Ưu đãi từ gói cước trả sau Vip của Viettel

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về sim năm sinh 2001 hợp phong thủy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về gói cước trả sau Vip của Viettel dành cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp và doanh nhân sử dụng thuê bao trả sau.

>>>Tham khảo thêm;

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0962.77.00.11 Giá : 3,800,000      < - > 0969 565866 Giá : 5,170,000
0962.77.55.11 Giá : 3,800,000      < - > 0969 569222 Giá : 5,170,000
0963 001008 Giá : 3,800,000      < - > 0969 639668 Giá : 5,170,000
0963 102868 Giá : 3,800,000      < - > 0969 965695 Giá : 5,170,000
0963 122 678 Giá : 3,800,000      < - > 0969 966909 Giá : 5,170,000
0963 396 393 Giá : 3,800,000      < - > 0969 999426 Giá : 5,170,000
0963 398168 Giá : 3,800,000      < - > 0969.69.69.41 Giá : 5,170,000
0963 557986 Giá : 3,800,000      < - > 0969.82.8338 Giá : 5,170,000
0963 879679 Giá : 3,800,000      < - > 0971 111929 Giá : 5,170,000
0963 911688 Giá : 3,800,000      < - > 0971 111959 Giá : 5,170,000
0963 98 98 96 Giá : 3,800,000      < - > 0971 331993 Giá : 5,170,000
0963.22.77.00 Giá : 3,800,000      < - > 0971 771988 Giá : 5,170,000
0963.26.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0971 862868 Giá : 5,170,000
0963.26.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0971.08.08.78 Giá : 5,170,000
0963.32.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0971.88.68.79 Giá : 5,170,000
0963.32.1996 Giá : 3,800,000      < - > 0972.28.28.38 Giá : 5,170,000
0963.34.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0973 004404 Giá : 5,170,000
0963.55.00.22 Giá : 3,800,000      < - > 0973 040444 Giá : 5,170,000
0963.62.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0973 586588 Giá : 5,170,000
0963.66.00.11 Giá : 3,800,000      < - > 0973 879222 Giá : 5,170,000
0963.76.2000 Giá : 3,800,000      < - > 0973 979866 Giá : 5,170,000
0963.77.00.66 Giá : 3,800,000      < - > 0973 993678 Giá : 5,170,000
0963.87.1789 Giá : 3,800,000      < - > 0973.73.73.84 Giá : 5,170,000
0963.92.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0974.79.1102 Giá : 5,170,000
0964 041989 Giá : 3,800,000      < - > 0975 659998 Giá : 5,170,000
0964 109876 Giá : 3,800,000      < - > 0976 279222 Giá : 5,170,000
0964 868639 Giá : 3,800,000      < - > 0976.27.8688 Giá : 5,170,000
0964 883377 Giá : 3,800,000      < - > 0976.95.8688 Giá : 5,170,000
0964 90 8886 Giá : 3,800,000      < - > 0976.99.2001 Giá : 5,170,000
0964 939678 Giá : 3,800,000      < - > 0977 775898 Giá : 5,170,000
0964.37.1988 Giá : 3,800,000      < - > 0977 777835 Giá : 5,170,000
0964.37.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0977 777932 Giá : 5,170,000
0964.63.83.83 Giá : 3,800,000      < - > 0977 777951 Giá : 5,170,000
0964.69.1988 Giá : 3,800,000      < - > 0977 891668 Giá : 5,170,000
0964.92.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0977.82.86.89 Giá : 5,170,000
0964.93.8989 Giá : 3,800,000      < - > 0978 117811 Giá : 5,170,000
0965 08 3388 Giá : 3,800,000      < - > 0978 239222 Giá : 5,170,000
0965 111183 Giá : 3,800,000      < - > 0978 579222 Giá : 5,170,000
0965 219777 Giá : 3,800,000      < - > 0978 871982 Giá : 5,170,000
0965 333179 Giá : 3,800,000      < - > 0978 888561 Giá : 5,170,000
0965 344333 Giá : 3,800,000      < - > 0978 888651 Giá : 5,170,000
0965 509996 Giá : 3,800,000      < - > 0979 686444 Giá : 5,170,000
0965 63 1818 Giá : 3,800,000      < - > 0979 707009 Giá : 5,170,000
0965 666598 Giá : 3,800,000      < - > 0979.09.7707 Giá : 5,170,000
0965 8 5 1968 Giá : 3,800,000      < - > 0979.13.1988 Giá : 5,170,000
0965 900686 Giá : 3,800,000      < - > 0981 068106 Giá : 5,170,000
0965 933789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 106866 Giá : 5,170,000
0965 994789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 111004 Giá : 5,170,000
0965.08.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0981 111877 Giá : 5,170,000
0965.24.1368 Giá : 3,800,000      < - > 0981 111878 Giá : 5,170,000
0965.34.1368 Giá : 3,800,000      < - > 0981 111880 Giá : 5,170,000
0965.34.1990 Giá : 3,800,000      < - > 0981 239678 Giá : 5,170,000
0965.46.3838 Giá : 3,800,000      < - > 0981 241368 Giá : 5,170,000
0965.584.789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 245688 Giá : 5,170,000
0965.694.789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 293789 Giá : 5,170,000
0965.7.3.1994  Giá : 3,800,000      < - > 0981 296866 Giá : 5,170,000
0965.75.75.65 Giá : 3,800,000      < - > 0981 331688 Giá : 5,170,000
0965.76.68.79 Giá : 3,800,000      < - > 0981 369669 Giá : 5,170,000
09655 24789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 369688 Giá : 5,170,000
0966 108789 Giá : 3,800,000      < - > 0981 369869 Giá : 5,170,000
0966 177688 Giá : 3,800,000      < - > 0981 369969 Giá : 5,170,000
0966 239139 Giá : 3,800,000      < - > 0981 369979 Giá : 5,170,000
0966 355968 Giá : 3,800,000      < - > 0981 378137 Giá : 5,170,000
0966 498898 Giá : 3,800,000      < - > 0981 389589 Giá : 5,170,000
0966 588 689 Giá : 3,800,000      < - > 0981 585589 Giá : 5,170,000
0966 652002 Giá : 3,800,000      < - > 0981 839222 Giá : 5,170,000
0966 661068 Giá : 3,800,000      < - > 0981 851992 Giá : 5,170,000
0966 665896 Giá : 3,800,000      < - > 0981 911997 Giá : 5,170,000
0966 880800 Giá : 3,800,000      < - > 0981 968779 Giá : 5,170,000
0966 986 983 Giá : 3,800,000      < - > 0981 979678 Giá : 5,170,000
0966.07.4078 Giá : 3,800,000      < - > 0981 986779 Giá : 5,170,000
0966.18.38.78 Giá : 3,800,000      < - > 0981.19.20.21 Giá : 5,170,000
0966.19.39.68 Giá : 3,800,000      < - > 0981.80.80.89 Giá : 5,170,000
0966.23.1987 Giá : 3,800,000      < - > 0981.81.81.14 Giá : 5,170,000
0966.29.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0981.85.85.99 Giá : 5,170,000
0966.31.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0981.86.3789 Giá : 5,170,000
0966.31.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0981.88.86.83 Giá : 5,170,000
0966.44.1997 Giá : 3,800,000      < - > 0981.93.93.97 Giá : 5,170,000
0966.97.3986 Giá : 3,800,000      < - > 0982 333996 Giá : 5,170,000
0967 222245 Giá : 3,800,000      < - > 0982 555186 Giá : 5,170,000
0967 341981 Giá : 3,800,000      < - > 0982 569998 Giá : 5,170,000
0967 451980 Giá : 3,800,000      < - > 0982 798898 Giá : 5,170,000
0967 611981 Giá : 3,800,000      < - > 0982 898909 Giá : 5,170,000
0967 656779 Giá : 3,800,000      < - > 0982.19.6866 Giá : 5,170,000
0967 772002 Giá : 3,800,000      < - > 0982.91.91.19 Giá : 5,170,000
0967 899697 Giá : 3,800,000      < - > 0982.99.90.90 Giá : 5,170,000
0967 948886 Giá : 3,800,000      < - > 0983 018301 Giá : 5,170,000
0967.08.4789 Giá : 3,800,000      < - > 0983 845668 Giá : 5,170,000
0967.59.3688 Giá : 3,800,000      < - > 0983 877887 Giá : 5,170,000
0967.64.1368 Giá : 3,800,000      < - > 0983 996588 Giá : 5,170,000
0967.66.00.22 Giá : 3,800,000      < - > 0983.6789.59 Giá : 5,170,000
0967.71.1994 Giá : 3,800,000      < - > 0983.80.80.82 Giá : 5,170,000
0967.79.1998 Giá : 3,800,000      < - > 0983.98.1982 Giá : 5,170,000
0968 109789 Giá : 3,800,000      < - > 0983.98.98.28 Giá : 5,170,000
0968 134789 Giá : 3,800,000      < - > 0984.84.84.47 Giá : 5,170,000
0968 657 567 Giá : 3,800,000      < - > 0984.84.84.50 Giá : 5,170,000
0968 66 2008 Giá : 3,800,000      < - > 0985 488548 Giá : 5,170,000
0968 699598 Giá : 3,800,000      < - > 0985 589895 Giá : 5,170,000
0968 792286 Giá : 3,800,000      < - > 0985 658586 Giá : 5,170,000
0968 882168 Giá : 3,800,000      < - > 0985 845668 Giá : 5,170,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim số đẹp giá rẻ

Giới thiệu gói cước Vip của Viettel

Hiện nay nhà mạng Viettel đã tung ra thị trường rát nhiều những gói cước trả sau dành cho những khách hàng có nhu cầu gọi thoại cao trong đó có gói cước trả sau Vip Viettel.

Gói cước được Viettel đưa ra với nhiều ưu đãi vô cùng đặc biệt áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu sử dụng cao. Thông thường, đối tượng sử dụng gói cước này là những khách hàng có thu nhập rất cao.

Các ưu đãi của gói cước Vip Viettel

1. Lợi ích khi sử dụng gói cước
 • Đăng ký hạn mức Roaming dưới 5.000.000 đồng sẽ được miễn phí đặt cọc;
 • Đăng ký hay chuyển đổi gói cước sẽ được cài đặt mặc định các giá trị gia tăng;
 • Hoãn thời gian chặn gói cước;
 • Mỗi tháng miễn phí 200 phút gọi;
 • Mỗi tháng miễn phí 100 tin nhắn;
 • Miễn phí cuộc gọi nhỡ MCA;
 • Được hưởng gói cước data 3G đặc biệt DVIP với cước phí tháng là 0 đồng, mỗi tháng tặng 300MB, cước phí là 25 đ/50KB vượt dung lượng.
2. Tính năng nhập nhóm Family

Family là gói cước thuê bao trả sau áp dụng cho nhóm các thành viên trong gia đình để gọi điện hay nhắn tin rẻ hơn.

Ưu điểm của nhóm:
 • Miễn phí 200 phút gọi đầu tiên gọi trong nước;
 • Đối với lưu lượng lớn hơn 200 phút:
 • Cước gọi trong nhóm: 495 đ/phút;
 • Cước gọi trong mạng: 790 đ/phút;
 • Cước gọi ngoài mạng: 890 đ/phút/
Quy định về thời gian sử dụng:

+ Cuối tháng sẽ tính cước và thông báo qua SMS, Email, thư cước gửi đến địa chỉ khách hàng đăng ký;

+ Qúa thời hạn đăng ký thanh toán, thuê bao bị khóa 2 chiều và được giữ trong 30 ngày. Sau 30 ngày không thanh toán sẽ bị thu hồi.

Với gói cước trên hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa cho các bạn. Chúc các bạn chọn được gói cước phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của mình.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/goi-cuoc-tra-sau-vip-viettel.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét