Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh hợp tuổi

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim phong thủy hợp tuổi, Trong bài viết ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn sim năm sinh hợp tuổi nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

09 61 61 61 32 Giá : 3,850,000      < - > 0969.33.5679 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 30 Giá : 3,850,000      < - > 0969.33.99.86 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 29 Giá : 3,850,000      < - > 0969.34.8688 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 20 Giá : 3,850,000      < - > 0969.47.1368 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 12 Giá : 3,850,000      < - > 0969.58.1994 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 10 Giá : 3,850,000      < - > 0969.59.6869 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 08 Giá : 3,850,000      < - > 0969.6.7.08.09 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 07 Giá : 3,850,000      < - > 0969.60.63.68 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 05 Giá : 3,850,000      < - > 0969.60.7779 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 04 Giá : 3,850,000      < - > 0969.62.1987 Giá : 5,000,000
09 61 61 61 03 Giá : 3,850,000      < - > 0969.71.1368 Giá : 5,000,000
0967 243454 Giá : 3,868,000      < - > 0969.72.1368 Giá : 5,000,000
0969 854078 Giá : 3,868,000      < - > 0969.73.1368 Giá : 5,000,000
0967 83 6879 Giá : 3,875,000      < - > 0969.76.1368 Giá : 5,000,000
0978 52 52 86 Giá : 3,875,000      < - > 0969.78.1991 Giá : 5,000,000
0984 673399 Giá : 3,888,000      < - > 0969.79.1994 Giá : 5,000,000
096 11 88 399 Giá : 3,900,000      < - > 0969.83.1268 Giá : 5,000,000
096 126 8383 Giá : 3,900,000      < - > 0969.83.1987 Giá : 5,000,000
096 147 8886 Giá : 3,900,000      < - > 0969.83.1998 Giá : 5,000,000
096 1515 199 Giá : 3,900,000      < - > 0969.83.83.39 Giá : 5,000,000
096 154 8886 Giá : 3,900,000      < - > 0969.83.8558 Giá : 5,000,000
096 159 1969 Giá : 3,900,000      < - > 0969.83.87.88 Giá : 5,000,000
096 169 3399 Giá : 3,900,000      < - > 0969.84.1989 Giá : 5,000,000
096 183 1990 Giá : 3,900,000      < - > 0969.8888.53 Giá : 5,000,000
096 258 1995 Giá : 3,900,000      < - > 0969.97.79.68 Giá : 5,000,000
096 359 1990 Giá : 3,900,000      < - > 097 1 139 539 Giá : 5,000,000
096 48 12599 Giá : 3,900,000      < - > 097 125 8899 Giá : 5,000,000
096 5225 686 Giá : 3,900,000      < - > 097 168 2288 Giá : 5,000,000
096 559 1993 Giá : 3,900,000      < - > 097 299 1984 Giá : 5,000,000
096 568 1998 Giá : 3,900,000      < - > 097 369 1980 Giá : 5,000,000
096 569 1993 Giá : 3,900,000      < - > 097 369 1981 Giá : 5,000,000
096 6879 568 Giá : 3,900,000      < - > 097 767 1992 Giá : 5,000,000
096 699 8485 Giá : 3,900,000      < - > 097 806 1996 Giá : 5,000,000
096 808 1299 Giá : 3,900,000      < - > 097.123.1968 Giá : 5,000,000
096 86668 97 Giá : 3,900,000      < - > 097.13.8.1991 Giá : 5,000,000
096.13578 79 Giá : 3,900,000      < - > 097.197.78.79 Giá : 5,000,000
096.145.3979 Giá : 3,900,000      < - > 097.22.33.000 Giá : 5,000,000
096.17.5.1990 Giá : 3,900,000      < - > 097.22222.50 Giá : 5,000,000
096.17.5.1992 Giá : 3,900,000      < - > 097.365.52.52 Giá : 5,000,000
096.17.5.1993 Giá : 3,900,000      < - > 097.56789.51 Giá : 5,000,000
096.17.5.1996 Giá : 3,900,000      < - > 097.68.23688 Giá : 5,000,000
096.17.6.1992 Giá : 3,900,000      < - > 097.68.68.778 Giá : 5,000,000
096.17.6.1996 Giá : 3,900,000      < - > 097.77.88.996 Giá : 5,000,000
096.19.4.1992 Giá : 3,900,000      < - > 0971 006969 Giá : 5,000,000
096.27.01368 Giá : 3,900,000      < - > 0971 051990 Giá : 5,000,000
096.27.66665 Giá : 3,900,000      < - > 0971 113338 Giá : 5,000,000
096.27.99994 Giá : 3,900,000      < - > 0971 117197 Giá : 5,000,000
096.28.66660 Giá : 3,900,000      < - > 0971 119339 Giá : 5,000,000
096.28.66661 Giá : 3,900,000      < - > 0971 148899 Giá : 5,000,000
096.28.66665 Giá : 3,900,000      < - > 0971 167879 Giá : 5,000,000
096.29.11113 Giá : 3,900,000      < - > 0971 186969 Giá : 5,000,000
096.294 1990 Giá : 3,900,000      < - > 0971 196699 Giá : 5,000,000
096.424 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0971 197198 Giá : 5,000,000
096.447 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0971 199971 Giá : 5,000,000
096.454 69.69 Giá : 3,900,000      < - > 0971 200900 Giá : 5,000,000
096.778.1986 Giá : 3,900,000      < - > 0971 216969 Giá : 5,000,000
096.96.96.603 Giá : 3,900,000      < - > 0971 221993 Giá : 5,000,000
0961 100400 Giá : 3,900,000      < - > 0971 221997 Giá : 5,000,000
0961 103838 Giá : 3,900,000      < - > 0971 229868 Giá : 5,000,000
0961 114646 Giá : 3,900,000      < - > 0971 266699 Giá : 5,000,000
0961 119797 Giá : 3,900,000      < - > 0971 286296 Giá : 5,000,000
0961 135789 Giá : 3,900,000      < - > 0971 316969 Giá : 5,000,000
0961 143838 Giá : 3,900,000      < - > 0971 333317 Giá : 5,000,000
0961 161866 Giá : 3,900,000      < - > 0971 351993 Giá : 5,000,000
0961 170179 Giá : 3,900,000      < - > 0971 356699 Giá : 5,000,000
0961 173838 Giá : 3,900,000      < - > 0971 356969 Giá : 5,000,000
0961 177878 Giá : 3,900,000      < - > 0971 366969 Giá : 5,000,000
0961 188789 Giá : 3,900,000      < - > 0971 378899 Giá : 5,000,000
0961 197878 Giá : 3,900,000      < - > 0971 381979 Giá : 5,000,000
0961 22 8383 Giá : 3,900,000      < - > 0971 386969 Giá : 5,000,000
0961 231155 Giá : 3,900,000      < - > 0971 551997 Giá : 5,000,000
0961 231980 Giá : 3,900,000      < - > 0971 566969 Giá : 5,000,000
0961 235050 Giá : 3,900,000      < - > 0971 616699 Giá : 5,000,000
0961 237070 Giá : 3,900,000      < - > 0971 661997 Giá : 5,000,000
0961 239886 Giá : 3,900,000      < - > 0971 681994 Giá : 5,000,000
0961 241985 Giá : 3,900,000      < - > 0971 771197 Giá : 5,000,000
0961 246222 Giá : 3,900,000      < - > 0971 799197 Giá : 5,000,000
0961 327 584 Giá : 3,900,000      < - > 0971 799971 Giá : 5,000,000
0961 35 1102 Giá : 3,900,000      < - > 0971 88 38 98 Giá : 5,000,000
0961 367878 Giá : 3,900,000      < - > 0971 885868 Giá : 5,000,000
0961 389339 Giá : 3,900,000      < - > 0971 891997 Giá : 5,000,000
0961 472 385 Giá : 3,900,000      < - > 0971 911997 Giá : 5,000,000
0961 559998 Giá : 3,900,000      < - > 0971 973838 Giá : 5,000,000
0961 596222 Giá : 3,900,000      < - > 0971 9999 23 Giá : 5,000,000
0961 638222 Giá : 3,900,000      < - > 0971.03.8899 Giá : 5,000,000
0961 668179 Giá : 3,900,000      < - > 0971.04.8899 Giá : 5,000,000
0961 668339 Giá : 3,900,000      < - > 0971.06.8899 Giá : 5,000,000
0961 68 2000 Giá : 3,900,000      < - > 0971.08.1818 Giá : 5,000,000
0961 79 2288 Giá : 3,900,000      < - > 0971.113.118 Giá : 5,000,000
0961 791968 Giá : 3,900,000      < - > 0971.1177.91 Giá : 5,000,000
0961 799788 Giá : 3,900,000      < - > 0971.25.9988 Giá : 5,000,000
0961 81 6568 Giá : 3,900,000      < - > 0971.26.29.29 Giá : 5,000,000
0961 866386 Giá : 3,900,000      < - > 0971.28.1818 Giá : 5,000,000
0961 879179 Giá : 3,900,000      < - > 0971.28.1993 Giá : 5,000,000
0961 88 9299 Giá : 3,900,000      < - > 0971.30.8899 Giá : 5,000,000
0961 883188 Giá : 3,900,000      < - > 0971.3333.78 Giá : 5,000,000
0961 888665 Giá : 3,900,000      < - > 0971.39.1998 Giá : 5,000,000
0961 899 588 Giá : 3,900,000      < - > 0971.46.8886 Giá : 5,000,000
0961 923838 Giá : 3,900,000      < - > 0971.5555.36 Giá : 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim năm sinh giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh giá rẻ

Sim năm sinh cho người tuổi Ngọ

Bạn là người sinh vào năm Ngọ và đang băn khoăn không biết lựa chọn sim số đẹp nào cho phù hợp, vừa thể hiện được bản thân, vừa mang lại nhiều may mắn?Chúng tôi sẽ chia sẻ cách chọn sim năm sinh cho người tuổi Ngọ ngay sau đây.

Người tuổi Ngọ sở hữu những tính cách khá giống với con giáp được lấy làm đại diện cho năm sinh của họ. Người tuổi Ngọ là người ham bay nhảy, di chuyển, ưa thích chinh phục và mạo hiểm. Họ năng động, sáng tạo, luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Người cầm tinh Ngọ sẵn sàng cống hiến hết mình vì công việc, tốc độ tính toán nhanh chóng, khả năng phân tích và phán đoán tình hình chính xác. Với những khả năng và đặc điểm này mà người tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều vị trí. Sự tự tin và để ý đến từng tiểu tiết giúp họ ít gặp những sai lầm.

Nếu bạn sinh năm Ngọ và muốn trở thành chủ nhân của sim năm sinh cho người tuổi Ngọ theo tuổi của mình thì hiện tại chính là lúc tốt nhất để bạn lựa chọn những sim số đẹp hợp với mệnh của mình. Sim năm sinh hợp mệnh tuổi Ngọ thường kết thúc với đuôi sim số là 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002…

Bạn sinh tuổi Ngọ và lựa chọn sim năm sinh có 4 số cuối trùng với năm sinh của mình sẽ giúp bạn thể hiện được cái tôi khác biệt. Để lựa chọn được những sim năm sinh, bạn cần quan tâm đến những con số tương sinh và tương khắc với năm sinh của mình có trong dãy số của sim. Chúng tôi hiện đang sở hữu rất nhiều sim năm sinh hợp tuổi cũng như sự tư vấn chu đáo nhiệt tình giúp bạn có được sự lựa chọn sim số đẹp tốt nhất.

Sim năm sinh hợp tuổi Mùi

Năm Ất Mùi 2015 này là năm của những chú dê vàng và cũng là năm tuổi đầy thẳng lợi của những người sinh năm mùi. Chính bởi điều này mà sim năm sinh cho người tuổi Mùi là từ khóa được quan tâm nhiều trong những tháng gần đây.

Người tuổi Mùi có nét tính cách tương đồng với con giáp đại diện cho họ. Những người sinh năm Mùi thường rất hiền lành, hòa nhã, tốt bụng, biết thông cảm, dễ tin và dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh sống. Họ cũng là những người yêu thích sự tự do, thích được chạy nhảy cũng như khám phá những điều mới mẻ. Do vậy, tính cách của người sinh năm Mùi dù đơn giản nhưng không hề đơn điệu.

Nếu bạn sinh năm Mùi và mong muốn sở hữu cho mình sim năm sinh theo tuổi thì giờ chính là thời điểm phù hợp để bạn lựa chọn những sim số đẹp hợp với mệnh của mình. Sim tuổi Mùi thường kết thúc với sim năm sinh đuôi 1967, 1979, 1991…

Số 79 được cho là số thần tài bởi sự kết hợp giữa con số 7 đại diện cho quyền năng tối thượng của trời đất, số 9 tượng trưng cho trường tồn, vĩnh cửu. Cặp số 91 là sự ghép đôi hoàn hảo giữa 9 cộng 1 bằng 10 – một con số vô cùng viên mãn. Với những ý nghĩa trên, người sinh tuổi Mùi nếu chọn sim số đẹp theo năm sinh sẽ đem nhiều vận may, cơ hội và thành công hơn.

Chúc các bạn sử dụng sim may mắn và luôn đồng hành cùng chúng tôi!

>>>Xem thêm các bài viết khác:

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-nam-sinh-hop-tuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét