Sim tiến lên là gì? Ý nghĩa sim tiến lên như thế nào?

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về những lợi ích mà sim số đẹp mang lại cho người dùng. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ  cùng tìm hiểu về sim số tiến nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Sở hữu sim tiến lên-đón nhận sự thăng tiến

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

09 61 61 61 34 Giá : 3,850,000      < - > 0969.33.1996 Giá : 5,000,000
0976 933838 Giá : 3,900,000      < - > 0986.03.6669 Giá : 5,000,000
0976 933966 Giá : 3,900,000      < - > 0986.25.25.28 Giá : 5,000,000
0976 985333 Giá : 3,900,000      < - > 0986.39.38.79 Giá : 5,000,000
0976 99 1977 Giá : 3,900,000      < - > 0986.42.8668 Giá : 5,000,000
0976 993779 Giá : 3,900,000      < - > 0986.47.1990 Giá : 5,000,000
0976.29.5599 Giá : 3,900,000      < - > 0986.55.88.44 Giá : 5,000,000
0977 073399 Giá : 3,900,000      < - > 0986.588.979 Giá : 5,000,000
0977 074222 Giá : 3,900,000      < - > 0986.77.1985 Giá : 5,000,000
0977 119168 Giá : 3,900,000      < - > 0986.77.66.00 Giá : 5,000,000
0977 122016 Giá : 3,900,000      < - > 0986.786.486 Giá : 5,000,000
0977 152688 Giá : 3,900,000      < - > 0986.97.87.97 Giá : 5,000,000
0977 179968 Giá : 3,900,000      < - > 0986.98.8228 Giá : 5,000,000
0977 188268 Giá : 3,900,000      < - > 0986.985.222 Giá : 5,000,000
0977 216879 Giá : 3,900,000      < - > 0986.99.77.44 Giá : 5,000,000
0977 252288 Giá : 3,900,000      < - > 0987 113345 Giá : 5,000,000
0977 322722 Giá : 3,900,000      < - > 0987 211868 Giá : 5,000,000
0977 368689 Giá : 3,900,000      < - > 0987 386389 Giá : 5,000,000
0977 399268 Giá : 3,900,000      < - > 0987 441777 Giá : 5,000,000
0977 519979 Giá : 3,900,000      < - > 0987 855585 Giá : 5,000,000
0977 552018 Giá : 3,900,000      < - > 0987 869689 Giá : 5,000,000
0977 579119 Giá : 3,900,000      < - > 0987 879589 Giá : 5,000,000
0977 600500 Giá : 3,900,000      < - > 0987.09.09.68 Giá : 5,000,000
0977 671996 Giá : 3,900,000      < - > 0987.11.77.00 Giá : 5,000,000
0977 678929 Giá : 3,900,000      < - > 0987.59.60.61 Giá : 5,000,000
0977 775168 Giá : 3,900,000      < - > 0987.75.1989 Giá : 5,000,000
0977 779020 Giá : 3,900,000      < - > 0987.80.1102 Giá : 5,000,000
0977 779151 Giá : 3,900,000      < - > 0987.82.1102 Giá : 5,000,000
0977 779318 Giá : 3,900,000      < - > 0987.91.1992 Giá : 5,000,000
0977 779321 Giá : 3,900,000      < - > 0988 044404 Giá : 5,000,000
0977 779683 Giá : 3,900,000      < - > 0988 113779 Giá : 5,000,000
0977 779925 Giá : 3,900,000      < - > 0988 139169 Giá : 5,000,000
0977 779926 Giá : 3,900,000      < - > 0988 180968 Giá : 5,000,000
0977 779935 Giá : 3,900,000      < - > 0988 188339 Giá : 5,000,000
0977 796379 Giá : 3,900,000      < - > 0988 27 1982 Giá : 5,000,000
0977 818579 Giá : 3,900,000      < - > 0988 293389 Giá : 5,000,000
0977 838558 Giá : 3,900,000      < - > 0988 295789 Giá : 5,000,000
0977 858968 Giá : 3,900,000      < - > 0988 319819 Giá : 5,000,000
0977 912299 Giá : 3,900,000      < - > 0988 328238 Giá : 5,000,000
0977 962268 Giá : 3,900,000      < - > 0988 350886 Giá : 5,000,000
0977 977769 Giá : 3,900,000      < - > 0988 363268 Giá : 5,000,000
0977.15.8679 Giá : 3,900,000      < - > 0988 398858 Giá : 5,000,000
0977.28.1995 Giá : 3,900,000      < - > 0988 462828 Giá : 5,000,000
0977.68.1969 Giá : 3,900,000      < - > 0988 578858 Giá : 5,000,000
0977.68.9996 Giá : 3,900,000      < - > 0988 613889 Giá : 5,000,000
0977.78.79.19 Giá : 3,900,000      < - > 0988 618118 Giá : 5,000,000
0977.86.9119 Giá : 3,900,000      < - > 0988 656885 Giá : 5,000,000
0977.87.55.99 Giá : 3,900,000      < - > 0988 673789 Giá : 5,000,000
0977.91.1997 Giá : 3,900,000      < - > 0988 861955 Giá : 5,000,000
0978 023689 Giá : 3,900,000      < - > 0988 863779 Giá : 5,000,000
0978 043838 Giá : 3,900,000      < - > 0988 863963 Giá : 5,000,000
0978 091668 Giá : 3,900,000      < - > 0988 880976 Giá : 5,000,000
0978 119993 Giá : 3,900,000      < - > 0988 881 781 Giá : 5,000,000
0978 121102 Giá : 3,900,000      < - > 0988 883806 Giá : 5,000,000
0978 131978 Giá : 3,900,000      < - > 0988 885915 Giá : 5,000,000
0978 133679 Giá : 3,900,000      < - > 0988 886736 Giá : 5,000,000
0978 138179 Giá : 3,900,000      < - > 0988 886946 Giá : 5,000,000
0978 154 362 Giá : 3,900,000      < - > 0988 887826 Giá : 5,000,000
0978 160333 Giá : 3,900,000      < - > 0988 895000 Giá : 5,000,000
0978 186779 Giá : 3,900,000      < - > 0988 922898 Giá : 5,000,000
0978 219279 Giá : 3,900,000      < - > 0988 926168 Giá : 5,000,000
0978 231868 Giá : 3,900,000      < - > 0988 980268 Giá : 5,000,000
0978 255979 Giá : 3,900,000      < - > 0988 989113 Giá : 5,000,000
0978 273222 Giá : 3,900,000      < - > 0988 995869 Giá : 5,000,000
0978 289279 Giá : 3,900,000      < - > 0988.05.1986 Giá : 5,000,000
0978 346 251 Giá : 3,900,000      < - > 0988.05.1996 Giá : 5,000,000
0978 355866 Giá : 3,900,000      < - > 0988.07.5868 Giá : 5,000,000
0978 377668 Giá : 3,900,000      < - > 0988.16.6996 Giá : 5,000,000
0978 381997 Giá : 3,900,000      < - > 0988.19.11.98 Giá : 5,000,000
0978 389579 Giá : 3,900,000      < - > 0988.20.6996 Giá : 5,000,000
0978 392268 Giá : 3,900,000      < - > 0988.39.23.39 Giá : 5,000,000
0978 405222 Giá : 3,900,000      < - > 0988.57.1996 Giá : 5,000,000
0978 431 265 Giá : 3,900,000      < - > 0988.7777.94 Giá : 5,000,000
0978 436 215 Giá : 3,900,000      < - > 0988.975.222 Giá : 5,000,000
0978 536686 Giá : 3,900,000      < - > 0988.98.4568 Giá : 5,000,000
0978 558268 Giá : 3,900,000      < - > 09888.26.179 Giá : 5,000,000
0978 573779 Giá : 3,900,000      < - > 0989 107968 Giá : 5,000,000
0978 617668 Giá : 3,900,000      < - > 0989 111551 Giá : 5,000,000
0978 663339 Giá : 3,900,000      < - > 0989 137222 Giá : 5,000,000
0978 671668 Giá : 3,900,000      < - > 0989 188379 Giá : 5,000,000
0978 687373 Giá : 3,900,000      < - > 0989 191838 Giá : 5,000,000
0978 689368 Giá : 3,900,000      < - > 0989 330003 Giá : 5,000,000
0978 767479 Giá : 3,900,000      < - > 0989 333299 Giá : 5,000,000
0978 780008 Giá : 3,900,000      < - > 0989 335799 Giá : 5,000,000
0978 780889 Giá : 3,900,000      < - > 0989 466663 Giá : 5,000,000
0978 781881 Giá : 3,900,000      < - > 0989 47 1982 Giá : 5,000,000
0978 796896 Giá : 3,900,000      < - > 0989 67 1982 Giá : 5,000,000
0978 797007 Giá : 3,900,000      < - > 0989 826669 Giá : 5,000,000
0978 838118 Giá : 3,900,000      < - > 0989 883363 Giá : 5,000,000
0978 851982 Giá : 3,900,000      < - > 0989 889975 Giá : 5,000,000
0978 853222 Giá : 3,900,000      < - > 0989 890090 Giá : 5,000,000
0978 858179 Giá : 3,900,000      < - > 0989 908009 Giá : 5,000,000
0978 858968 Giá : 3,900,000      < - > 0989 931984 Giá : 5,000,000
0978 878118 Giá : 3,900,000      < - > 0989 938893 Giá : 5,000,000
0978 883268 Giá : 3,900,000      < - > 0989.2.7.1995 Giá : 5,000,000
0978 888133 Giá : 3,900,000      < - > 0989.2.7.1996 Giá : 5,000,000
0978 888155 Giá : 3,900,000      < - > 0989.33.99.44 Giá : 5,000,000
0978 888466 Giá : 3,900,000      < - > 0989.35.33.55 Giá : 5,000,000
0978 888584 Giá : 3,900,000      < - > 0989.38.4688 Giá : 5,000,000
0978 888609 Giá : 3,900,000      < - > 0989.67.1993 Giá : 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim số tiến:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số tiến giá rẻ

Sim tiến lên mang nhiều ý nghĩa, sử dụng sim số tiến, sim số đẹp tiến lên là bạn đang đón nhận sự thăng tiến trong công việc của mình. Phần lớn ý nghĩa của sim tiến lên thể hiện ở sự thăng tiến mang lại cho chính chủ sở hữu sim số.

Sim tiến lên là gì?

Sim số tiến là loại sim số đẹp có dãy đuôi số điện thoại là dãy số tiến lên, có thể tìm thấy số sim tiến lên ở tất cả loại sim 10 số hay sim 11 số. các nhà mạng như Vinaphone, Viettel, Mobifone, G-mobile, Vietnamobile.. Chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những dãy số đẹp nhất về sim tiến lên để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của mọi người.

Hiện nay các nhà mạng có cung cấp số sim số tiến lên mà được nhiều người ưa thích nhất là sim có đuôi xxxxx1234 , với dãy số này có nhiều ý nghĩa phong thủy như: số 1 - chắc, số 2 - mãi mãi, 3 - tài, 4 - tượng trưng cho khí tiết trời đất 4 mùa trong năm,dãy số này tượng trưng cho sự ổn định về cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn.

Hay dãy đuôi số xxxxx5678 nó có ý nghĩa với từng con số trong đó: 5 - phúc, 6 - lộc, 7 - phất, 8 - phát những con số ấy tượng trưng cho những tham vọng và khát vọng vươn lên, hướng đến một cuộc sống viên mãn, phú quý tiến cao hơn trong sự nghiệp. Với những tầng ý nghĩa của đuôi số điện thoại của bạn sẽ mang đến sự tự tin và đẳng cấp của bạn sẽ được nâng cao hơn khi nhìn vào những con số tiến lên mà tạo nên thương hiệu cho chính người chủ sở hữu của những con số ấy.

Sim Tiến Lên với bộ số tiến trong dãy số điện thoại, Sim Tiến Lên có nhiều đầu số của các nhà mạng: sim tiến lên Viettel, sim tiến lên Vinaphone, Sim Mobi tiến lên hay các mạng khác như Vietnamobile, Gmobile và Sfone…và đầy đủ các dạng 10 số, 11 số giá rẻ cho các bạn lựa chọn

Sim tiến lên, sim số đẹp tiến lên là sim số có dãy số đuôi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, như chính cái tên gọi của sim số đó. Có nhiều dạng sim tiến lên khác nhau, có thể là bộ 3 số tiến lên, 4 số tiến lên, 5 số tiến lên, thậm chí gần như cả dãy số trên sim được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Sở hữu sim tiến lên- đón nhận sự thăng tiến

Sim tiến lên là loại sim nói lên khát khao hạnh phúc, vươn lên trong cuộc sống, công việc của những người sở hữu nó. Các nhà mạng vinaphone, mobifone hay viettel nắm bắt được nhu cầu dùng sim tiến lên của mọi người nên luôn cố gắng đưa ra những con số đẹp nhất thích hợp nhất dành cho người mua sim vậy nên bạn có thể tìm mua cho mình các loại sim 10 hay 11 số tùy theo sở thích của mỗi người. Sim số đẹp Tiến Lên với ý nghĩa tốt đẹp về sự thành công thăng tiến và cả hạnh phúc trong cuộc sống, nếu bạn cũng có mong muốn công việc và cuộc sống của mình đạt sự thành công và phát triển hơn nữa thì đừng bỏ qua việc chọn cho mình một sim số đẹp tiến lên nhé. Tùy vào sở thích mà bạn có thể lựa chọn một sim tiến lên dạng sim 10 số, hay sim 11 số

Đã được sinh ra trong đời thì ai cũng khao khát mình có được sự thành công trong chính lĩnh vực mà bạn đang làm. Bởi chỉ có thành công bạn mới khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực đó và đối với tất cả mọi người. Nhưng con đường để bước tới thành công thì không hề đơn giản. Sim số đẹp đem đến niềm tin về sự may mắn và thành công cho chủ sở hữu. Bởi vậy mà có rất nhiều người muốn thư thái đầu óc và lựa chọn cho mình nhưng vật may mắn để thúc đẩy họ. Sim tiến lên cũng là một hình thức mà họ muốn lựa chọn.

Bởi sở hữu chiếc sim số tiến, sim tiến lên này là bạn đang sở hữu một chiếc sim số đẹp có vô vàn những tham vọng. Sim tiến lên thể hiển khát khao muốn chinh phục đỉnh cao, thể hiện ý chí không ngừng phấn đấu tiến lên để bước đến những thành công. Cho nên đây được coi là chiếc sim số đẹp là nguồn cảm hứng, thúc đẩy bạn đi đến những điều mà bạn không thể làm được.

Chính vì vậy, sở hữu sim số tiến là bạn đang đón nhận sự thăng tiến nghề nghiệp, công việc trong tay mình.

Là một trong những kho sim số đẹp lớn, sở hữu hàng ngàn chiếc sim tiến lên số đẹp. Bên cạnh đó, bạn cũng có thêm nhiều sự lựa chọn sim phong thủy mang ý nghĩa tốt đẹp khác như sim lộc phát, sim thần tài, sim tứ quý,…

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-tien-len-la-gi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét