Hướng dẫn cách mua sim số đẹp đúng cách

Bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu về cách chọn sim số đẹp. Sim số đẹp hiện nay có giá trên thị trường khá cao nên khi mua sim bạn cần tuân thủ theo những nguyên tắc mua sim số đẹp mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây để đảm bảo những quyền lợi liên quan đến sim số đẹp mình sở hữu tốt nhất.

>>>Tham khảo thêm:
Nguyên tắc cơ bản khi mua sim số đẹp

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0965 989939 Giá : 3,900,000      < - > 0976 222332 Giá : 5,000,000
0965.02.9998 Giá : 3,900,000      < - > 0976 222662 Giá : 5,000,000
0965.09.5959 Giá : 3,900,000      < - > 0976 222772 Giá : 5,000,000
0965.09.6996 Giá : 3,900,000      < - > 0976 255868 Giá : 5,000,000
0965.12.8998 Giá : 3,900,000      < - > 0976 332868 Giá : 5,000,000
0965.21.9669 Giá : 3,900,000      < - > 0976 333179 Giá : 5,000,000
0965.2222.36 Giá : 3,900,000      < - > 0976 37 1986 Giá : 5,000,000
0965.54.1368 Giá : 3,900,000      < - > 0976 468768 Giá : 5,000,000
0965.74.2468 Giá : 3,900,000      < - > 0976 522688 Giá : 5,000,000
0965.90.9996 Giá : 3,900,000      < - > 0976 586986 Giá : 5,000,000
0966 50 6788 Giá : 3,900,000      < - > 0976 589222 Giá : 5,000,000
0966 569988 Giá : 3,900,000      < - > 0976 688969 Giá : 5,000,000
0966 600166 Giá : 3,900,000      < - > 0976 862004 Giá : 5,000,000
0966 62 9979 Giá : 3,900,000      < - > 0976 961980 Giá : 5,000,000
0966 631268 Giá : 3,900,000      < - > 0976 977797 Giá : 5,000,000
0966 68 2001 Giá : 3,900,000      < - > 0976.11.22.00 Giá : 5,000,000
0966 692579 Giá : 3,900,000      < - > 0976.24.1989 Giá : 5,000,000
0966 782013 Giá : 3,900,000      < - > 0976.27.1368 Giá : 5,000,000
0966 862002 Giá : 3,900,000      < - > 0976.3.5.7.9.11 Giá : 5,000,000
0966 88 3186 Giá : 3,900,000      < - > 0976.88.1997 Giá : 5,000,000
0966 886379 Giá : 3,900,000      < - > 09760.1111.3 Giá : 5,000,000
0966.05.9779 Giá : 3,900,000      < - > 0977 313979 Giá : 5,000,000
0966.09.08.99 Giá : 3,900,000      < - > 0977 378878 Giá : 5,000,000
0966.18.48.68 Giá : 3,900,000      < - > 0977 379678 Giá : 5,000,000
0966.23.1982 Giá : 3,900,000      < - > 0977 39 1990 Giá : 5,000,000
0966.36.1168 Giá : 3,900,000      < - > 0977 518688 Giá : 5,000,000
0966.39.1984 Giá : 3,900,000      < - > 0977 593168 Giá : 5,000,000
0966.63.69.63 Giá : 3,900,000      < - > 0977 693963 Giá : 5,000,000
0966.80.9779 Giá : 3,900,000      < - > 0977 769669 Giá : 5,000,000
0967 066996 Giá : 3,900,000      < - > 0977 773589 Giá : 5,000,000
0967 125 483 Giá : 3,900,000      < - > 0977 777530 Giá : 5,000,000
0967 148 235 Giá : 3,900,000      < - > 0977 777605 Giá : 5,000,000
0967 199 166 Giá : 3,900,000      < - > 0977 777623 Giá : 5,000,000
0967 251 834 Giá : 3,900,000      < - > 0977 799468 Giá : 5,000,000
0967 253 841 Giá : 3,900,000      < - > 0977 822668 Giá : 5,000,000
0967 318 542 Giá : 3,900,000      < - > 0977 911917 Giá : 5,000,000
0967 386 086 Giá : 3,900,000      < - > 0977 985989 Giá : 5,000,000
0967 399789 Giá : 3,900,000      < - > 0977 997090 Giá : 5,000,000
0967 451 823 Giá : 3,900,000      < - > 0977.39.1984 Giá : 5,000,000
0967 542 813 Giá : 3,900,000      < - > 0977.39.89.39 Giá : 5,000,000
0967 658222 Giá : 3,900,000      < - > 0977.60.1368 Giá : 5,000,000
0967 686 486 Giá : 3,900,000      < - > 0977.85.1995 Giá : 5,000,000
0967 814 523 Giá : 3,900,000      < - > 0977.86.1996 Giá : 5,000,000
0967 823 145 Giá : 3,900,000      < - > 0977.93.1789 Giá : 5,000,000
0967.06 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0978 146555 Giá : 5,000,000
0967.06 99.88 Giá : 3,900,000      < - > 0978 218222 Giá : 5,000,000
0967.12 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0978 281985 Giá : 5,000,000
0967.15.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0978 311168 Giá : 5,000,000
0967.19.1982 Giá : 3,900,000      < - > 0978 379678 Giá : 5,000,000
0967.24.6686 Giá : 3,900,000      < - > 0978 379799 Giá : 5,000,000
0967.29.79.89 Giá : 3,900,000      < - > 0978 381995 Giá : 5,000,000
0967.31.9998 Giá : 3,900,000      < - > 0978 497555 Giá : 5,000,000
0967.33.7939 Giá : 3,900,000      < - > 0978 788885 Giá : 5,000,000
0967.52.1990 Giá : 3,900,000      < - > 0978 870770 Giá : 5,000,000
0967.56.0123 Giá : 3,900,000      < - > 0978 888633 Giá : 5,000,000
0967.56.8998 Giá : 3,900,000      < - > 0978 89 1984 Giá : 5,000,000
0967.66.88.39 Giá : 3,900,000      < - > 0978 939789 Giá : 5,000,000
0967.68.15.68 Giá : 3,900,000      < - > 0978.1000.79 Giá : 5,000,000
0967.86.1968 Giá : 3,900,000      < - > 0978.2.9.1982 Giá : 5,000,000
0967.86.1980 Giá : 3,900,000      < - > 0978.44.88.55 Giá : 5,000,000
0967.99.2004 Giá : 3,900,000      < - > 0978.49.1989 Giá : 5,000,000
0967.99.33.44 Giá : 3,900,000      < - > 0978.55.44.22 Giá : 5,000,000
0968 01 1919 Giá : 3,900,000      < - > 0978.67.1368 Giá : 5,000,000
0968 03 5788 Giá : 3,900,000      < - > 0978.88.11.44 Giá : 5,000,000
0968 068 986 Giá : 3,900,000      < - > 0978.99.33.00 Giá : 5,000,000
0968 254 713 Giá : 3,900,000      < - > 0979 025979 Giá : 5,000,000
0968 286 786 Giá : 3,900,000      < - > 0979 181996 Giá : 5,000,000
0968 296 896 Giá : 3,900,000      < - > 0979 193789 Giá : 5,000,000
0968 345 712 Giá : 3,900,000      < - > 0979 233 455 Giá : 5,000,000
0968 345 721 Giá : 3,900,000      < - > 0979 366660 Giá : 5,000,000
0968 352 714 Giá : 3,900,000      < - > 0979 516022 Giá : 5,000,000
0968 374 251 Giá : 3,900,000      < - > 0979 709686 Giá : 5,000,000
0968 417 532 Giá : 3,900,000      < - > 0979 92 1987 Giá : 5,000,000
0968 427 351 Giá : 3,900,000      < - > 0979 926269 Giá : 5,000,000
0968 514 372 Giá : 3,900,000      < - > 0979 933393 Giá : 5,000,000
0968 527 413 Giá : 3,900,000      < - > 0979 983368 Giá : 5,000,000
0968 534 217 Giá : 3,900,000      < - > 0979.07.11.99 Giá : 5,000,000
0968 574 312 Giá : 3,900,000      < - > 0979.1.4.1992 Giá : 5,000,000
0968 616689 Giá : 3,900,000      < - > 0979.18.78.68 Giá : 5,000,000
0968 631222 Giá : 3,900,000      < - > 0979.22.1997 Giá : 5,000,000
0968 725 341 Giá : 3,900,000      < - > 0979.33.1379 Giá : 5,000,000
0968 751 342 Giá : 3,900,000      < - > 0979.33.1985 Giá : 5,000,000
0968 785222 Giá : 3,900,000      < - > 0979.36.36.56 Giá : 5,000,000
0968 812 968 Giá : 3,900,000      < - > 0979.375.979 Giá : 5,000,000
0968 843789 Giá : 3,900,000      < - > 0979.49.6669 Giá : 5,000,000
0968 858884 Giá : 3,900,000      < - > 0979.51.9889 Giá : 5,000,000
0968 866179 Giá : 3,900,000      < - > 0979.62.1992 Giá : 5,000,000
0968 866379 Giá : 3,900,000      < - > 0979.66.2004 Giá : 5,000,000
0968 929099 Giá : 3,900,000      < - > 0979.68.2004 Giá : 5,000,000
0968 946866 Giá : 3,900,000      < - > 0979.72.75.78 Giá : 5,000,000
0968 95 6939 Giá : 3,900,000      < - > 0979.8808.10 Giá : 5,000,000
0968 959589 Giá : 3,900,000      < - > 0979.93.72.72 Giá : 5,000,000
0968 976779 Giá : 3,900,000      < - > 0979.98.1994 Giá : 5,000,000
0968 983000 Giá : 3,900,000      < - > 0979.98.25.25 Giá : 5,000,000
0968 986665 Giá : 3,900,000      < - > 098 126 8383 Giá : 5,000,000
0968 992099 Giá : 3,900,000      < - > 098 767 1998 Giá : 5,000,000
0968 998000 Giá : 3,900,000      < - > 098 789 2003 Giá : 5,000,000
0968.27.1993 Giá : 3,900,000      < - > 098 804 1998 Giá : 5,000,000
0968.35.1983 Giá : 3,900,000      < - > 098.10.6.1992 Giá : 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu;
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu

Nguyên tắc cơ bản khi mua sim số đẹp

Thú chơi sim số đẹp trở thành niềm đam mê của nhiều người nhưng khi tham gia thú chơi này mà không có những kiến thức nhất định sẽ khiến nảy sinh những vấn đề không đáng có khiến tranh chấp quyền sở hữu hoặc bị lừa mất tiền. Để tránh những trường hợp xấu xảy ra bạn khi mua sim số đẹp bạn cần chú ý tới những vấn đề sau:

1. Chỉ trao tiền khi nhận sim số đẹp

Hiện nay, việc mua sim số đẹp online trở nên phổ biến nhưng bạn cũng sẽ không chắc chắn được về người bán cũng như sim của mình ra sao. Những đơn vị kinh doanh sim số đẹp uy tín sẽ giao sim cho bạn rồi bạn mới phải thanh toán tiền.

2. Chắc chắn về quyền sở hữu sim số đẹp

Nếu mua sim số đẹp từ các đơn vị, cá nhân kinh doanh sim lừa đảo sẽ khiến bạn mua phải sim đã kích hoạt, dùng rồi. Nếu họ cố tình lừa đảo, họ sẽ đăng ký thông tin của họ và gọi đi từ 5-10 cuộc. Khi bạn mua sim còn nguyên kit, họ nhận được tiền, họ có thể đến chi nhánh của các nhà mạng để lấy lại số của bạn dễ dàng.

Tuy nhiên với xu hướng sử dụng sim số đẹp hiện nay rất nhiều sim số đẹp sẽ được kích hoạt sẵn để các đại lý giữ số vì vậy không phải tất cả những đại lý bán sim đã kích hoạt đều là lừa đảo. Dù bạn mua sim chưa kích hoạt hay đã kích hoạt thì trước khi nhận sim bạn phải chắc chắn số sim đó đã được đăng ký thông tin  cá nhân của mình bằng cách gọi điện trực tiếp lên tổng đài CSKH. Ngoài ra với những sim có giá trị lớn bạn nên cùng người đại diện bán sim tới trực tiếp điểm giao dịch để kiểm tra.

3. Thanh toán toàn bộ nợ cước trước khi nhận sim

Trong trường hợp sim số đẹp bạn mua là thuê ba trả sau và đã được sử dụng thì ngoài việc đảm bảo đúng chính chủ thì bạn cũng nên kiểm tra và yêu cầu người bán thanh toán toàn bộ nợ cước tới thời điểm giao nhận sim. 

Lựa chọn địa chỉ mua sim uy tín

Điều quan trọng nhất khi bạn mua sim số đẹp đó là lựa chọn được đỉa chỉ mua sim uy tín. Với một địa chỉ đánh tin cậy tất cả những quy tắc khi mua sim số đẹo không còn là vấn đề.

Với kho sim lớn nhất Việt Nam là địa chỉ uy tín với 7 năm xay dựng và phát triển cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp nhanh nhất. Chúng tôi cam kết bán sim giá rẻ nhất thị trường, 100% sim được đăng ký thông tin chính chủ trước khi bạn nhận sim, giao sim miễn phí trên toàn quốc, nhận sim bạn mới phải thanh toán  tiền.

Với những thông trên đây, Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ sở hữu những sim số đẹp ưng ý như sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,… với giá cả phải chăng và đảm bảo quyền sở hữu của mình tốt nhất.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/mua-sim-so-dep-dung-cach.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét