Thế nào là sim tự chọn? Ý nghĩa sim tự chọn là gì?

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu vì sao sim tứ quý lại được mọi người ưa chuộng đến vậy. Kiến thức về sim tự chọn bạn không tìm hiểu là một sai lầm là lời cảnh tỉnh, vậy thế nào là một sim tự chọn, ý nghĩa sim tự chọn là gì, mua sim ở đâu uy tín.Sau đây,chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu những kiến thức cơ bản về sim tự chọn.

>>>Tham khảo thêm:
Kiến thức về sim số chọn , không tìm hiểu là 1 sai lầm

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 595696 Giá : 4,020,000      < - > 0988 887526 Giá : 4,500,000
0961 656989 Giá : 4,020,000      < - > 0988 97 1985 Giá : 4,500,000
0961 808828 Giá : 4,020,000      < - > 0988.09.1997 Giá : 4,500,000
0961 808838 Giá : 4,020,000      < - > 0988.13.1997 Giá : 4,500,000
0961 828829 Giá : 4,020,000      < - > 0988.17.5686 Giá : 4,500,000
0961 985589 Giá : 4,020,000      < - > 0988.73.1992 Giá : 4,500,000
0961.07.08.07 Giá : 4,020,000      < - > 0988.96.2001 Giá : 4,500,000
0961.08.08.38 Giá : 4,020,000      < - > 09886.121.86 Giá : 4,500,000
0961.10.10.11 Giá : 4,020,000      < - > 0989 070678 Giá : 4,500,000
0961.21.22.21 Giá : 4,020,000      < - > 0989 131779 Giá : 4,500,000
0961.34.1988 Giá : 4,020,000      < - > 0989 138838 Giá : 4,500,000
0961.80.82.86 Giá : 4,020,000      < - > 0989 229368 Giá : 4,500,000
0961.81.82.89 Giá : 4,020,000      < - > 0989 27 1997 Giá : 4,500,000
0961.81.83.89 Giá : 4,020,000      < - > 0989 271222 Giá : 4,500,000
0961.81.86.89 Giá : 4,020,000      < - > 0989 315779 Giá : 4,500,000
0961.82.83.89 Giá : 4,020,000      < - > 0989 363968 Giá : 4,500,000
0961.90.1986 Giá : 4,020,000      < - > 0989 386863 Giá : 4,500,000
0962 051993 Giá : 4,020,000      < - > 0989 42 1985 Giá : 4,500,000
0962 179368 Giá : 4,020,000      < - > 0989 42 1993 Giá : 4,500,000
0962 251998 Giá : 4,020,000      < - > 0989 592333 Giá : 4,500,000
0962 289996 Giá : 4,020,000      < - > 0989 82 1981 Giá : 4,500,000
0962 298898 Giá : 4,020,000      < - > 0989 862015 Giá : 4,500,000
0962 333929 Giá : 4,020,000      < - > 0989 868616 Giá : 4,500,000
0962 501997 Giá : 4,020,000      < - > 0989 888952 Giá : 4,500,000
0962 581994 Giá : 4,020,000      < - > 0989 939000 Giá : 4,500,000
0962 666855 Giá : 4,020,000      < - > 0989 959586 Giá : 4,500,000
0962 829996 Giá : 4,020,000      < - > 0989 960980 Giá : 4,500,000
0962 831997 Giá : 4,020,000      < - > 0989 999811 Giá : 4,500,000
0962 841990 Giá : 4,020,000      < - > 0989.15.1984 Giá : 4,500,000
0962 989969 Giá : 4,020,000      < - > 0989.29.2001 Giá : 4,500,000
0962.03.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0989.36.1981 Giá : 4,500,000
0962.04.4404 Giá : 4,020,000      < - > 0989.44.1998 Giá : 4,500,000
0962.30.1989 Giá : 4,020,000      < - > 0989.60.60.69 Giá : 4,500,000
0962.80.83.88 Giá : 4,020,000      < - > 0989.64.65.68 Giá : 4,500,000
0962.85.9998 Giá : 4,020,000      < - > 0989.72.8386 Giá : 4,500,000
0962.87.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0989.80.68.79 Giá : 4,500,000
0962.98.68.98 Giá : 4,020,000      < - > 0989.889.279 Giá : 4,500,000
0963 006866 Giá : 4,020,000      < - > 09898.102.22 Giá : 4,500,000
0963 316866 Giá : 4,020,000      < - > 09.8899.7679 Giá : 4,500,000
0963 339359 Giá : 4,020,000      < - > 09.88.99.55.96 Giá : 4,500,000
0963 366998 Giá : 4,020,000      < - > 09.88.99.33.58 Giá : 4,500,000
0963 456179 Giá : 4,020,000      < - > 09.88.33.22.59 Giá : 4,500,000
0963 828878 Giá : 4,020,000      < - > 09.747.33688  Giá : 4,500,000
0963 933789 Giá : 4,020,000      < - > 09.7117.95.95 Giá : 4,500,000
0963.06.1986 Giá : 4,020,000      < - > 09.7117.85.85 Giá : 4,500,000
0963.17.1986 Giá : 4,020,000      < - > 09.666626.98 Giá : 4,500,000
0963.51.1993 Giá : 4,020,000      < - > 09.63.63.63.76 Giá : 4,500,000
0963.54.1994 Giá : 4,020,000      < - > 09.63.61.61.69 Giá : 4,500,000
0963.58.1992 Giá : 4,020,000      < - > 09.62.098889 Giá : 4,500,000
0963.59.1998 Giá : 4,020,000      < - > 09.61.61.1970 Giá : 4,500,000
0963.60.1990 Giá : 4,020,000      < - > 09 8118 8286 Giá : 4,500,000
0963.70.1992 Giá : 4,020,000      < - > 09 8118 5886 Giá : 4,500,000
0963.77.1992 Giá : 4,020,000      < - > 09 7557 1980 Giá : 4,500,000
0963.80.1996 Giá : 4,020,000      < - > 09 7447 1978 Giá : 4,500,000
0963.81.82.89 Giá : 4,020,000      < - > 09 7170 3555 Giá : 4,500,000
0963.90.1989 Giá : 4,020,000      < - > 09 6868 0202 Giá : 4,500,000
0963.91.1994 Giá : 4,020,000      < - > 09 6679 5679 Giá : 4,500,000
0963.98.1997 Giá : 4,020,000      < - > 09 6363 3434 Giá : 4,500,000
0964 011996 Giá : 4,020,000      < - > 09 61 61 61 56 Giá : 4,500,000
0964 031997 Giá : 4,020,000      < - > 09 61 61 61 41 Giá : 4,500,000
0964.20.1989 Giá : 4,020,000      < - > 0869.989.789 Giá : 4,500,000
0964.64.64.58 Giá : 4,020,000      < - > 0869.97.3979 Giá : 4,500,000
0964.64.64.89 Giá : 4,020,000      < - > 0869.95.3979 Giá : 4,500,000
0964.74.1990 Giá : 4,020,000      < - > 0869.92.3979 Giá : 4,500,000
0965 111011 Giá : 4,020,000      < - > 0869.91.3979 Giá : 4,500,000
0965 383989 Giá : 4,020,000      < - > 0869.85.3979 Giá : 4,500,000
0965 393696 Giá : 4,020,000      < - > 0869.83.3979 Giá : 4,500,000
0965 582589 Giá : 4,020,000      < - > 0869.823.868 Giá : 4,500,000
0965 598898 Giá : 4,020,000      < - > 0869.82.3979 Giá : 4,500,000
0965 672013 Giá : 4,020,000      < - > 0869.81.3979 Giá : 4,500,000
0965 997797 Giá : 4,020,000      < - > 0869.80.3979 Giá : 4,500,000
0965.05.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869.63.3979 Giá : 4,500,000
0965.11.1978 Giá : 4,020,000      < - > 0869.62.2000 Giá : 4,500,000
0965.12.1102 Giá : 4,020,000      < - > 0869.399.979 Giá : 4,500,000
0965.25.1992 Giá : 4,020,000      < - > 0869.38.2868 Giá : 4,500,000
0965.39.1997 Giá : 4,020,000      < - > 0869.38.1868 Giá : 4,500,000
0965.44.1993 Giá : 4,020,000      < - > 0869.355.868 Giá : 4,500,000
0965.45.1997 Giá : 4,020,000      < - > 0869.35.8868 Giá : 4,500,000
0965.52.1991 Giá : 4,020,000      < - > 0869.33.1868 Giá : 4,500,000
0965.54.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869.32.3979 Giá : 4,500,000
0965.69.67.69 Giá : 4,020,000      < - > 0869.311.868 Giá : 4,500,000
0965.83.1998 Giá : 4,020,000      < - > 0869.28.3979 Giá : 4,500,000
0965.90.93.93 Giá : 4,020,000      < - > 0869.27.39.79 Giá : 4,500,000
0965.91.1994 Giá : 4,020,000      < - > 0869.26.5868 Giá : 4,500,000
0966 278288 Giá : 4,020,000      < - > 0869.26.3979 Giá : 4,500,000
0966 286989 Giá : 4,020,000      < - > 0869.255.868 Giá : 4,500,000
0966 309389 Giá : 4,020,000      < - > 0869.25.8686 Giá : 4,500,000
0966 386989 Giá : 4,020,000      < - > 0869.25.3979 Giá : 4,500,000
0966 388398 Giá : 4,020,000      < - > 0869.23.8686 Giá : 4,500,000
0966 588000 Giá : 4,020,000      < - > 0869.22.1997 Giá : 4,500,000
0966 617678 Giá : 4,020,000      < - > 0869.22.1994 Giá : 4,500,000
0966 656778 Giá : 4,020,000      < - > 0869.21.39.79 Giá : 4,500,000
0966 660538 Giá : 4,020,000      < - > 0869.20.39.79 Giá : 4,500,000
0966 662061 Giá : 4,020,000      < - > 0869.13.39.79 Giá : 4,500,000
0966 662859 Giá : 4,020,000      < - > 0869.113.789 Giá : 4,500,000
0966 662991 Giá : 4,020,000      < - > 0869 797969 Giá : 4,500,000
0966 663610 Giá : 4,020,000      < - > 0869 999878 Giá : 4,500,000
0966 665671 Giá : 4,020,000      < - > 0869 999839 Giá : 4,500,000
0966 667269 Giá : 4,020,000      < - > 0869 999766 Giá : 4,500,000
0966 669023 Giá : 4,020,000      < - > 0869 999639 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

Mỗi chúng ta ai ai cũng có cho riêng mình những con số yêu thích riêng. Và vì thế mà ý nghĩa từng con số với từng người cũng khác nhau. Trong các loại sim số đẹp đa dạng hiện nay như sim tứ quý, sim tam hoa, sim thần tài… thì có một loại sim mà rất nhiều người quan tâm. Đó là sim tự chọn. 

Thế nào là một sim tự chọn

Sim tự chọn là sim số đẹp dễ nhớ, được sắp xếp khá tự nhiên nhưng vẫn tạo lên sức hút đến kì lạ, những con số trong sim tự chọn sẽ được người mua tùy ý sắp xếp. Mỗi con số sẽ mang ý nghĩa riêng cho từng người, có thể là chiếc sim tứ quý, sim tam hoa, sim năm sinh,…

Ý nghĩa sim tự chọn
  • Tạo cá tính riêng biết, đây là dạng sim nói lên cái tôi lớn nhất, thú chơi độc nhất cho bản thân.
  • Bạn dễ dàng lựa chọn những số sim chứa con số may mắn cho riêng mình.
  • Tạo những điểm nhấn riêng biệt của bản thân đối với khách hàng hoặc đối tác trong làm ăn.
  • Tạo sự tò mò, thu hút muốn tìm hiều và khám phá về số sim bạn đang sở hữu.
Có thể những con số trong sim mà bạn muốn lại chưa thật sự đẹp. Chính vì thế mà sim tự chọn có lẽ là chiếc sim số đẹp mà bạn nên lựa chọn cho chính bản thân mình, đặc biệt là đối với những người kén chọn ý nghĩa từng con số. Sim số đẹp tự chọn có thể là sim theo ngày tháng năm sinh, sim tứ quý,  sim theo ngày lễ, ngày kỉ niệm… Tất cả đều có thể được tùy vào từng sở thích cũng như yêu cầu của bạn.

Mua sim tự chọn ở đâu uy tín

Nếu bạn đang phân vân không biết nên mua sim tự chọn ở đâu thì hãy tới với chúng tôi chắc chắn khi lựa chọn chúng tôi làm địa chỉ mua sim số đẹp, bạn sẽ tìm được cho mình những con số phù hợp nhất với yêu cầu bản thân đưa ra. Với kho sim tự chọn đầy đủ các mạng như sim tự chọn Vinaphone, sim tự chọn Mobifone, Sim tự chọn Vinaphone, sim tự chọn Vietnamobile, sim tự chọn Gmobile.

Quyền lợi của khách hàng
  • Chúng tôi có một đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, khẳng định sẽ có quý khách những cái nhìn mới về sim số đẹp tự chọn.
  • Chúng tôi không quên tư vấn cho quý khách những gói cước đầy hấp dẫn siêu tiết kiệm đối với tất cả các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone.
  • Chúng tôi giao sim miễn phí tận nơi trên toàn quốc.
  • Quý khách nhận sim kiểm tra thông tin chính chủ hoàn tất mới thu tiền.
Với những kiến thức trên, hy vọng quý khách hiểu rõ hơn về sản phẩm cụ thể là một sim tự chọn mà mình đang sử dụng hoặc có ý định sở hữu. Khi cần hỗ trợ quý khách đừng ngần ngại mà nhấc máy lên gọi cho chúng tôi. Luôn luôn lắng nghe sẵn sàng chia sẻ là cách chúng tôi phục vụ bạn.

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tu-chon.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét