiều người. Chính vì thế nhiều người rất yêu thích con số này bởi vậy sim tứ quý 1 là một lựa chọn hàng đầu cho những người muốn thể hiện bản thân.

Phong thủy sim tứ quý 1111

Theo phong thủy trong trời đất số 1 mang mệnh Thủy là con số cực hợp cho những quý khách mệnh Kim và mệnh Mộc vì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Nếu quý khách thuộc 1 trong 2 mệnh tương sinh trên thì hãy nhanh tay ring ngay về nhà số sim tứ quý 1111 để tăng phúc, tài, lộc, công danh và sự nghiệp.

Với những ý nghĩa cao quý và thiêng liêng chúc quý khách có những sự lựa chọn riêng cho mình về những sim tứ quý 1 hợp với bản thân.
Ngày nay công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Không còn chỉ là những sự lựa chọn sim điện thoại để sử dụng nữa mà đòi hỏi phải là dòng sim số đẹp. Giờ đây khi nhắc đến thị trường sim thẻ điện thọai đa dạng thì sim số đẹp là dòng sim được nhắc nhiều nhất.

Sim tứ quý 3 số đẹp

Trong các dòng sim số đẹp hiện nay thì sim tứ quý là sim số đẹp được cho là đẹp nhất và được quan tâm nhất bởi giá trị sử dụng của nó. Có thể kể ra những loại sim tứ quý số đẹp mà được nhiều người quan tâm và tìm mua nhiều nhất hiện nay như sim tứ quý 6 (6666), sim tứ quý 8 (8888) hay sim tứ quý 9 (9999).

Nhưng sẽ là điều thiếu sót khi chúng ta bỏ qua một bộ tứ quý cũng được cho là rất đẹp khác hiện nay được nhiều người quan tâm. Đó là sim tứ quý 3. Vậy sim tứ quý 3 là như thế nào? Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm tứ quý 3 là loại sim có ý nghĩa ra sao và đâu là địa chỉ bán sim số đẹp được nhiều người tìm kiếm nhất hiện nay nhất là ở Hà Nội thì hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn về bộ sim tứ quý 3 này. Chắc hẳn khi nói về tứ quý 3 thì ai cũng biết sim tứ quý 3 số đẹp là sim điện thoại số đẹp mà có bốn con số 3 đứng liên tiếp nhau tạo thành dãy 3333 trong dãy số điện thoại, có thể là đứng cuối hay đứng giữa.

Ngày nay số 3 có nghĩa là là tam được đọc lái thành tài. Số 3 có ý nghĩa tài lộc. Sử dụng số 3 mang nhiều tài lộc hay tiền tài vật chất. Mang lại nhiều của cải cung như sự no đủ. Vì thế đây là con số mang lại sự giàu sang. Ngày xưa, số 3 là một con số bí ẩn được gắn liền trong các mặt của đời sống con người. Chính vì thế mà tứ quý 3 là con số được đông đảo người mua lựa chọn khi nhắc đến sim tứ quý.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-quy-1-va-sim-tu-quy-3.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét