Những lợi ích mà sim số đẹp mang lại cho người dùng

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim lộc phát những ai nên dùng. Trong bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sim số nào được coi là sim số đẹp!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim;0932338888-0989575575

0972 951980 Giá : 3,900,000      < - > 0982 788388 Giá : 5,000,000
0972 969998 Giá : 3,900,000      < - > 0982 801102 Giá : 5,000,000
0972.08.0606 Giá : 3,900,000      < - > 0982 801868 Giá : 5,000,000
0972.74 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0982 836968 Giá : 5,000,000
0973 161611 Giá : 3,900,000      < - > 0982 839678 Giá : 5,000,000
0973 215 864 Giá : 3,900,000      < - > 0982 866000 Giá : 5,000,000
0973 222662 Giá : 3,900,000      < - > 0982 899189 Giá : 5,000,000
0973 228779 Giá : 3,900,000      < - > 0982 919669 Giá : 5,000,000
0973 229799 Giá : 3,900,000      < - > 0982 999198 Giá : 5,000,000
0973 275222 Giá : 3,900,000      < - > 0982.33.88.44 Giá : 5,000,000
0973 288898 Giá : 3,900,000      < - > 0982.555.879 Giá : 5,000,000
0973 311911 Giá : 3,900,000      < - > 0982.77.33.22 Giá : 5,000,000
0973 337868 Giá : 3,900,000      < - > 0982.88.77.22 Giá : 5,000,000
0973 481 526 Giá : 3,900,000      < - > 0982.99.77.11 Giá : 5,000,000
0973 485789 Giá : 3,900,000      < - > 0983 021995 Giá : 5,000,000
0973 567579 Giá : 3,900,000      < - > 0983 551779 Giá : 5,000,000
0973 600660 Giá : 3,900,000      < - > 0983 555179 Giá : 5,000,000
0973 650222 Giá : 3,900,000      < - > 0983 616 568 Giá : 5,000,000
0973 666681 Giá : 3,900,000      < - > 0983 696839 Giá : 5,000,000
0973 700600 Giá : 3,900,000      < - > 0983 783688 Giá : 5,000,000
0973 717868 Giá : 3,900,000      < - > 0983 831971 Giá : 5,000,000
0973 755789 Giá : 3,900,000      < - > 0983 88 2004 Giá : 5,000,000
0973 793179 Giá : 3,900,000      < - > 0983 989366 Giá : 5,000,000
0973 889996 Giá : 3,900,000      < - > 0983 999515 Giá : 5,000,000
0973 986579 Giá : 3,900,000      < - > 0983.15.1996 Giá : 5,000,000
0973.01 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0983.18.1968 Giá : 5,000,000
0973.06 98.98 Giá : 3,900,000      < - > 0983.22.99.00 Giá : 5,000,000
0973.27.1991 Giá : 3,900,000      < - > 0983.58.1998 Giá : 5,000,000
0973.66.55.79 Giá : 3,900,000      < - > 0983.62.9669 Giá : 5,000,000
0973.77.9669 Giá : 3,900,000      < - > 0983.6666.94 Giá : 5,000,000
0974 222882 Giá : 3,900,000      < - > 0983.67.1996 Giá : 5,000,000
0974 228479 Giá : 3,900,000      < - > 0983.68.2013 Giá : 5,000,000
0974 888179 Giá : 3,900,000      < - > 0983.689.979 Giá : 5,000,000
0974 979279 Giá : 3,900,000      < - > 0983.97.1986 Giá : 5,000,000
0974.33.1987 Giá : 3,900,000      < - > 0984 203777 Giá : 5,000,000
0974.59.1988 Giá : 3,900,000      < - > 0984 336996 Giá : 5,000,000
0974.87.8886 Giá : 3,900,000      < - > 0984 35 1986 Giá : 5,000,000
0975 000268 Giá : 3,900,000      < - > 0984 57 1986 Giá : 5,000,000
0975 113686 Giá : 3,900,000      < - > 0984 75 1986 Giá : 5,000,000
0975 160333 Giá : 3,900,000      < - > 0984 78 1988 Giá : 5,000,000
0975 166996 Giá : 3,900,000      < - > 0984 813939 Giá : 5,000,000
0975 189779 Giá : 3,900,000      < - > 0984 972279 Giá : 5,000,000
0975 225979 Giá : 3,900,000      < - > 0984.11.55.00 Giá : 5,000,000
0975 240222 Giá : 3,900,000      < - > 0984.22.99.11 Giá : 5,000,000
0975 26 83 83 Giá : 3,900,000      < - > 0984.39.1990 Giá : 5,000,000
0975 266979 Giá : 3,900,000      < - > 0984.66.00.33 Giá : 5,000,000
0975 278222 Giá : 3,900,000      < - > 0984.88.11.00 Giá : 5,000,000
0975 286568 Giá : 3,900,000      < - > 0984.88.55.00 Giá : 5,000,000
0975 287286 Giá : 3,900,000      < - > 0984.93.1989 Giá : 5,000,000
0975 318 632 Giá : 3,900,000      < - > 0984.93.6686 Giá : 5,000,000
0975 388998 Giá : 3,900,000      < - > 0984.98.38.68 Giá : 5,000,000
0975 521993 Giá : 3,900,000      < - > 0985 050005 Giá : 5,000,000
0975 558879 Giá : 3,900,000      < - > 0985 099588 Giá : 5,000,000
0975 559368 Giá : 3,900,000      < - > 0985 100368 Giá : 5,000,000
0975 560222 Giá : 3,900,000      < - > 0985 161116 Giá : 5,000,000
0975 570333 Giá : 3,900,000      < - > 0985 268579 Giá : 5,000,000
0975 611115 Giá : 3,900,000      < - > 0985 33 1998 Giá : 5,000,000
0975 687586 Giá : 3,900,000      < - > 0985 399389 Giá : 5,000,000
0975 699986 Giá : 3,900,000      < - > 0985 518568 Giá : 5,000,000
0975 701979 Giá : 3,900,000      < - > 0985 628268 Giá : 5,000,000
0975 732789 Giá : 3,900,000      < - > 0985 639369 Giá : 5,000,000
0975 800600 Giá : 3,900,000      < - > 0985 659559 Giá : 5,000,000
0975 871222 Giá : 3,900,000      < - > 0985 66 77 00 Giá : 5,000,000
0975 871995 Giá : 3,900,000      < - > 0985 77 44 33 Giá : 5,000,000
0975 978222 Giá : 3,900,000      < - > 0985 788578 Giá : 5,000,000
0975 989379 Giá : 3,900,000      < - > 0985 888189 Giá : 5,000,000
0975.06.1996 Giá : 3,900,000      < - > 0985 931983 Giá : 5,000,000
0975.07.1990 Giá : 3,900,000      < - > 0985 982968 Giá : 5,000,000
0975.33.0808 Giá : 3,900,000      < - > 0985 988808 Giá : 5,000,000
0975.38.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0985.71.1989 Giá : 5,000,000
0975.42.1992 Giá : 3,900,000      < - > 0985.77.88.44 Giá : 5,000,000
0975.61.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0985.77.8887 Giá : 5,000,000
0975.91.1996 Giá : 3,900,000      < - > 0985.83.1982 Giá : 5,000,000
0976 111511 Giá : 3,900,000      < - > 0985.89.1984 Giá : 5,000,000
0976 116979 Giá : 3,900,000      < - > 0985.93.1995 Giá : 5,000,000
0976 119339 Giá : 3,900,000      < - > 0985.99.66.00 Giá : 5,000,000
0976 128222 Giá : 3,900,000      < - > 0986 079222 Giá : 5,000,000
0976 215688 Giá : 3,900,000      < - > 0986 186816 Giá : 5,000,000
0976 267898 Giá : 3,900,000      < - > 0986 221779 Giá : 5,000,000
0976 300100 Giá : 3,900,000      < - > 0986 261989 Giá : 5,000,000
0976 324 158 Giá : 3,900,000      < - > 0986 28 1975 Giá : 5,000,000
0976 33 00 77 Giá : 3,900,000      < - > 0986 286998 Giá : 5,000,000
0976 430333 Giá : 3,900,000      < - > 0986 319886 Giá : 5,000,000
0976 431 582 Giá : 3,900,000      < - > 0986 399199 Giá : 5,000,000
0976 452 183 Giá : 3,900,000      < - > 0986 55 00 11 Giá : 5,000,000
0976 476333 Giá : 3,900,000      < - > 0986 603868 Giá : 5,000,000
0976 519688 Giá : 3,900,000      < - > 0986 666097 Giá : 5,000,000
0976 548 312 Giá : 3,900,000      < - > 0986 668595 Giá : 5,000,000
0976 615959 Giá : 3,900,000      < - > 0986 679667 Giá : 5,000,000
0976 666903 Giá : 3,900,000      < - > 0986 680608 Giá : 5,000,000
0976 666973 Giá : 3,900,000      < - > 0986 685856 Giá : 5,000,000
0976 683379 Giá : 3,900,000      < - > 0986 821982 Giá : 5,000,000
0976 701222 Giá : 3,900,000      < - > 0986 858566 Giá : 5,000,000
0976 705222 Giá : 3,900,000      < - > 0986 862829 Giá : 5,000,000
0976 715858 Giá : 3,900,000      < - > 0986 868559 Giá : 5,000,000
0976 720333 Giá : 3,900,000      < - > 0986 88 77 00 Giá : 5,000,000
0976 749333 Giá : 3,900,000      < - > 0986 896000 Giá : 5,000,000
0976 791981 Giá : 3,900,000      < - > 0986 897688 Giá : 5,000,000
0976 883799 Giá : 3,900,000      < - > 0986 996959 Giá : 5,000,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu;
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá từ 1 đến 3 triệu

Những lợi ích mà sim số đẹp mang lại cho người dùng

Khi còn là học sinh sinh viên thì việc sở hữu sim số đẹp không thực sự quá quan trọng nhưng khi đã ra trường và tìm việc hay đã đi làm thì sim số đẹp thực sự vô cùng quan trọng. Sim số đẹp đôi khi phát huy tác dụng mà bạn không ngờ tới chính là sim số đẹp là bí quyết giúp mau chóng được gọi phỏng vấn. Sau đây,Chúng tôi sẽ cùng bạn chia sẻ câu chuyện của một bạn đã từng mua sim số đẹp của chúng tôi và nhờ vậy may mắn hơn trong công việc.

Vào năm 2009, khi tôi còn là một sinh viên thì việc mua sim số đẹp không hề dễ dàng nên tôi đã chọn cho mình một chiếc sim số đẹp giá rẻ để vừa đẹp vừa dễ nhớ trong khi bạn bè dùng những số sim rác rất khó nhớ, thậm chí phải rút điện thoại ra để đọc số điện thoại của mình. Khi ra trường, tôi dễ dàng xin được vào một công ty nhỏ những thu nhập thấp và rồi tôi thực hiện mong muốn làm cho một doanh nghiệp lớn thông qua việc nộp hồ sơ. Lúc đến nộp hồ sơ, tôi thực sự sốc với số lượng lớn ứng viên và trong lòng tôi thầm nghĩ chắc hồ sơ của mình bị loại rồi.

Nhưng thật bất ngờ, khi tôi đã chán nản với việc chờ đợi và đi tìm một công việc khác thì phòng nhân sự công ty đó vào một ngày đẹp trời gọi đến, với những kiến thức được học trong nhà trường, tôi dễ dàng vượt qua cuộc phỏng vấn. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nhưng đến khi ra về thì anh phỏng vấn trực tiếp tôi nói một câu: “Số điện thoại của em đẹp đấy”. Và ngày hôm sau tôi trở thành nhân viên cũng như hưởng mức lương hấp dẫn. Điều này khiến tôi hiểu ra rằng, ngày hôm nay của tôi có được là nhờ sim số đẹp giá rẻ của mình. Chính chiếc sim điện thoại số đẹp giá rẻ đã giúp hồ sơ của tôi được chú ý và có cơ hội vượt qua hàng nghìn hồ sơ sơ loại khác.

Với câu chuyện được chia sẻ trên đây,hi vọng sẽ tiếp tục giúp thêm nhiều bạn nữa tiếp cận gần hơn với nhà tuyển dụng, đem lại những cơ hội việc làm tốt nhất với hàng ngàn sim số đẹp như sim thần tài, sim lộc phát, sim năm sinh,….

Sở hữu chiếc sim số đẹp theo phong cách sang chảnh

Sim số đẹp nào lại được gắn lên mình cái sự sang chảnh đó vậy? Thường thì nhắc dến sự sang chảnh là họ thường nhắc đến các loài hoa bởi sự sang chảnh của các loài hoa là sự sang chảnh của vẻ đẹp và trong sim số đẹp thì các sim tam hoa được coi là những chiếc sim số đẹp vô cùng sang chảnh. Sim tam hoa sang chảnh ở sự gắn kết các con số lại với  nhau. Sim tam hoa sang chảnh khi mà chính các con số tạo lên những bông hoa thơm ngát.

Bởi vậy mà những chiếc sim tam hoa này chỉ cần nhắc đến đã nghe và nhìn thấy được cái vẻ đẹp tuyệt vời ẩn giật ở sâu bên trong từng chiếc sim tam hoa đó. Bạn sẽ chẳng thể tìm kiếm được một sự sang chảnh nào trong những chiếc sim số đẹp đó.

Cho nên nếu như bạn muốn sở hữu được chiếc sim tam hoa đó ngay lập tức thì hãy đến với chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những chiếc sim tam hoa ở mọi nhà cung cấp mạng ở bất kỳ con số nào hiện nay như Viettel, Mobifone, Vinaphone...

Lựa chọn năm sinh theo phong cách riêng của bạn

Đối với người chúng ta thì có một ngày tháng năm mà chắc hẳn cả đời họ cũng sẽ không bao giờ quên được đó là ngày tháng năm sinh của họ. Bởi đấy là ngày mà họ có mặt ở trên trái đất này, đó là ngày đánh dấu sự ra đời của họ. Bạn có thể quên được ngày bạn nhập học và ngày bạn tốt nghiệp nhưng bạn chẳng bao giờ có thể quên được ngày tháng năm sinh của chính bạn. Bởi vậy mà có một thứ giúp bạn càng không thể nào quên được ngày tháng năm sinh của bạn đó là sim ngày tháng năm sinh đây được coi là chiếc sim số đẹp ghi dấu mốc quan trọng trong đời của bạn.

Sim ngày tháng năm sinh không chỉ có một ý nghĩa đơn giản là để cho mọi người và bạn nhớ ngày tháng năm sinh của bạn. Mà chiếc sim ngày tháng năm sinh này con nhắc cho bạn nhớ sự mang nặng đẻ đau và sự hy sinh cao cả của một người mẹ giành tất cả cho đứa con thân yêu của họ. Đấy là nhắc nhở cho bạn biết ơn những đức sinh thành cho bạn. Sim năm sinh cũng là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai đang dần quên đi cái đức sinh thành đó. Sim năm sinh có giá trị không hề kém so với sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,...

Sở hữu sim ngày tháng năm sinh của bạn là bạn thầm nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng ngày tháng năm nay là ngáy tháng năm sinh của bạn. Ngày mà một sinh linh bé nhỏ được chào đời. Bởi vậy mà hãy đến với chúng tôi để sở hữu ngay cho chính bạn chiếc sim

Nhiều người yêu thích thú chơi sim số đẹp có thói quen lên mạng hàng ngày tìm sim phong thủy dù nhiều khi chưa có nhu cầu. Là đơn vị kinh doanh sim phong thủy lâu năm, Sim Vip Hà Nội khuyên bạn khi chọn mua sim phong thủy thì nên tìm hiểu kỹ về dãy số theo ngũ hành và quẻ dịch. Nếu thấy quá phức tạp, bạn có thể nhờ nhân viên bán hàng tư vấn thêm để hiểu cho chính xác, đem lại những lợi ích tốt nhất cho chủ sở hữu. 4 lời khuyên hữu ích khi mua sim phong thủy mà bạn cần ghi nhớ là:

4 lời khuyên hữu ích khi chọn mua sim phong thủy
Đầu tiên là ngũ hành của dãy số không thể xác định được chính xác bằng quan sát thông thường. Bởi ngoài xét số cuối thì những con số còn lai có trong dãy số của sim số đẹp có thể khiến hành của sim phong thủy thay đổi.

Thứ 2, nhiều website không kết luận Tốt hay Xấu hoặc đưa ra ngũ hành tương sinh hay tương khắc mà chỉ nói chung chung vì mục đích kinh doanh của họ.

Thứ 3,  xác định kỹ để đảm bảo phù hợp để hành tương sinh.

Cuối cùng là bạn nên chọn sim trả sau vì kho số nhiều hơn, nên tìm được sim phong thủy hợp cung mệnh tin cậy và dễ dàng hơn.

Để việc mua sim phong thủy dễ hơn với những sim số đẹp như sim thần tài, sim lộc phát, sim tam hoa,… bạn hãy lựa chọn sở hữu những sim số đẹp hàng đầu với giá cả phải chăng nhất. Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công. ngày tháng sinh mà bạn đang hằng mong ước.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/loi-ich-sim-so-dep-mang-lai.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét