Sim đôi tình nhân- gắn kết hạnh phúc yêu thương

Ở bài trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim  lộc phát và ý nghĩa sim lộc phát, Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về sim đôi nhé!

>>>Tham khảo thêm;
Sim cặp đôi  dễ nhớ giá rẻ 

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim: 0932338888-0989575575

0986 431222 Giá : 3,900,000      < - > 0868 811688 Giá : 5,000,000
0986 511889 Giá : 3,900,000      < - > 0868 789286 Giá : 5,000,000
0986 547 213 Giá : 3,900,000      < - > 0868 783868 Giá : 5,000,000
0986 553879 Giá : 3,900,000      < - > 0868 768555 Giá : 5,000,000
0986 573 412 Giá : 3,900,000      < - > 0868 765789 Giá : 5,000,000
0986 579569 Giá : 3,900,000      < - > 0868 695688 Giá : 5,000,000
0986 598986 Giá : 3,900,000      < - > 0868 691998 Giá : 5,000,000
0986 612007 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688658 Giá : 5,000,000
0986 616226 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688656 Giá : 5,000,000
0986 636839 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688655 Giá : 5,000,000
0986 669186 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688638 Giá : 5,000,000
0986 687993 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688633 Giá : 5,000,000
0986 692015 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688628 Giá : 5,000,000
0986 698879 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688626 Giá : 5,000,000
0986 789181 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688618 Giá : 5,000,000
0986 789869 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688611 Giá : 5,000,000
0986 862229 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688606 Giá : 5,000,000
0986 863977 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688266 Giá : 5,000,000
0986 868284 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688166 Giá : 5,000,000
0986 886776 Giá : 3,900,000      < - > 0868 688066 Giá : 5,000,000
0986 887839 Giá : 3,900,000      < - > 0868 686298 Giá : 5,000,000
0986 899006 Giá : 3,900,000      < - > 0868 683858 Giá : 5,000,000
0986 939007 Giá : 3,900,000      < - > 0868 681956 Giá : 5,000,000
0986 961975 Giá : 3,900,000      < - > 0868 679886 Giá : 5,000,000
0986 979078 Giá : 3,900,000      < - > 0868 666995 Giá : 5,000,000
0986 980869 Giá : 3,900,000      < - > 0868 666885 Giá : 5,000,000
0986.03.1977 Giá : 3,900,000      < - > 0868 666569 Giá : 5,000,000
0986.2222.91 Giá : 3,900,000      < - > 0868 666396 Giá : 5,000,000
0986.51.1997 Giá : 3,900,000      < - > 0868 62 8286 Giá : 5,000,000
0987 066766 Giá : 3,900,000      < - > 0868 606909 Giá : 5,000,000
0987 111156 Giá : 3,900,000      < - > 0868 600060 Giá : 5,000,000
0987 199111 Giá : 3,900,000      < - > 0868 599868 Giá : 5,000,000
0987 211115 Giá : 3,900,000      < - > 0868 577776 Giá : 5,000,000
0987 239268 Giá : 3,900,000      < - > 0868 456979 Giá : 5,000,000
0987 3241 65 Giá : 3,900,000      < - > 0868 451990 Giá : 5,000,000
0987 362 514 Giá : 3,900,000      < - > 0868 421996 Giá : 5,000,000
0987 422822 Giá : 3,900,000      < - > 0868 385688 Giá : 5,000,000
0987 513668 Giá : 3,900,000      < - > 0868 378388 Giá : 5,000,000
0987 566696 Giá : 3,900,000      < - > 0868 371997 Giá : 5,000,000
0987 579968 Giá : 3,900,000      < - > 0868 371992 Giá : 5,000,000
0987 655579 Giá : 3,900,000      < - > 0868 369688 Giá : 5,000,000
0987 678885 Giá : 3,900,000      < - > 0868 362668 Giá : 5,000,000
0987 686586 Giá : 3,900,000      < - > 0868 336399 Giá : 5,000,000
0987 775979 Giá : 3,900,000      < - > 0868 333393 Giá : 5,000,000
0987 780009 Giá : 3,900,000      < - > 0868 252668 Giá : 5,000,000
0987 780660 Giá : 3,900,000      < - > 0868 226368 Giá : 5,000,000
0987 782001 Giá : 3,900,000      < - > 0868 222292 Giá : 5,000,000
0987 791268 Giá : 3,900,000      < - > 0868 222262 Giá : 5,000,000
0987 885586 Giá : 3,900,000      < - > 0868 222252 Giá : 5,000,000
0987 921868 Giá : 3,900,000      < - > 0868 222232 Giá : 5,000,000
0987 922111 Giá : 3,900,000      < - > 0868 22 1102 Giá : 5,000,000
0987.3.3.2000 Giá : 3,900,000      < - > 0868 180789 Giá : 5,000,000
0987.31.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0868 179188 Giá : 5,000,000
0987.31.9966 Giá : 3,900,000      < - > 0868 179 186 Giá : 5,000,000
0987.69.1668 Giá : 3,900,000      < - > 0868 168779 Giá : 5,000,000
0987.69.29.79 Giá : 3,900,000      < - > 0868 166116 Giá : 5,000,000
0987.91.1998 Giá : 3,900,000      < - > 0868 122234 Giá : 5,000,000
0988 100186 Giá : 3,900,000      < - > 0868 116368 Giá : 5,000,000
0988 133332 Giá : 3,900,000      < - > 0868 112899 Giá : 5,000,000
0988 209779 Giá : 3,900,000      < - > 0868 112889 Giá : 5,000,000
0988 287997 Giá : 3,900,000      < - > 0868 111699 Giá : 5,000,000
0988 295268 Giá : 3,900,000      < - > 0868 111696 Giá : 5,000,000
0988 336680 Giá : 3,900,000      < - > 0868 108109 Giá : 5,000,000
0988 338815 Giá : 3,900,000      < - > 0868 100668 Giá : 5,000,000
0988 352179 Giá : 3,900,000      < - > 0868 083088 Giá : 5,000,000
0988 388060 Giá : 3,900,000      < - > 0868 060860 Giá : 5,000,000
0988 388479 Giá : 3,900,000      < - > 0868 046804 Giá : 5,000,000
0988 388793 Giá : 3,900,000      < - > 0868 009000 Giá : 5,000,000
0988 398179 Giá : 3,900,000      < - > 0868 006000 Giá : 5,000,000
0988 427222 Giá : 3,900,000      < - > 086.9995.868 Giá : 5,000,000
0988 564777 Giá : 3,900,000      < - > 086.98.99.100 Giá : 5,000,000
0988 568228 Giá : 3,900,000      < - > 086.91.34568 Giá : 5,000,000
0988 588559 Giá : 3,900,000      < - > 086.88887.68 Giá : 5,000,000
0988 618179 Giá : 3,900,000      < - > 086.86.83.234 Giá : 5,000,000
0988 622992 Giá : 3,900,000      < - > 086 858 4078 Giá : 5,000,000
0988 668608 Giá : 3,900,000      < - > 08.8888.3357 Giá : 5,000,000
0988 668906 Giá : 3,900,000      < - > 08.8888.1817 Giá : 5,000,000
0988 672686 Giá : 3,900,000      < - > 08.86.68.68.18 Giá : 5,000,000
0988 680505 Giá : 3,900,000      < - > 08.86.61.61.86 Giá : 5,000,000
0988 686907 Giá : 3,900,000      < - > 08.69.89.29.79 Giá : 5,000,000
0988 687388 Giá : 3,900,000      < - > 08.6889.6879 Giá : 5,000,000
0988 688906 Giá : 3,900,000      < - > 08.688886.75 Giá : 5,000,000
0988 691984 Giá : 3,900,000      < - > 08.6886.73.73 Giá : 5,000,000
0988 705222 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.10.886 Giá : 5,000,000
0988 711984 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.10.686 Giá : 5,000,000
0988 717997 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.10.668 Giá : 5,000,000
0988 797982 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.09.886 Giá : 5,000,000
0988 829279 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.09.688 Giá : 5,000,000
0988 831366 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.09.668 Giá : 5,000,000
0988 831661 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.07.886 Giá : 5,000,000
0988 831679 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.07.668 Giá : 5,000,000
0988 833809 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.05.886 Giá : 5,000,000
0988 838377 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.05.688 Giá : 5,000,000
0988 866115 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.05.686 Giá : 5,000,000
0988 866223 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.05.668 Giá : 5,000,000
0988 866906 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.04.886 Giá : 5,000,000
0988 880076 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.04.688 Giá : 5,000,000
0988 885125 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.04.686 Giá : 5,000,000
0988 889662 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.04.668 Giá : 5,000,000
0988 891661 Giá : 3,900,000      < - > 08.686.03.886 Giá : 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim gánh đảo:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim gánh đảo giá rẻ

Giờ đây, những chiếc sim không đơn thuần chỉ là phương tiện giúp việc liên lạc trở nên đơn giản thuận tiện hơn, mà còn là sợi dây kết nối vô hình giữa các cặp đôi với nhau. Nắm bắt được xu thế đó, sim cặp đôi dễ nhớ giá rẻ đã ra đời với rất nhiều ưu đãi dành cho các cặp đôi.

1. Sim cặp đôi là gì?

Cuộc đời không thể trọn vẹn nếu như thiếu đi đôi lứa cũng như thế giới sim số đẹp sẽ vô cùng đơn điệu nếu không có sim cặp đôi. Chính vì vậy, dù mới xuất hiện trên thị trường trong thời gian gần đây, sim cặp đôi đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng đông đảo từ người tiêu dùng, đặc biệt là các đối tượng người sử dụng trẻ.

Người ta yêu thích sim cặp đôi (tên gọi khác là sim tình nhân) bởi đây là một dòng sim số đẹp ý nghĩa, khẳng định các cặp đôi đang sở hữu là những đôi tình nhân cũng như tượng trưng cho sự bền vững của tình yêu đôi lứa.

Đặc điểm nhận dạng của các sim cặp đôi là những dãy số liền dải hoặc chỉ đảo vị trí của một số trong dãy số. Cụ thể hơn, về cơ bản dãy số giữa cặp sim sẽ khá giống nhau, chỉ có sự khác biệt không quá lớn ở cuối dãy số tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng sở hữu.

Sim đôi (Sim Tình Nhân) là một cặp hoặc cụm số đẹp giống nhau khá nhiều về các con số chỉ khác nhau ở số đuôi, hoặc ở đầu số, sim cặp đôi có thể được dùng chung ở một nhà mạng vinaphone, viettel, mobifone, vietnamobile, Gmobile hay Sfone, hoặc khác mạng nhưng sẽ là chung dạng sim 10 số hay sim 11 số, tùy thuộc vào sở thích dùng số của mỗi cặp đôi khi sử dụng sim đôi. Sim đôi là loại sim thường dùng cho những cặp đôi tình nhân, những người yêu nhau hay những cặp đôi thân thiệt và mang cho nhau ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống đồng thời thể hiện sự công khai về tình cảm của 2 người với tất cả mọi người không chỉ vậy, sim cặp đôi còn là sim khá dễ nhớ nên rất được ưa chuộng. Đây là một loại sim số đẹp mà các nhà mạng vinaphone, mobifone, viettel, Vietnamobile, Gmobile, Sfone muốn trao tặng và chúc mừng cho cặp đôi luôn vui vẻ hạnh phúc, gắn kết không thể tách rời nhau như những cặp sim đôi luôn luôn bên nhau.

Người dùng sim số đôi là các số thuộc số phong thủy, sim số đẹp để làm sim đôi cho cặp đôi của mình không những có ý nghĩa trong tình yêu, tình cảm cuộc sống cá nhân mà còn có ý nghĩa trong kinh doanh, sự nghiệp chính vì vậy mà sim số đôi luôn tạo nên đẳng cấp của người chơi các con số mà vẫn không làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng trong tình cảm lứa đôi vui vẻ hạnh phúc.

2. Sim cặp đôi nào là sim dễ nhớ.

Hiện tại trên thị trường có hai loại sim cặp đôi chính. Đầu tiên là sim cặp đôi chứa các dãy số giống nhau ở các vị trí trong dãy số thường có giá thành không quá cao. Loại còn lại là sim căp đôi chứa đuôi là các dãy số phong thủy đẹp ý nghĩa cùng với các chữ số hoàn toàn giống nhau, phù hợp với bản mệnh của người sử dụng. Loại sim này vì giống nhau nên cũng dễ nhớ hơn, vì vậy mà giá thành của nó thường khá cao trên thị trường.

Ví dụ các cặp số điện thoại như 09xx778899 và 09xx778899. Chúng ta có thể thấy được sự giống nhau của các cặp chữ số 7, 8, 9. Dãy chữ số còn trở nên đẹp hơn khi nó được sắp xếp theo thứ tự tiến dần đều, mang hàm ý tương lai của cặp đôi rồi cũng dần dần tốt đẹp, phát triển hơn nữa.

Để sim có thể dễ dàng ghi nhớ hơn, bạn nên lựa chọn các đầu sim 10 chữ số. Đầu số này có tổng các chữ số là chẵn nên khá thuận tiện cho việc ghi nhớ mặt chữ số, nhịp số và cả ý nghĩa của dãy chữ số khi sử dụng. 

3. Ý nghĩa của sim cặp đôi.

Để khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu hạnh phúc bền lâu mà nhân vật chính là bạn, sẽ thật là tuyệt vời nếu bạn dành cho một nửa của mình những cặp sim đôi đẹp. Món quà tuy thật nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa vô cùng, chắc hẳn sẽ khiến đối phương vô cùng hạnh phúc mà vững tin cùng bạn viết tiếp câu chuyện tình yêu tương lai.

Không những vậy, sử dụng sim đôi, đó còn như một lời khẳng định đanh thép đôi bạn khi sinh ra vốn dĩ đã thuộc về nhau. Số trời đã định và không điều gì có thể xóa nhòa lời tuyên bố đó. Đôi bạn như những dãy số mà mình đang sở hữu vậy, luôn sát bên để cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau yêu thương.

Nếu bạn quyết định tặng cho nửa kia của mình sim đôi Viettel, sim đôi Mobifone, sim đôi Vinaphone, chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc bạn tặng các loại sim khác như sim tiến lên, sim thần tài, sim tứ  quý, sim ngũ quý,…

Để sim đôi có thể có giá trị nhất đối với cặp đôi của bạn, trước khia quyết định lựa chọn sim, bạn cần phải tìm hiểu kĩ lưỡng về bản thân cặp đôi của mình. Bởi mỗi một dãy số sim sẽ lại có những ý nghĩa khác nhau, phù hợp với từng bản mệnh, tính phong thủy khác nhau. Có những dãy số hợp với bạn nam nhưng lại không hợp với bạn nữ và ngược lại, thậm chí còn không hợp với cả hai, dẫn tới những khó khăn không đáng có khi sử dụng sim.

Chỉ cần bạn lựa chọn sim tình nhân đôi hợp với cặp đôi của mình, chắc chắn điều đó sẽ có ý nghĩa hơn muôn vàn món quà đắt tiền nhưng vô hồn khác, giúp tình yêu đôi lứa của bạn ngày càng trở nên thăng hoa, bền chặt hơn.

4. Địa chỉ mua sim cặp đôi dễ nhớ 

Làm thế nào để sở hữu cặp đôi sim dễ nhớ? Đây là câu hỏi đơn giản nhưng lại rất khó trả lời của rất nhiều khách hàng hiện nay.

Với mong muốn đem lại yêu thương tới tất cả khách hàng của mình, Chúng tôi từ lâu đã cung cấp các sim cặp đôi dễ nhớ giá rẻ nhất trên thị trường. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được thoải mái lựa chọn những sim cặp đôi ưng ý nhất với mình. Các cặp sim được kiểm tra khắt khe về độ đẹp, tính phong thủy dựa trên các nghiên cứu chuẩn xác và mới nhất chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều điều hữu ích và thoải mái khi sử dụng.

Kho sim của cũng có đủ các sim dễ nhớ đôi của các nhà mạng lớn hiện nay như Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile… hẳn sẽ là nguồn gợi ý vô cùng đắc lựa cho bạn mỗi khi cần tặng quà cho người thân cũng như nửa kia của mình. Đặc biệt, kho sim của chúng tôi được cập nhật liên tục, nhanh chóng cũng sẽ giúp bạn luôn tiếp cận được xu thế mới nhất của thời đại, giúp bạn trở thành một trong những người tiên phong trên thị trường.

Bên cạnh sim đôi, còn cung cấp các sim số đẹp giá rẻ nhất thị trường cùng với các dịch vụ sim số tốt nhất hiện nay. Đôi ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản, chất lượng cao sẽ luôn hướng dẫn và giúp bạn lựa chọn cho mình những chiếc sim dễ nhớ ưng ý và phù hợp nhất với bản thân.

Đại lý của chúng tôi cũng đã được phân bố ở rất nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Quy trình thanh toán và nhận sim cũng vô cùng nhanh gọn và đơn giản. Tất cả đều chỉ để giúp cho việc sở hữu sim của khách hàng trở nên thuận tiện nhất có thể.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét