Danh sách sim Gmobile 10, 11 số giá rẻ

Bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về những ưu đãi và sim Gmobile và Vietnamobile mang đến. Hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về sim Beeline hay sim Gmobile dạng 10 số, 11 số giá rẻ có 2 đầu số 099 và 0199. Với số 9 tài lộc, sim Gmobile (sim Beeline) đang rất Hot với các gói cước cực rẻ

>>>Tham khảo thêm:
Danh sách sim Beeline, sim Gmobile 10,11 số giá rẻ

>>>Tham khảo thêm danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869 931996 Giá : 4,000,000      < - > 0972 111195 Giá : 4,500,000
0869 931993 Giá : 4,000,000      < - > 0972 16 36 56 Giá : 4,500,000
0869 931991 Giá : 4,000,000      < - > 0972 311994 Giá : 4,500,000
0869 931989 Giá : 4,000,000      < - > 0972 333799 Giá : 4,500,000
0869 931988 Giá : 4,000,000      < - > 0972 530777 Giá : 4,500,000
0869 931986 Giá : 4,000,000      < - > 0972 611686 Giá : 4,500,000
0869 926986 Giá : 4,000,000      < - > 0972 611994 Giá : 4,500,000
0869 921998 Giá : 4,000,000      < - > 0972 641995 Giá : 4,500,000
0869 921989 Giá : 4,000,000      < - > 0972.13.3979 Giá : 4,500,000
0869 921988 Giá : 4,000,000      < - > 0972.58.8998 Giá : 4,500,000
0869 921986 Giá : 4,000,000      < - > 0973 14 1990 Giá : 4,500,000
0869 921668 Giá : 4,000,000      < - > 0973 168879 Giá : 4,500,000
0869 911998 Giá : 4,000,000      < - > 0973 358998 Giá : 4,500,000
0869 911997 Giá : 4,000,000      < - > 0973 55 1997 Giá : 4,500,000
0869 911996 Giá : 4,000,000      < - > 0973 61 1987 Giá : 4,500,000
0869 911995 Giá : 4,000,000      < - > 0973 62 1985 Giá : 4,500,000
0869 911993 Giá : 4,000,000      < - > 0973 666279 Giá : 4,500,000
0869 911992 Giá : 4,000,000      < - > 0973 67 1992 Giá : 4,500,000
0869 911991 Giá : 4,000,000      < - > 0973 78 1993 Giá : 4,500,000
0869 911989 Giá : 4,000,000      < - > 0973 888896 Giá : 4,500,000
0869 911986 Giá : 4,000,000      < - > 0973 896898 Giá : 4,500,000
0869 909668 Giá : 4,000,000      < - > 0973 992899 Giá : 4,500,000
0869 908909 Giá : 4,000,000      < - > 0973.19.6866 Giá : 4,500,000
0869 900668 Giá : 4,000,000      < - > 0973.69.11.69 Giá : 4,500,000
0869 897779 Giá : 4,000,000      < - > 0973.88.6776 Giá : 4,500,000
0869 892668 Giá : 4,000,000      < - > 0973.9779.89 Giá : 4,500,000
0869 891102 Giá : 4,000,000      < - > 0974 18 1987 Giá : 4,500,000
0869 888813 Giá : 4,000,000      < - > 0974 5 2 1996 Giá : 4,500,000
0869 888812 Giá : 4,000,000      < - > 0974 66 1983 Giá : 4,500,000
0869 888810 Giá : 4,000,000      < - > 0974 86 1987 Giá : 4,500,000
0869 888807 Giá : 4,000,000      < - > 0974 888841 Giá : 4,500,000
0869 888806 Giá : 4,000,000      < - > 0974 919979 Giá : 4,500,000
0869 888805 Giá : 4,000,000      < - > 0974.16.1368 Giá : 4,500,000
0869 888804 Giá : 4,000,000      < - > 0975 23 1987 Giá : 4,500,000
0869 888803 Giá : 4,000,000      < - > 0975 279239 Giá : 4,500,000
0869 888802 Giá : 4,000,000      < - > 0975 300868 Giá : 4,500,000
0869 888801 Giá : 4,000,000      < - > 0975 47 1986 Giá : 4,500,000
0869 888228 Giá : 4,000,000      < - > 0975 478333 Giá : 4,500,000
0869 887779 Giá : 4,000,000      < - > 0975 556000 Giá : 4,500,000
0869 887668 Giá : 4,000,000      < - > 0975 599368 Giá : 4,500,000
0869 883222 Giá : 4,000,000      < - > 0975 674333 Giá : 4,500,000
0869 882668 Giá : 4,000,000      < - > 0975 691993 Giá : 4,500,000
0869 881980 Giá : 4,000,000      < - > 0975 777715 Giá : 4,500,000
0869 880806 Giá : 4,000,000      < - > 0975 777736 Giá : 4,500,000
0869 880668 Giá : 4,000,000      < - > 0975 799199 Giá : 4,500,000
0869 877668 Giá : 4,000,000      < - > 0975 839389 Giá : 4,500,000
0869 868996 Giá : 4,000,000      < - > 0975 885579 Giá : 4,500,000
0869 868234 Giá : 4,000,000      < - > 0975 899189 Giá : 4,500,000
0869 860890 Giá : 4,000,000      < - > 0975 939688 Giá : 4,500,000
0869 855222 Giá : 4,000,000      < - > 0975.47.1991 Giá : 4,500,000
0869 832668 Giá : 4,000,000      < - > 0975.66.38.99 Giá : 4,500,000
0869 831998 Giá : 4,000,000      < - > 0975.73.1368 Giá : 4,500,000
0869 831988 Giá : 4,000,000      < - > 0975.79.39.86 Giá : 4,500,000
0869 821998 Giá : 4,000,000      < - > 0975.81.1991 Giá : 4,500,000
0869 821996 Giá : 4,000,000      < - > 0975.90.9292 Giá : 4,500,000
0869 821995 Giá : 4,000,000      < - > 09756.5555.1 Giá : 4,500,000
0869 821993 Giá : 4,000,000      < - > 09756.5555.3 Giá : 4,500,000
0869 821992 Giá : 4,000,000      < - > 09757.0000.2 Giá : 4,500,000
0869 821991 Giá : 4,000,000      < - > 09757.3333.2 Giá : 4,500,000
0869 821989 Giá : 4,000,000      < - > 09757.6666.0 Giá : 4,500,000
0869 821988 Giá : 4,000,000      < - > 09757.9999.0 Giá : 4,500,000
0869 821986 Giá : 4,000,000      < - > 09759.6666.7 Giá : 4,500,000
0869 811998 Giá : 4,000,000      < - > 09759.8888.7 Giá : 4,500,000
0869 811997 Giá : 4,000,000      < - > 0976 076111 Giá : 4,500,000
0869 811996 Giá : 4,000,000      < - > 0976 092111 Giá : 4,500,000
0869 811995 Giá : 4,000,000      < - > 0976 244448 Giá : 4,500,000
0869 811994 Giá : 4,000,000      < - > 0976 249555 Giá : 4,500,000
0869 811993 Giá : 4,000,000      < - > 0976 279568 Giá : 4,500,000
0869 811992 Giá : 4,000,000      < - > 0976 323111 Giá : 4,500,000
0869 811991 Giá : 4,000,000      < - > 0976 355111 Giá : 4,500,000
0869 811989 Giá : 4,000,000      < - > 0976 376111 Giá : 4,500,000
0869 811988 Giá : 4,000,000      < - > 0976 44 1990 Giá : 4,500,000
0869 811986 Giá : 4,000,000      < - > 0976 558.588 Giá : 4,500,000
0869 810668 Giá : 4,000,000      < - > 0976 711986 Giá : 4,500,000
0869 809890 Giá : 4,000,000      < - > 0976 733868 Giá : 4,500,000
0869 808669 Giá : 4,000,000      < - > 0976 763668 Giá : 4,500,000
0869 806896 Giá : 4,000,000      < - > 0976 777791 Giá : 4,500,000
0869 800668 Giá : 4,000,000      < - > 0976 888768 Giá : 4,500,000
0869 697879 Giá : 4,000,000      < - > 0976 888835 Giá : 4,500,000
0869 666676 Giá : 4,000,000      < - > 0976 97 1977 Giá : 4,500,000
0869 666638 Giá : 4,000,000      < - > 0976 999 869 Giá : 4,500,000
0869 666636 Giá : 4,000,000      < - > 0976.01.1990 Giá : 4,500,000
0869 661985 Giá : 4,000,000      < - > 0976.08.1987 Giá : 4,500,000
0869 651998 Giá : 4,000,000      < - > 0976.19.2828 Giá : 4,500,000
0869 651996 Giá : 4,000,000      < - > 0976.31.21.11 Giá : 4,500,000
0869 651995 Giá : 4,000,000      < - > 0976.38.7986 Giá : 4,500,000
0869 651992 Giá : 4,000,000      < - > 0976.575.222 Giá : 4,500,000
0869 651991 Giá : 4,000,000      < - > 0976.91.9889 Giá : 4,500,000
0869 651988 Giá : 4,000,000      < - > 09760.1111.4 Giá : 4,500,000
0869 651986 Giá : 4,000,000      < - > 09760.1111.7 Giá : 4,500,000
0869 600608 Giá : 4,000,000      < - > 09760.6666.5 Giá : 4,500,000
0869 399789 Giá : 4,000,000      < - > 09761.9999.4 Giá : 4,500,000
0869 397779 Giá : 4,000,000      < - > 09762.1111.7 Giá : 4,500,000
0869 397668 Giá : 4,000,000      < - > 097671.69.69 Giá : 4,500,000
0869 393789 Giá : 4,000,000      < - > 0977 3 4 1995 Giá : 4,500,000
0869 383789 Giá : 4,000,000      < - > 0977 35 1992 Giá : 4,500,000
0869 383222 Giá : 4,000,000      < - > 0977 48 1993 Giá : 4,500,000
0869 381998 Giá : 4,000,000      < - > 0977 52 1993 Giá : 4,500,000
0869 381996 Giá : 4,000,000      < - > 0977 56 1985 Giá : 4,500,000
0869 381995 Giá : 4,000,000      < - > 0977 561668 Giá : 4,500,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

Giới thiệu về sim Beeline (Sim Gmobile):

Nhà mạng Gmobile ra đời năm 2009 trực thuộc bộ công an quản lý, các đầu số chính của sim Gmobile là đầu 10 số 099 và đầu 11 số 0199, hiện tại số lượng thuê bao nhà mạng Gmobie quản lý đã lên đến 187.176, một con số không hề nhỏ. 

Trước đây nhà mạng này góp vốn với tiểu thương Sfone nhưng sau đó không lâu thị trường xuống dốc không phanh doanh thu thụt giảm 80%, Gmobile đã nhanh chóng tách riêng và thực hiện chiến thuật khác nhằm lật lại tình thế phát triển mạnh thương hiệu với hình ảnh “chú gà lông vàng” với quảng cáo “Big zezo” đình đám, kèm theo áp dụng các gói khuyến mại cho các thuê bao hòa mạng mới gói tài khoản gọi miễn phí nội mạng 0 đồng lên đến 1 tỷ và tình thế đã được xoay chuyển Gmobile đang ở ngưỡng ổn định đảm bảo đầy đủ về chất lượng cuộc gọi cũng như các chương trình khuyến mại cho người sử dụng.

Sim G-mobile hay còn gọi là sim beeline được xem là loại sim số đẹp mới nhất trong thị trường sim số ở việt nam. Cũng là nhà mạng duy nhất cung cấp một loại sim có 10 số, đầu số của sim beeline là số 099. Đây là dãy đâu số khá đẹp với 2 số 9 đứng đầu mang ý nghĩa phong thủy rất đẹp.

Nắm bắt được nhu cầu thích sử dụng sim 10 số của người dùng mà nhà mạng beeline chỉ cho ra thì trường sim 10 số với đầu số là 0993, 0994, 0995, 0996. Đây là những chữ số được coi là số đẹp. Với đầu số đẹp như vậy mà có nhưng đuôi số đẹp như tam hoa , tứ quý, lộc phát... thì có lẽ đây chính là dãy số điện thoại tuyệt vời nhất trong các dãy số điện thoại của các nhà mạng. Mới đây thương hiệu Gmobile cũng công bố gói cước "Tỉ phú 3” dành cho người dùng đây loại dịch vụ duy nhất chỉ có ở Sim beeline, vừa đơn giản vừa tiện ích. Với mức cước như vậy, đây là nhà mạng giàu nhất việt nam trong thời điểm hiện tại.
Sim Gmobile (Beeline) trong thời điểm hiện tại đã bắt đầu phủ sóng trên 50 tỉnh thành trên cả nước và đang cố gắng vươn xa hơn nữa để có chỗ đứng vững chắc trong lòng của người dùng sim.

Các dạng sim số đẹp Gmobile:

Các dạng sim Gmobile mà lượng bán ra chiếm 50% thị trường Gmobile không gì khác chính là các dạng sim số đẹp quen thuộc mà có thể nói đó là những đuôi số có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường sim số nói chung như dạng sim lục quý, sim ngũ quý, sim tứ qúy, tam hoa, tiến lên, lộc phát, thần tài, sim số độc…

Sim Gmobile lục quý, ngũ quý, tứ quý:

Là một trong những dạng Vip nhất trên thị trường sim số nói chung và đối với thị trường sim Beeline - Gmobile nói riêng, về̀ bản chất đầu số của sim beeline là đầu số 099 khi kết hợp với đuôi số lục, ngũ, tứ nó thật hoàn hảo. Số sim Beeline xếp vào dạng sim “khủng” nhất Việt Nam giá bán không dưới 6 tỷ do một đại gia trẻ tuổi ở Thành Phố Hồ Chí Minh đang sở hữu là sim 0996.666.666.

Sim Gmobile tam hoa:

Dạng sim Gmobile lặp 3 số cuối này được khách hàng cực kì quan tâm bởi với số tiền bỏ ra không nhiều mà quý khách có thể sở hữu một số sim tam hoa đẹp, dễ nhớ, thể hiện đẳng cấp người dùng. 

Dạng sim Beeline (Gmobile) chiếm được tình cảm của rất nhiều đối tượng khách hàng từ chọn sim Beeline làm ăn, đến những khách chọn sim beeline giá rẻ, chọn sim beeline hợp mệnh đều có thể sử dụng sim dạng này số cuối là thần tài (39-79)- lộc phát (68-86) đẹp mà ý nghĩa.

Sim Beeline tiến lên:

Sim Gmobile đảm cả về độ đẹp, dễ nhớ mà với sim Gmobile giá cả luôn ở mức thấp phù hợp với hầu hết tất cả các đối tượng khách hàng nên sự lựa chọn này cũng là tiêu chí số 1 của khách hàng mua sim Gmobile.

Sim số Beeline độc:

Tiêu chí chọn sim beeline của những khách hàng muốn thể hiện cá tính riêng, phong cách riêng biệt của bản thân. Những con số sim Beeline hay còn gọi là Sim Gmobile được xếp vào dạng "độc" vì được luận dưới góc nhìn sim số đẹp của giới chuyên môn sim số, số được giới trẻ lựa chọn nhiều hơn.

Xin gửi tới quý khách hàng một triết lý của giới chuyên môn sim số nhận định: “Không phải người thành đạt mới dùng sim số đẹp, chính sim số đẹp đã giúp họ thành đạt – Thể hiện đẳng cấp qua từng con số”

Các dạng đầu số sim Beeline đẹp:

Đầu số sim Beeline - sim Gmobile đang sở hữu là đầu 099 và 0199, phải chú thích thêm rằng ở trên cả 2 mặt trận 10 số và 11 số, sim beeline chinh phục được hoàn toàn các đối tượng khách hàng. Với nhà mạng Gmobile được giới chuyên gia đánh giá là sở hữu 2 đầu số “vàng” trong sim số. 

Mặc dù được sở hữu 2 đầu số “vàng” nhưng trong hệ thống các đầu số (0992-0998) khách hàng không khỏi có những cân nhắc khi lựa chọn. Đầu số sim Gmobile được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là 0993, 0996, 0998, với quan niệm mỗi con số đều những vận mệnh và ý nghĩa riêng thì 3 đầu số này được xếp vào hàng những con số “sạch sẽ” ý nghĩa của đầu số sim beeline này tiền tài vĩnh cửu- lộc phúc vĩnh cửu- phát vĩnh cửu. 

Trên đấu trường 11 số, sim Beeline cũng khẳng định mình sau sóng gió, lượng sim Beeline bán ra đầu 11 số cao gấp đôi so với đầu 11 của các nhà mạng khác tương đương, sở hữu được một số sim Beeline 01999.998.999 thì ăn đứt số sim Vinaphone 01235.998.999.

Xu hướng chọn mua sim số đẹp Beeline:

Xu hướng chọn sim Beeline phần đông khách hàng chọn sim dựa trên những tính toán về phong thủy, đôi khi là sở thích vì về cơ bản đầu số của Beeline khác đặc biệt, có những khách hàng thực hiện siết chặt tài chính thì sẽ lựa sim beeline theo giá để phù hợp với khả năng, chọn sim dễ nhớ và không thể thiếu những khách hàng vip chọn sim theo độ Hot trên thị trường.

Chọn sim Beeline theo phong thủy:

Những đối tượng khách hàng này thường là những khách hàng chọn sim Beeline làm ăn, luôn đề cao ý nghĩa và sự tương khắc, tương sinh của số sim đối với chủ sở hữu, sim đôi khi không cần đẹp hoặc nhiều tiền một chút cũng không phải vấn đề của họ, lượng khách hàng này rất đông. 

Chọn sim Beeline theo sở thích:

Nhà mạng beeline đúng là sở hữu những đầu số “vàng” của thế giới sim số đẹp, những con số ghép với đầu số này đều mang một vẻ đẹp sang trọng riêng, Ví dụ: 0998.668.689, 01999.239.789, Dạng số sim beeline này được giới trẻ tin dùng, vừa thể hiện được sự khác biệt phong thái người sử dụng vừa thích hợp cho những đôi tình nhân chọn những cặp sim kỉ niệm ngày yêu nhau, kỉ niệm ngày gặp nhau,… và những cuộc gọi nội mạng tẹt bô không sợ hết tiền chỉ sợ hết pin.

Chọn sim Beeline theo giá:

Lượng khách lựa chọn sim Beeline theo mức giá khá đông, vừa siết chặt được tài chính vừa chọn được sim Beeline số đẹp phù hợp với bản thân của chủ sở hữu.

Chọn sim Beeline dễ nhớ:

Cũng là một tiêu chí số một của giới làm ăn nói riêng và tất cả các đối tượng khách hàng nói chung. Sim beeline dễ nhớ nói riêng và sim số đẹp nói chung sẽ khiến người tiếp nhận số liên hệ của chủ sở hữu một cách thích thú và không khỏi trầm trồ ngay từ lần tiếp nhận đầu tiên. 

Chọn sim Beeline theo độ HOT thị trường:

Đầu số sim Beeline chiếm một lượng lớn khách hàng mua sim theo độ Hot thị trường, tính đến thời điểm hiện tại dân săn lùng sim số đẹp chuyên nghiệp đang chờ đợi đầu số mới 099 của Beeline một đầu số hứa hẹn làm thị trường sim Beeline trở mình một lần nữa.

 Trên đây là những thống kê của chúng tôi dựa trên báo cáo bán hàng trên toàn hệ thống. Tuy nhiên sim Gmobile hay bất kỳ số sim nào thực sự đẹp khi nó tựu đủ 3 yếu tố chứa những con số ý nghĩa, phong thủy tốt và quan trọng nhất là tiêu điểm lớn nhất chiếm 50% đó chính là hợp với người sử dụng tức là chứa những con số may mắn đối với chủ sở hữu.

Địa chỉ mua sim Beeline (Gmobile) giá rẻ 

Quý khách hàng đang tìm mua một sim Beeline giá rẻ và một điều cần quan tâm là mua ở công ty, đơn vị để đảm bảo về uy tín, an toàn và nhanh chóng. HÃY trải nghiệm với chúng tôi bạn sẽ tìm được nơi có thể trao chọn niềm tin ring ngay cho mình một sim Gmobile giá rẻ siêu tiết kiệm. Chất lượng 5 sao, dịch vụ nhanh chóng.

Quyền lợi của khách hàng khi mua sim Gmobile giá rẻ 
  • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ những thắc mắc, những mong muốn của khách hàng trong việc chọn sim Gmobile theo yêu cầu.
  • Hỗ trợ tư vấn các gói cước khuyến mại giúp khách hàng cắt giảm chi phí thoại.
  • Tư vấn dịch vụ của nhà mạng Beeline (sim Gmobile) trong suốt quá trình sử dụng sim.
  • Có các chương trình giảm giá sim Gmobile cho khách hàng mua sim từ số thứ 2 trở đi.
  • Giao sim Gmobile tận nơi miễn phí trên toàn quốc, đảm bảo khách hàng nhận đúng sim vào đúng thông tin khách hàng kiểm tra xác nhận đã hoàn tất mới thu tiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét