Hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền Viettel cho thuê bao trả trước

Muốn ứng tiền Viettel phải làm sao?

Trong trường hợp bạn đang cần liên lạc gấp mà tài khoản lại hết thì phải làm sao? Bạn có thể chọn cách ứng tiền Viettel. Vậy bạn đã biết cách nào ứng tiền Viettel dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi nhất chưa? Dưới đây là các bước giúp bạn ứng tiền nhanh nhất nếu bạn có quan tâm đến các dịch vụ nhạc chờ Viettel, chặn cuộc gọi, tin nhắn Viettel...thì bạn hãy tham khảo các bài viết trên trang web của chúng tôi nhé.

Xem thêm:
Hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền Viettel cho thuê bao trả trước

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0971 599992 Giá : 4,300,000 0974 678778 Giá : 4,300,000
0971 611995 Giá : 4,300,000 0974 796797 Giá : 4,300,000
0971 779111 Giá : 4,300,000 0974.33.78.39 Giá : 4,300,000
0971 953838 Giá : 4,300,000 0974.37.31.39 Giá : 4,300,000
0971.38.1990 Giá : 4,300,000 0974.60.3939 Giá : 4,300,000
0971.78.1997 Giá : 4,300,000 0975 272979 Giá : 4,300,000
0971.82.2929 Giá : 4,300,000 0975 679279 Giá : 4,300,000
0972 322722 Giá : 4,300,000 0975 799268 Giá : 4,300,000
0972 959866 Giá : 4,300,000 0975 829789 Giá : 4,300,000
0972.40.1368 Giá : 4,300,000 0975.59.1994 Giá : 4,300,000
0973.85.1990 Giá : 4,300,000 0977 859966 Giá : 4,300,000
0974 277222 Giá : 4,300,000 0977.88.5000 Giá : 4,300,000
0974 678778 Giá : 4,300,000 0977.88.5368 Giá : 4,300,000
0974 796797 Giá : 4,300,000 0978 651993 Giá : 4,300,000
0974.33.78.39 Giá : 4,300,000 0978.27.38.38 Giá : 4,300,000
0974.37.31.39 Giá : 4,300,000 0978.33.07.07 Giá : 4,300,000
0974.60.3939 Giá : 4,300,000 0979 338689 Giá : 4,300,000
0975 272979 Giá : 4,300,000 0979 636279 Giá : 4,300,000
0975 679279 Giá : 4,300,000 0979.46.56.86 Giá : 4,300,000
0975 799268 Giá : 4,300,000 0979.519.579 Giá : 4,300,000
0975 829789 Giá : 4,300,000 098.23456.03 Giá : 4,300,000
0975.59.1994 Giá : 4,300,000 098.23456.04 Giá : 4,300,000
0977 859966 Giá : 4,300,000 098.23456.14 Giá : 4,300,000
0977.88.5000 Giá : 4,300,000 098.23456.40. Giá : 4,300,000
0977.88.5368 Giá : 4,300,000 098.23456.41 Giá : 4,300,000
0978 651993 Giá : 4,300,000 098.23456.42 Giá : 4,300,000
0978.27.38.38 Giá : 4,300,000 098.50.50.444 Giá : 4,300,000
0978.33.07.07 Giá : 4,300,000 098.567.8.765 Giá : 4,300,000
0979 338689 Giá : 4,300,000 098.56789.24 Giá : 4,300,000
0979 636279 Giá : 4,300,000 098.56789.34 Giá : 4,300,000
0979.46.56.86 Giá : 4,300,000 098.56789.40 Giá : 4,300,000
0979.519.579 Giá : 4,300,000 098.56789.42 Giá : 4,300,000
098.23456.03 Giá : 4,300,000 098.56789.43 Giá : 4,300,000
098.23456.04 Giá : 4,300,000 098.56789.45 Giá : 4,300,000
098.23456.14 Giá : 4,300,000 098.56789.46 Giá : 4,300,000
098.23456.40. Giá : 4,300,000 098.56789.48 Giá : 4,300,000
098.23456.41 Giá : 4,300,000 098.56789.54 Giá : 4,300,000
098.23456.42 Giá : 4,300,000 098.56789.64 Giá : 4,300,000
098.50.50.444 Giá : 4,300,000 098.63.63.444 Giá : 4,300,000
098.567.8.765 Giá : 4,300,000 0981 213568 Giá : 4,300,000
098.56789.24 Giá : 4,300,000 0981.43.1368 Giá : 4,300,000
098.56789.34 Giá : 4,300,000 0982 235689 Giá : 4,300,000
098.56789.40 Giá : 4,300,000 0982 766111 Giá : 4,300,000
098.56789.42 Giá : 4,300,000 0983 505779 Giá : 4,300,000
098.56789.43 Giá : 4,300,000 0983 968579 Giá : 4,300,000
098.56789.45 Giá : 4,300,000 0984 098998 Giá : 4,300,000
098.56789.46 Giá : 4,300,000 0984 447668 Giá : 4,300,000
098.56789.48 Giá : 4,300,000 0984 619777 Giá : 4,300,000
098.56789.54 Giá : 4,300,000 0984 777769 Giá : 4,300,000
098.56789.64 Giá : 4,300,000 0984.05.05.15 Giá : 4,300,000
098.63.63.444 Giá : 4,300,000 0984.95.2468 Giá : 4,300,000
0981 213568 Giá : 4,300,000 0985 582255 Giá : 4,300,000
0981.43.1368 Giá : 4,300,000 0985 928968 Giá : 4,300,000
0982 235689 Giá : 4,300,000 0985 959339 Giá : 4,300,000
0982 766111 Giá : 4,300,000 0986 012889 Giá : 4,300,000
0983 505779 Giá : 4,300,000 0986 956866 Giá : 4,300,000
0983 968579 Giá : 4,300,000 0986 975688 Giá : 4,300,000
0984 098998 Giá : 4,300,000 0987 186879 Giá : 4,300,000
0984 447668 Giá : 4,300,000 0987 202688 Giá : 4,300,000
0984 619777 Giá : 4,300,000 0987 298886 Giá : 4,300,000
0984 777769 Giá : 4,300,000 0987 418789 Giá : 4,300,000
0984.05.05.15 Giá : 4,300,000 0987 511668 Giá : 4,300,000
0984.95.2468 Giá : 4,300,000 0987 574789 Giá : 4,300,000
0985 582255 Giá : 4,300,000 0987 782012 Giá : 4,300,000
0985 928968 Giá : 4,300,000 0987.1111.94 Giá : 4,300,000
0985 959339 Giá : 4,300,000 0988 190868 Giá : 4,300,000
0986 012889 Giá : 4,300,000 0988 322279 Giá : 4,300,000
0986 956866 Giá : 4,300,000 0988 518979 Giá : 4,300,000
0986 975688 Giá : 4,300,000 0988 873968 Giá : 4,300,000
0987 186879 Giá : 4,300,000 0988 889209 Giá : 4,300,000
0987 202688 Giá : 4,300,000 0988 929119 Giá : 4,300,000
0987 298886 Giá : 4,300,000 0988 986978 Giá : 4,300,000
0987 418789 Giá : 4,300,000 0988.06.9559 Giá : 4,300,000
0987 511668 Giá : 4,300,000 0988.09.69.39 Giá : 4,300,000
0987 574789 Giá : 4,300,000 0988.32.30.39 Giá : 4,300,000
0987 782012 Giá : 4,300,000 0988.3333.14 Giá : 4,300,000
0987.1111.94 Giá : 4,300,000 0989 279678 Giá : 4,300,000
0988 190868 Giá : 4,300,000 0989 373889 Giá : 4,300,000
0988 322279 Giá : 4,300,000 0989 470333 Giá : 4,300,000
0988 518979 Giá : 4,300,000 0989 621868 Giá : 4,300,000
0988 873968 Giá : 4,300,000 0989 787179 Giá : 4,300,000
0988 889209 Giá : 4,300,000 0989 899786 Giá : 4,300,000
0988 929119 Giá : 4,300,000 0989.24.1998 Giá : 4,300,000
0988 986978 Giá : 4,300,000 0989.42.1998 Giá : 4,300,000
0988.06.9559 Giá : 4,300,000 0989.80.81.84 Giá : 4,300,000
0988.09.69.39 Giá : 4,300,000 09.71.79.95.95 Giá : 4,300,000
0988.32.30.39 Giá : 4,300,000 09.81.81.81.29 Giá : 4,300,000
0988.3333.14 Giá : 4,300,000 09 61 61 6119 Giá : 4,300,000
0989 279678 Giá : 4,300,000 09 61 61 61 37 Giá : 4,300,000
0989 373889 Giá : 4,300,000 09 61 61 61 06 Giá : 4,300,000
0989 470333 Giá : 4,300,000 0869.811.686 Giá : 4,300,000
0989 621868 Giá : 4,300,000 0869.373.868 Giá : 4,300,000
0989 787179 Giá : 4,300,000 0869.353.868 Giá : 4,300,000
0989 899786 Giá : 4,300,000 0869.30.8868 Giá : 4,300,000
0989.24.1998 Giá : 4,300,000 0869.10.8868 Giá : 4,300,000
0989.42.1998 Giá : 4,300,000 0869.05.8868 Giá : 4,300,000
0989.80.81.84 Giá : 4,300,000 0869.03.8868 Giá : 4,300,000
09.71.79.95.95 Giá : 4,300,000 0869.02.8868 Giá : 4,300,000
09.81.81.81.29 Giá : 4,300,000 0869.01.8868 Giá : 4,300,000
09 61 61 6119 Giá : 4,300,000 0869 282858 Giá : 4,300,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim giá từ 3 triệu đến 5 triệu.


Hướng dẫn chọn mua sim giá từ 3 triệu đến 5 triệu.

Hướng dẫn cách  Ứng tiền Viettel

Với mong muốn đảm bảo khách hàng sử dụng sim Viettel không gặp phải tình huống gián đoạn trong quá trình liên lạc, nhà mạng Viettel đã cung cấp dịch vụ ứng tiền Sim Số Đẹp Viettel. Dịch vụ này giúp cho bạn có thể chủ động ứng khoản tiền phù hợp. Bạn có thể ứng tiền bằng cách sau:

Nhấn *991# và nút gọi. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được 3000 đồng trong tài khoản. Số tiền ứng này sẽ bị trừ đi khi bạn nạp tiền cho tài khoản. Bạn nên nhớ chỉ được ứng 1 lần, khi trả tiền ứng bạn mới được tiếp tục ứng.

Dịch vụ ứng tiền tự động Viettel cũng là gợi ý dịch vụ ứng tiền rất tốt cho bạn. Bạn cần đăng ký dịch vụ trước tiên, soạn tin DK gửi 9118. Khi đăng ký thành công, nhà mạng Viettel sẽ cho phép bạn ứng khoản tiền từ 5.000 - 50.000 đồng tùy thuộc vào tài khoản gốc 3 tháng gần nhất của bạn. Lưu ý, cước phí ứng tiền Viettel trừ 10% số tiền bạn ứng và số tiền ứng sẽ bị trừ vào tài khoản khi bạn nạp thẻ.

Sử dụng dịch vụ ứng tiền của nhà mạng Viettel sẽ giúp bạn giữ liên lạc hoặc không làm gián đoạn thời gian truy cập mạng Internet của bạn.
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về các dịch vụ tiện ích này thông qua các bài viết đã được chia sẻ phía trên nhé!

2. Cách bắn tiền Viettel

Dịch vụ ứng tiền Viettel sử dụng khi tài khoản của bạn bị cạn mà chưa thể nạp tiền ngay, còn nếu người thân, bạn bè hết tiền đột xuất mà không thể ứng, bạn có thể sử dụng dịch vụ bắn tiền cho thuê bao đó. Cách bắn tiền Viettel được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lấy mật khẩu chuyển tiền sim Viettel
Nếu bạn chưa có mật khẩu chuyển tiền thì lấy mật khẩu chuyển tiền bằng cách soạn tin nhắn MK gửi 136. Tổng đài Viettel sẽ gửi thông tin mật khẩu chuyển tiền cho bạn. Bạn nên nhớ, mật khẩu chỉ cấp 1 lần duy nhất nên hãy tìm cách lưu nhớ mật khẩu cẩn thận.

Bước 2: Thực hiện chuyển tiền sim Viettel
Cú pháp lệnh chuyển tiền:
*136*Mật-khẩu-chuyển-tiền*Số-điện-thoại-nhận-tiện*Số-tiền-chuyển# và nhấp OK
***Ví dụ: Mật khẩu chuyển tiền của bạn là 00112233, số thuê bao muốn chuyển là 0983456789 và số tiền muốn chuyển là 30.000 đồng bạn nhập mã lệnh chuyển tiền: *136*00112233*0983456789*30000# rồi nhấp OK.

Cước phí cho mỗi lần bắn tiền là 5% số tiền chuyển. Chính vì thế số tiền bị trừ là số tiền chuyển cộng với phí chuyển tiền. Thuê bao nhận tiền phải là thuê bao đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm được chuyển tiền mới nhận được tiền chuyển. Thuê bao chuyển tiền là thuê bao Viettel trả trước đã hoạt động tối thiểu 6 tháng và sau khi chuyển tiền tài khoản của người chuyển phải lớn hơn 0 đồng.

3. Đăng ký yêu cầu gọi lại Viettel

Dịch vụ yêu cầu gọi lại Viettel (Call Me Back) là dịch vụ cho phép thuê bao A gửi 1 tin nhắn tới thuê bao B yêu cầu thuê bao B gọi lại cho mình. Trong đó thuê bao A là thuê bao của mạng Viettel có thể:
  • Bị khóa 1 chiều
  • Còn thời hạn gọi những hết tiền
  • Còn tiền trong tài khoản những không đủ khả năng gọi
Để yêu cầu gọi lại mạng Viettel bạn thực hiện theo 1 trong 2 cách tùy thuộc vào trường hợp của bạn:

Cách 1: Soạn tin nhắn Số-điện-thoại-gọi-lại_Tên-của-bạn gửi 9119. Bạn lưu ý, tên của bạn dưới 8 ký tự và tổng tin tin nhắn không vượt 20 ký tự. Sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu của bạn, trung tâm tin nhắn Viettel sẽ xử lý tin nhắn và gửi ngay tới số điện thoại theo bạn đã nhập với nội dung là: “Ban hay goi lai cho so may…..(ten). Dich vu Call Me Back- Viettel Mobile”.

Cách 2: Soạn tin nhắn Số-điện-thoại-gọi-lại và gửi 9119, trung tâm sẽ giúp bạn gửi tin nhắn tới số điện thoại người gọi lại như bạn đã nhập.

Dịch vụ yêu cầu gọi lại Viettel chỉ áp dụng cho sim Viettel trả trước chưa bị khóa 2 chiều và cước tin nhắn 9119 hoàn toàn được miễn phí. Mỗi thuê bao Viettel được dùng 3 tin nhắn dịch vụ Call Me Back. Sau đó bạn phải nạp thẻ thì mới có thể sử dụng dịch Call Me Back tiếp tục. 

Hãy truy cập website để cập nhật cho mình thêm nhiều thông tin mới nhất của nhà mạng Viettel nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét