Sim số đẹp phù hợp với cung hoàng đạo

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về con số hợp với ngày sinh. Cung hoàng đạo của bạn sẽ dựa vào ngày tháng sinh quyết định. Cung hoàng đạo sẽ giúp bạn hay người khác hiểu rõ đặc điểm tính cách, sở thích và thói quen của người kia. Bên cạnh đó, cung hoàng đạo cũng sẽ giúp bạn chọn sim số đẹp phù hợp nhất, mang lại những điều may mắn cho tình cảm, công việc và cuộc sống của bạn. Sim số đẹp nào phù hợp với cung hoàng đạo của bạn?

>>>Tham khảo thêm;
Sim số đẹp phù hợp với cung hoàng đạo của bạn?

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 053838 Giá : 3,750,000      < - > 0965 044440 Giá : 5,200,000
0961 455355 Giá : 3,750,000      < - > 0965 828829 Giá : 5,200,000
0961 573838 Giá : 3,750,000      < - > 0965.09.1368 Giá : 5,200,000
0961 673838 Giá : 3,750,000      < - > 0965.18.9998 Giá : 5,200,000
0961 803838 Giá : 3,750,000      < - > 0965.27.1368 Giá : 5,200,000
0961 973838 Giá : 3,750,000      < - > 0966 616664 Giá : 5,200,000
0962.10.8688 Giá : 3,750,000      < - > 0966 825777 Giá : 5,200,000
0963.012.686 Giá : 3,750,000      < - > 0966.02.1868 Giá : 5,200,000
0963.020.868 Giá : 3,750,000      < - > 0968 152626 Giá : 5,200,000
0963.2.6.1990 Giá : 3,750,000      < - > 0968.44.1368 Giá : 5,200,000
0963.7.1.1990 Giá : 3,750,000      < - > 0969 998985 Giá : 5,200,000
0964.36.1990 Giá : 3,750,000      < - > 0969.94.1368 Giá : 5,200,000
0969.44.4078 Giá : 3,750,000      < - > 0971 193838 Giá : 5,200,000
0971 033838 Giá : 3,750,000      < - > 0971 337779 Giá : 5,200,000
0971 143838 Giá : 3,750,000      < - > 0971 888826 Giá : 5,200,000
0971 483838 Giá : 3,750,000      < - > 0972 65 65 56 Giá : 5,200,000
0971 923838 Giá : 3,750,000      < - > 0972 957295 Giá : 5,200,000
0971 933838 Giá : 3,750,000      < - > 0972 959988 Giá : 5,200,000
0972 077000 Giá : 3,750,000      < - > 0973 336679 Giá : 5,200,000
0972 077068 Giá : 3,750,000      < - > 0973 571997 Giá : 5,200,000
0973 331345 Giá : 3,750,000      < - > 0973 959222 Giá : 5,200,000
0973 331433 Giá : 3,750,000      < - > 0974 187418 Giá : 5,200,000
0973 331441 Giá : 3,750,000      < - > 0975.04.3939 Giá : 5,200,000
0973 567828 Giá : 3,750,000      < - > 0975.07.1368 Giá : 5,200,000
0973 848184 Giá : 3,750,000      < - > 0975.8989.68 Giá : 5,200,000
0973 848186 Giá : 3,750,000      < - > 0976 533633 Giá : 5,200,000
0973 848368 Giá : 3,750,000      < - > 0976.07.1368 Giá : 5,200,000
0973 848384 Giá : 3,750,000      < - > 0977 02 6668 Giá : 5,200,000
0973 848589 Giá : 3,750,000      < - > 0978 727222 Giá : 5,200,000
0974 181000 Giá : 3,750,000      < - > 0979 312668 Giá : 5,200,000
0974 181789 Giá : 3,750,000      < - > 098 14 4 1986 Giá : 5,200,000
0974 588838 Giá : 3,750,000      < - > 0981 118679 Giá : 5,200,000
0974 588879 Giá : 3,750,000      < - > 0981 586589 Giá : 5,200,000
0974 900500 Giá : 3,750,000      < - > 0981 688 986 Giá : 5,200,000
0974 900600 Giá : 3,750,000      < - > 0981 895899 Giá : 5,200,000
0975 567828 Giá : 3,750,000      < - > 0981.58.59.60 Giá : 5,200,000
0976 701070 Giá : 3,750,000      < - > 0982 822939 Giá : 5,200,000
0978 016768 Giá : 3,750,000      < - > 0982 963222 Giá : 5,200,000
0979 567828 Giá : 3,750,000      < - > 0983 883183 Giá : 5,200,000
0979 997896 Giá : 3,750,000      < - > 0983.55.1997 Giá : 5,200,000
0979.5.2.1993 Giá : 3,750,000      < - > 0983.86.52.86 Giá : 5,200,000
0981 413838 Giá : 3,750,000      < - > 0985 01 03 05 Giá : 5,200,000
0981 753838 Giá : 3,750,000      < - > 0986.89.89.83 Giá : 5,200,000
0981.330.868 Giá : 3,750,000      < - > 0987 133633 Giá : 5,200,000
0984 268567 Giá : 3,750,000      < - > 0987 258886 Giá : 5,200,000
0985 354595 Giá : 3,750,000      < - > 0987 703579 Giá : 5,200,000
0987 002979 Giá : 3,750,000      < - > 0988 727797 Giá : 5,200,000
0987 765222 Giá : 3,750,000      < - > 0988 828208 Giá : 5,200,000
0988 373339 Giá : 3,750,000      < - > 0988 889830 Giá : 5,200,000
0988 373393 Giá : 3,750,000      < - > 0989 499868 Giá : 5,200,000
0869 177199 Giá : 3,750,000      < - > 09.66.33.77.11 Giá : 5,200,000
0869 155199 Giá : 3,750,000      < - > 0868.79.1992 Giá : 5,200,000
0869 122199 Giá : 3,750,000      < - > 0868.789.988 Giá : 5,200,000
0869 122166 Giá : 3,750,000      < - > 0868.77.6686 Giá : 5,200,000
08.988889.56 Giá : 3,750,000      < - > 0868 998698 Giá : 5,200,000
08.988889.44 Giá : 3,750,000      < - > 0868 989869 Giá : 5,200,000
08.988889.36 Giá : 3,750,000      < - > 0868 979113 Giá : 5,200,000
08.988889.35 Giá : 3,750,000      < - > 0868 966698 Giá : 5,200,000
0966 628880 Giá : 3,768,000      < - > 0868 908909 Giá : 5,200,000
0966 628884 Giá : 3,768,000      < - > 0868 887222 Giá : 5,200,000
0966 628887 Giá : 3,768,000      < - > 0868 61 8386 Giá : 5,200,000
0979 449986 Giá : 3,768,000      < - > 0868 313456 Giá : 5,200,000
0868.139.939 Giá : 3,790,000      < - > 0868 131686 Giá : 5,200,000
096 113.59.59 Giá : 3,800,000      < - > 0868 131668 Giá : 5,200,000
096 138 1968 Giá : 3,800,000      < - > 0868 111994 Giá : 5,200,000
096 158 1968 Giá : 3,800,000      < - > 086 9399 868 Giá : 5,200,000
096 159 1968 Giá : 3,800,000      < - > 08.68.68.11.86 Giá : 5,200,000
096 17 9 1975 Giá : 3,800,000      < - > 08 886 886 95 Giá : 5,200,000
096 20 5 1978 Giá : 3,800,000      < - > 0.984.191.984 Giá : 5,200,000
096 27 7 2010 Giá : 3,800,000      < - > 0.928.928.982 Giá : 5,200,000
096 441 3979 Giá : 3,800,000      < - > 0961 111816 Giá : 5,170,000
096 545 5568 Giá : 3,800,000      < - > 0961 111838 Giá : 5,170,000
096 7777 556 Giá : 3,800,000      < - > 0961 111883 Giá : 5,170,000
096 898 8558 Giá : 3,800,000      < - > 0961 346134 Giá : 5,170,000
096 898.3368 Giá : 3,800,000      < - > 0961 389689 Giá : 5,170,000
096.147 1997 Giá : 3,800,000      < - > 0961 781991 Giá : 5,170,000
096.17.5.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0961 846184 Giá : 5,170,000
096.17.6.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0961 876187 Giá : 5,170,000
096.199.39.68 Giá : 3,800,000      < - > 0961 896866 Giá : 5,170,000
096.21.8.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0961 959222 Giá : 5,170,000
096.25.4.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0961 961222 Giá : 5,170,000
096.25.6.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0961 969222 Giá : 5,170,000
096.29.66661 Giá : 3,800,000      < - > 0961 977989 Giá : 5,170,000
096.727 1996 Giá : 3,800,000      < - > 0961 981990 Giá : 5,170,000
096.78.222.78 Giá : 3,800,000      < - > 0961 981996 Giá : 5,170,000
0961 023222 Giá : 3,800,000      < - > 0961 985222 Giá : 5,170,000
0961 066222 Giá : 3,800,000      < - > 0961 987989 Giá : 5,170,000
0961 086898 Giá : 3,800,000      < - > 0961 994222 Giá : 5,170,000
0961 123698 Giá : 3,800,000      < - > 0961 999269 Giá : 5,170,000
0961 132668 Giá : 3,800,000      < - > 0961.12.12.18 Giá : 5,170,000
0961 166989 Giá : 3,800,000      < - > 0961.16.16.19 Giá : 5,170,000
0961 181102 Giá : 3,800,000      < - > 0961.61.61.84 Giá : 5,170,000
0961 186681 Giá : 3,800,000      < - > 0961.63.63.69 Giá : 5,170,000
0961 193194 Giá : 3,800,000      < - > 0961.63.6866 Giá : 5,170,000
0961 195295 Giá : 3,800,000      < - > 0962 056205 Giá : 5,170,000
0961 233268 Giá : 3,800,000      < - > 0962 111161 Giá : 5,170,000
0961 281966 Giá : 3,800,000      < - > 0962 179139 Giá : 5,170,000
0961 281969 Giá : 3,800,000      < - > 0962 256866 Giá : 5,170,000
0961 281972 Giá : 3,800,000      < - > 0962 316231 Giá : 5,170,000
0961 281975 Giá : 3,800,000      < - > 0962 595688 Giá : 5,170,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ;
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp Viettel giá rẻ

Cung Dương cưu - Aries (21/3 - 19/4)

Những người thuộc cung Dương Cưu thường có khả năng lãnh đạo và tầm nhìn xa. Họ sống có hoài bão và biết cách lập kế hoạch trong dài hạn. Do vậy, Dương Cưu sẽ bị hấp dẫn bởi những câu chuyện về giấc mơ của người khác. Khi nói chuyện với cung Dương Cưu, bạn nên khuyến khích họ một chút để họ bộc lộ các dự định trong tương lai của họ. Bên cạnh đó, đa số người thuộc cung Dương cưu rất yêu thích thể thao. Họ có thể dành cả tiếng đồng hồ để nói về sở thích bóng đá, tennis hoặc bất cứ môn thể thao nào.

Bản chất của Kim Ngưu - Taurus (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu là người sống hòa nhập với thiên nhiên nên rất yêu thích hoạt động làm vườn, họ thường dành thời gian đi dạo trong công viên hay du lịch ở những khu có khung cảnh đẹp. Do vậy, Kim Ngưu sẽ rất hứng thú nếu ai đó cho họ xem ảnh chụp những chuyến đi du lịch của người khác. Kim Ngưu cũng có lòng yêu thích đặc biệt với nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Đề tài có thể cùng thảo luận lâu nhất với Kim Ngưu chính là nhóm nhạc hay âm nhạc..

Song Sinh - Gemini (21/5 - 21/6)

Cung Song Sinh là những người yêu thích giao tiếp nên khi nói chuyện với họ, bạn sẽ không lo bị hết đề tài nói chuyện. Người cung Song sinh rất sẵn sàng chia sẻ với người khác nhiều thông tin cá nhân của mình. Vì thế, khi bất kỳ ai nói chuyện với họ cũng dễ dàng tìm được một thông tin thú vị để đào sâu khai thác chủ đề này. Đọc sách cũng là sở thích của Song Sinh và chủ đề có được chuyển biến từ truyện ngắn tới Chiến tranh và Hoà bình. Chủ đề hấp dẫn khi nói chuyện với họ có thể là tác giả mà cả hai cùng thích.

Cung Cự Giải - Cancer (22/6 - 22/7)

Đối với cung Cự Giải, con cái là mối quan tâm số một đối với họ. Nói cách khác, cung Cự Giải coi con cái là ánh sáng của cuộc đời mình. Họ thích nhìn ngắm hình ảnh của con mình cũng như con của mọi người và đây là chủ đề rất dễ nói chuyện với họ. Tuy nhiên, khi bạn nói chuyện với một Cự Giải chưa có con cái thì chủ đề vật nuôi hay khu vườn là chủ đề hấp dẫn với họ. Những chủ đề khác cũng khá hấp dẫn với Cự Giải là trang trí nội thất, bất động sản, nông nghiệp, phát triển đất đai và xây dựng nhà cửa. Ăn uống cũng là vấn đề họ rất sành sỏi. Bởi thế, để tạo ấn tượng với cung Cự Giải, bạn có thể nấu một bữa tối hay mời họ đi tới nhà hàng yêu thích.

Cung Sư Tử - Leo (23/7 - 22/8)

Bản thân mình là điều khiến cung Sư Tử cảm thấy tự hào nhất. Công việc và những dự án của họ là đề tài nên được khai thác để họ có thể thể hiện óc sáng tạo cao của mình. Họ không thích nghe những chia sẻ về công việc của người khác, nên muốn bắt chuyện với cung Sư Tử và khiến họ hài lòng thì hãy nên xin họ những lời khuyên. Đối phương sẽ nhận được sự chu đáo và quan tâm ngay từ buổi đầu gặp gỡ khi họ cảm đối phương lọt vào mắt họ.

Cung Xử Nữ - Virgo (23/8 - 22/9)

Cung Xử Nữ bị cho là rất khó bắt chuyện. Đặc điểm của cung Xử Nữ là sự rụt rè và không tự nhiên trước người lạ. Những điều thu hút cung Xử Nữ chính là cây cối, ăn uống hay sức khoẻ. Để bắt chuyện với cung này, có thể hỏi về loại thảo dược họ từng sử dụng.

Cung Thiên Bình - Libra (23/9 - 22/10)

Để đánh giá người thuộc cung Thiên Bình là điều vô cùng khó khăn bởi họ luôn giữ sự lịch sự và nhã nhặn trong xã giao. Việc xác định được họ thực sự thích một ai đó hay chỉ đơn giản là xã giao đòi hỏi đối phương phải sử dụng tối đa trực giác của bản thân để phần nào hiểu được họ. Người cung Thiên Bình có niềm yêu thích đặc biệt đối với nghệ thuật, nhất là môn nghệ thuật tạo hình. Nghệ thuật có thể trở thành chủ đề nói chuyện cả buổi với Thiên Bình, nhưng người nói chuyện cuối cùng vẫn có thể bị bỏ rơi với một lời khách sáo: “Rất vui được gặp bạn”.

Cung Hổ Cáp - Scorpio (23/10 - 21/11)

Cung Hổ Cáp thuộc tuýp người không thích nói nhiều, họ cũng hầu như không tiết lộ những thông tin về chính mình nếu không bị hỏi. Tuy nhiên, cung Hổ Cáp lại là những người biết cách lắng nghe tuyệt vời. Họ có thể bỏ nhiều thời gian để lắng nghe đối phương nói chuyện mà không hề than phiền hay thể hiện mệt mỏi và đưa ra những lời khuyên cũng như đánh giá vấn đề rất chín chắn. Chính vì vậy, đối phương đã có thêm một người bạn cung Hổ Cáp mới nếu họ chăm chú nhìn người đó khi lắng nghe. Đặc biệt là người cung Hổ cáp không dễ dàng kết bạn.

Cung Nhân Mã - Sagittairus (22/11 - 21/12)

Người cung Nhân Mã tạo được ấn tượng mạnh với sự hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực và nói một cách say sưa không hề biết mệt mỏi. Do vậy, khi ai làm quen với Nhân Mã đòi hỏi phải là người lắng nghe. Chính vì thế mà bất cứ ai cũng có thể hiểu rất nhiều về Nhân Mã.

Cung Nam Dương - Capricorn (22/12 - 19/1)

Cung Nam Dương có niềm yêu thích đặc biệt với công việc kinh doanh, hay những thứ liên quan đến phong cảnh, nông nghiệp, bất động sản, đất đai, sinh thái học... Khi nói chuyện với người khác, cung Nam Dương sẽ tạo cảm giác cho đối phương sự xa cách bởi không hào hứng nói chuyện chứ không phải họ không thích đối phương. Nếu cung Nam Dương có thể cởi mở chia sẻ với ai đó một cách sôi nổi về công việc thì đó thực sự là một biểu hiện tốt.

Cung Bảo Bình - Aquarius (20/1 - 18/2)

Bất kỳ ai khi nói chuyện với Bảo Bình cũng nghĩ rằng họ là những người điên rồ và muốn bỏ đi. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc, trò chuyện và lắng nghe sẽ giúp mọi người hiểu hơn về Bảo Bình. Bảo Bình thực sự là con người của xã hội bởi họ rất nhanh chóng nắm được những xu hướng mới nhất trong các loại hình khoa học và công nghệ, cũng như các sự kiện thế giới và thể hiện được niềm say mê thông qua những câu chuyện với người khác. Họ cũng rất dễ chú ý đến những người xung quanh khi đang nói chuyện với một ai đó.

Cung Song Ngư - Pisces (19/2 - 20/3)

Đặc điểm nổi bật của người thuộc cung Song Ngư là sự trầm tính. Tuy nhiên, nếu người khác kể lể những vấn đề mà họ gặp phải thì cung Song Ngư sẵn sàng thể hiện là một người biết quan tâm, cảm thông và vô cùng nhạy cảm. Mặc dù vậy, Song Ngư rất thích nhận được sự khuyến khích, động viên nhiều hơn. Cung Song Ngư có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật, nhất là âm nhạc, nhảy múa và kịch, cũng như vấn đề thuộc về tâm linh và siêu hình.

Chúc quý khác sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-so-dep-phu-hop-voi-cung-hoang-dao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét