Danh sách sim tam hoa 10, 11 số giá rẻ

Bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu sim điện thoại hợp tuổi 1989. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim tam hoa 10 số, 11 số mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile, Gmobile, Sfone giá rẻ. Sim tam hoa hay sim tam quý 10, 11 số giá rẻ nhất hiện nay

>>>Tham khảo thêm:

Danh sách sim tam hoa 10, 11 số giá rẻ

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0971 879579 Giá : 3,800,000      < - > 0975 678179 Giá : 5,100,000
0971 880222 Giá : 3,800,000      < - > 0975 733868 Giá : 5,100,000
0971 898399 Giá : 3,800,000      < - > 0975 838379 Giá : 5,100,000
0971 916222 Giá : 3,800,000      < - > 0975 839222 Giá : 5,100,000
0971 921333 Giá : 3,800,000      < - > 0975 992979 Giá : 5,100,000
0971 929168 Giá : 3,800,000      < - > 0976 118818 Giá : 5,100,000
0971 933989 Giá : 3,800,000      < - > 0976 363779 Giá : 5,100,000
0971 955889 Giá : 3,800,000      < - > 0976 366889 Giá : 5,100,000
0971 959168 Giá : 3,800,000      < - > 0976 998779 Giá : 5,100,000
0971 959368 Giá : 3,800,000      < - > 0977 053789 Giá : 5,100,000
0971 966986 Giá : 3,800,000      < - > 0977 062555 Giá : 5,100,000
0971 979998 Giá : 3,800,000      < - > 0977 117997 Giá : 5,100,000
0971 988186 Giá : 3,800,000      < - > 0977 456866 Giá : 5,100,000
0971 989586 Giá : 3,800,000      < - > 0977 622722 Giá : 5,100,000
0971 998268 Giá : 3,800,000      < - > 0977 778199 Giá : 5,100,000
0971 999768 Giá : 3,800,000      < - > 0977 779363 Giá : 5,100,000
0971.47.8333 Giá : 3,800,000      < - > 0977 796226 Giá : 5,100,000
0971.75.1975 Giá : 3,800,000      < - > 0977 909696 Giá : 5,100,000
0971.75.1976 Giá : 3,800,000      < - > 0977.9999.25 Giá : 5,100,000
0971.75.1978 Giá : 3,800,000      < - > 0978 019555 Giá : 5,100,000
0971.75.2012 Giá : 3,800,000      < - > 0978 133686 Giá : 5,100,000
0971.83.6866 Giá : 3,800,000      < - > 0978 569222 Giá : 5,100,000
0971.87.77.87 Giá : 3,800,000      < - > 0978 627779 Giá : 5,100,000
0971.92.9393 Giá : 3,800,000      < - > 0978 866266 Giá : 5,100,000
0971.9393.89 Giá : 3,800,000      < - > 0978 877557 Giá : 5,100,000
0971.9559.68 Giá : 3,800,000      < - > 0978 920333 Giá : 5,100,000
0971.98.8118 Giá : 3,800,000      < - > 0978.58.9779 Giá : 5,100,000
0972 277676 Giá : 3,800,000      < - > 0979 202688 Giá : 5,100,000
0972 494222 Giá : 3,800,000      < - > 0979 303686 Giá : 5,100,000
0972 831789 Giá : 3,800,000      < - > 0979 614555 Giá : 5,100,000
0972.00.66.11 Giá : 3,800,000      < - > 0979 671555 Giá : 5,100,000
0972.20.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0979 686588 Giá : 5,100,000
0972.48.6969 Giá : 3,800,000      < - > 0979 688338 Giá : 5,100,000
0972.56.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0979 689992 Giá : 5,100,000
0972.688.066 Giá : 3,800,000      < - > 0979 795998 Giá : 5,100,000
0972.83.83.85 Giá : 3,800,000      < - > 0979 890668 Giá : 5,100,000
0973 162789 Giá : 3,800,000      < - > 0979.09.0606 Giá : 5,100,000
0973 379386 Giá : 3,800,000      < - > 0979.22.0606 Giá : 5,100,000
0973 871980 Giá : 3,800,000      < - > 0979.55.0606 Giá : 5,100,000
0973.01.6969 Giá : 3,800,000      < - > 0979.95.1992 Giá : 5,100,000
0973.22.77.00 Giá : 3,800,000      < - > 098.369.39.68 Giá : 5,100,000
0973.257.789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 365866 Giá : 5,100,000
0973.33.66.00 Giá : 3,800,000      < - > 0981 955995 Giá : 5,100,000
0973.66.77.00 Giá : 3,800,000      < - > 0982 346879 Giá : 5,100,000
0973.77.66.11 Giá : 3,800,000      < - > 0982 567179 Giá : 5,100,000
0973.90.6969 Giá : 3,800,000      < - > 0982 659898 Giá : 5,100,000
0974 2 2 1987 Giá : 3,800,000      < - > 0982 765222 Giá : 5,100,000
0974 824222 Giá : 3,800,000      < - > 0982 886662 Giá : 5,100,000
0974.71.1991 Giá : 3,800,000      < - > 0982 898379 Giá : 5,100,000
0975 405222 Giá : 3,800,000      < - > 0982 939268 Giá : 5,100,000
0975 69 89 69 Giá : 3,800,000      < - > 0982 961333 Giá : 5,100,000
0975.11.55.00 Giá : 3,800,000      < - > 0982 966639 Giá : 5,100,000
0975.17.3388 Giá : 3,800,000      < - > 0982 982179 Giá : 5,100,000
0975.44.1986 Giá : 3,800,000      < - > 0982.95.7779 Giá : 5,100,000
0975.58.1983 Giá : 3,800,000      < - > 0983 102779 Giá : 5,100,000
0975.66.11.00 Giá : 3,800,000      < - > 0983 219779 Giá : 5,100,000
0975.8.4.1990 Giá : 3,800,000      < - > 0983 268679 Giá : 5,100,000
0975.87.1987 Giá : 3,800,000      < - > 0983 369969 Giá : 5,100,000
0976 086222 Giá : 3,800,000      < - > 0983 387939 Giá : 5,100,000
0976 222251 Giá : 3,800,000      < - > 0983 439333 Giá : 5,100,000
0976 248222 Giá : 3,800,000      < - > 0983 445222 Giá : 5,100,000
0976 328111 Giá : 3,800,000      < - > 0983 559992 Giá : 5,100,000
0976 345179 Giá : 3,800,000      < - > 0983 627333 Giá : 5,100,000
0976 358111 Giá : 3,800,000      < - > 0983 697333 Giá : 5,100,000
0976 838986 Giá : 3,800,000      < - > 0983 781868 Giá : 5,100,000
0976.00.88.11 Giá : 3,800,000      < - > 0983 866279 Giá : 5,100,000
0976.33.00.11 Giá : 3,800,000      < - > 0983 900979 Giá : 5,100,000
0976.33.22.00 Giá : 3,800,000      < - > 0983.04.7879 Giá : 5,100,000
0976.40.8989 Giá : 3,800,000      < - > 0984 568696 Giá : 5,100,000
0976.77.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0984 620123 Giá : 5,100,000
0976.99.00.11 Giá : 3,800,000      < - > 0984 889799 Giá : 5,100,000
0977 122886 Giá : 3,800,000      < - > 0984.79.1998 Giá : 5,100,000
0977 568068 Giá : 3,800,000      < - > 0985 161779 Giá : 5,100,000
0977.17.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0985 167889 Giá : 5,100,000
0977.22.2014 Giá : 3,800,000      < - > 0985 219779 Giá : 5,100,000
0977.52.1990 Giá : 3,800,000      < - > 0985 231789 Giá : 5,100,000
0977.53.1996 Giá : 3,800,000      < - > 0985 246866 Giá : 5,100,000
0977.82.86.82 Giá : 3,800,000      < - > 0985 284555 Giá : 5,100,000
0978 3 9 1973 Giá : 3,800,000      < - > 0985 303579 Giá : 5,100,000
0978 739222 Giá : 3,800,000      < - > 0985 336866 Giá : 5,100,000
0978.11.77.00 Giá : 3,800,000      < - > 0985 552579 Giá : 5,100,000
0978.139.839 Giá : 3,800,000      < - > 0985 611911 Giá : 5,100,000
0978.22.66.00 Giá : 3,800,000      < - > 0985 668379 Giá : 5,100,000
0978.33.77.00 Giá : 3,800,000      < - > 0985 669993 Giá : 5,100,000
0978.55.00.33 Giá : 3,800,000      < - > 0985 722688 Giá : 5,100,000
0978.59.1996 Giá : 3,800,000      < - > 0985 776979 Giá : 5,100,000
0978.66.2012 Giá : 3,800,000      < - > 0985 789998 Giá : 5,100,000
0978.77.00.22 Giá : 3,800,000      < - > 0985 799939 Giá : 5,100,000
0978.79.3568 Giá : 3,800,000      < - > 0985 886839 Giá : 5,100,000
0978.81.8338 Giá : 3,800,000      < - > 0986 171668 Giá : 5,100,000
0979 067222 Giá : 3,800,000      < - > 0986 229993 Giá : 5,100,000
0979 127778 Giá : 3,800,000      < - > 0986 251688 Giá : 5,100,000
0979.22.0808 Giá : 3,800,000      < - > 0986 255279 Giá : 5,100,000
0979.22.26.29 Giá : 3,800,000      < - > 0986 361366 Giá : 5,100,000
0979.63.68.64 Giá : 3,800,000      < - > 0986 686900 Giá : 5,100,000
098 102 8383 Giá : 3,800,000      < - > 0986 687379 Giá : 5,100,000
098 11 22 239 Giá : 3,800,000      < - > 0986 838896 Giá : 5,100,000
098 11 9 1967 Giá : 3,800,000      < - > 0986 865677 Giá : 5,100,000
098 11 9 1978 Giá : 3,800,000      < - > 0986 868182 Giá : 5,100,000
098 11 99 181 Giá : 3,800,000      < - > 0986 966008 Giá : 5,100,000

Giới thiệu về sim tam hoa:

Sim tam hoa hay còn gọi là sim tam quý là dạng sim số đẹp với 3 số cuối cùng được lặp lại ba lần như thể hiện sự đoàn kết, vững mạnh như kiềng ba chân của một sim số đẹp. Có sim tam hoa từ 1-9 như 111, 222, 333,…,999 tuy nhiên mỗi số tam hoa có một mức giá thành khác nhau phụ thuộc vào ý nghĩa của sim. 

Sim tam hoa là dạng sim số đẹp có giá thành rẻ phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng có thể làm hotline, sim làm ăn, sim phong thủy đều có những lợi ích nhất định.

Sim tam quý là sim số đẹp khá được ưa chuộng hiện nay, nó có ý nghĩa đặc biệt đối với người ưa chuộng các con số, Những sim số tam hoa có nhiều ý nghĩa và may mắn nhất là sim tam hoa 333 – tam tài, sim tam hoa 5 – tam phúc, sim tam quý 6 – tam lộc và sim tam hoa 9 – trường cửu. Từ những ý nghĩa thực sự  của những con số khác nhau thì sim số dạng tam quý sẽ nhân 3 ý nghĩa của dãy số mà bạn yêu thích.

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim tam hoa:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim tam hoa giá rẻ

Nhà mạng cung cấp sim số tam hoa:

Sim dạng số tam hoa thỏa mãn người dùng ở nhiều mạng khác nhau từ vinaphone, viettel. mobifone, beeline, vietnammobile.. với các đầu số của dãy 10  số của các nhà mạng với đầu 09xxx,  và các đầu số của dãy số 11 số như:  016xxx, 012xxx, 018xxx... là đầu số của nhà mạng mà bạn yêu thích thì có thể gắn tiếp với các đuôi tam hoa số đẹp khác nhau. Nhưng  thông thường thì những người chơi sim số đẹp sẽ thích dùng dãy sim 10  số hơn, đặc biệt là những người dùng sim của nhà mạng viettel  thường thích các dãy số như  098xxx, 097xxx, tuy nhiên thì loại dãy sim này thường đắt hơn với sim 11 số, như 0162xxx, 0163xxx, 0164xxx.

Phân loại sim tam quý số đẹp:

Trong quá trình lựa chọn sim tam quý, bạn có thể lựa chọn sử dụng  2 dạng là sim dang tam hoa đơn và sim dạng tam hoa kép:
- Sim tam hoa : Sim có đuôi chứa một cặp tam hoa như: xxx111, xxx222,....
- Sim tam hoa kép : Sim có chứa 2 cặp tam hoa trong đuôi của dãy chữ số như: xxx222888, xxx333555
Với từng dạng tam hoa khác nhau thì cũng sẽ có giá trị khác  nhau.

Các dạng đầu số sim tam quý đẹp:

Giá thành của một sim số đẹp phụ thuộc rất nhiều vào đầu số, một số sim được cho là đẹp thì đầu số cũng phải thuộc diện đầu số đẹp được đánh giá trên tiêu chí như đầu số cổ, đầu số phong thủy ý nghĩa. Vậy nên để chọn được một sim tam quý đẹp quý vị tham khảo các đầu số sau:

- Sim số đẹp tam hoa 10 số:

Như chúng tôi nói ở trên, giá trị của 1 số sim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trên số sim thì phụ thuộc vào đầu số, đuôi số và những số ở giữa cấu thành nên, nhưng nếu mà để cân đo đong đếm khi mà các số đằng sau giống nhau thì tất nhiên 1 điều đầu 10 số luôn có giá trị cao hơn nhiều lần so với đầu 11 số., hãy cùng xem qua các đầu số sau nhé:
 • Sim tam quý đầu 10 số Vinaphone: Đầu 0913 ra đời năm 1996, sau đó đến 0916, 0918, 0919. Đầu 0916 cũng là đầu số cổ ra đời 1996 nhưng lại không thực sụ được đánh giá cao bằng 0913 đầu số của sự may mắn. Ví dụ: 0913.123.888, 0916.638.666
 • Sim tam quý đầu 10 số Mobifone: Đầu số cổ luôn là sự lựa chọn đầu tiên 0903 xếp hàng Vip đầu số cổ nhất của mobifone, đến 0906, 0908, 0909 và 0933. Ví dụ: 0906.567.555, 0909.189.777
 • Sim tam quý đầu số Viettel: “Ông trùm” Viettel sở hữu một dàn đầu số đẹp đáng nể 0989 - phượng hoàn lửa, 0988 - phát phát, 0986 - phát lộc, 0983 – phát tài, 0982 - mãi phát, 0966 – lộc lôc, 0968 – lộc phát, 0979 – thần tài. Ví dụ : 0988.689.555, 0988.889.999
 • Sim tam quý đầu 10 số Vietnamobile: Vietnamobile là một nhà mạng non trẻ ra đời năm 2009 tuy nhiên nhà mạng này đang có những bước đi vững trãi dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Đầu số đang được người dùng để ý là mãi lộc -0926 và mãi phát – 0928.
 • Sim tam quý đầu 10 số Beeline - Gmobile: Vào năm 2009, beeline ra đời với gói tài khoản gọi nội mạng miễn phí 0 đồng lên đến 1 tỷ, chính Beeline đã châm ngòi cho các chương trình khuyến mại hàng loạt cả đàn anh đi trước Viettel, Vinaphone, Mobifone. Đầu số được săn lùng nhiều nhất là 0993, 0996, 0998.
- Sim số đẹp tam hoa 11 số:

Về giá trị số sim nếu khác nhau về đầu số sim cũng như tôi vừa nói ở trên, nhưng sim tam hoa 11 số thì lượng người mua cũng không hề kém cạnh sim tam hoa 10 số, bởi sim tam hoa 11 số có nhiều đầu số đẹp, kết hợp cùng đuôi tam hoa tạo nên ý nghĩa cho từng người, trong khi giá thành lại rẻ...Hãy cùng điểm qua vài đầu 11 số nổi bật có lượng người quan tâm khi mua sim tam hoa nhé:
 • Sim tam quý Viettel 11 số: Sim Viettel 11 số với các đầu số như 0169, 0168, 0167, 0166, 0165, 0164, 0163, 0162, theo thống kê tất cả các dạng này đều có bán được ra thị trường các dòng sim tam hoa 1,3,5,6,8 và 9 là nhiều, trong đó đáng nổi bật nhất với 1 số sim tam hoa 9 đầu số 0169.
 • Sim tam quý Vinaphone 11 số: tương tự như Viettel, sim tam quý Vinaphone 11 số cũng có lượt mua rất đông đảo, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc, với các đầu 11 số như 0123, 0124, 0125, 0127, 0129, theo thống kê thì đứng đầu là đầu số 0129 ở dạng sim tam quý 9 là nhiều nhất với tầm giá dưới 10tr đồng
 • Sim tam quý Mobifone 11 số: Với các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 thì dạng sim tam quý bán ra thị trường nhiều nhất tập trung ở các dạng sim tam quý 3, tam quý 5,6,8 và 9, trong số đó dạng sim tam hoa nhiều nhất phải
Xu hướng chọn mua sim số đẹp tam hoa:

Sim tam  hoa thực chất là một sim phong thủy, tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của môi người mà có thể lựa chọn cho mình một bộ tam quý phù hợp tam quý 111 - tam nhất, tam hoa 3 - tam tài, tam hoa 5 – tam phúc, tam quý 6 - tam lộc, tam quý 8 - tam phát, tam quý 9 - vững trãi bền bỉ. Dựa vào nhu cầu của khách hàng có thể phân ra các xu hướng lựa chọn sim tam hoa như sau:
 • Chọn sim tam quý theo phong thủy: Khách hàng lựa chọn sim tam hoa thường dựa trên ý nghĩa của bộ tam với mục đích sử dụng của bản thân, tam 3 là tam tài, tam 6 là tam lộc,…. Một bộ sim tam hoa đẹp hợp với người dùng còn dựa tên sự tương sinh tương khắc với chủ nhân sở hữu. Một người mệnh Thủy không nên sử dụng tam 3 hoặc tam 4.
 • Chọn sim tam quý theo sở thích: Đây là lượng khách hàng với quan niệm khá thoáng, chủ sở hữu lựa chọn những con số may mắn của mỗi người hơn là sim có hợp mệnh hay không. Tâm linh là điều vô hình ai tin nó đúng nó sẽ đúng.
 • Chọn sim tam quý theo giá: Sim tam hoa dù cùng một dạng nhưng mỗi số tam hoa lại có giá tiền khác nhau thậm trí còn chênh lệch rất nhiều. Ví dụ tam hoa 0 và tam hoa 9 là một trời một vực. Vì sao lại có sự không cân bằng đó? Vì số 9 là con số tượng trưng cho ngai vàng, gắn liền với vua chúa quý tộc xa xưa như cửu đỉnh trong cung vua, bước đến ý ngai vàng phải bước quá 9 bậc, vua Hùng kén rẻ với voi 9 gà, ngà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Việc sắp xếp giá của các nhà thẩm định sim cũng nhằm phân biệt ý nghĩa, đẳng cấp của số sim cũng như đưa ra cho khách hàng những lựa chọn phù hợp nhất.
 • Chọn sim tam quý theo dễ nhớ: Sim tam hoa vốn là dạng sim dễ nhớ, lượng khách chọn theo xu hướng này thường là những số đứng giữa là những ngày kỉ niệm hoặc số tiến, đôi khi là những cặp tam hoa kép đẳng cấp.
Ngoài ra còn rất nhiều những sự lựa chọn khác đang được khách hàng ưa chuộng nhưng trên đây là dạng sim mà chúng tôi phân tích trên báo cáo bán hàng giúp quý khách có thêm thông tin về xu hướng trị trường sim tam hoa ngày nay.

Địa chỉ mua sim tam hoa giá rẻ

Như đã nói ở trên, sim tam hoa có mức giá phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố số đó là tam hoa mấy. Đó là so về mặt bằng các cụm tam hoa trong tổng hợp 10 số tự nhiên, nhưng so về mặt bằng giá thì ta cần so sánh giữa các đơn vị cung cấp sim ở đâu bán sim tam hoa giá rẻ. Chúng tôi cam kết bán số đẹp rẻ nhất thị trường với nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi, lợi thế cạnh tranh như:
 • Khi có nhu cầu chọn số hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bởi đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp.
 • Giảm giá sim lên đến 15% nếu quý khách mua sim thứ 2 trở đi.
 • Với những sim mệnh giá lớn quý khách sẽ có hợp đồng mua bán khi có yêu cầu.
 • Giao sim miễn phí trên toàn quốc.
 • Xác nhận thông tin chính chủ tại chỗ hoặc có thể ra điểm giao dịch.
 • Hoàn trả 100% số tiền nếu khách hàng đang sử dụng sim bình thường với thông tin chính chủ mà bị cắt số hoặc chuyển quyền sở hữu khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét