Những con số nên có trong sim năm sinh 2001 hợp phong thủy

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim số đẹp hợp cung hoàng đạo. Bạn đã biết chọn sim năm sinh 2001 theo phong thủy phù hợp với mệnh của mình? Việc lựa chọn những con số có trong dãy số thế nào ngoài 4 con số cuối trùng với năm sinh của bạn? Những con số nào cần tránh trong sim số đẹp của bạn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bí quyết chọn sim năm sinh hợp phong thủy ngay sau đây.

>>>Tham khảo thêm:
Chọn sim năm sinh 2001 hợp phong thủy

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0961 281977 Giá : 3,800,000      < - > 0962 609555 Giá : 5,170,000
0961 281978 Giá : 3,800,000      < - > 0962 666885 Giá : 5,170,000
0961 289669 Giá : 3,800,000      < - > 0962 678123 Giá : 5,170,000
0961 315111 Giá : 3,800,000      < - > 0962.62.62.17 Giá : 5,170,000
0961 331886 Giá : 3,800,000      < - > 0962.66.2001 Giá : 5,170,000
0961 346222 Giá : 3,800,000      < - > 0962.79.0369 Giá : 5,170,000
0961 356889 Giá : 3,800,000      < - > 0962.86.3789 Giá : 5,170,000
0961 376969 Giá : 3,800,000      < - > 0963 279222 Giá : 5,170,000
0961 451368 Giá : 3,800,000      < - > 0963 339989 Giá : 5,170,000
0961 509789 Giá : 3,800,000      < - > 0963 681386 Giá : 5,170,000
0961 518181 Giá : 3,800,000      < - > 0963.63.63.87 Giá : 5,170,000
0961 566696 Giá : 3,800,000      < - > 0963.84.3979 Giá : 5,170,000
0961 569969 Giá : 3,800,000      < - > 0963.90.9996 Giá : 5,170,000
0961 580868 Giá : 3,800,000      < - > 0964 403979 Giá : 5,170,000
0961 586.368 Giá : 3,800,000      < - > 0964 649669 Giá : 5,170,000
0961 588598 Giá : 3,800,000      < - > 0964.13.3979 Giá : 5,170,000
0961 599168 Giá : 3,800,000      < - > 0965 106510 Giá : 5,170,000
0961 631971 Giá : 3,800,000      < - > 0965 139789 Giá : 5,170,000
0961 631975 Giá : 3,800,000      < - > 0965 176517 Giá : 5,170,000
0961 631976 Giá : 3,800,000      < - > 0965 289989 Giá : 5,170,000
0961 631978 Giá : 3,800,000      < - > 0965 552866 Giá : 5,170,000
0961 666558 Giá : 3,800,000      < - > 0965 555004 Giá : 5,170,000
0961 666585 Giá : 3,800,000      < - > 0965 596866 Giá : 5,170,000
0961 666623 Giá : 3,800,000      < - > 0965 956596 Giá : 5,170,000
0961 668959 Giá : 3,800,000      < - > 0965 995669 Giá : 5,170,000
0961 669186 Giá : 3,800,000      < - > 0965 999585 Giá : 5,170,000
0961 669369 Giá : 3,800,000      < - > 0965.03.8868 Giá : 5,170,000
0961 669569 Giá : 3,800,000      < - > 0965.09.8868 Giá : 5,170,000
0961 669586 Giá : 3,800,000      < - > 0965.13.8868 Giá : 5,170,000
0961 669838 Giá : 3,800,000      < - > 0965.25.22.25 Giá : 5,170,000
0961 678878 Giá : 3,800,000      < - > 0965.39.6686 Giá : 5,170,000
0961 688119 Giá : 3,800,000      < - > 0965.52.25.52 Giá : 5,170,000
0961 882399 Giá : 3,800,000      < - > 0965.52.52.25 Giá : 5,170,000
0961 891899 Giá : 3,800,000      < - > 0965.56.96.56 Giá : 5,170,000
0961 898388 Giá : 3,800,000      < - > 0965.65.65.12 Giá : 5,170,000
0961 911971 Giá : 3,800,000      < - > 0965.65.65.23 Giá : 5,170,000
0961 911972 Giá : 3,800,000      < - > 0965.65.65.32 Giá : 5,170,000
0961 911978 Giá : 3,800,000      < - > 0965.69.68.66 Giá : 5,170,000
0961 929000 Giá : 3,800,000      < - > 0965.81.88.89 Giá : 5,170,000
0961 951969 Giá : 3,800,000      < - > 0965.85.1996 Giá : 5,170,000
0961 951971 Giá : 3,800,000      < - > 0965.86.86.83 Giá : 5,170,000
0961 951978 Giá : 3,800,000      < - > 0965.86.9996 Giá : 5,170,000
0961 952002 Giá : 3,800,000      < - > 0965.91.91.92 Giá : 5,170,000
0961 969998 Giá : 3,800,000      < - > 0965.96.8889 Giá : 5,170,000
0961 999970 Giá : 3,800,000      < - > 0966 169998 Giá : 5,170,000
0961.33.9998 Giá : 3,800,000      < - > 0966 660119 Giá : 5,170,000
0961.378.579* Giá : 3,800,000      < - > 0966 661558 Giá : 5,170,000
0961.42.8688 Giá : 3,800,000      < - > 0966 661644 Giá : 5,170,000
0961.58.56.58 Giá : 3,800,000      < - > 0966 662059 Giá : 5,170,000
0961.62.0868 Giá : 3,800,000      < - > 0966 662107 Giá : 5,170,000
0961.664.789 Giá : 3,800,000      < - > 0966 662265 Giá : 5,170,000
0961.6666.03 Giá : 3,800,000      < - > 0966 663282 Giá : 5,170,000
0961.6666.05 Giá : 3,800,000      < - > 0966 663556 Giá : 5,170,000
0961.6666.08 Giá : 3,800,000      < - > 0966 663685 Giá : 5,170,000
0961.6666.13 Giá : 3,800,000      < - > 0966 665828 Giá : 5,170,000
0961.6666.17 Giá : 3,800,000      < - > 0966 665922 Giá : 5,170,000
0961.6666.20 Giá : 3,800,000      < - > 0966 666314 Giá : 5,170,000
0961.6666.21 Giá : 3,800,000      < - > 0966 667904 Giá : 5,170,000
0961.6666.27 Giá : 3,800,000      < - > 0966 669086 Giá : 5,170,000
0961.6666.30 Giá : 3,800,000      < - > 0966 669717 Giá : 5,170,000
0961.6666.31 Giá : 3,800,000      < - > 0966 669744 Giá : 5,170,000
0961.6666.49 Giá : 3,800,000      < - > 0966 879998 Giá : 5,170,000
0961.6666.50 Giá : 3,800,000      < - > 0966 956659 Giá : 5,170,000
0961.6666.51 Giá : 3,800,000      < - > 0966 979969 Giá : 5,170,000
0961.6666.53 Giá : 3,800,000      < - > 0966 990696 Giá : 5,170,000
0961.6666.57 Giá : 3,800,000      < - > 0966 996858 Giá : 5,170,000
0961.6699.19 Giá : 3,800,000      < - > 0966.07.07.09 Giá : 5,170,000
0961.747.789 Giá : 3,800,000      < - > 0966.63.63.65 Giá : 5,170,000
0961.75.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0966.68.68.90 Giá : 5,170,000
0961.76.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0966.70.1986 Giá : 5,170,000
0961.79.44.79 Giá : 3,800,000      < - > 0966.82.85.89 Giá : 5,170,000
0961.86.08.86 Giá : 3,800,000      < - > 0966.85.1986 Giá : 5,170,000
0961.88.1289 Giá : 3,800,000      < - > 0966.90.7779 Giá : 5,170,000
0961.90.9393 Giá : 3,800,000      < - > 0966.91.91.94 Giá : 5,170,000
0961.91.9393 Giá : 3,800,000      < - > 0966.95.1993 Giá : 5,170,000
0961.93.5599 Giá : 3,800,000      < - > 0966.99.2001 Giá : 5,170,000
0961.94.3579 Giá : 3,800,000      < - > 0966.99.2004 Giá : 5,170,000
0962 000900 Giá : 3,800,000      < - > 0967 793222 Giá : 5,170,000
0962 116 268 Giá : 3,800,000      < - > 0967 795222 Giá : 5,170,000
0962 269986 Giá : 3,800,000      < - > 0967.11.8886 Giá : 5,170,000
0962 333078 Giá : 3,800,000      < - > 0967.33.8886 Giá : 5,170,000
0962 393669 Giá : 3,800,000      < - > 0967.39.8886 Giá : 5,170,000
0962 444474 Giá : 3,800,000      < - > 0968 045668 Giá : 5,170,000
0962 481985 Giá : 3,800,000      < - > 0968 176817 Giá : 5,170,000
0962 526568 Giá : 3,800,000      < - > 0968 218886 Giá : 5,170,000
0962 780333 Giá : 3,800,000      < - > 0968 396866 Giá : 5,170,000
0962 830333 Giá : 3,800,000      < - > 0968 468444 Giá : 5,170,000
0962 834333 Giá : 3,800,000      < - > 0968 658858 Giá : 5,170,000
0962 844448 Giá : 3,800,000      < - > 0968 716871 Giá : 5,170,000
0962 911868 Giá : 3,800,000      < - > 0968 792688 Giá : 5,170,000
0962.00.77.33 Giá : 3,800,000      < - > 0968 886658 Giá : 5,170,000
0962.16.1971 Giá : 3,800,000      < - > 0968 888516 Giá : 5,170,000
0962.27.1995 Giá : 3,800,000      < - > 0968 888551 Giá : 5,170,000
0962.33.11.00 Giá : 3,800,000      < - > 0968 969993 Giá : 5,170,000
0962.33.2001 Giá : 3,800,000      < - > 0968.18.19.20 Giá : 5,170,000
0962.39.38.36 Giá : 3,800,000      < - > 0968.55.1994 Giá : 5,170,000
0962.54.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0968.59.1990 Giá : 5,170,000
0962.55.33.00 Giá : 3,800,000      < - > 0969 111121 Giá : 5,170,000
0962.555.012 Giá : 3, 800,000      < - > 0969 359668 Giá : 5,170,000
0962.57.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0969 469869 Giá : 5,170,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim phong thủy, hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim phong thủy, hợp tuổi, hợp mệnh

1. Đặc điểm tính cách của người sinh năm 2001

Trước khi đưa ra những con số nên có và nên tránh trong sim năm sinh của bạn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đặc điểm tính cách của người sinh năm 2001.

Người tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim có khả năng tính toán vô cùng nhạy bén, sự kiên định và biết kiềm chế cảm xúc giúp họ đạt được kết quả công việc cao nhất. Họ luôn biết mình là ai, mình làm được những gì đúng chỗ, đúng thời điểm Người tuổi Tỵ khá lãng mãn, điểm tĩnh và khôn ngoan.

Người sinh năm 2001 có linh cảm tốt, có óc thẩm mỹ, luôn phấn đấu để mọi chuyện hoàn mỹ nhất. Người sinh năm 2001 cũng có nhu cầu sở hữu cao, đặc biệt với người yêu và có tính hay ghen.

2. Những con số nên có trong sim năm sinh 2001 hợp phong thủy

Để lựa chọn được sim năm sinh 2001 hợp tuổi Tân Tỵ, bạn nên quan tâm đến những con số tương sinh và tương khắc với mệnh của mình và những con số Âm Dương trong dãy số.

Về Âm Dương tương phối

Sinh năm 2001 nên bạn thuộc tuổi vượng về Âm. Do vậy, những con số vượng về Dương sẽ có khả năng hỗ trợ cho vận mệnh của bạn tốt nhất. Số sim vượng Dương là số sim có chứa 60% số lẻ trong dãy số sim (1,3,5,7,9).

Nếu không, bạn cũng có thể chọn những con số cân bằng Âm Dương để trung hòa.

Về ngũ hành tương sinh và tương khắc

Về quy luật ngũ hành bạn do đó sinh năm 2001 thuộc hành Kim nên sử dụng những con số thuộc hành tương sinh với hành Kim đó là hành Thổ gồm các số: 0, 1, 5, 2, 8. 

Con số bạn nên tránh số 9 do số 9 thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Kim khi sử dụng nhiều số 9 sẽ không mang lại điềm tốt cho chủ sở hữu. 

Như vậy muốn chọn sim năm sinh 2001 hợp mệnh ngoài đuôi 2001 cố dịnh thì những số còn lại trong dãy sim bạn nên chọn nhiều số 0, 1, 5, 2, 8 đặc biệt là số 1 và số 5 vì đây là 2 số Dương rất tốt cho Âm Dương Ngũ Hành của bạn.

Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công và mang lại nhiều may mắn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/sim-nam-sinh-2001-hop-phong-thuy.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét