Danh sách các gói cước nhà mạng Viettel

Bài trước chúng tôi đã giới thiệu các bạn các gói cước nhà mạng Mobifone. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn các gói cước nhà mạng Viettel nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0868.868.366 Giá : 3,800,000      < - > 0966 128168 Giá : 5,000,000
0868.868.266 Giá : 3,800,000      < - > 0966 139399 Giá : 5,000,000
0868.868.166 Giá : 3,800,000      < - > 0966 206620 Giá : 5,000,000
0868.866.368 Giá : 3,800,000      < - > 0966 218318 Giá : 5,000,000
0868.85.1102 Giá : 3,800,000      < - > 0966 221779 Giá : 5,000,000
0868.836.866 Giá : 3,800,000      < - > 0966 222099 Giá : 5,000,000
0868.726.668 Giá : 3,800,000      < - > 0966 246379 Giá : 5,000,000
0868.71.1986 Giá : 3,800,000      < - > 0966 255979 Giá : 5,000,000
0868.689.959 Giá : 3,800,000      < - > 0966 283289 Giá : 5,000,000
0868.686.966 Giá : 3,800,000      < - > 0966 285258 Giá : 5,000,000
0868.67.1102 Giá : 3,800,000      < - > 0966 285289 Giá : 5,000,000
0868.655.368 Giá : 3,800,000      < - > 0966 333996 Giá : 5,000,000
0868.63.1992 Giá : 3,800,000      < - > 0966 339986 Giá : 5,000,000
0868.61.1979 Giá : 3,800,000      < - > 0966 356679 Giá : 5,000,000
0868.56.1990 Giá : 3,800,000      < - > 0966 456345 Giá : 5,000,000
0868.51.1987 Giá : 3,800,000      < - > 0966 561997 Giá : 5,000,000
0868.393.966 Giá : 3,800,000      < - > 0966 579699 Giá : 5,000,000
0868.37.1368 Giá : 3,800,000      < - > 0966 582528 Giá : 5,000,000
0868.366.166 Giá : 3,800,000      < - > 0966 670679 Giá : 5,000,000
0868.365.866 Giá : 3,800,000      < - > 0966 746668 Giá : 5,000,000
0868.365.568 Giá : 3,800,000      < - > 0966 761969 Giá : 5,000,000
0868.365.166 Giá : 3,800,000      < - > 0966 769989 Giá : 5,000,000
0868.36.3993 Giá : 3,800,000      < - > 0966 786869 Giá : 5,000,000
0868.35.8338 Giá : 3,800,000      < - > 0966 858883 Giá : 5,000,000
0868.345.556 Giá : 3,800,000      < - > 0966 880989 Giá : 5,000,000
0868.3322.86 Giá : 3,800,000      < - > 0966 916693 Giá : 5,000,000
0868.29.2882 Giá : 3,800,000      < - > 0966 962008 Giá : 5,000,000
0868.28.1993 Giá : 3,800,000      < - > 0966 966980 Giá : 5,000,000
0868.26.8558 Giá : 3,800,000      < - > 0966 966981 Giá : 5,000,000
0868.26.3883 Giá : 3,800,000      < - > 0966 98 1983 Giá : 5,000,000
0868.26.2882 Giá : 3,800,000      < - > 0966 98 2929 Giá : 5,000,000
0868.25.8338 Giá : 3,800,000      < - > 0966 988987 Giá : 5,000,000
0868.23.3883 Giá : 3,800,000      < - > 0966.070.868 Giá : 5,000,000
0868.222.866 Giá : 3,800,000      < - > 0966.08.08.98 Giá : 5,000,000
0868.18.3968 Giá : 3,800,000      < - > 0966.12.9779 Giá : 5,000,000
0868.18.38.99 Giá : 3,800,000      < - > 0966.15.1994 Giá : 5,000,000
0868.18.38.86 Giá : 3,800,000      < - > 0966.2.4.1990 Giá : 5,000,000
0868.16.2268 Giá : 3,800,000      < - > 0966.23.23.79 Giá : 5,000,000
0868.16.16.56 Giá : 3,800,000      < - > 0966.36.38.79 Giá : 5,000,000
0868.12.9669 Giá : 3,800,000      < - > 0966.38.1985 Giá : 5,000,000
0868.111.866 Giá : 3,800,000      < - > 0966.38.88.28 Giá : 5,000,000
0868.11.2662 Giá : 3,800,000      < - > 0966.39.1980 Giá : 5,000,000
0868 986 389 Giá : 3,800,000      < - > 0966.39.1981 Giá : 5,000,000
0868 929567 Giá : 3,800,000      < - > 0966.58.2568 Giá : 5,000,000
0868 919992 Giá : 3,800,000      < - > 0966.60.1990 Giá : 5,000,000
0868 906866 Giá : 3,800,000      < - > 0966.76.1985 Giá : 5,000,000
0868 900678 Giá : 3,800,000      < - > 0966.76.1992 Giá : 5,000,000
0868 899679 Giá : 3,800,000      < - > 0966.82.7986 Giá : 5,000,000
0868 886966 Giá : 3,800,000      < - > 0966.98.1987 Giá : 5,000,000
0868 886 136 Giá : 3,800,000      < - > 09660 88838 Giá : 5,000,000
0868 877222 Giá : 3,800,000      < - > 096666.42.86 Giá : 5,000,000
0868 869939 Giá : 3,800,000      < - > 0967 017779 Giá : 5,000,000
0868 867778 Giá : 3,800,000      < - > 0967 078222 Giá : 5,000,000
0868 862002 Giá : 3,800,000      < - > 0967 389386 Giá : 5,000,000
0868 839996 Giá : 3,800,000      < - > 0967 633969 Giá : 5,000,000
0868 839399 Giá : 3,800,000      < - > 0967 634579 Giá : 5,000,000
0868 83 1686 Giá : 3,800,000      < - > 0967 667688 Giá : 5,000,000
0868 811990 Giá : 3,800,000      < - > 0967 679986 Giá : 5,000,000
0868 718333 Giá : 3,800,000      < - > 0967 757688 Giá : 5,000,000
0868 688848 Giá : 3,800,000      < - > 0967 765775 Giá : 5,000,000
0868 688566 Giá : 3,800,000      < - > 0967 775668 Giá : 5,000,000
0868 682992 Giá : 3,800,000      < - > 0967 868399 Giá : 5,000,000
0868 681936 Giá : 3,800,000      < - > 0967 885889 Giá : 5,000,000
0868 681932 Giá : 3,800,000      < - > 0967 886798 Giá : 5,000,000
0868 681931 Giá : 3,800,000      < - > 0967 890968 Giá : 5,000,000
0868 667868 Giá : 3,800,000      < - > 0967 896189 Giá : 5,000,000
0868 666368 Giá : 3,800,000      < - > 0967 897654 Giá : 5,000,000
0868 665866 Giá : 3,800,000      < - > 0967 897699 Giá : 5,000,000
0868 664789 Giá : 3,800,000      < - > 0967 898385 Giá : 5,000,000
0868 655586 Giá : 3,800,000      < - > 0967 898599 Giá : 5,000,000
0868 638399 Giá : 3,800,000      < - > 0967 928938 Giá : 5,000,000
0868 627779 Giá : 3,800,000      < - > 0967 972979 Giá : 5,000,000
0868 612688 Giá : 3,800,000      < - > 0967 979788 Giá : 5,000,000
0868 607779 Giá : 3,800,000      < - > 0967.22.1989 Giá : 5,000,000
0868 601289 Giá : 3,800,000      < - > 0967.25.1989 Giá : 5,000,000
0868 593 693 Giá : 3,800,000      < - > 0967.29.8688 Giá : 5,000,000
0868 583686 Giá : 3,800,000      < - > 0967.35.7779 Giá : 5,000,000
0868 578789 Giá : 3,800,000      < - > 0967.6666.83 Giá : 5,000,000
0868 558655 Giá : 3,800,000      < - > 0967.68.68.08 Giá : 5,000,000
0868 517789 Giá : 3,800,000      < - > 0967.83.82.88 Giá : 5,000,000
0868 447779 Giá : 3,800,000      < - > 0967.86.1983 Giá : 5,000,000
0868 427779 Giá : 3,800,000      < - > 0967.88.55.22 Giá : 5,000,000
0868 388818 Giá : 3,800,000      < - > 0967.8888.21 Giá : 5,000,000
0868 385789 Giá : 3,800,000      < - > 0967.93.9889 Giá : 5,000,000
0868 378789 Giá : 3,800,000      < - > 0968 111339 Giá : 5,000,000
0868 368898 Giá : 3,800,000      < - > 0968 179368 Giá : 5,000,000
0868 366698 Giá : 3,800,000      < - > 0968 212123 Giá : 5,000,000
0868 366599 Giá : 3,800,000      < - > 0968 247986 Giá : 5,000,000
0868 365939 Giá : 3,800,000      < - > 0968 262838 Giá : 5,000,000
0868 365539 Giá : 3,800,000      < - > 0968 283339 Giá : 5,000,000
0868 365339 Giá : 3,800,000      < - > 0968 289886 Giá : 5,000,000
0868 355789 Giá : 3,800,000      < - > 0968 311 789 Giá : 5,000,000
0868 347779 Giá : 3,800,000      < - > 0968 386996 Giá : 5,000,000
0868 322239 Giá : 3,800,000      < - > 0968 391868 Giá : 5,000,000
0868 297988 Giá : 3,800,000      < - > 0968 468386 Giá : 5,000,000
0868 293969 Giá : 3,800,000      < - > 0968 500868 Giá : 5,000,000
0868 292168 Giá : 3,800,000      < - > 0968 552662 Giá : 5,000,000
0868 288818 Giá : 3,800,000      < - > 0968 552789 Giá : 5,000,000
0868 288088 Giá : 3,800,000      < - > 0968 606806 Giá : 5,000,000
0868 28 38 99 Giá : 3,800,000      < - > 0968 616966 Giá : 5,000,000

>>.Xem thêm video hướng dẫn chọn sim Viettel giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Viettel giá rẻ

Gói cước Economy của Viettel 

Gói cước Economy của Viettel là gói cước trả trước đơn giản với cước thoại thấp, phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng. Sử dụng gói cước Economy ngay hôm nay để được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ nhà mạng Viettel.

Thông tin gói cước Economy của Viettel

Gói cước Economy của Viettel được áp dụng cho thuê bao trả trước với những ưu điểm nổi trội chính là đơn giản, dễ sử dụng và vô cùng thuận tiện. Trừ các gói cước đặc biệt áp dụng cho đối tượng học sinh, sinh viên thì gói Economy có cước thoại thấp hơn so với các gói cước trả trước khác. Gói Economy chuyên dành cho các thuê bao sử dụng dưới 150.000 đ/tháng.

Lợi ích sử dụng gói cước:
 • Không cần ký hợp đồng thuê bao
 • Không có thuê bao tháng, dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu
 • Không cước phí tháng
 • Cước gọi thấp
 • Sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào
Điều kiện đăng ký:

Sim Viettel trả trước còn hoạt động 2 chiều, còn tài khoản. Lưu ý: Viettel chưa hỗ trợ chuyển từ gói cước Economy sang gói cước Happy Zone.

Thời hạn sử dụng gói cước Economy của Viettel
 • Tùy theo mệnh giá thẻ nạp
 • Thuê bao bị khóa 1 chiều khi hết hạn sử dụng, thời gian chờ nạp thẻ là 10 ngày
 • Thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều sau 10 ngày, thời gian chờ là 30 ngày. Sau thời gian này, Viettel sẽ thu hồi số
 • Đặc biệt, thời gian chờ nạp của gói Economy Extra là 7 ngày sau khi bị khóa 1 chiều, sau đó sẽ bị khóa 2 chiều, sau 3 ngày thuê bao sẽ bị thu hồi
Phương thức tính cước:
 • Theo block 6s+1
 • Tính cước ngay từ giây đầu tiên
 • Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây
 • Tính cước block 01 giây kể từ giây thứ 7
 • Khách hàng dùng sim Viettel sau khi đăng ký thông tin và kích hoạt có thể sử dụng được ngay các dịch vụ cơ bản của Viettel, bao gồm: Thoại, SMS và Data
Cách chuyển đổi gói cước Economy của Viettel
 • Soạn: [Tên gói cước muốn chuyển sang] gửi 195
 • Sau khi gửi tin, khách hàng sẽ nhận được 1 tin nhắn yêu cầu xác nhận, soạn YES để đồng ý sử dụng gói cước hoặc NO để hủy bỏ yêu cầu.
Điều kiện:
 • Thuê bao đang ở trạng thái hoạt động cả 02 chiều
 • Tài khoản của khách hàng phải còn tiền (>=1 đồng)
Hy vọng với những thông tin trên đây về gói cước Economy của Viettel sẽ hữu ích cho quý khách hàng.

Gói cước Basic+ của Viettel

Gói cước Basic+ của Viettel là gói cước trả sau cho sim Viettel, những khách hàng sử dụng đơn lẻ, không theo nhóm.

Đối tượng sử dụng gói cước Basic Viettel: Tất cả những khách hàng đang sử dụng sim Viettel là sim trả sau, có mức cước sử dụng tối thiểu 150.000 đồng/ tháng. Gói cước này rất phù hợp với những người thường xuyên liên lạc trong công việc.

Lợi ích của gói cước:
 • Thời điểm tính cước phí và thanh toán vào cuối tháng;
 • Cước  phí gọi thấp;
 • Hỗ trợ sử dụng các dịch vụ chăm sóc khách hàng và dịch vụ gia tăng tốt nhất;
 • Áp dụng nhiều hình thức thanh toán: qua ngân hàng, qua Pay 199 và qua nhân viên Viettel thu tại nhà;
 • Tích điểm nhận quà tặng.
Cách đăng ký gói cước Basic+ Viettel:

Khác với những gói cước khác của nhà mạng Viettel, gói cước Basic Viettel không phải đăng ký qua tin nhắn hoặc những thao tác trên di động, để sử dụng gói cước khách hàng mang chứng minh thư nhân dân (CMTNN) và hộ khẩu nằm trên địa bàn tỉnh đăng ký hòa mạng hoặc sổ tạm trú tỉnh/thành phố nơi hòa mạng (cả hai đều bao gồm bản gốc + bản sao) đến trung tâm Viettel gần nhất để đăng ký dịch vụ.

Quy định thời gian sử dụng:

Nếu cuối tháng, thuê bao để quá hạn thanh toán sẽ bị chặn hai chiều với thời gian chặn là 30 ngày.
Sau 30 ngày thuê bao không thanh toán, số sẽ bị thu hồi về kho số.

Gói cước Corporate - gói cước trả sau của Viettel 

Gói cước Corporate - gói cước trả sau của Viettel được các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng rất nhiều, gói cước Corporate giúp cho các doanh nghiệp quản lý hướng gọi cũng như mức sử dụng của tất cả các thành viên trong nhóm một cách dễ dàng.

Thông tin gói cước Corporate của Viettel

Gói cước Corporate là gói cước mà Viettel áp dụng cho đối tượng là các doanh nghiệp hoặc tổ chức dùng gói cước trả sau có ít nhất 5 thuê bao trong nhóm. Gói cước Corporate được đổi từ gói cước VPN.

Đặc điểm gói cước:
 • Tạo kế nối giữa các thành viên trong doanh nghiệp một cách lâu dài với cước gọi nội nhóm giá rẻ.
 • Nếu đăng ký dịch vụ trước, khách hàng có thể thanh toán cước tất cả trong một hóa đơn.
 • Dựa trên số lượng thành viên sẽ có mức chiết khấu cao.
 • Cước phí gọi nhóm là 495 đ/phút.
 • Áp dụng chế độ chăm sóc khách hàng doanh nghiệp.
 • Cước phí của tất cả thành viên trong nhóm sẽ được tổng kết lại vào cuối tháng và gửi đến công ty đăng ký nhóm thuê bao.
 • Chiết khấu 6% cho tổng hóa đơn với nhóm có 5-29 thành viên. Chiết khấu 10% nếu nhóm có trên 30 thành viên.
 • Miễn phí cuộc gọi từ chủ nhóm đến các thành viên trong nhóm.
 • Công ty sẽ là chủ thuê bao đăng ký nhóm, các thành viên khác có thể là cá nhân hoặc công ty.
Quy định thời gian sử dụng:

Thời điểm tính cước vào cuối tháng và thông báo đến khách hàng qua SMS, Email hay nhân viên đến thu cước tại nhà tùy theo cách mà khách hàng đăng ký.
Nếu quá hạn thanh toán, sim Viettel bị khóa 2 chiều trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày mà thuê bao chưa thanh toán sẽ bị thu hồi.

Phương thức tính cước:
 • Theo block 6s+1
 • Tính cước ngay từ giây đầu tiên;
 • Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây;
 • Tính cước block 01 giây kể từ giây thứ 7.
Gói cước Corporate của Viettel sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho mảng kinh doanh, chăm sóc khách hàng của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Chúc các bạn sử dụng dịch vụ vui vẻ!

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/goi-cuoc-nha-mang-viettel.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét