Quyết định chuyển đổi sim 11 số thành 10 số

Bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa sim đầu số 090,091,098,099.  Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông có dự kiến chuyển đổi thuê bao 11 số thành thuê bao 10 số. Theo đó, hơn 40 triệu thuê bao 11 số được chuyển đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2015.Cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

>>>Tham khảo thêm:
Hơn 40 triệu thuê bao đổi sim 11 số thành sim 10 số

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0869.02.1998 Giá : 3,900,000      < - > 0976 446600 Giá : 4,900,000
0869.02.1997 Giá : 3,900,000      < - > 0976 557700 Giá : 4,900,000
0869.02.1996 Giá : 3,900,000      < - > 0977.99.33.22 Giá : 4,900,000
0869.02.1995 Giá : 3,900,000      < - > 0978 550022 Giá : 4,900,000
0869.02.1994 Giá : 3,900,000      < - > 0978.25 99.88 Giá : 4,900,000
0869.02.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0979 338844 Giá : 4,900,000
0869.02.1992 Giá : 3,900,000      < - > 098.13.2.1992 Giá : 4,900,000
0869.02.1991 Giá : 3,900,000      < - > 098.192.4555 Giá : 4,900,000
0869 997789 Giá : 3,900,000      < - > 0981 182525 Giá : 4,900,000
0869 988789 Giá : 3,900,000      < - > 0981 191688 Giá : 4,900,000
0869 933789 Giá : 3,900,000      < - > 0981 644777 Giá : 4,900,000
0869 899789 Giá : 3,900,000      < - > 0986 387986 Giá : 4,900,000
0869 869789 Giá : 3,900,000      < - > 09.6446 99.88 Giá : 4,900,000
0869 859789 Giá : 3,900,000      < - > 0869.860.868 Giá : 4,900,000
0869 858222 Giá : 3,900,000      < - > 0869.38.5868 Giá : 4,900,000
0869 838789 Giá : 3,900,000      < - > 0869.369.868 Giá : 4,900,000
0869 833222 Giá : 3,900,000      < - > 0869.359.868 Giá : 4,900,000
0869 829789 Giá : 3,900,000      < - > 0869.335.868 Giá : 4,900,000
0869 828222 Giá : 3,900,000      < - > 0869.323.868 Giá : 4,900,000
0869 818789 Giá : 3,900,000      < - > 0869.13.8868 Giá : 4,900,000
0869 818222 Giá : 3,900,000      < - > 0868.8811.86 Giá : 4,900,000
0869 808222 Giá : 3,900,000      < - > 0868.83.7779 Giá : 4,900,000
0869 633386 Giá : 3,900,000      < - > 086.99.22.868 Giá : 4,900,000
0869 613368 Giá : 3,900,000      < - > 0969 998286 Giá : 4,868,000
0869 612389 Giá : 3,900,000      < - > 096.5557.686 Giá : 4,850,000
0869 589789 Giá : 3,900,000      < - > 0869 919 868 Giá : 4,850,000
0869 389789 Giá : 3,900,000      < - > 098 54321 39 Giá : 4,810,000
0869 369789 Giá : 3,900,000      < - > 0981.7777.58 Giá : 4,800,093
0869 368789 Giá : 3,900,000      < - > 096 103 8899 Giá : 4,800,000
0869 359789 Giá : 3,900,000      < - > 096 99998 02 Giá : 4,800,000
0869 345222 Giá : 3,900,000      < - > 096.101.1995 Giá : 4,800,000
0869 338222 Giá : 3,900,000      < - > 096.101.1996 Giá : 4,800,000
0869 323789 Giá : 3,900,000      < - > 096.11.7.2002 Giá : 4,800,000
0869 323222 Giá : 3,900,000      < - > 096.27.88885 Giá : 4,800,000
0869 313222 Giá : 3,900,000      < - > 0961 051988 Giá : 4,800,000
0869 311222 Giá : 3,900,000      < - > 0961 102886 Giá : 4,800,000
0869 299789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 251998 Giá : 4,800,000
0869 279789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 291998 Giá : 4,800,000
0869 278789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 330868 Giá : 4,800,000
0869 269789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 351998 Giá : 4,800,000
0869 259789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 361998 Giá : 4,800,000
0869 233789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 619668 Giá : 4,800,000
0869 229789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 839868 Giá : 4,800,000
0869 199789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 85 8288 Giá : 4,800,000
0869 189789 Giá : 3,900,000      < - > 0961 888468 Giá : 4,800,000
0869 15 8886 Giá : 3,900,000      < - > 0961.01.1992 Giá : 4,800,000
0869 129789 Giá : 3,900,000      < - > 0961.56.3868 Giá : 4,800,000
0869 117789 Giá : 3,900,000      < - > 0961.82.1993 Giá : 4,800,000
0869 099789 Giá : 3,900,000      < - > 0961.82.1995 Giá : 4,800,000
0869 098 198 Giá : 3,900,000      < - > 0961.82.1996 Giá : 4,800,000
0869 053049 Giá : 3,900,000      < - > 0962 722227 Giá : 4,800,000
0869 013789 Giá : 3,900,000      < - > 0962 855955 Giá : 4,800,000
08689 56788 Giá : 3,900,000      < - > 0962 977333 Giá : 4,800,000
08686.122.88 Giá : 3,900,000      < - > 0962.11.11.92 Giá : 4,800,000
08686 59 286 Giá : 3,900,000      < - > 0962.86.00.86 Giá : 4,800,000
08686 55 268 Giá : 3,900,000      < - > 0963 386168 Giá : 4,800,000
08686 515 86 Giá : 3,900,000      < - > 0963 933883 Giá : 4,800,000
08686 505 86 Giá : 3,900,000      < - > 0963.02.1368 Giá : 4,800,000
08686 50 886 Giá : 3,900,000      < - > 0963.11.11.85 Giá : 4,800,000
0868.92.8368 Giá : 3,900,000      < - > 0963.11.11.97 Giá : 4,800,000
0868.92.7986 Giá : 3,900,000      < - > 0963.78.7986 Giá : 4,800,000
0868.89.1102 Giá : 3,900,000      < - > 0964 124125 Giá : 4,800,000
0868.866.818 Giá : 3,900,000      < - > 0964 561998 Giá : 4,800,000
0868.86.3789 Giá : 3,900,000      < - > 0964 666288 Giá : 4,800,000
0868.71.72.79 Giá : 3,900,000      < - > 0964 782789 Giá : 4,800,000
0868.698.368 Giá : 3,900,000      < - > 0964.16.1368 Giá : 4,800,000
0868.688.818 Giá : 3,900,000      < - > 0964.18.1368 Giá : 4,800,000
0868.56.1989 Giá : 3,900,000      < - > 0964.26.1368 Giá : 4,800,000
0868.52.1993 Giá : 3,900,000      < - > 0964.38.1368 Giá : 4,800,000
0868.26.1102 Giá : 3,900,000      < - > 0964.52.1368 Giá : 4,800,000
0868.26.06.86 Giá : 3,900,000      < - > 0964.96.1368 Giá : 4,800,000
0868.2359.68 Giá : 3,900,000      < - > 0964.99.1986 Giá : 4,800,000
0868.23.1988 Giá : 3,900,000      < - > 0965 18 7879 Giá : 4,800,000
0868.17.6866 Giá : 3,900,000      < - > 0965 373868 Giá : 4,800,000
0868.16.1989 Giá : 3,900,000      < - > 0965 537986 Giá : 4,800,000
0868.02.02.05 Giá : 3,900,000      < - > 0965.01.01.90 Giá : 4,800,000
0868 991399 Giá : 3,900,000      < - > 0965.03.1368 Giá : 4,800,000
0868 99 5879 Giá : 3,900,000      < - > 0965.17.1368 Giá : 4,800,000
0868 98 3636 Giá : 3,900,000      < - > 0965.30.1368 Giá : 4,800,000
0868 95 8879 Giá : 3,900,000      < - > 0965.39.1996 Giá : 4,800,000
0868 923899 Giá : 3,900,000      < - > 0965.44.1368 Giá : 4,800,000
0868 922777 Giá : 3,900,000      < - > 0965.60.1368 Giá : 4,800,000
0868 899893 Giá : 3,900,000      < - > 0966 081996 Giá : 4,800,000
0868 89 8880 Giá : 3,900,000      < - > 0966 46 8889 Giá : 4,800,000
0868 889982 Giá : 3,900,000      < - > 0966 651668 Giá : 4,800,000
0868 889186 Giá : 3,900,000      < - > 0966 879990 Giá : 4,800,000
0868 885699 Giá : 3,900,000      < - > 0966.86.09.86 Giá : 4,800,000
0868 880 898 Giá : 3,900,000      < - > 0967.11.8889 Giá : 4,800,000
0868 86 90 86 Giá : 3,900,000      < - > 0967.52.1368 Giá : 4,800,000
0868 85 9986 Giá : 3,900,000      < - > 0967.56.1368 Giá : 4,800,000
0868 85 9889 Giá : 3,900,000      < - > 0967.73.1368 Giá : 4,800,000
0868 833879 Giá : 3,900,000      < - > 0968 111 866 Giá : 4,800,000
0868 823388 Giá : 3,900,000      < - > 0968 379386 Giá : 4,800,000
0868 818183 Giá : 3,900,000      < - > 0968 676876 Giá : 4,800,000
0868 805 686 Giá : 3,900,000      < - > 0968 676967 Giá : 4,800,000
0868 80 3986 Giá : 3,900,000      < - > 0968 808 988 Giá : 4,800,000
0868 781990 Giá : 3,900,000      < - > 0968 922886 Giá : 4,800,000
0868 698388 Giá : 3,900,000      < - > 0968 998880 Giá : 4,800,000
0868 691899 Giá : 3,900,000      < - > 0968.84.1368 Giá : 4,800,000
0868 689680 Giá : 3,900,000      < - > 0968.94.1368 Giá : 4,800,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn mua sim giá rẻ:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim giá rẻ

1.Cách thức chuyển đổi sim 11 số sang sim 10 số.

Được biết, việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ diễn ra trong 2 năm (2015 – 2016) và thực hiện theo từng khu vực. Sau khi tiến hành quy hoạch xong đối với dịch vụ điện thoại cố định, các đầu số điện thoại cố định đang sử dụng sẽ thừa ra là 03, 04, 05, 07, 08 được dùng cho phát triển thuê bao điện thoại di động. Lúc đó, Bộ TT&TT sẽ chuyển đổi các thuê bao di động 11 số hiện nay của các mạng di động Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gtel gồm các đầu số 016xxxxxxxx, 012xxxxxxxx, 019xxxxxxxx, 018xxxxxxxx sang sử dụng đầu số của dịch vụ cố định này. 

Ví dụ các thuê bao 11 số sẽ được chuyển thành thuê bao sim 10 số bằng các đầu số được quy hoạch cho dịch vụ cố định hiện nay như 08xxxxxxxx, 03xxxxxxxx, 05xxxxxxxx. 04xxxxxxxx, 07xxxxxxxx.

Theo anh Mai Anh Tuấn ( Phùng Hưng, Hà Nội) cho biết, “Nếu số điện thoại thay đổi, chắc chắn tôi cũng phải đổi hàng loạt dịch vụ có liên quan. Những dịch vụ dùng trong nước thì có thể thay thế được dễ dàng, nhưng với quốc tế thì không biết có xáo trộn gì không?" - anh Tuấn tỏ ra lo lắng.

2. Xu hướng đối lập

Việc chuyển đổi thuê bao 11 số thành 10 số tạo ra hai xu hướng. Một là, người dùng vui vì việc chuyển từ sim 11 số về 10 số sẽ tạo ra nhiều thuận lợi hơn như sim 10 số dễ nhớ hơn, không còn bị mang tiếng là sim “rác”. Hai là, việc số điện thoại có 10 hay 11 số từ lâu đã không còn tác động quá nhiều đến những thuê bao có nhu cầu sử dụng dịch vụ thực sự.

Theo chị Phương (Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ, “Thói quen của nhiều người dùng di động hiện nay là không cố nhớ số điện thoại của người khác. Số điện thoại cứ được lưu hết vào danh bạ, đến lúc cần gọi cho ai thì bấm vào của người đó, nên việc sim 11 số hay 10 số cũng không còn quan trọng nữa”.

Chuyển đổi sim 11 số thành 10 số đã và đang tác động đến nhiều người. Đặc biệt, những người đang sở hữu sim 11 số được cho là đẹp, có giá trị lên tới hàng chục triệu, thậm chí có thể lên tới hàng trăm triệu. 

Anh Hồ Hữu Linh, chủ một cửa hàng buôn bán sim thẻ ở Đống Đa, Hà Nội cho rằng, việc thay đổi sim 11 số thành sim 10 số có thể mang đến may mắn cho người này, nhưng có thể là rủi ro cho người khác, bởi không biết chắc chắn nhà mạng sẽ cắt số nào trong 11 số hiện có.

Anh Linh đưa ra ví dụ, chẳng hạn như sim 11 số là 016xxx7819, nếu nhà mạng cắt số gần cuối cùng thì sim “rác” này sẽ thành sim số tiến, giá sẽ cao gấp hàng chục lần so với số ban đầu. Nhưng nếu ngược lại, những sim đuôi đẹp như 016xx8888 hoặc 016xx2468, nếu cắt số thứ tự như trên, thì sim đuôi tứ quý 4 thành tam hoa, mất 1 nửa giá; còn simsodep có đuôi chẵn tiến thì chẳng còn giá trị gì nữa.

Còn trong trường hợp bỏ đi một số đầu thì ý nghĩa của sim cũng ít nhiều bị giảm đi, ví dụ, sim 01636x66666, nếu thay đầu số 0163 thành 040 hay 080 thì giá trị của sim mới cũng không thể bằng sim cũ là 01636-nhất lộc tài lộc…

Trước những băn khoăn, lo lắng của nhiều người dùng sim 11 số về việc nhà mạng sẽ cắt bỏ số nào trong dãy 11 số khi tiến hành chuyển đổi, ông Trần Mạnh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT khẳng định: Theo lộ trình chuyển đổi, sau khi hoàn tất việc thay đổi mã vùng thì Bộ TT&TT mới tiến hành chuyển đổi sim 11 số thành 10 số, tức là sau 2 năm nữa việc thay đổi này mới bắt đầu được triển khai.

Theo đó, để tránh xáo trộn và đảm bảo tối đa quyền lợi của người dùng, việc chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số chỉ thay đổi đầu số, còn 7 số cuối vẫn giữ nguyên, chứ không có chuyện cắt 1 số bất kỳ trong dãy 7 số cuối, gây ra xáo trộn lớn như một số người lo lắng.

“Ví dụ, tôi đang dùng thuê bao đầu 11 số với đầu mã 126, sau đó có 7 số thuê bao, thì chỉ thay đổi 3 số đầu là 126. Như vậy, về cơ bản, số thuê bao không có nhiều thay đổi” - ông Tuấn phân tích.

Cũng theo ông Trần Mạnh Tuấn, ngay sau khi thay đổi mã vùng, Bộ sẽ chuyển mã mạng di động từ 3 số thành 2 số. Theo đó, sẽ sử dụng những đầu số đã được giải phóng từ cố định như 03,04, 05,06,07,08 để chuyển sang làm đầu số cho di động. Cục Viễn thông cho rằng đây là thay đổi theo chiều hướng tích cực, vì tất cả người sử dụng  sim số đẹp 11 số đều muốn được dùng 10 số, đồng bộ, ngắn hơn và dễ nhớ hơn.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ: 0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simresodep.com.vn/2017/08/chuyen-doi-sim-11-so-thanh-10-so.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét