Dịch vụ nhạc chờ Viettel IMUZIK giúp cuộc gọi trở nên thú vị hơn

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ nhạc chờ Viettel IMUZIK, cách xóa nhạc chờ

Dịch vụ nhạc chờ Viettel mà một trong những dịch vụ được khách hàng yêu thích và sử dụng nhiều nhất trong các dịch vụ của nhà mạng Viettel hiện nay.Vậy cách thức đăng ký dịch vụ nhạc chờ Viettel như thế nào và muốn được tư vấn về các thắc mắc liên quan đến dịch vụ Viettel thì liên hệ số trung tâm tin nhắn Viettel nào? 
Hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi trên và đưa ra thông tin về dịch vụ của nhà mạng Viettel như dịch vụ nhạc chờ Viettel, và danh sách đầu số tổng đài số trung tâm tin nhắn Viettel  để bạn đọc được hiểu rõ hơn thông qua bài viết dưới đây.

Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0869 969789 Giá : 4,200,000 0982 283386 Giá : 4,400,000
0869 335789 Giá : 4,200,000 0983.64.1988 Giá : 4,400,000
0869 222282 Giá : 4,200,000 0985.99.33.22 Giá : 4,400,000
0868 883898 Giá : 4,200,000 0988 163993 Giá : 4,400,000
0868 869559 Giá : 4,200,000 0988.46.1994 Giá : 4,400,000
0868 831993 Giá : 4,200,000 0988.97.1982 Giá : 4,400,000
0868 688778 Giá : 4,200,000 09 61 61 61 01 Giá : 4,400,000
0868 682112 Giá : 4,200,000 0869.32.8868 Giá : 4,400,000
0868 611998 Giá : 4,200,000 0869.31.8868 Giá : 4,400,000
0868 369989 Giá : 4,200,000 0868 876969 Giá : 4,400,000
0868 365559 Giá : 4,200,000 0868 818222 Giá : 4,400,000
0868 339899 Giá : 4,200,000 086 939 9889 Giá : 4,400,000
0868 336588 Giá : 4,200,000 0961 536153 Giá : 4,375,000
0868 286839 Giá : 4,200,000 0963.7777.16 Giá : 4,350,000
0868 139688 Giá : 4,200,000 0965.63.1987 Giá : 4,350,000
0868 111997 Giá : 4,200,000 0971.669.678 Giá : 4,350,000
0868 033899 Giá : 4,200,000 0973 206969 Giá : 4,350,000
0868 033898 Giá : 4,200,000 0975 206969 Giá : 4,350,000
0868 033889 Giá : 4,200,000 0975 476969 Giá : 4,350,000
086 999 1518 Giá : 4,200,000 0978 327832 Giá : 4,350,000
08.988889.63 Giá : 4,200,000 0981.921.789 Giá : 4,350,000
08 6833 6933 Giá : 4,200,000 0868.505.688 Giá : 4,350,000
0972 360370 Giá : 4,250,000 0978 102090 Giá : 4,320,000
0973 334456 Giá : 4,250,000 0961.5555.48 Giá : 4,300,093
0973 848587 Giá : 4,250,000 0961.79.65.79 Giá : 4,300,093
0973 848588 Giá : 4,250,000 0981.7777.28 Giá : 4,300,093
0976 308408 Giá : 4,250,000 0981.7777.36 Giá : 4,300,093
0977 775152 Giá : 4,250,000 096.186.1994 Giá : 4,300,000
0978 082848 Giá : 4,250,000 096.22.3.2011 Giá : 4,300,000
0978 169139 Giá : 4,250,000 096.27.66663 Giá : 4,300,000
0978 792002 Giá : 4,250,000 096.27.88884 Giá : 4,300,000
0979 997886 Giá : 4,250,000 096.779.1994 Giá : 4,300,000
0985 354575 Giá : 4,250,000 0961 013838 Giá : 4,300,000
0985 354579 Giá : 4,250,000 0961 286379 Giá : 4,300,000
0985 636222 Giá : 4,250,000 0961 293838 Giá : 4,300,000
0987 379768 Giá : 4,250,000 0961 679898 Giá : 4,300,000
0988 085679 Giá : 4,250,000 0962 041988 Giá : 4,300,000
0988 931777 Giá : 4,250,000 0962 680689 Giá : 4,300,000
0965.3.1.7779 Giá : 4,290,000 0962 697969 Giá : 4,300,000
096.186.1994 Giá : 4,300,000 0962 770778 Giá : 4,300,000
096.22.3.2011 Giá : 4,300,000 0962 800222 Giá : 4,300,000
096.27.66663 Giá : 4,300,000 0962 838111 Giá : 4,300,000
096.27.88884 Giá : 4,300,000 0962 848333 Giá : 4,300,000
096.779.1994 Giá : 4,300,000 0962 931333 Giá : 4,300,000
0961 013838 Giá : 4,300,000 0962 972333 Giá : 4,300,000
0961 286379 Giá : 4,300,000 0962.43.1995 Giá : 4,300,000
0961 293838 Giá : 4,300,000 0962.95.1984 Giá : 4,300,000
0961 679898 Giá : 4,300,000 0963 626261 Giá : 4,300,000
0962 041988 Giá : 4,300,000 0963 680689 Giá : 4,300,000
0962 680689 Giá : 4,300,000 0964 135179 Giá : 4,300,000
0962 697969 Giá : 4,300,000 0964 441997 Giá : 4,300,000
0962 770778 Giá : 4,300,000 0964.11.00.39 Giá : 4,300,000
0962 800222 Giá : 4,300,000 0964.22.00.39 Giá : 4,300,000
0962 838111 Giá : 4,300,000 0964.28.08.68 Giá : 4,300,000
0962 848333 Giá : 4,300,000 0964.35.35.34 Giá : 4,300,000
0962 931333 Giá : 4,300,000 0965 266889 Giá : 4,300,000
0962 972333 Giá : 4,300,000 0965 680689 Giá : 4,300,000
0962.43.1995 Giá : 4,300,000 0965 797952 Giá : 4,300,000
0962.95.1984 Giá : 4,300,000 0967 860868 Giá : 4,300,000
0963 626261 Giá : 4,300,000 0967.88.1997 Giá : 4,300,000
0963 680689 Giá : 4,300,000 0968 356996 Giá : 4,300,000
0964 135179 Giá : 4,300,000 0968 861379 Giá : 4,300,000
0964 441997 Giá : 4,300,000 0969 186861 Giá : 4,300,000
0964.11.00.39 Giá : 4,300,000 0969 201789 Giá : 4,300,000
0964.22.00.39 Giá : 4,300,000 0969 538789 Giá : 4,300,000
0964.28.08.68 Giá : 4,300,000 0969 777881 Giá : 4,300,000
0964.35.35.34 Giá : 4,300,000 0969 777882 Giá : 4,300,000
0965 266889 Giá : 4,300,000 0969 777884 Giá : 4,300,000
0965 680689 Giá : 4,300,000 0969 777885 Giá : 4,300,000
0965 797952 Giá : 4,300,000 0969 941984 Giá : 4,300,000
0967 860868 Giá : 4,300,000 0969 981789 Giá : 4,300,000
0967.88.1997 Giá : 4,300,000 0969.0 00.799 Giá : 4,300,000
0968 356996 Giá : 4,300,000 0969.02.1998 Giá : 4,300,000
0968 861379 Giá : 4,300,000 0969.54.1984 Giá : 4,300,000
0969 186861 Giá : 4,300,000 0969.62.1983 Giá : 4,300,000
0969 201789 Giá : 4,300,000 0969.62.1984 Giá : 4,300,000
0969 538789 Giá : 4,300,000 0969.75.1982 Giá : 4,300,000
0969 777881 Giá : 4,300,000 0969.75.1983 Giá : 4,300,000
0969 777882 Giá : 4,300,000 0969.84.1990 Giá : 4,300,000
0969 777884 Giá : 4,300,000 0969.85.1994 Giá : 4,300,000
0969 777885 Giá : 4,300,000 0969.87.1983 Giá : 4,300,000
0969 941984 Giá : 4,300,000 0969.87.1984 Giá : 4,300,000
0969 981789 Giá : 4,300,000 0969.87.1985 Giá : 4,300,000
0969.0 00.799 Giá : 4,300,000 097.114.3939 Giá : 4,300,000
0969.02.1998 Giá : 4,300,000 097.15.4.1988 Giá : 4,300,000
0969.54.1984 Giá : 4,300,000 097.16.4.1988 Giá : 4,300,000
0969.62.1983 Giá : 4,300,000 097.40.40.444 Giá : 4,300,000
0969.62.1984 Giá : 4,300,000 097.57.57.444 Giá : 4,300,000
0969.75.1982 Giá : 4,300,000 0971 599992 Giá : 4,300,000
0969.75.1983 Giá : 4,300,000 0971 611995 Giá : 4,300,000
0969.84.1990 Giá : 4,300,000 0971 779111 Giá : 4,300,000
0969.85.1994 Giá : 4,300,000 0971 953838 Giá : 4,300,000
0969.87.1983 Giá : 4,300,000 0971.38.1990 Giá : 4,300,000
0969.87.1984 Giá : 4,300,000 0971.78.1997 Giá : 4,300,000
0969.87.1985 Giá : 4,300,000 0971.82.2929 Giá : 4,300,000
097.114.3939 Giá : 4,300,000 0972 322722 Giá : 4,300,000
097.15.4.1988 Giá : 4,300,000 0972 959866 Giá : 4,300,000
097.16.4.1988 Giá : 4,300,000 0972.40.1368 Giá : 4,300,000
097.40.40.444 Giá : 4,300,000 0973.85.1990 Giá : 4,300,000
097.57.57.444 Giá : 4,300,000 0974 277222 Giá : 4,300,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá từ 1 triệu đến 3 triệu.

Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá từ 1 triệu đến 3 triệu.

1. Dịch vụ nhạc chờ Viettel- IMUZIK

Dịch vụ nhạc chờ Viettel - IMUZIK là dịch vụ của nhà mạng Viettel cho phép cài đặt các ca khúc, bản nhạc,  hoặc những đoạn âm thanh vui nhộn, độc đáo để người gọi đến các thuê bao này được thưởng thức trong khi chờ người nghe nhấc máy.

Tính năng, lợi ích dịch vụ nhạc chờ Viettel- IMUZIK

- Tính năng Sao chép bản nhạc chờ: cho phép thuê bao Viettel đăng ký dịch vụ IMUZIK sao chép bất kỳ bản nhạc chuông chờ nào của một thuê bao Viettel sử dụng IMUZIK khác.

Để sử dụng tính năng này bạn có thể làm một trong những cách sau:
 + Thao tác trên bàn phím điện thoại: Sao chép bản nhạc chuông chờ đang nghe Khi gọi điện thoại tới một thuê bao IMUZIK, ấn theo thao tác: Nhấn tổ hợp trên bàn phím của bạn phím 1 và phím 0.
+ Hoặc truy cập website dịch vụ nhạc chờ Viettel- IMUZIK hoặc gọi số điện thoại 1221 và làm theo hướng dẫn.

- Tính năng cài đặt nhạc chờ viettel theo nhóm gọi đến
 + Để cài đặt riêng cho một hoặc một nhóm số điện thoại đặc biệt, truy cập website đăng nhập và làm theo hướng dẫn.
Đến với dịch vụ nhạc chờ Viettel với hàng chục triệu thành viên đang sử dụng dịch vụ nhạc chờ Viettel- Imuzik tại cổng thông tin âm nhạc, Khách hàng  sẽ được hoà mình trong cộng đồng âm nhạc lớn nhất Việt Nam
Đối tượng, điều kiện sử dụng
- Tất cả các thuê bao di động đầu số Viettel, thuê bao homephone của Viettel đang hoạt động 2 chiều.

2. Chi tiết hỗ trợ đăng ký dịch vụ nhạc chờ Viettel- IMUZIK

- Tổng đài: 19008198 (200 đ/phút).
- Liên hệ: 1221 (300 đ/phút).
- Hệ thống các cửa hàng giao dịch trực tiếp của  nhà mạng Viettel trên toàn quốc.

Nhạc chờ là một trong những dịch vụ được nhiều người yêu thích bởi nó có thể giúp người dùng cá nhân hóa và thể hiện được mình, chính vì vậy các nhà mạng cũng luôn nỗ lực cải tiến dịch vụ nhạc chờ ngày càng thân thiện hơn, nhiều tính năng hơn để kích thích  người dùng sử dụng. Không chỉ nhà mạng Viettel mà các nhà mạng khác cũng có dịch vụ nhạc chờ để thay thế được tiếng tut.. tut khó chịu.

Trên đây là những thông tin về dịch vụ nhạc chờ Viettel và danh sách các trung tâm tin nhắn Viettel. Hi vọng những thông tin đó sẽ giúp ích cho bạn nhé.

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn: http://www.simresodep.com.vn/2017/08/dich-vu-nhac-cho-viettel-imuzik.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét