Những điều cần biết khi chọn sim số đẹp

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách chọn sim năm sinh hợp tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn các loại sim số đẹp nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Thú chơi sim số đẹp đang được mọi người hưởng ứng

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 949979 Giá : 3,900,000      < - > 0971.58.56.58 Giá : 5,000,000
0961 953838 Giá : 3,900,000      < - > 0971.60.6969 Giá : 5,000,000
0961 997797 Giá : 3,900,000      < - > 0971.60.8899 Giá : 5,000,000
0961.08.09.10 Giá : 3,900,000      < - > 0971.62.6969 Giá : 5,000,000
0961.0999.68 Giá : 3,900,000      < - > 0971.63.6969 Giá : 5,000,000
0961.23.25.26 Giá : 3,900,000      < - > 0971.65.6866 Giá : 5,000,000
0961.39.59.69 Giá : 3,900,000      < - > 0971.65.6969 Giá : 5,000,000
0961.54.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0971.75.8899 Giá : 5,000,000
0961.56.1979 Giá : 3,900,000      < - > 0971.771.776 Giá : 5,000,000
0961.587.789 Giá : 3,900,000      < - > 0971.79.99.89 Giá : 5,000,000
0961.66.79.68 Giá : 3,900,000      < - > 0971.82.8889 Giá : 5,000,000
0961.79.37.79 Giá : 3,900,000      < - > 0971.82.9988 Giá : 5,000,000
0961.88.1978 Giá : 3,900,000      < - > 0971.85.8889 Giá : 5,000,000
0961.8886.39 Giá : 3,900,000      < - > 0971.88.2468 Giá : 5,000,000
0961.89.69.89 Giá : 3,900,000      < - > 0971.88.8228 Giá : 5,000,000
0961.97.99.97 Giá : 3,900,000      < - > 0971.96.7879 Giá : 5,000,000
0962 222698 Giá : 3,900,000      < - > 0971.99.8282 Giá : 5,000,000
0962 33 6768 Giá : 3,900,000      < - > 0972 077878 Giá : 5,000,000
0962 451 837 Giá : 3,900,000      < - > 0972 093399 Giá : 5,000,000
0962 517 348 Giá : 3,900,000      < - > 0972 096699 Giá : 5,000,000
0962 722822 Giá : 3,900,000      < - > 0972 138279 Giá : 5,000,000
0962 731997 Giá : 3,900,000      < - > 0972 173399 Giá : 5,000,000
0962 779111 Giá : 3,900,000      < - > 0972 273738 Giá : 5,000,000
0962 799889 Giá : 3,900,000      < - > 0972 288818 Giá : 5,000,000
0962 83 1166 Giá : 3,900,000      < - > 0972 309696 Giá : 5,000,000
0962 835222 Giá : 3,900,000      < - > 0972 361777 Giá : 5,000,000
0962 847 513 Giá : 3,900,000      < - > 0972 377868 Giá : 5,000,000
0962 866882 Giá : 3,900,000      < - > 0972 566655 Giá : 5,000,000
0962 89 0222 Giá : 3,900,000      < - > 0972 667887 Giá : 5,000,000
0962 890 333 Giá : 3,900,000      < - > 0972 887877 Giá : 5,000,000
0962 917333 Giá : 3,900,000      < - > 0972 921985 Giá : 5,000,000
0962 918111 Giá : 3,900,000      < - > 0972 951997 Giá : 5,000,000
0962 918333 Giá : 3,900,000      < - > 0972 986989 Giá : 5,000,000
0962 994222 Giá : 3,900,000      < - > 0972.08.18.68 Giá : 5,000,000
0962.455.789 Giá : 3,900,000      < - > 0972.31.7879 Giá : 5,000,000
0962.68.2001 Giá : 3,900,000      < - > 0972.33.1990 Giá : 5,000,000
0962.77.1975 Giá : 3,900,000      < - > 0972.66.11.00 Giá : 5,000,000
0963 078780 Giá : 3,900,000      < - > 0972.71.3339 Giá : 5,000,000
0963 085685 Giá : 3,900,000      < - > 0972.88.00.44 Giá : 5,000,000
0963 185 724 Giá : 3,900,000      < - > 0972.99.44.66 Giá : 5,000,000
0963 185 742 Giá : 3,900,000      < - > 0973 099688 Giá : 5,000,000
0963 391686 Giá : 3,900,000      < - > 0973 168779 Giá : 5,000,000
0963 418 725 Giá : 3,900,000      < - > 0973 225445 Giá : 5,000,000
0963 55 1987 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337447 Giá : 5,000,000
0963 668139 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337557 Giá : 5,000,000
0963 691688 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337667 Giá : 5,000,000
0963 725 184 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337770 Giá : 5,000,000
0963 741 582 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337771 Giá : 5,000,000
0963 819899 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337772 Giá : 5,000,000
0963 896116 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337774 Giá : 5,000,000
0963.3579.68 Giá : 3,900,000      < - > 0973 337887 Giá : 5,000,000
0963.61.9669 Giá : 3,900,000      < - > 0973 44 1986 Giá : 5,000,000
0963.78.38.68 Giá : 3,900,000      < - > 0973 567557 Giá : 5,000,000
0963.79.1985 Giá : 3,900,000      < - > 0973 569668 Giá : 5,000,000
0964 231 875 Giá : 3,900,000      < - > 0973 606678 Giá : 5,000,000
0964 325 718 Giá : 3,900,000      < - > 0973 789268 Giá : 5,000,000
0964 358 172 Giá : 3,900,000      < - > 0973 866696 Giá : 5,000,000
0964 41 1986 Giá : 3,900,000      < - > 0973 88 1983 Giá : 5,000,000
0964 735 821 Giá : 3,900,000      < - > 0973 886568 Giá : 5,000,000
0964 85 9599 Giá : 3,900,000      < - > 0973.13.16.68 Giá : 5,000,000
0964 992994 Giá : 3,900,000      < - > 0973.22.1996 Giá : 5,000,000
0964.07.1990 Giá : 3,900,000      < - > 0973.26.1979 Giá : 5,000,000
0964.21 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0973.41.1992 Giá : 5,000,000
0964.25 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0973.55.1987 Giá : 5,000,000
0964.27 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0973.77.1983 Giá : 5,000,000
0964.31 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0973.83.85.86 Giá : 5,000,000
0964.32 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0973.92.8886 Giá : 5,000,000
0964.339.338 Giá : 3,900,000      < - > 0974 85 1988 Giá : 5,000,000
0964.35 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0974.56.1983 Giá : 5,000,000
0964.43 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0974.69.1368 Giá : 5,000,000
0964.45 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0974.88.00.22 Giá : 5,000,000
0964.48 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0975 051368 Giá : 5,000,000
0964.50 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0975 179389 Giá : 5,000,000
0964.51 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0975 181118 Giá : 5,000,000
0964.51 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0975 195789 Giá : 5,000,000
0964.52 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0975 31 1978 Giá : 5,000,000
0964.52 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0975 31 1994 Giá : 5,000,000
0964.53 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0975 333553 Giá : 5,000,000
0964.57 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0975 333773 Giá : 5,000,000
0965 098789 Giá : 3,900,000      < - > 0975 449339 Giá : 5,000,000
0965 148 372 Giá : 3,900,000      < - > 0975 567557 Giá : 5,000,000
0965 148 732 Giá : 3,900,000      < - > 0975 611222 Giá : 5,000,000
0965 173 824 Giá : 3,900,000      < - > 0975 639789 Giá : 5,000,000
0965 183 742 Giá : 3,900,000      < - > 0975 644446 Giá : 5,000,000
0965 22 6168 Giá : 3,900,000      < - > 0975 991222 Giá : 5,000,000
0965 26 2266 Giá : 3,900,000      < - > 0975 993889 Giá : 5,000,000
0965 325789 Giá : 3,900,000      < - > 0975.37.1989 Giá : 5,000,000
0965 333168 Giá : 3,900,000      < - > 0975.44.1991 Giá : 5,000,000
0965 395789 Giá : 3,900,000      < - > 0975.62.1986 Giá : 5,000,000
0965 412 387 Giá : 3,900,000      < - > 0975.69.67.68 Giá : 5,000,000
0965 47 6686 Giá : 3,900,000      < - > 0975.69.7789 Giá : 5,000,000
0965 551286 Giá : 3,900,000      < - > 0975.73.1991 Giá : 5,000,000
0965 680 086 Giá : 3,900,000      < - > 0975.77.22.66 Giá : 5,000,000
0965 705789 Giá : 3,900,000      < - > 0975.889.979 Giá : 5,000,000
0965 969995 Giá : 3,900,000      < - > 09758.6666.5 Giá : 5,000,000
0965 979 939 Giá : 3,900,000      < - > 09759.6666.5 Giá : 5,000,000
0965 979399 Giá : 3,900,000      < - > 0976 011119 Giá : 5,000,000
0965 979579 Giá : 3,900,000      < - > 0976 044440 Giá : 5,000,000
0965 979996 Giá : 3,900,000      < - > 0976 144441 Giá : 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh giá rẻ

Tìm hiểu về sim số đẹp là gì?

Chơi sim số đẹp được coi là một thú chơi tao nhã và bác học bởi người chơi sim số đẹp không những cần am hiểu ý nghĩa của những con số mà còn đưa ra những quyết định mang tính chiến thuật chính xác. Hãy cùng tìm hiểu một số bí quyết chơi sim số đẹp hữu ích ngay bên dưới đây.

Bí quyết quan trọng đầu tiên khi bạn theo đuổi thú chơi sim số đẹp chính là khả năng ra quyết định nhanh gọn. Khi chọn được sim số đẹp ưng ý như sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,… nhưng lại chần chừ về giá hay mặc cả sẽ dễ xảy ra tình trạnh có người mua trước bạn khiến bạn cảm thấy tiếc nuối vì không dễ gì tìm mua được sim số đẹp thứ 2 giống như vậy.

Thứ 2 là lựa chọn mua sim số đẹp ở địa chỉ nào để đảm bảo uy tín, giao sim tận tay cũng như những quyền lợi liên quan sim số đẹp khác được đảm bảo. Nếu mua hàng online thì lưu ý không nên chuyện khoản nếu không có website cụ  thể,…

Cuối cùng, bạn không nên cho ai mượn những giấy tờ như chứng minh thư, bằng lái,… hay cho mượn những giấy tờ này để cầm cố vì rất có thể bạn sẽ mất sim số đẹp mà mình đang có.

Ý nghĩa sim phong thủy

Sim phong thủy hiện nay đang được nhiều người yêu thích và coi đó là một thú chơi được biết đến với cái tên: “thú chơi sim số đẹp”. Bạn đang mong muốn thay đổi tài lộc và vận mệnh của mình với sim phong thủy hợp mệnh? Tại sao những sim số đẹp như sim thần tài, sim tam hoa, sim lộc phát,… được ưa chuộng như vậy.

Đối tượng đầu tiên rất quan tâm đến sim phong thủy phải kể đến là các lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công chức cũng như công nhân viên nhà nước,… lựa chọn sim số đẹp phong thủy với mong muốn có được sự may mắn và thăng tiến trên con đường quan lộ.

Những người chủ doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh, bán hàng,… sử dụng sim phong thủy với hi vọng công việc làm ăn buôn bán phát tài phát lộc, ăn nên làm ra, mua một bán mười.

Sim phong thủy cũng giúp những người làm ăn khó khăn, công việc không ổn định, chưa thăng chức, vợ chồng bất hòa,… sẽ có mối quan hệ tốt hơn, công việc và cuộc sống suôn sẻ hơn.

Lựa chọn sim phong thủy thực sự sẽ đem lại những điều mà bạn mong muốn bởi sim hợp phong thủy dựa trên trường phái phong thủy phương Đông với sự tương sinh tương khắc của ngũ hành. Sim số đẹp hợp phong thủy sẽ đem lại may mắn, giúp cuộc việc thuận lợi, thăng tiến, phát đạt,… nhờ việc sim số đẹp giúp chủ sở hữu hòa hợp với thiên nhiên, thiên – địa – nhân hợp nhất.

Sim số đẹp hiện đã trở thành thú chơi được mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi ưa chuộng. Học sinh, sinh viên tuy là đối tượng không có nhiều điều kiện kinh tế để theo đuổi thú chơi sim số đẹp này nhưng không có nghĩa là bạn phải từ bỏ niềm đam mê.

Sim năm sinh số đẹp

Sim năm sinh là sim phong thủy giá rẻ hợp mệnh người dùng. Loại sim số đẹp có giá cả tương đối phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Học sinh, sinh viên yêu thích loại sim số đẹp này bởi khả năng đem lại may mắn cũng như nhắc nhớ về một sự kiện đặc biệt. Những sim năm sinh được ưa chuộng phải kể đến sim Viettel, sim Mobifone, sim Vinaphone,…

Sử dụng sim năm sinh chính là sử dụng loại sim dễ nhớ. Bạn sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc thú vị với những món quà của bạn bè và người thân dành tặng bạn nhân ngày sinh nhật. Với giá cả phải chăng, những con số có trong sim hợp mệnh chủ sở hữu mà vẫn đem lại những ý nghĩa tốt lành theo thuật phong thủy giúp sim số đẹp này trở nên “nóng” hơn. Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-so-dep.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét